Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Gauti teisinę pagalbą ypač svarbu, jei kokiu nors būdu dalyvaujate baudžiamajame procese. Duomenų suvestinėse rasite atsakymą, kada ir kokiomis sąlygomis turite teisę į advokato pagalbą. Taip pat sužinosite, kuo advokatas jums gali padėti. Šioje bendrojoje duomenų suvestinėje sužinosite, kaip susirasti advokatą ir kas padengs atstovavimo išlaidas, jei pats neturėsite pakankamai pinigų sumokėti už paslaugas.

Kaip susirasti advokatą

Turite teisę būti atstovaujamas pasirinkto advokato. Advokatas turi turėti teisę atstovauti Danijos teismuose. Visų Danijos advokatų sąrašą rasite čia. Šioje interneto svetainėje taip pat matysite, ar advokato specializacija – baudžiamoji teisė, mokesčių teisė arba kuri nors kita jūsų bylai svarbi teisės šaka.

Kiekvienam Danijos teismui Danijos teisingumo ministerija yra paskyrusi grupę vietinių advokatų, kurių specializacija – baudžiamosios bylos. Tai yra nepriklausomi advokatai, dirbantys privačiose advokatų kontorose. Šių advokatų sąrašą jums gali pateikti teismas. Jei konkretaus advokato neprašysite, o pagal įstatymą atstovas yra privalomas, pavyzdžiui, jei esate sulaikytas policijos, jūsų bylai bus paskirtas vienas iš šio sąrašo advokatų.

Užmokestis advokatui

Jei advokatą jums paskyrė teismas, užmokestis jam paprastai mokamas iš valstybės lėšų. Priimdamas šią nutartį, teismas išspręs ir užmokesčio advokatui klausimą. Užmokestis bus nustatomas pagal teismų visose baudžiamosiose bylose, kuriose skiriamas gynėjas, taikomus įkainius, neatsižvelgiant į tai, ar advokatą pasirinkote jūs pats.

Teismas taip pat nuspręs, kas galiausiai turi sumokėti advokatui. Jei būsite pripažintas kaltu, paprastai turėsite sumokėti užmokesčio dalį valstybės institucijoms (Danijos valstybei). Valstybė stengsis atgauti kuo didesnę sumą, kurią jūs galite sumokėti.

Tais atvejais, kai esate išteisinamas arba teismo nuosprendis daug švelnesnis, negu reikalavo prokuroras, teismas paprastai nurodo valdžios institucijoms sumokėti užmokestį advokatui ir bylinėjimosi išlaidas. Teismas taip pat gali nurodyti valdžios institucijoms sumokėti dalį užmokesčio advokatui ir bylinėjimosi išlaidų. Tai gali būti taikoma tais atvejais, kai teismo posėdžiai neįvyksta dėl nuo jūsų nepriklausančių aplinkybių.

Sprendimą dėl užmokesčio advokatui dydžio ir pareigos jį mokėti galite apskųsti aukštesnės instancijos teismui per dvi savaites nuo sprendimo priėmimo dienos.

Nėra galimybės prašyti nemokamos teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose ir paprastai tokia teisinė pagalba nėra kompensuojama pagal teisinių išlaidų draudimo sutartis.

Susijusios nuorodos

Danijos teisingumo vykdymo įstatymo 66 skyrius

Danijos advokatų sąrašas

Paskutinis naujinimas: 13/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma