Defendants (criminal proceedings)

Anglija ir Velsas

Please note that these factsheets apply only to England and Wales. If you want to know your rights in other parts of the United Kingdom, see the separate factsheets for Scotland and for Northern Ireland. These factsheets explain what happens if you are suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on minor road traffic offences, which are usually dealt with by a fine, see Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

Summary of the criminal process

The normal stages in the criminal process are as follows:

 • The police investigate whether a crime was committed and by whom. They collect evidence.
 • Having identified a suspect, the police, if they think it necessary, can arrest the person and question them on the offence.
 • If the police think that the suspect may have committed a crime they consult the Crown Prosecution Service (CPS) about whether to charge him – that is, make a formal accusation to be tried in court.
 • The CPS decides on suitable charges and serves a formal document on the suspect describing the allegation.
 • Before the trial, court hearings find out how the accused intends to plead, and check the case is ready for trial.
 • The prosecutor presents the evidence at trial. The accused may also present evidence in his defence. Serious cases will be decided by a jury and less serious cases by magistrates.
 • After all the evidence is heard, the magistrates or jury declare a verdict.
 • If the accused is found guilty, the judge determines the sentence.
 • The decision can be appealed

The factsheets give details about these stages in the process and about your rights. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Investigation and arrest
 • Interview and charge
 • Court appearances before trial
 • Preparation of the case before trial

3 - My rights during the trial

4 - My rights after the trial

 • More information about appeal hearings

5 - Road traffic offences

Related links

Crown Prosecution Service

Liberty Guide to Human Rights

Last update: 01/12/2016

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – Kaip gauti teisinę pagalbą

Gauti nepriklausomą teisinę pagalbą yra ypač svarbu, jei esate įtariamas arba kaltinamas padaręs nusikaltimą. Šioje duomenų suvestinėje sužinosite, kaip surasti advokatą ir kas padengs išlaidas advokatui.

Policijos nuovadoje

Jei esate apklausiamas policijos nuovadoje, turite teisę prašyti nemokamos teisinės pagalbos, net jei nesate sulaikytas. Galite paprašyti, kad policija susisiektų su jūsų pasirinkta teisinės pagalbos įstaiga arba su visą parą pasiekiamu budinčiu advokatu, kuris yra nepriklausomas nuo policijos. Kai kurių teisės pažeidimų atvejais nepriklausomi patarėjai gali konsultuoti telefonu. Sunkesnių pažeidimų atveju teisės patarėjas gali atvykti į policijos nuovadą su jumis.

Jei norite kito advokato, galite jį susirasti per Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisės draugiją, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAdvokatų tarybą, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPiliečių konsultavimo biurą arba Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinės teisės konsultacijų tarnybą. Jei nesinaudosite teismo paskirto gynėjo paslaugomis, gali tekti sumokėti dalį išlaidų.

Jei prašote teisinės pagalbos, policija privalo palaukti, kol advokatas su jumis pasikalbės, ir tik tada gali jus apklausti. Jei iš pradžių atsisakote advokato, bet paskui apsigalvojate, galite bet kuriuo metu paprašyti advokato paslaugų – už jas mokėti nereikia.

Jei policija jūsų nesuėmė

Jei policija jūsų nesuėmė, bet esate kaltinamas padaręs nusikaltimą, turėtumėte kuo greičiau susisiekti su advokatu.  Jei jokio advokato nepažįstate, galite jį susirasti per Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisės draugiją, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAdvokatų tarybą, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPiliečių konsultavimo biurą arba Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinės teisės konsultacijų tarnybą. Atsižvelgiant į jūsų finansinę padėtį, jums gali būti teikiama nemokama teisinė pagalba. Advokatas jums apie tai praneš, tačiau turėsite pateikti informaciją apie savo pajamas (pvz., pateikti pažymą apie darbo užmokestį).

Nemokamas paslaugas teikia tik advokatai, dalyvaujantys Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisinės pagalbos agentūros programoje arba tuose miestuose, kur yra Privalomosios gynybos tarnyba. Apie advokatus, dalyvaujančius programoje, galima sužinoti susisiekus su Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinės teisės konsultacijų tarnyba.

Teisme

Jei jūsų byla perduota teismui, turite teisę būti atstovaujamas teisme. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisinės pagalbos baudžiamosiose bylose tarnyba užtikrina teisinę pagalbą ir atstovavimą teisiamiesiems. Ar už tai reikės mokėti, priklausys nuo kaltinimų sunkumo ir jūsų finansinės padėties.  Jei neturite advokato, iš karto atvykęs į teismą prašykite paskirti gynėją.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasMagistratų teisme, jei byla sudėtinga, teisinė pagalba ir atstovavimas yra nemokami; jei byla nėra sudėtinga, atsižvelgiant į bylos pobūdį, jūsų amžių ir pajamas, gali tekti atlyginti dalį išlaidų. Jei jums dar nėra 18 metų arba gaunate valstybės pašalpą, teisinis atstovavimas bus nemokamas. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBudintis gynėjas arba teismo darbuotojas gali tai jums paaiškinti.

Jei jūsų byla nagrinėjama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKarūnos teisme, turite teisę gauti teisinę pagalbą ir būti atstovaujamas. Jei jūsų metinės namų ūkio disponuojamosios pajamos siekia ar viršija 37 500 svarų sterlingų, teisinė pagalba jums nepriklauso.  Taip pat jums gali tekti apmokėti dalį teisinio atstovavimo išlaidų priklausomai nuo jūsų finansinės padėties; ši dalis apskaičiuojama pagal pajamas ir kapitalą.

Jei Karūnos teismas jus pripažįsta nekaltu, turite teisę reikalauti atlyginti visas jūsų išlaidas. Jei jūs pripažįstamas kaltu, jums gali tekti sumokėti dalį išlaidų.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisinės pagalbos agentūra

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisės draugijos informacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPiliečių konsultavimo biuro vadovai (JK)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisinė pagalba baudžiamosiose bylose

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBendroji advokatų taryba

Paskutinis naujinimas: 01/12/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

2 – Mano teisės ikiteisminio tyrimo metu iki baudžiamosios bylos perdavimo teismui

Šioje duomenų suvestinėje ir jos skyriuose paaiškinamas ikiteisminio tyrimo procesas, t. y. kas atsitinka pasibaigus tyrimui iki baudžiamosios bylos perdavimo teismui.

Kokie yra ikiteisminio tyrimo etapai?

Ikiteisminis tyrimas prasideda, kai policija įtaria, jog buvo įvykdytas nusikaltimas. Policijos pareigūnai vykdo tyrimą ir renka įrodymus. Sunkių nusikaltimų atveju policija, mananti, kad jau turi pakankamai įrodymų kaltinimams pareikšti, susisiekia su Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKarališkąja prokuratūra (angl. santr. CPS), kuri paprastai sprendžia, kurie kaltinimai pagrįsti. Karališkoji prokuratūra gali pareikalauti tolesnio tyrimo.

Jei policija nustato, kad esate įtariamasis, pirmasis etapas – tai sprendimas jus sulaikyti.

Po suėmimo apklausai kitas etapas yra sprendimas pareikšti jums kaltinimus. Jei policija turi tęsti tyrimą ir nėra pagrindo jus laikyti suimtą, ji turi jus paleisti arba nepareiškusi kaltinimo, arba už užstatą įpareigodama vėliau atvykti į policijos nuovadą.

Jei vis dėlto esate kaltinimas įvykdęs nusikaltimą ir policija nusprendžia, kad turite būti suimtas, būsite pristatytas teismui, kuris sprendžia, ar jus paleisti už užstatą iki teismo proceso.

Jei vykdomas ikiteisminis tyrimas dėl jums pareikštų įtarimų teroristiniais nusikaltimais, jūsų teisės ir policijos įgaliojimai skiriasi nuo pirmiau aprašytųjų (žr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2000 m. Terorizmo įstatymą, kuris šiose duomenų suvestinėse nenagrinėjamas).

Jei jums dar nesukako 18 metų, taikomos papildomos garantijos. Paprašykite advokato jas paaiškinti.

Jei norite sužinoti daugiau informacijos apie savo teises iki bylos perdavimo teismui, spustelėkite toliau pateiktas nuorodas:

Tyrimas ir sulaikymas (1)

Ar policijos pareigūnai mane apklaus?

Jei esate įtariamas įvykdęs nusikaltimą arba turima informacijos apie nusikaltimą, policijos pareigūnai jus apklaus.

Ar privalau vykti į policijos nuovadą?

Gatvėje ar kitoje viešojoje vietoje policijos pareigūnai gali jus Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassustabdyti, atlikti asmens kratą ir užduoti tam tikrus klausimus. Jei jūsų klausia, pasakykite policijos pareigūnams savo pavardę ir adresą. Jei policijos pareigūnai įtaria jus įvykdžius nusikaltimą, jie gali paprašyti jus savanoriškai vykti į policijos nuovadą. Jie taip pat įgalioti jus sulaikyti ir pristatyti į policijos nuovadą prieš jūsų valią. Turite būti informuotas, kodėl taip su jumis elgiamasi.

Ar galiu laisvai išeiti iš policijos nuovados?

Jei esate policijos nuovadoje kaip įtariamasis arba galimas liudytojas, tačiau nesate sulaikytas, galite laisvai bet kuriuo metu išeiti.

Kas atsitiks, jei būsiu sulaikytas?

Jei policijos pareigūnai nori jus laikyti policijos nuovadoje, jie turi Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasjus sulaikyti. Turite būti informuotas, kodėl taip su jumis elgiamasi ir kodėl būtinas sulaikymas. Policijos pareigūnai gali atlikti asmens kratą, paimti pirštų antspaudus ir DNR mėginius bei atlikti kitokio pobūdžio Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia aprašytą fizinę kratą.

Kas atsitiks, jei nemokėsiu kalbos?

Jei nesuprantate angliškai, policija turi skirti jums vertėją, kurio paslaugos yra nemokamos. Negalite būti apklausiamas, kol nėra vertėjo.

Ar galiu turėti advokatą?

Jei esate sulaikytas, turite teisę konsultuotis su advokatu. Jei neturite advokato, policija susisieks su teismo skiriamu gynėju. Žr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 duomenų suvestinę.

Kas atsitiks, jei man dar nesukako 17 metų arba reikalinga ypatinga apsauga?

Jei jums dar nesukako 17 metų arba reikalinga ypatinga apsauga, draudžiama jus apklausti, jeigu nedalyvauja tinkamas suaugęs asmuo. Policija išspręs šitą klausimą.

Šis asmuo jums padės ir patars, kai bendrausite su policija. Šis asmuo nėra advokatas, todėl negali suteikti teisinės pagalbos. Tinkamas jums atstovaujantis suaugęs asmuo gali būti šeimos narys, draugas, savanoris arba socialinis ar sveikatos priežiūros darbuotojas.

Ar policijos pareigūnai gali atlikti asmens kratą?

Net jei nesate sulaikytas, policijos pareigūnai gali jus Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassustabdyti ir atlikti jūsų kratą arba jūsų automobilio kratą, tačiau tik tuo atveju, jei yra pagrįstas pagrindas įtarti jus įvykdžius vagystę arba turint draudžiamų daiktų, arba įvykdžius nusikalstamą veiką.

Ar policijos pareigūnai gali paimti mano pirštų antspaudus arba DNR?

Jei nesate sulaikytas, neprivalote duoti pirštų antspaudų ar kitų mėginių, o policijos pareigūnai negali jų paimti be jūsų sutikimo. Tačiau jei esate sulaikytas, policijos pareigūnai gali paimti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskraujo, seilių ar kitų kūno skysčių / audinių mėginius ir be jūsų sutikimo.

Ar privalau dalyvauti parodyme atpažinti?

Jei jus sulaikė, policija gali jūsų paprašyti dalyvauti parodyme atpažinti. Jei atsisakysite dalyvauti, teisme tai gali būti panaudota prieš jus. Parodymą atpažinti paprastai sudaro tik vaizdo įrašo ar fotografijų rodymas nukentėjusiajam arba liudytojams. Teismo paskirtas gynėjas gali jus konsultuoti.

Ar gali policija atlikti mano automobilio ir patalpų kratą?

Jei policija jus sulaikė, vyresniojo pareigūno įgaliojimu gali būti atlikta jūsų automobilio ir patalpų krata bei paimti jums priklausantys daiktai, jei jie susiję su tyrimu.

Ar galiu susisiekti su draugu ar šeimos nariu?

Taip, galite jiems pranešti, kur esate.

Ar prireikus man bus suteikta gydytojo pagalba?

Prireikus turite teisę į medicinos pagalbą.

Ar galiu susisiekti su savo ambasada, jei esu iš kitos valstybės narės?

Taip. Ambasados atstovas atvyks į policijos nuovadą arba susisieks su jumis, jei jums reikalinga pagalba. Jei esate sulaikytas ar suimtas, policija privalo susisiekti su šių ES valstybių konsulinėmis tarnybomis: Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Lenkijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Švedijos, Vengrijos ir Vokietijos.

Kas atsitiks, jei būsiu sulaikytas pagal Europos arešto orderį?

Jei viena valstybė narė išduoda Europos arešto orderį, galite būti sulaikytas kitoje valstybėje narėje ir po teisėjo apklausos išsiųstas į atitinkamą valstybę. Jei reikia, turite teisę turėti advokatą ir vertėją. Žr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 duomenų suvestinę.

Kada policija man pareikš kaltinimus?

Jei policija nuspręs, kad yra pakankamai įrodymų prieš jus, ji gali jums pareikšti kaltinamus įvykdžius nusikaltimą. Kaltinime bus nurodyta, kokį, policijos manymu, nusikaltimą esate įvykdęs. Jei jums buvo pareikšti kaltinamai, policijos pareigūnai negali jūsų toliau apklausti dėl šio nusikaltimo.

Kiek laiko po sulaikymo policija gali mane laikyti suimtą?

Jei esate sulaikytas, policija gali jus laikyti policijos nuovadoje iki 24 valandų. Vyresnysis pareigūnas gali pratęsti šį laikotarpį iki 36 valandų, jei pagrįstai mano, kad tai būtina siekiant surinkti įrodymus, nusikaltimas yra sunkus ir tyrimas turi būti tinkamai atliktas. Praėjus šiam laikui, jums turi būti pareikšti kaltinimai įvykdžius nusikalstamą veiką arba jūs turite būti paleistas. Jei policija nori toliau jus laikyti, privalo gauti magistratų teismo leidimą. Teismas sulaikymo laikotarpį gali pratęsti ilgiausiai iki 96 valandų.

Skundai dėl policijos veiksmų

Jei manote, kad policija su jumis netinkamai elgėsi, galite pateikti skundą policijai arba Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNepriklausomai skundų dėl policijos veiksmų komisijai.

Apklausa ir kaltinimas (2)

Kada būsiu apklaustas?

Jei esate sulaikytas ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslaikomas policijos nuovadoje, atsakingasis pareigūnas turi įsitikinti, jog esate psichiškai ir fiziškai sveikas, kad būtų galima jus apklausti. Per 24 valandas bent 8 nepertraukiamas valandas neturite būti apklausiamas ir jums turi būti leidžiama ilsėtis. Apklausos metu kas 2 valandas jums turi būti suteiktos 15 minučių poilsio pertraukėlės. Apklausoje paprastai turi teisę dalyvauti jūsų advokatas.

Ar privalau atsakyti į policijos klausimus?

Atsakyti į klausimus neprivaloma. Jei esate įtariamas padaręs nusikaltimą, policijos pareigūnas turi jums oficialiai išaiškinti teises prieš apklausdamas. Jis informuoja jus, kad neprivalote atsakyti į klausimus, tačiau jei ką nors sakysite, tai bus teisme panaudota kaip įrodymas. Jums taip pat turi išaiškinti, kad jei nepasakysite ko nors, kuo vėliau norėsite remtis teisme, tai faktas, kurio nepaminėjote policijai, gali būti teisme panaudotas prieš jus.

Kaip vyksta policijos apklausa?

Policijos nuovadoje apklausos vyksta apklausų kabinete ir pokalbis visada įrašomas. Apie garso įrašymą jums turi būti paaiškinta prieš apklausą.

Kada policija man pareikš kaltinimą?

Jei policija mano, kad turi pakankamai įrodymų prieš jus, ji gali jums pareikšti kaltinimus įvykdžius nusikaltimą. Policija negali jūsų toliau apklausti dėl šio nusikaltimo. Vėlesniame proceso etape kaltinimai gali būti pakeisti.

Teismo posėdžiai iki teisminio nagrinėjimo (3)

Kada pirmą kartą privalau dalyvauti teismo posėdyje?

Jei esate suimtas policijos, kitą dieną turite būti nuvestas į pirmąjį teismo posėdį. Paprastai pirmasis posėdis vyks magistratų teisme.

Ar turiu teisę į advokatą?

Teisme turite teisę į advokatą. Jei neturite advokato, jums atstovaus teisėjo paskirtas gynėjas. Žr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 duomenų suvestinę.

Ar man skirs vertėją, jei nemoku kalbos?

Jei nemokate anglų kalbos, viso teismo proceso metu jums bus nemokamai suteiktos vertėjo paslaugos.

Ar galiu būti paleistas į laisvę?

Jei esate suimtas, galite kreiptis į teismą, kad jus paleistų už užstatą. Jei leidžiama pateikti užstatą, nebūtinai būsite įpareigojimas kaip užstatą sumokėti tam tikrą sumą.

Paprastai užstatą jums bus leista pateikti, jei neturėsite teistumo ir teismas manys, kad nekeliate pavojaus visuomenei, nedarysite poveikio liudytojams ir reikiamu metu atvyksite į teismą. Užstatui gali būti taikomos tokios sąlygos kaip gyventi tam tikru adresu, atiduoti policijai pasą arba dėvėti elektroninį siųstuvą.

Jei teismas atmeta prašymą dėl užstato, iki teismo bus taikomas kardomasis kalinimas.

Ar galiu pateikti skundą dėl sprendimo mane kalinti iki teismo?

Taip. Klauskite advokatą patarimo.

Ar vėl privalėsiu pasirodyti teisme iki teismo proceso?

Taip. Advokatas jums patars.

Kiek laiko galiu būti kalinamas iki teismo proceso?

Jei esate kalinamas, jūsų teismas turi prasidėti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasper tam tikrą nustatytą terminą.

Paprastai Karūnos teismas turi prasidėti ne vėliau kaip per 182 dienas nuo įkalinimo dienos. Jei neprasideda, galite prašyti, kad paleistų už užstatą. Kai tiriami nesunkūs nusikaltimai, teismas turi prasidėti per 56 dienas. Jei neprasideda, būsite paleistas už užstatą.

Bylos parengimas teisminiam nagrinėjimui (4)

Kas vyksta iki teismo proceso?

Iki teismo proceso Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKarališkoji prokuratūra (angl. santr. CPS) toliau tiria, ar kaltinimai pakankamai pateisina baudžiamąjį persekiojimą. Prokuroras pateiks jūsų advokatui įrodymus, kurie teisme bus naudojami prieš jus. Pavyzdžiui, jei liudytojai pateikė įrodymus, gausite jų raštiškus parodymus. Be to, kaltintojas turi jums atskleisti visą jums nepalankią ir palankią medžiagą. Prokuroras privalo nuolat tikrinti įrodymus ir atskleisti visą patikrintą medžiagą.

Esu iš kitos valstybės narės. Ar privalau fiziškai dalyvauti tyrime Anglijoje / Velse?

Jei nesate suimtas arba esate paleistas už užstatą, galite laisvai išvykti į savo valstybę. Tačiau jei prokuroras reikalauja, kad liktumėte Anglijoje ar Velse, kol vyksta tyrimas, jūsų gali nepaleisti už užstatą. Teismas gali jus paleisti už užstatą tik tada, jeigu liksite Anglijoje. Pažeisti šią sąlygą yra nusižengimas. Jei jus paleidžia už užstatą, privalote nurodyti adresą Jungtinėje Karalystėje, kuriuo galima su jumis susisiekti. Tai gali būti jūsų advokato adresas.

Jei grįžau į savo valstybę narę, ar turiu atvykti į Angliją / Velsą iki teismo proceso?

Greičiausiai. Kai kurių parengtinių posėdžių metu jūsų advokatas gali jūsų vardu paprašyti leisti jums nedalyvauti arba dalyvauti naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones.

Ar mano byla bus perduota teismui?

Jūsų byla nebūtinai bus perduota teismui. Prokuratūra gali nuspręsti nekelti bylos arba pasiūlyti taikyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassąlyginį įspėjimą, su kuriuo dar gali būti skiriama bauda. Jei su tuo sutiksite, pripažinsite, kad įvykdėte nusikaltimą. Tai bus įrašyta jūsų duomenyse apie teistumą ir negalėsite pateikti skundo.

Kokius įrodymus rinks kaltintojai?

Policijos pareigūnai apklaus liudytojus, taip pat jie gali surinkti daiktinių ar teismo ekspertizės įrodymų. Pavyzdžiui, jie gali paimti dokumentus iš jūsų namų arba darbo vietos, atlikti automobilio kratą, paimti DNR mėginius (pvz.: plaukų, seilių ir kt.).

Ar galiu neleisti kaltintojams rinkti įrodymus?

Kartais policijos pareigūnai privalo gauti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskratos orderį, kurį galima ginčyti. Orderyje paprastai turi būti tiksliai nurodyta, kur ir kodėl galima vykdyti kratą. Jei policijos pareigūnai nesilaiko orderyje nurodytų reikalavimų, gali būti neleista jų surinktus įrodymus pateikti teisme.

Ar bus pareikalauta informacijos apie mano teistumą?

Kaltintojas surinks informaciją apie jūsų teistumą, įskaitant teistumą už JK ribų.

Ar man pareikšti kaltinimai gali būti pakeisti prieš teismą?

Taip. Tai priklauso nuo to, kaip prokuroras įvertins įrodymus. Jūsų advokatas gali prašyti, kad kaltinimai būtų pakeisti.

Kokie bus padariniai, jei už tą patį nusikaltimą buvau teistas kitoje valstybėje narėje?

Jei valstybėje narėje buvo priimtas galutinis teismo sprendimas, tuomet dėl tų pačių faktų negalite būti teisiamas kitoje valstybėje narėje.

Ar galiu prisipažinti kaltu iki teismo proceso?

Jei norite iki teismo proceso prisipažinti įvykdęs nusikaltimą, kuriuo esate kaltinamas, paprastai galite tai padaryti. Jei prisipažinsite kaltu, jums bus paskirta daug švelnesnė bausmė, nei tuo atveju, jei kaltinimus neigsite. Jei nuspręsite prisipažinti padaręs nusikaltimą, negalėsite pateikti apeliacinio skundo ir jūsų teistumas bus pateikiamas duomenyse apie teistumą.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1996 m. Baudžiamojo proceso ir tyrimų įstatymas (iš dalies pakeistas)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2003 m. Baudžiamosios teisenos įstatymas (iš dalies pakeistas)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1984 m. Policijos ir baudžiamųjų įrodymų įstatymas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPraktikos kodeksai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1976 m. Paleidimo už užstatą įstatymas (iš dalies pakeistas)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1985 m. Baudžiamojo persekiojimo už nusikalstamą veiką įstatymo 22 skyrius (iš dalies pakeistas)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2005 m. Sunkių organizuotų nusikaltimų ir policijos įstatymas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2000 m. Terorizmo įstatymas

Paskutinis naujinimas: 01/12/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

3 – Mano teisės teismo proceso metu

Kur vyks teismo procesas?

Visų baudžiamųjų bylų nagrinėjimas prasideda Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasmagistratų teisme. Toliau galimi trys bylos nagrinėjimo būdai.

Tiriant nesunkius nusikaltimus, visas teismo procesas vyksta magistratų teisme ir jam vadovauja Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langastrys neprofesionalūs magistratai arba apylinkės teisėjas.

Tiriant sunkius nusikaltimus, teismo procesas gali vykti magistratų teisme arba Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKarūnos teisme ir jam vadovauja teisėjas bei 12 prisiekusiųjų.

Išklausę jums atstovaujančio advokato, kuris kreipsis jūsų vardu, magistratai arba apylinkės teisėjas nuspręs, kokio pobūdžio teismo procesas būtų tinkamiausias jūsų bylai nagrinėti. Jei bus tinkama, teismo procesas vyks magistratų teisme, jei ne arba jei jūs pareikalausite, teismo procesas persikels į Karūnos teismą. Visi suaugusiųjų teismo procesai yra vieši.

Jei jums dar nesukako 18 metų, išskyrus atvejus, kai nusikaltimas yra labai sunkus, teismo procesas vyks Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNepilnamečių teisme ir jam vadovaus teisėjas bei trys specialiai parengti magistratai. Visuomenės atstovai nebus įleidžiami.

Ar kaltinimas gali būti pakeistas teismo proceso metu?

Kaltinimas gali būti pakeistas parengtinio posėdžio metu, tačiau paprastai ne anksčiau, kol teismas pradės svarstyti įrodymus. Tiriant nesunkius nusikaltimus, kaltinimai turi būti pareikšti ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo nusikalstamos veikos padarymo. Galite prisipažinti kaltas dėl visų ar dalies jums pareikštų kaltinimų. Prokuroras gali priimti jūsų kaltės prisipažinimą dėl lengvesnio nusikaltimo nei tas, kuriuo buvote kaltinamas.

Ar turiu dalyvauti teismo procese?

Nepasirodyti teisme, kai būtina, yra nusikalstama veika. Be to, byla gali būti toliau nagrinėjama net ir jums nedalyvaujant. Tiriant nesunkius nusikaltimus, neretai kaltę galima pripažinti teismui paštu atsiųstame prisipažinime arba leisti, kad jums atstovautų advokatas ar teismas vyktų jums nedalyvaujant. Paprastai bylos nagrinėjimas Karūnos teisme negali vykti jums nedalyvaujant. Tačiau jei trukdysite teismo procesui ar slėpsitės, bylos nagrinėjimas gali tęstis be jūsų. Neatvykimas į teismo procesą (be pateisinamos priežasties) yra nusikalstama veika.

Ar galiu dalyvauti naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones?

Paprastai tai nėra leidžiama, tačiau kai kurių posėdžių metu galite dalyvauti būdamas kalėjime arba policijos nuovadoje naudojant Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasvaizdo nuotolinio perdavimo priemones. Teisme dalyvauja magistratai arba teisėjas ir prokuroras. Jūsų teisinis konsultantas gali būti policijos nuovadoje arba teisme ir jus matyti bei jūsų klausytis naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones.

Ar man skirs vertėją, jei nesuprasiu, kas vyksta?

Jei nesuprantate anglų kalbos, teismas jums skirs vertėją.

Ar turėsiu advokatą?

Nebūtina, tačiau patartina, kad advokatas su jumis būtų teisme. Tam tikruose teismo procesuose advokato paslaugos yra privalomos, pavyzdžiui, išžaginimo bylose ar jeigu liudytojas yra nepilnametis.

Ar galiu pakeisti advokatą?

Taip, žr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 duomenų suvestinę.

Ar turėčiau duoti parodymus teisme?

Galite duoti parodymus teisme, tačiau negalite būti priverstas tai daryti. Jūsų advokatas patars, kaip jums elgtis. Atsisakyti duoti parodymus be pateisinamos priežasties jums gali būti nenaudinga, tačiau negalite būti nuteistas vien dėl to, kad teisme tylėsite.

Kokios yra mano teisės dėl man nepalankių įrodymų?

Jei sutiksite, įrodymai gali būti perskaityti ir apibendrinti. Jei ginčijate įrodymus, tuomet bus reikalaujama, kad parodymus teisme duotų liudytojas ir galėtumėte jo parodymus užginčyti, jį apklausdami. Jei prokuroras panaudoja dokumentus kaip įrodymą prieš jus, jis apie tai jūsų advokatą turi informuoti iki teismo. Jūsų advokatas gali užginčyti dokumento pateikimo faktą. Liudytoją, davusį prieš jus parodymus, gali apklausti jūsų advokatas siekdamas paneigti jo parodymus.

Ar galiu pateikti įrodymus savo naudai?

Taip. Įrodymai gali būti dokumentai arba daiktai. Be to, galite prašyti liudytojų liudyti jūsų naudai, o teisėjas gali jiems nurodyti atvykti į teismą. Jūsų advokatas ir prokuroras juos apklaus.

Ar bus atsižvelgta į informaciją apie mano teistumą?

Prieš teismo procesą prokuroras surinks informaciją apie jūsų teistumą. Ją gali sudaryti apkaltinamieji nuosprendžiai, priimti kitose šalyse. Tam tikrais atvejais informacija bus atskleista teismui, tačiau jūsų advokatas gali ginčyti informacijos atskleidimą. Net jei teismas atsižvelgs į duomenis apie jūsų teistumą, nebūsite nuteistas vien dėl savo ankstesnio teistumo.

Kaip baigiasi teismo procesas?

Kai bus pateikti visi įrodymai, bus priimtas sprendimas (nuosprendis), kuriuo būsite pripažintas kaltu arba nekaltu. Magistratų teisme nuosprendį priima magistratai. Karūnos teisme nuosprendį priima tik prisiekusieji. Jei priimamas išteisinamasis nuosprendis (jūs pripažįstamas nekaltu), bylos nagrinėjimas baigiamas. Jei nėra kitų kaltinimų, galite laisvai palikti teismą. Jei priimamas apkaltinamasis nuosprendis (jūs nuteisiamas), advokatai pateikia savo argumentus dėl bausmės. Bausmės skyrimui gali būti surengtas atskiras teismo posėdis.

Kokia bausmė man bus skirta?

Bausmė priklausys nuo nusikaltimo sunkumo. Teismas vadovausis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnacionalinėmis rekomendacijomis. Už kiekvieną nusikalstamą veiką yra nustatyta didžiausia bausmė; už kai kurias nusikalstamas veikas nustatyta ir mažiausia bausmė.

Daugiau informacijos apie galimas bausmes rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia. Gali būti skiriamos tokios bausmės:

 • laisvės atėmimas. Neribotam arba nustatytam laikui. Teismas paaiškins, kiek priteisto laiko gali tekti praleisti kalėjime. Trumpesnės nei 12 mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymas gali būti atidėtas (nustatant tam tikras sąlygas, atlikti viešuosius darbus). Laikotarpis, praleistas kalėjime laukiant teismo, bus įskaitomas į bausmės laiką;
 • viešieji darbai (jie skiriami su tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui, neatlygintinas darbas vietos bendruomenei);
 • bauda (pinigų suma);
 • kompensacija (nukentėjusiajam mokama suma);
 • deportavimas (grąžinimas į savo šalį, tik padarius sunkų nusikaltimą);
 • teisės atėmimas (pvz., vairuotojo pažymėjimo atėmimas).

Koks yra nukentėjusiojo vaidmuo teismo proceso metu?

Nukentėjusysis nėra proceso šalis, tačiau gali duoti parodymus jūsų teismo proceso metu. Spręsdamas dėl jūsų bausmės, teisėjas atsižvelgs į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnukentėjusiojo parodymus dėl nusikaltimo pasekmių. Teisėjas negali priteisti iš jūsų žalos, tačiau gali priimti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnutartį dėl kompensacijos. Nukentėjusysis gali pareikšti jums privatų kaltinimą.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKreipimasis į teismą

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisminis nagrinėjimas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDalyvavimas naudojant tiesioginio vaizdo nuotolinio perdavimo priemones

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBausmių rekomendacijos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKalinių šeimų pagalbos linija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasGyvenimas kalėjime

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1933 m. Vaikų ir jaunimo įstatymas (iš dalies pakeistas)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1980 m. Magistratų teismų įstatymas (iš dalies pakeistas)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1994 m. Baudžiamosios teisenos ir viešosios tvarkos įstatymas (iš dalies pakeistas)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1996 m. Baudžiamojo proceso ir tyrimų įstatymas (iš dalies pakeistas)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1998 m. Nusikaltimų ir viešosios tvarkos pažeidimų įstatymas (pakeistas)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2000 m. Baudžiamojo teismo įgaliojimų (bausmių skyrimo) įstatymas (iš dalies pakeistas)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2003 m. Baudžiamosios teisenos įstatymas(iš dalies pakeistas)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2007 m. JK sienų įstatymas(iš dalies pakeistas)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2008 m. Baudžiamosios teisenos ir imigracijos įstatymas (iš dalies pakeistas)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2009 m. Koronerių ir teisingumo įstatymas (iš dalies pakeistas)

Paskutinis naujinimas: 01/12/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

4 – Mano teisės teismo procesui pasibaigus

Ar galiu pateikti skundą?

Jeigu esate nuteisiamas arba jums paskelbiamas nuosprendis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasmagistratų teisme, galite pateikti apeliacinį skundą teritorinę kompetenciją turinčiam Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKarūnos teismui. Taip pat galite pateikti skundą Londono Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasadministraciniam teismui, jei manote, kad magistratai neteisingai pritaikė įstatymus.

Jei esate nuteisiamas arba jums paskelbiamas nuosprendis Karūnos teisme, galite pateikti apeliacinį skundą tik tada, jei jums bus leista tai daryti, pvz., dėl to, kad teisėjas suklydo. Tokiu atveju galite skųstis Londono apeliaciniam teismui.

Kaip pateikti skundą?

Jei teismo procesas vyko magistratų teisme, apeliacinį skundą privalote pateikti ne vėliau kaip per 21 dieną nuo nuosprendžio paskelbimo dienos. Jei teismo procesas vyko Karūnos teisme, apeliacinį skundą privalote pateikti ne vėliau kaip per 28 dienas nuo nuosprendžio paskelbimo dienos. Jūsų advokatas patars, ar ir kaip galima pateikti skundą.

Kokie apeliacinio skundo pagrindai?

Turite teisę apskųsti bet kurį magistratų teismo sprendimą, tačiau privalote prieš tai užpildyti ir pateikti teismo išduotą formą.

Apeliacinis skundas dėl Karūnos teismo nuosprendžio pateikiamas laikantis tam tikrų formalumų. Pateikdami skundą, privalote išsamiai išdėstyti priežastis. Galimi skundo pateikimo pagrindai:

 • teisėjas davė neteisingus nurodymus prisiekusiesiems;
 • teisminio nagrinėjimo metu buvo padaryta klaidų arba pažeidimų;
 • neteisingai buvo leista arba visai neleista pateikti įrodymų.

Galimi skundo dėl bausmės pateikimo pagrindai:

 • teisėjas padarė teisės klaidą;
 • bausmės vykdymo laikas per ilgas.

Kaip vyksta apeliacinis teismo posėdis?

Apeliacinį skundą dėl magistratų teismo sprendimo nagrinėja teisėjas ir du magistratai (kiti nei nagrinėję bylą teisme). Tai naujas posėdis, todėl gali būti pateikta naujų arba kitų įrodymų ar faktų. Jei skundas pateiktas tik dėl bausmės skyrimo, Karūnos teismas gali bausmę patvirtinti, sušvelninti arba sugriežtinti.

Jei Administraciniame teisme ginčijate tai, kaip magistratai aiškino įstatymus, ir teismas priima sprendimą, kad magistratai suklydo, nuosprendis panaikinamas. Kai kuriomis aplinkybėmis byla gali būti grąžinta magistratų teismui pakartotiniam nagrinėjimui.

Apeliacinis skundas dėl apkaltinamojo Karūnos teismo nuosprendžio nagrinėjamas Apeliaciniame teisme. Jūsų advokatas ir prokuroras pateiks argumentus dėl apeliacinio skundo esmės. Teismas gali prašyti daugiau įrodymų. Paprastai negalima remtis įrodymais, kurie egzistavo teisminio nagrinėjimo metu, tačiau nusprendėte teisme jų nepanaudoti. Apeliacinio skundo nagrinėjimas yra viešas.

Jei nesate įkalintas, turite teisę dalyvauti nagrinėjant skundą. Jei esate įkalintas, taip pat turite teisę dalyvauti, išskyrus jei skundas susijęs tik su teisės klausimais. Teismas gali leisti jums dalyvauti naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones.

Kokie bus padariniai, jei pateiksiu skundą būdamas kalėjime?

Kai pateikiate skundą, galite prašyti paleisti iš kalėjimo iki tol, kol bus nagrinėjamas jūsų skundas, nors tokiomis aplinkybėmis retai kada paleidžiama. Jei leidžiama pateikti užstatą, gali būti nustatomos tam tikros vykdytinos sąlygos.

Po kiek laiko vyks skundo nagrinėjimas?

Jei esate suimtas, apeliacinis skundas dėl magistratų teismo paskirtos bausmės paprastai išnagrinėjamas greitai, kitais atvejais tai trunka 3–6 mėnesius. Kad Apeliaciniam teismui galėtumėte pateikti apeliacinį skundą dėl Karūnos teismo sprendimo, turite gauti vyresniojo teisėjo leidimą. Apeliaciniai skundai dėl apkaltinamojo nuosprendžio vidutiniškai nagrinėjami 8 mėnesius, o skundai dėl bausmės – 5 mėnesius. Bet kuriuo metu galite atsiimti skundą pranešdami raštu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasApeliaciniam baudžiamųjų bylų skyriui.

Kokie bus padariniai, jei apeliacinis skundas dėl apkaltinamojo nuosprendžio bus patenkintas arba atmestas?

Jei apeliacinis skundas bus patenkintas, teismas panaikins jūsų apkaltinamąjį nuosprendį ir jis bus pašalintas iš oficialaus duomenų registro. Kai kuriomis aplinkybėmis teismas gali panaikinti jūsų apkaltinamąjį nuosprendį, bet leisti prokurorui prieš jus pradėti naują teismo procesą.

Jei apeliacinis skundas bus atmestas, paprastai teismo nuosprendis nėra keičiamas, tačiau kai kuriais atvejais apeliacinis teismas gali pakeisti teismo nuosprendį nuteisdamas už lengvesnį nusikaltimą (paprastai tai nedaroma nagrinėjant skundus dėl magistratų teismo nuosprendžių).

Kokie bus padariniai, jei apeliacinis skundas dėl bausmės bus patenkintas arba atmestas?

Jei apeliacinis skundas bus patenkintas, teismas skirs naują bausmę. Jei apeliacinis skundas bus atmestas, teismas gali patvirtinti pirminę bausmę arba sugriežtinti bausmę.

Ar turiu teisę pateikti pakartotinį skundą aukštesniam / kitam teismui?

Jei pateikėte apeliacinį skundą dėl magistratų teismo nuosprendžio ir Karūnos teismas skundą atmetė, galite kreiptis į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamųjų bylų peržiūros komisiją (angl. santr. CCRC) prašydami, kad ji jūsų skundą grąžintų Apeliaciniam teismui. Taip būna retai.

Jei pateikėte apeliacinį skundą Administraciniam teismui arba Apeliaciniam teismui, dar turite galimybę pateikti skundą Jungtinės Karalystės Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiajam teismui, jei jūsų apeliaciniame skunde keliamas bendrojo intereso teisės klausimas.

Jei mano apeliacinis skundas bus patenkintas, ar gausiu kompensaciją?

Per dvejus metus galite kreiptis dėl kompensacijos, tam užpildykite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasšią formą. Sprendimą priims valdžios institucijos. Advokatas galės paaiškinti, kaip Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassistema veikia.

Ar galima skųstis toliau, jei pirmasis skundas bus atmestas?

Išskirtiniais atvejais galėsite skųstis toliau, jei atsiras naujas skundo pagrindas. Jei norite pateikti naujų įrodymų, turite paaiškinti, kodėl jie nebuvo pateikti ir išklausyti teismo proceso metu.

Ar yra kitų būdų pateikti skundą?

Galite kreiptis į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCCRC prašydami ištirti, ar neįvyko teismo klaida. Komisija gali perduoti jūsų bylą atitinkamam teismui. Jei perduos, jūsų byla bus išnagrinėta kaip įprastas apeliacinis skundas.

Esu iš kitos valstybės narės. Ar galiu būti išsiųstas pasibaigus teismo procesui?

Jei esate nuteistas ir nubaustas laisvės atėmimo bausme, kai išeisite į laisvę, jus gali priverstinai išsiųsti iš šalies. Jei nesate Didžiosios Britanijos pilietis ir jums skirta 12 mėnesių ar ilgesnė bausmė arba jei esate nuteistas už tam tikrus sunkius nusikaltimus, valdžios institucijos paprastai nurodys jus priverstinai išsiųsti baigiantis jūsų įkalinimui.

Kitais atvejais, kai galima bausmė yra laisvės atėmimas ir jei jums daugiau kaip 17 metų, teisėjas gali rekomenduoti jus priverstinai išsiųsti atlikus bausmę. Šiuo atveju nėra svarbu, ar jums skiriama laisvės atėmimo bausmė. Valdžios institucijos nuspręs, remdamosi teisėjo rekomendacija. Teisėjo rekomendacija yra nuosprendžio dalis, todėl ją taip pat galima apskųsti, kaip aprašyta pirmiau. Valdžios institucijos gali siekti, kad būtumėte priverstinai išsiųstas net ir be teismo rekomendacijos, jei tai reikalinga dėl „viešojo intereso“.

Jei esate kitos valstybės narės pilietis, galite būti priverstinai išsiųstas tik viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar sveikatos sumetimais. Pats teistumas už nusikaltimą nėra pagrindas priverstinai išsiųsti iš šalies. Dėl sprendimo jus priverstinai išsiųsti turite teisę pateikti apeliacinį skundą specializuotai institucijai.

Jei esu nuteistas, ar gali mane vėl teisti už tą patį nusikaltimą?

Jei Jungtinėje Karalystėje teismo nuosprendžiu esate nuteistas dėl nusikaltimo arba išteisintas, Anglijoje už tą patį nusikaltimą, išskyrus ypatingas aplinkybes, negalite būti teisiamas antrąkart. Ta pati taisyklė taikoma nuosprendžiui, paskelbtam po kitoje valstybėje narėje vykusio teismo proceso.

Informacija apie teistumą

Teistumas ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasįspėjimai registruojami Policijos nacionalinėje duomenų bazėje (angl. sant. PNC) iki tol, kol jums sukaks 100 metų. Jei manote, kad informacija apie jūsų duomenis nėra tiksli, galite ją Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasginčyti. Jūsų advokatas pasakys, kaip tai daryti. Galite prašyti tos vietovės, kur įvykdyta nusikalstama veika, policijos vyriausiojo konsteblio pataisyti arba pašalinti informaciją.

Pilnamečių įspėjimai ir nepilnamečių įspėjimai bei galutiniai perspėjimai laikomi teistumu.

Net ir atlikę bausmę, turite atskleisti savo teistumą ar įspėjimus, kai to reikalaujama (pvz., kreipdamiesi dėl darbo), kol jūsų teistumas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasneišnyksta. Teistumo trukmė priklauso nuo nusikaltimo rūšies ir bausmės.

Pranešimas apie fiksuoto dydžio baudą arba pranešimas apie baudą dėl viešosios tvarkos pažeidimo neregistruojami jūsų duomenyse apie teistumą.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasApeliacinis teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasApeliacinio proceso pradėjimo Apeliaciniame teisme vadovas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJungtinės Karalystės Aukščiausiasis teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamųjų bylų peržiūros komisija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasInformacijos apie teistumą biuras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNusikaltėlių perauklėjimo programa

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1968 m. Apeliacijos baudžiamosiose bylose įstatymas (iš dalies pakeistas)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1974 m. Nusikaltėlių perauklėjimo įstatymas (iš dalies pakeistas)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1976 m. Užstatų įstatymas (iš dalies pakeistas)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1980 m. Magistratų teismų įstatymas (iš dalies pakeistas)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1981 m. Aukštesniųjų teismų įstatymas (iš dalies pakeistas)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1995 m. Apeliacijos baudžiamosiose bylose įstatymas (iš dalies pakeistas)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1997 m. Policijos įstatymas (iš dalies pakeistas)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1998 m. Žmogaus teisių įstatymas (iš dalies pakeistas)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2006 m. Policijos ir teisingumo įstatymas (iš dalies pakeistas)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos žmogaus teisių konvencija

Paskutinis naujinimas: 01/12/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

5 – Nesunkūs Kelių eismo taisyklių pažeidimai

Kaip nagrinėjami pažeidimai susiję su, pvz., transporto priemonių statymu?

Jei viešajame kelyje transporto priemonę pastatysite draudžiamoje vietoje, galite gauti transporto priemonės Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasstatymo baudos kvitą. Už transporto priemonių statymo taisyklių laikymąsi atsako ir įvairiose vietose transporto priemonės statymo baudos kvitus išduoda įvairios organizacijos – vietos valdžios institucijos (savivaldybė), policija, privačios bendrovės arba įmonė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„Transport for London“. Dažniausiai transporto priemonių statymą stebi savivaldybės pasamdyti stovėjimo aikštelių prižiūrėtojai (parking attendants), išrašantys baudos kvitus ( Penalty Charge Notices, PCN) pagal civilinę teisę. Eismo reguliuotojai (traffic wardens) yra policijos darbuotojai ir dirba ten, kur transporto priemonių statymo pažeidimai vis dar yra laikomi baudžiamąja veika. Jie išrašo fiksuoto dydžio baudos kvitus (Fixed Penalty Notices, FPNs) pagal baudžiamąją teisę.

Baudos kvitai paprastai paliekami ant priekinio transporto priemonės stiklo arba įteikiami transporto priemonės vairuotojui. Jie taip pat gali būti siunčiami paštu. Paprastai baudą už automobilio statymo pažeidimą turite sumokėti ne vėliau kaip per 28 dienas arba ją užginčyti; jei sumokėsite per nurodytą trumpiausią laiką, bauda gali būti sumažinta. Neformalų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasskundą galima pateikti raštu: šiuo etapu baudos už automobilio statymo pažeidimą nemokėkite, nes sumokėjus susigrąžinti mokestį bus beveik neįmanoma.

Ratų blokavimas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTam tikromis aplinkybėmis Anglijos ir Velso savivaldybių tarnybos gali nutempti transporto priemonę arba užblokuoti jos ratus. Jūsų transporto priemonės ratai gali būti blokuojami tik po 30 minučių, kai buvo išduotas baudos kvitas. Jei manote, kad jūsų automobilio ratai buvo užblokuoti nepagrįstai, galite pateikti skundą. Už ratų blokavimo įtaiso nuėmimą turėsite sumokėti tam tikrą mokestį ir tik po to galėsite pateikti skundą. Jei pateiksite skundą, o savivaldybė į jūsų skundą neatsakys per 56 dienas nuo jo gavimo dienos, už transporto priemonės statymo pažeidimą išduotas baudos kvitas turės būti panaikintas, o mokestis už ratų blokavimo įtaiso nuėmimą grąžintas.

Ką daryti, jei užblokavo jūsų transporto priemonės ratus privačioje teritorijoje, patariama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

Ar galiu pateikti skundą?

Jei savivaldybė atmeta jūsų laisvos formos skundą dėl baudos už transporto priemonės statymo pažeidimą, galite pateikti nustatytos formos skundą. Savivaldybė jus informuos, kaip tai padaryti. Jei savivaldybė jūsų skundą atmeta, gausite raginimą sumokėti (Notice to Owner, NTO), kuriame nurodoma sumokėti pirminį mokestį. Jame taip pat informuojama, kaip toliau pateikti skundą nepriklausomiems arbitrams. Arbitražo dėl transporto priemonių statymo paslaugas teikia Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPATAS (Londone) ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEismo baudų tribunolas (Traffic Penalty Tribunal) (visose likusiose Anglijos ir Velso dalyse).

Turite ne vėliau kaip per 28 dienas nuo tos dienos, kai įteikiamas raginimas sumokėti, sumokėti baudą už transporto priemonės statymo pažeidimą arba pateikti nustatytos formos skundą dėl baudos už automobilio statymą. Jei neatliekate nė vieno iš šių veiksmų, savivaldybė turi teisę padidinti baudą 50 procentų. Jei ir toliau nesumokėsite, savivaldybė gali pradėti oficialią civilinę procedūrą dėl baudos išieškojimo.

Fiksuoto dydžio baudos kvitus už neleistiną transporto priemonės statymą išduoda policijos pareigūnai arba eismo reguliuotojai. Jie laikomi baudžiamosios teisės priemonėmis. Vienintelė galimybė pateikti nustatytos formos skundą dėl fiksuoto dydžio baudos kvito už neleistiną transporto priemonės statymą – kreiptis dėl bylos nagrinėjimas teisme ir neprisipažinti kaltu. Tačiau kai kurios policijos įstaigos leidžia pateikti laisvos formos skundą dėl baudos skyrimo už transporto priemonės statymo pažeidimą. Skunde galite raštu paaiškinti, kodėl, jūsų manymu, neturėtumėte mokėti baudos. Jei kompetentinga policijos įstaiga tokią galimybę numato, tai bus nurodyta fiksuoto dydžio baudos kvite.

Kaip nagrinėjami greičio viršijimo ir kiti pažeidimai?

Jei viršysite greitį ir jus sustabdys policija arba tai užfiksuos greičio matuoklis, policija gali:

 • pareikšti jums žodinį įspėjimą;
 • pasiūlyti išklausyti kursus apie saugų greitį (už kuriuos turite sumokėti);
 • išduoti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasfiksuoto dydžio baudos kvitą (60 svarų sterlingų bauda) ir skirti tris baudos taškus. Tai dažniausias atvejis;
 • iškelti baudžiamąją bylą dėl greičio viršijimo. Tai reikš, kad turėsite stoti prieš teismą ir galite būti nubaustas bauda iki 1 000 svarų (iki 2 500 svarų sterlingų, jei greitį viršijote greitkelyje), jūsų vairuotojo pažymėjime gali būti įrašyta nuo trijų iki šešių baudos taškų ir gali būti atimta teisė vairuoti transporto priemonę.

Kas bus, jei esate sustabdomas kelyje?

Policija Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasturi įgaliojimus sustabdyti bet kurį vairuotoją, ir vengimas sustoti jau yra pažeidimas. Kai jus sustabdo policija, galite būti paprašytas parodyti vairuotojo pažymėjimą, automobilio draudimo liudijimą ir registracijos dokumentą. Jei šių dokumentų neturite, ne vėliau kaip per 7 dienas turite juos pateikti policijos nuovadai.

Jei esate sustabdomas, nes padarėte Kelių eismo taisyklių pažeidimą, policija gali jums išduoti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasfiksuoto dydžio baudos kvitą arba Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasraginimą pašalinti transporto priemonės trūkumus.

Jei padarėte nesunkų Kelių eismo taisyklių pažeidimą, pavyzdžiui, buvote neužsisegęs saugos diržo arba važiavote automobiliu, kurio vienas žibintas nedegė, policija gali jums išduoti fiksuoto dydžio baudos kvitą. Policija neturi įgaliojimų versti jus sumokėti baudą įvykio vietoje. Turite ne vėliau kaip per 28 dienas sumokėti fiksuoto dydžio baudą arba kreiptis dėl nagrinėjimo teisme, priešingu atveju jūsų bauda padidės 50 procentų. Jei per 28 dienas nesumokėsite baudos už pažeidimą, kurį užfiksavo automatinis greičio matuoklis, bus keliama baudžiamoji byla.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRaginimas pašalinti transporto priemonės trūkumus gali būti išduodamas, jei transporto priemonė turi gedimų, pavyzdžiui, neveikia vienas iš posūkio žibintų.

Policija gali patikrinti jus alkoholio matuokliu (prašys pūsti į alkoholio matuoklį), jei įtars, kad esate neblaivus. Jei nustatoma, kad esate neblaivus, policijos pareigūnai jus nuveš į policijos nuovadą, kur bus įformintas pažeidimas, o įrodymai (alkoholio matuoklio rezultatai) bus išsaugoti. Turite palikti automobilį, kol išsiblaivysite ir galėsite vairuoti, arba jūsų sutikimu vairuoti gali kitas vairuotojas. Jei alkoholio matuoklio parodymai rodo mažą girtumo laipsnį, galite atlikti kraujo tyrimą. Atsisakymas pasitikrinti alkoholio matuokliu yra pažeidimas. Dėl vairavimo išgėrus privaloma tvarka atimama teisė vairuoti.

 • Jei per 3-us metus jūsų vairuotojo pažymėjime bus įrašyta 12 baudos taškų, ne trumpiau kaip šešiems mėnesiams prarasite teisę vairuoti.
 • Policija įgaliota konfiskuoti transporto priemonę, jei jos naudojimas kelia pavojų visuomenei (gąsdina, trukdo ir trikdo kitus asmenis ir pan.).
 • Policija gali konfiskuoti transporto priemonę, jei vairuotojas neturi tinkamo vairuotojo pažymėjimo ar automobilio draudimo.
 • Už sunkius Kelių eismo taisyklių pažeidimus (pvz., mirties sukėlimą dėl pavojingo vairavimo) gali būti baudžiama laisvės atėmimu.

Ar tokie pažeidimai bus įtraukti į duomenis apie mano teistumą?

Duomenys apie teistumą saugomi Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasInformacijos apie teistumą biure. Nuteisimas teisme registruojamas duomenyse apie teistumą. Jei esate nubaudžiamas ne teisme, tai nebus registruojama duomenyse apie teistumą: taigi pranešimai apie fiksuoto dydžio baudas bus registruojami jūsų duomenyse apie teistumą tik tada, jei būsite nuteistas teisme.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTransporto priemonės statymo baudos kvitai ir jūsų teisės

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDaugiau informacijos apie transporto priemonių statymą

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSu eismu keliuose susiję policijos įgaliojimai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudos už greičio viršijimą ir jūsų teisės

Paskutinis naujinimas: 01/12/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.