Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Gauti nepriklausomą teisinę pagalbą yra ypač svarbu, jei kuria nors forma dalyvaujate baudžiamajame procese. Šioje duomenų suvestinėje sužinosite, kada ir kokiomis aplinkybėmis turite teisę, kad jums atstovautų advokatas. Be to, sužinosite, kaip surasti advokatą ir kas padengs išlaidas advokatui, jei pats neturėsite lėšų jam sumokėti.

Kaip surasti advokatą

Austrijoje teisme jus gali ginti tik advokatai (išskyrus kai kurias išimtis). Austrijos federalinė advokatūros asociacija tvarko elektroninį advokatų registrą, kurį rasite čia.

Jei jums yra žinoma, kad dėl jūsų atliekamas ikiteisminis tyrimas Austrijoje, turite susirasti advokatą ir susitarti su juo susitikti reikalams aptarti. Jei įmanoma, tai reikėtų padaryti iki tol, kol jus apklaus pirmą kartą.

Sulaikyti asmenys turi teisę susisiekti su advokatu iki apklausos. Jei neturite advokato, galite susisiekti su teismo paskirtu gynėju. Policija arba prokuratūra turi jums leisti gauti šias paslaugas.

Užmokestis advokatui

Jei savo gynybai surasite advokatą, paprastai turėsite pats sumokėti už jo paslaugas. Jei nesutarta dėl atlygio, advokatas gali reikalauti sumokėti pagrįstą atlygį. Įkainiai pateikti Bendruosiuose užmokesčio kriterijuose, kuriais remiantis apskaičiuojamas mokestis.

Jei sumokėti už gynybos išlaidas jums yra sunku, nes atsižvelgiant į jūsų pajamas ir turtą galite pritrūkti lėšų būtinam jūsų ar šeimos išlaikymui, ir jei gynyba jums būtina, gynybos paslaugos jums gali būti teikiamos nemokamai. Tokiais atvejais gausite nemokamas baudžiamosios bylos kopijas. Dėl gynėjo skyrimo galite kreiptis, užpildę čia pateiktą formą.

Paskutinis naujinimas: 22/06/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma