Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Kaip nagrinėjami nesunkūs Kelių eismo taisyklių pažeidimai?

Austrijos teismai nenagrinėja nesunkių Kelių eismo taisyklių pažeidimų. Tai administracinių institucijų užduotis. Teismai nagrinėja tik Kelių eismo taisyklių pažeidimus, sukėlusius eismo įvykius, per kuriuos asmenys patyrė kūno sužalojimų (kūno sužalojimas dėl neatsargumo).

Už Kelių eismo taisyklių pažeidimus baudžiama fiksuoto dydžio nuobaudomis, sumarinėmis nuobaudomis arba drausminėmis nuobaudomis.

Fiksuoto dydžio nuobauda – iki 36 eurų bauda už pažeidimą (pvz., transporto priemonės statymo pažeidimus). Nesumokėjus baudos, apie tai bus pranešta administracinėms institucijoms. Tolesnės procedūros metu gali būti skirta didesnė bauda.

Sumarinė nuobauda – skiriama ne konkrečiam asmeniui, o asmeniui (pvz., automobilio savininkui), kuris, administracinės institucijos manymu, pažįsta arba gali nustatyti pažeidėją.

Gali būti skirta iki 220 eurų sumarinė nuobauda (pvz., už nesunkius greičio viršijimo pažeidimus, kai leistinas greitis viršijamas 10–20 km/val.). Jei bauda nesumokama per keturias savaites, sumarinė nuobauda nustoja galioti ir prieš automobilio vairuotoją pradedamas administracinis procesas.

Jei apie pažeidimą (pvz., sunkesnį greičio viršijimo pažeidimą) informuoja įgaliotas asmuo ir (arba) pažeidimas fiksuojamas automatinėje stebėjimo įrangoje (pvz., kontroliuojančioje tam tikrą zoną), administracinės institucijos gali skirti iki 365 eurų drausminę nuobaudą. Per dvi savaites galite pateikti raštišką arba žodinį prieštaravimą dėl drausminės nuobaudos.

Prieštaravimą galite pateikti drausminę nuobaudą skyrusiai institucijai.

Nuo 2005 m. liepos 1 d. pradėjo veikti Kelių eismo taisyklių pažeidimų registravimo sistema (kovos su didelį pavojų keliančiais vairuotojais priemonės). Joje pateikiamas 13 rūšių didelį pavojų keliančių pažeidimų registras.

Teisė vairuoti Austrijoje atimama iš užsienio šalių vairuotojų, trečią kartą užregistruotų pažeidimų registre.

Nuo 2008 m. kovo 1 d. įsigaliojo Įstatymas dėl administracinių nuobaudų vykdymo visoje ES, pagal kurį nuobaudos už Kelių eismo taisyklių pažeidimus gali būti vykdomos visoje ES.

Kaip nagrinėjami kiti nesunkūs Kelių eismo taisyklių pažeidimai?

Už pažeidimus paprastai baudžiama vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų nuobaudų įstatymu. Egzistuoja šios nuobaudų rūšys: bauda (dažniausiai pasitaikanti) ir įkalinimas (esant tam tikroms aplinkybėms). Kompetentinga institucija yra ta, kuri turi teritorinę ir dalykinę kompetenciją (instancijos administracinėje teisėje).

Bendro pobūdžio informaciją apie galimą teisinę apsaugą dėl administracinės institucijos sprendimo rasite čia.

Ar tokie pažeidimai bus įtraukti į duomenis apie mano teistumą?

Austrijoje administracinės teisės pažeidimai neregistruojami Teistumo registre.

Paskutinis naujinimas: 22/06/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma