Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Gauti nepriklausomą teisinę pagalbą yra ypač svarbu, jei esate įtariamas arba kaltinamas padaręs nusikaltimą. Šioje duomenų suvestinėje sužinosite, kaip surasti advokatą ir kas padengs išlaidas advokatui.

Policijos nuovadoje

Jei esate apklausiamas policijos nuovadoje, turite teisę prašyti nemokamos teisinės pagalbos, net jei nesate sulaikytas. Galite paprašyti, kad policija susisiektų su jūsų pasirinkta teisinės pagalbos įstaiga arba su visą parą pasiekiamu budinčiu advokatu, kuris yra nepriklausomas nuo policijos. Kai kurių teisės pažeidimų atvejais nepriklausomi patarėjai gali konsultuoti telefonu. Sunkesnių pažeidimų atveju teisės patarėjas gali atvykti į policijos nuovadą su jumis.

Jei norite kito advokato, galite jį susirasti per Teisės draugiją, Advokatų tarybą, Piliečių konsultavimo biurą arba Civilinės teisės konsultacijų tarnybą. Jei nesinaudosite teismo paskirto gynėjo paslaugomis, gali tekti sumokėti dalį išlaidų.

Jei prašote teisinės pagalbos, policija privalo palaukti, kol advokatas su jumis pasikalbės, ir tik tada gali jus apklausti. Jei iš pradžių atsisakote advokato, bet paskui apsigalvojate, galite bet kuriuo metu paprašyti advokato paslaugų – už jas mokėti nereikia.

Jei policija jūsų nesuėmė

Jei policija jūsų nesuėmė, bet esate kaltinamas padaręs nusikaltimą, turėtumėte kuo greičiau susisiekti su advokatu.  Jei jokio advokato nepažįstate, galite jį susirasti per Teisės draugiją, Advokatų tarybą, Piliečių konsultavimo biurą arba Civilinės teisės konsultacijų tarnybą. Atsižvelgiant į jūsų finansinę padėtį, jums gali būti teikiama nemokama teisinė pagalba. Advokatas jums apie tai praneš, tačiau turėsite pateikti informaciją apie savo pajamas (pvz., pateikti pažymą apie darbo užmokestį).

Nemokamas paslaugas teikia tik advokatai, dalyvaujantys Teisinės pagalbos agentūros programoje arba tuose miestuose, kur yra Privalomosios gynybos tarnyba. Apie advokatus, dalyvaujančius programoje, galima sužinoti susisiekus su Civilinės teisės konsultacijų tarnyba.

Teisme

Jei jūsų byla perduota teismui, turite teisę būti atstovaujamas teisme. Teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose tarnyba užtikrina teisinę pagalbą ir atstovavimą teisiamiesiems. Ar už tai reikės mokėti, priklausys nuo kaltinimų sunkumo ir jūsų finansinės padėties.  Jei neturite advokato, iš karto atvykęs į teismą prašykite paskirti gynėją.

Magistratų teisme, jei byla sudėtinga, teisinė pagalba ir atstovavimas yra nemokami; jei byla nėra sudėtinga, atsižvelgiant į bylos pobūdį, jūsų amžių ir pajamas, gali tekti atlyginti dalį išlaidų. Jei jums dar nėra 18 metų arba gaunate valstybės pašalpą, teisinis atstovavimas bus nemokamas. Budintis gynėjas arba teismo darbuotojas gali tai jums paaiškinti.

Jei jūsų byla nagrinėjama Karūnos teisme, turite teisę gauti teisinę pagalbą ir būti atstovaujamas. Jei jūsų metinės namų ūkio disponuojamosios pajamos siekia ar viršija 37 500 svarų sterlingų, teisinė pagalba jums nepriklauso.  Taip pat jums gali tekti apmokėti dalį teisinio atstovavimo išlaidų priklausomai nuo jūsų finansinės padėties; ši dalis apskaičiuojama pagal pajamas ir kapitalą.

Jei Karūnos teismas jus pripažįsta nekaltu, turite teisę reikalauti atlyginti visas jūsų išlaidas. Jei jūs pripažįstamas kaltu, jums gali tekti sumokėti dalį išlaidų.

Susijusios nuorodos

Teisinės pagalbos agentūra

Teisės draugijos informacija

Piliečių konsultavimo biuro vadovai (JK)

Teisinė pagalba baudžiamosiose bylose

Bendroji advokatų taryba

Paskutinis naujinimas: 01/12/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma