Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Ar galiu apskųsti nuosprendį?

Teismas nuosprendį priima posėdyje. Nutartį, nuosprendį arba bausmę galite apskųsti aukštesnės instancijos teismui. Galite prašyti jus išteisinti arba sumažinti bausmę. Jei esate įsitikinęs, kad apylinkės teisme nagrinėjant jūsų bylą buvo padaryta esminių klaidų, galite prašyti, kad byla būtų grąžinta į apylinkės teismą ir iš naujo nagrinėjama kitų teisėjų.

Nuosprendį arba bausmę galite apskųsti žodžiu teismo posėdyje, kuriame skelbiamas nuosprendis. Taip pat galite pateikti raštišką skundą apylinkės teismui arba prokuratūrai. Apeliacinį skundą būtina pateikti per dvi savaites. Jei turite advokatą, jis paprastai pasirūpina su jūsų apeliaciniu skundu susijusiais praktiniais dalykais. Jei jums skirta 3 000 DKK arba mažesnė bauda, tokiam sprendimui apskųsti būtina gauti Danijos apeliacinės valdybos leidimą. Prašymas Apeliacinei valdybai turi būti pateiktas per dvi savaites nuo sprendimo priėmimo.

Kokie bus padariniai, jei pateiksiu skundą?

Jei teismo nuosprendį apskųsite apeliacine tvarka, bylą nagrinės aukštesnės instancijos teismas. Šis posėdis taip pat yra viešas. Termino, kada byla turi būti nagrinėjama aukštesnės instancijos teisme, nėra.

Jei jūs laikomas suimtas, aukštesnės instancijos teismas jūsų bylą turi nagrinėti pirmiau nei kitas bylas. Ar bylą nagrinėjant apeliacine tvarka turite likti suimtas, taip pat turi nuspręsti aukštesnės instancijos teismas.

Jei apeliaciniame skunde prašysite jus išteisinti, aukštesnės instancijos teismas bylą nagrinės iš naujo. Tokiu atveju turėsite teisę teikti naujų įrodymų. Kuo greičiau su advokatu aptarkite, kokių naujų įrodymų turėtumėte pateikti apeliacinėje byloje. Kai prokuroras atskleidžia, kokiais įrodymais remsis aukštesnės instancijos teismo procese, advokatui paprastai skiriama 14 dienų jūsų įrodymams atskleisti. Galima 14 dienų termino išimtis.

Jei prašote sumažinti bausmę, aukštesnės instancijos teismas nagrinės tik bausmę. Tokiais atvejais šalys aukštesnės instancijos teismui įrodymų neteiks, tačiau advokatas gali paprašyti teismo išreikalauti papildomos informacijos apie jūsų asmenines aplinkybes, kurios yra svarbios nustatant bausmę arba sprendžiant dėl ekstradicijos.

Kas vyks nagrinėjant apeliacinį skundą?

Jei apeliaciniame skunde prašysite jus išteisinti, bylą iš naujo nagrinės aukštesnės instancijos teismas. Paprastai aukštesnės instancijos teismo posėdis pradedamas perskaitant apylinkės teismo procese jūsų ir liudytojų duotus parodymus. Tačiau jei jūs ir advokatas nesutiksite su tokia tvarka, turės būti duodami nauji parodymai.

Jei skunde prašėte sumažinti bausmę, aukštesnės instancijos teismas atsižvelgs į apylinkės teisme duotus parodymus ir tuo remdamasis priims sprendimą dėl bausmės.

Aukštesnės instancijos teismo sprendimas bus paskelbtas posėdyje. Aukštesnės instancijos teismas gali nuspręsti palikti galioti apylinkės teismo nuosprendį, padidinti ar sumažinti bausmę arba jus išteisinti. Jus išteisinus arba sumažinus bausmę, apeliacinio skundo nagrinėjimo išlaidos bus apmokėtos iš valstybės lėšų. Tas pats taikoma, jei nuosprendį apskundė prokuroras, o aukštesnės instancijos teismas nuosprendį paliko galioti. Kitomis aplinkybėmis tikėtina, kad apeliacinio teismo išlaidas turėsite mokėti jūs.

Kas atsitiks, jei apeliacinis skundas bus patenkintas arba atmestas?

Aukštesnės instancijos teismo nuosprendis panaikina apylinkės teismo nuosprendį ir paprastai yra galutinis ir vykdytinas. Išimtiniais atvejais, gavus Apeliacinių skundų valdybos sutikimą, byla gali būti perduota Aukščiausiajam Teismui. Toks leidimas paprastai suteikiamas, jei byla yra principinės reikšmės ir dėl to – precedentinė, arba dėl kitų ypatingų priežasčių. Valdyba leidžia Aukščiausiajam Teismui perduoti tik nedidelį skaičių baudžiamųjų bylų. Ar turite galimybių gauti tokį leidimą, jums patars advokatas.

Jei jūs išteisinamas ir tyrime buvo naudojamos tokios procesinės prievartos priemonės kaip sulaikymas, suėmimas arba krata, galite reikalauti atlyginti žalą. Prašymą turite pateikti raštu apygardos prokurorui ne vėliau kaip per du mėnesius nuo teismo nuosprendžio dienos. Paprastai su tokiu prašymu susijusiais praktiniais dalykais pasirūpina advokatas. Nepamirškite advokatui pranešti, kaip su jumis galima susisiekti jūsų gyvenamosios vietos valstybėje.

Esu iš kitos valstybės narės. Ar galiu būti išsiųstas atgal pasibaigus teismo procesui?

Paprastai į savo valstybę narę galite būti grąžinamas atlikti bausmės. Dažniausiai tai daroma, jei paprašote grąžinti į savo valstybę atlikti bausmės. Prašymą atlikti bausmę savo valstybėje turite siųsti Danijos teisingumo ministerijai.

Ar mane gali vėl teisti už tą patį nusikaltimą, jei esu nuteistas?

Danijoje negalite būti du kartus teisiamas už tą patį nusikaltimą. Tas pats principas taikomas kitose Europos valstybėse. Kadangi bausmių skyrimo taisyklės skirtingose valstybėse skiriasi, dėl to turite pasiteirauti valstybėje, kuri taip pat gali taikyti atsakomybę už nusikaltimą.

Informacija apie kaltinimus ir teistumą

Bylą išsprendus, apie sprendimą bus pranešta Centriniam nusikaltimų registrui. Nuosprendžiai, susiję su Danijos baudžiamojo kodekso pažeidimais, bus įtraukiami į registro nuosprendžių dalį. Sprendimai, susiję su kitų teisės aktų pažeidimais, bus registruojami, jei jums skirtas laisvės atėmimas arba atimtos kokios nors teisės (bausmė, kuria jums atimamos teisės). Sprendimas bus registruojamas nurodant vardą, pavardę, sprendimą priėmusio teismo pavadinimą, sprendimo priėmimo datą, įstatymų nuostatas, kurios pažeistos, ir bausmę.

Yra apribojimų dėl to, kokie sprendimai bus fiksuojami teistumo duomenyse, kurie gali būti pateikiami jūsų asmeniniam naudojimui. Saugomi duomenys yra elektroniniai ir ištrinami atsižvelgiant į sankcijos griežtumą. Galite pateikti skundą dėl registracijos arba ištrynimo klaidų, tačiau ne dėl sprendimo registravimo fakto. Skundai dėl registravimo turi būti pateikiami Danijos policijos komisaro nacionaliniam biurui, kuris yra atsakingas už teistumo duomenis.

Susijusios nuorodos

Danijos teisingumo vykdymo įstatymas

Vykdomasis įsakymas dėl asmens duomenų tvarkymo Centriniame nusikaltimų registre

Paskutinis naujinimas: 13/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma