Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. Under Austrian law you commit an offence only when you violate a specific legal provision in force at the time the act was committed. The right of prosecution is a right of the state. The prosecuting authorities, directing the criminal investigation department, as well as the courts must determine the facts and clear up all circumstances that are of importance when assessing the facts. In the following factsheets, you will learn about your rights as a defendant if criminal proceedings are brought against you in Austria. You have different rights during the different stages of the proceedings. The most important stages in the proceedings will be explained in summary form so that you can quickly access the information that you need.

Summary of the criminal process

In principle, the criminal process in Austria comprises three procedural stages:

 • preliminary proceedings
 • trial
 • appeal

Details on all of these stages in the criminal process and about your rights can be found in the factsheets.  This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

For information on road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5.

If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Investigation and taking of evidence
 • Arrest and pre-trial detention (including the European Arrest Warrant)
 • Criminal charges
 • Preparation for trial by the defence

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 – Minor offences

Last update: 22/06/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

1 – Kaip gauti teisinę pagalbą

Gauti nepriklausomą teisinę pagalbą yra ypač svarbu, jei kuria nors forma dalyvaujate baudžiamajame procese. Šioje duomenų suvestinėje sužinosite, kada ir kokiomis aplinkybėmis turite teisę, kad jums atstovautų advokatas. Be to, sužinosite, kaip surasti advokatą ir kas padengs išlaidas advokatui, jei pats neturėsite lėšų jam sumokėti.

Kaip surasti advokatą

Austrijoje teisme jus gali ginti tik advokatai (išskyrus kai kurias išimtis). Austrijos federalinė advokatūros asociacija tvarko elektroninį advokatų registrą, kurį rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

Jei jums yra žinoma, kad dėl jūsų atliekamas ikiteisminis tyrimas Austrijoje, turite susirasti advokatą ir susitarti su juo susitikti reikalams aptarti. Jei įmanoma, tai reikėtų padaryti iki tol, kol jus apklaus pirmą kartą.

Sulaikyti asmenys turi teisę susisiekti su advokatu iki apklausos. Jei neturite advokato, galite susisiekti su Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteismo paskirtu gynėju. Policija arba prokuratūra turi jums leisti gauti šias paslaugas.

Užmokestis advokatui

Jei savo gynybai surasite advokatą, paprastai turėsite pats sumokėti už jo paslaugas. Jei nesutarta dėl atlygio, advokatas gali reikalauti sumokėti pagrįstą atlygį. Įkainiai pateikti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBendruosiuose užmokesčio kriterijuose, kuriais remiantis apskaičiuojamas mokestis.

Jei sumokėti už gynybos išlaidas jums yra sunku, nes atsižvelgiant į jūsų pajamas ir turtą galite pritrūkti lėšų būtinam jūsų ar šeimos išlaikymui, ir jei gynyba jums būtina, gynybos paslaugos jums gali būti teikiamos nemokamai. Tokiais atvejais gausite nemokamas baudžiamosios bylos kopijas. Dėl gynėjo skyrimo galite kreiptis, užpildę čia pateiktą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasformą.

Paskutinis naujinimas: 22/06/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

2 – Mano teisės ikiteisminio tyrimo metu (iki baudžiamosios bylos perdavimo teismui)

Nusikaltimo tyrimo tikslas – nustatyti faktus, kad prokuratūra galėtų spręsti, ar turi būti pareikšti kaltinimai, ar byla turi būti nutraukta. Jei pareiškiami kaltinimai, parengtinis procesas skirtas palengvinti greitą teismo proceso baigtį.

Kokie yra ikiteisminio tyrimo etapai?

 • Nusikaltimo tyrimo tikslas – nustatyti, ar buvo įvykdyta nusikalstama veika, ir jei taip, kas ją įvykdė.
 • Kai pradedamas tyrimas prieš asmenį, įtariamą įvykdžius konkrečią nusikalstamą veiką, šis asmuo tampa kaltinamuoju.
 • Teismas tyrimą vykdo tam tikrais etapais. Jis privalo atkurti nusikalstamą veiką ir vadovauti rungtyniškumu grindžiamam procesui. Šiame procese dalyvauja valstybinis kaltintojas, kuris turi teisę pateikti klausimus apklausiamam asmeniui, ir kaltinamasis kartu su savo advokatu. Be to, prokuratūra gali teismo paprašyti rinkti tolesnius įrodymus, jei tai būtina ginant viešąjį interesą.
 • Prokuratūra ir (arba) kriminalinė policija gali savo iniciatyva vykdyti daugelį tiriamųjų etapų be teismo sutikimo. Šiuos etapus sudaro tardymas, apklausa, asmens tapatybės nustatymas, kratos ir kt.
 • Ikiteisminiam suėmimui skirti ir pratęsti būtinas teismo įsakymas. Tas pats taikoma prievartos priemonėms, susijusioms su pagrindinėmis teisėmis (pvz., nuosavybės teise valdomos gyvenamosios vietos kratai, prieigai prie banko sąskaitų, telefoniniams pokalbiams klausytis arba telefoninių skambučių analizei).
 • Prokuratūra privalo nutraukti tyrimą, jei neįvykdyta nusikalstama veika arba jei nustatytų faktų nepakanka kaltinamajam nuteisti. Visais kitais atvejais, kai faktų pakanka, prokuratūra privalo pateikti kaltinamąjį aktą kompetentingam teismui.
 • Prokuratūra gali atsisakyti tolesnio baudžiamojo persekiojimo (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasdiversija) kai byla negali būti nutraukta, tačiau kai nuosprendis nėra būtinas, nes kaltinamasis (daugeliu atvejų) sumoka baudą. Diversija yra negalima, jei nusikalstama veika buvo asmens mirties priežastis arba jei byla priklauso tarėjų ir prisiekusiųjų teismų kompetencijai, kitaip tariant, tais atvejais, kai gresia ilgesnė nei 5 metų laisvės atėmimo bausmė.

Mano teisės tyrimo metu

Atsižvelgiant į tyrimo etapą, jūsų teisės skiriasi:

Bet kuriuo atveju, nesvarbu, koks konkretus proceso etapas vykdomas, turite šias teises:

 • Kuo anksčiau turite būti informuotas apie tai, kad prieš jus pradėtas tyrimas, kokią nusikalstamą veiką esate įtariamas įvykdęs ir kokios jūsų pagrindinės procesinės teisės;
 • Kiekviename proceso etape turite teisę turėti savo pasirinktą advokatą arba prašyti paskirti gynėją (žr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 duomenų suvestinę). Jei faktai ar teisiniai klausimai yra sudėtingi, galite prašyti, kad jums gynėjas būtų paskirtas viso proceso laikotarpiui. Baudžiamajame procese prieš užsieniečius, nesusipažinusius su Austrijos teisės sistema, taip greičiausiai ir bus padaryta. Visais atvejais, kai reikalinga vadinamoji Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprivaloma gynyba, jums bus paskirtas gynėjas, jei pats jo neturėsite. Jei gynėjas jums neatstovauja, turite sumokėti jums paskirto gynybos advokato išlaidas.

Svarbiausi etapai, kai privalote turėti gynėją: viso ikiteisminio suėmimo metu, viso teisminio nagrinėjimo metu, psichine liga sergančius kaltininkus siunčiant į gydymo įstaigą, teisminio nagrinėjimo tarėjų ir prisiekusiųjų teismuose metu arba vieno teisėjo teisme, kai nusikalstama veika gali užtraukti ilgesnį nei 3 metų laisvės atėmimą;

 • Teisę susipažinti su savo byla;
 • Teisę pasisakyti dėl jums pareikštų kaltinimų arba tylėti;
 • Teisę reikalauti priimti įrodymus;
 • Teisę pateikti skundą dėl prokuratūros arba kriminalinės policijos taikomų priemonių ir dėl teismo sprendimų;
 • Teisę gauti vertėjo raštu / žodžiu paslaugas.

Tyrimas ir įrodymų rinkimas (1)

Kas vykdo tyrimą?

Prokuratūra ir jos vadovaujama kriminalinė policija atsako už tyrimo eigą. Kriminalinė policija tyrimą pradeda savo iniciatyva, jei trečiasis asmuo informuoja policiją apie nusikalstamą veiką, arba valstybės prokuroro nurodymu.

Kokia man bus suteikta informacija?

Prokuratūra arba kriminalinė policija privalo jus informuoti, kad jūsų atžvilgiu vyksta tyrimas ir kodėl. Be to, privalote būti informuotas, kad jūs, kaip kaltinamasis, neprivalote duoti parodymų, bet jei parodymus duosite, jie prieš jus gali būti panaudoti kaip įrodymai.

Jei įvykdėte nuskalstamą veiką, dėl kurios esate kaltinamas, ir jei prisipažįstate kaltu, tai bus svarbus švelninantis veiksnys teismui priimant nuosprendį. Tačiau jūsų prisipažinimas kaltu neturės įtakos teismo proceso eigai.

Kas bus, jei nemokėsiu vokiečių kalbos?

Jei nemokate vokiečių kalbos, turite teisę prašyti vertėjo, kuris jums bus paskirtas apklausos metu ir už kurio paslaugas nereikės mokėti. Vertėjui nedalyvaujant, nebūtina ir nereikėtų atsakyti į klausimus. Vertėjas išvers jums užduodamus klausimus į jums suprantamą kalbą. Jis taip pat išvers jūsų atsakymus į vokiečių kalbą.

Vertėjas privalo visada išversti informaciją ir jums išaiškinti jūsų teises, kurias turite pagal įstatymą. Jei pageidaujate, vertėjas jums taip pat padės bendrauti su paskirtu gynėju (ne jūsų pasirinktu advokatu).

Jei jums pranešama apie prokuratūros įsakymą arba teismo nutartį, galite prašyti pagalbos išverčiant šiuos dokumentus. Jei pageidaujate susipažinti su savo byla, vertėjas padės tik tuo atveju, jei neturite gynėjo ir nėra pagrįsta tikėtis, kad pats galėsite pasirūpinti, kad būtų išsiverstos atitinkamos bylos dalys.

Ar leidžiama susisiekti su advokatu?

Advokatas jums nėra būtinas, išskyrus tuos atvejus, kai jums turi atstovauti gynėjas. Tačiau nesvarbu, ar esate suimtas, ar ne, turite teisę, jei pageidaujate, bet kuriuo metu pasitarti su advokatu. Kad galėtumėte bendrauti su jums paskirtu gynėju, jums turi būti suteiktos vertėjo paslaugos.

Jei esate sulaikytas ir pažįstate advokatą, kuris jūsų pageidavimu jus gintų, galite su juo susisiekti tiesiogiai arba per policiją. Jei nepažįstate tokio gynėjo, galite, pasinaudoti advokatūros asociacijos paskirto gynėjo paslauga (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 duomenų suvestinė).

Ar iš manęs bus pareikalauta duoti pirštų antspaudus arba DNR mėginius?

Policija turi teisę atlikti jūsų drabužių ir kitų jums priklausančių daiktų kratą. Tolesnei asmeninei kratai būtinas teismo leidimas ir valstybinio prokuroro įsakymas.

Jei būtina nustatyti jūsų tapatybę, policija gali paimti jūsų pirštų antspaudus. Kriminalinė policija gali paimti seilių mėginį DNR analizei.

Ar gali būti atlikta mano namų, biuro, automobilio ir kt. krata?

Gali būti atlikta vietos ar daiktų krata, jei galima daryti prielaidą, kad ten yra įtariamųjų arba kad galima surinkti įrodymų. Daiktų, priklausančių nuosavybės teise, kratai teismas turi duoti leidimą. Policija gali atlikti kitų vietų ar daiktų kratą valstybės prokuroro įsakymu.

Ar man bus suteikta informacija apie man nepalankius įrodymus?

Jūs, kaip kaltinamasis, turite teisę susipažinti su byla. Taip susipažinsite su įrodymais, pateiktais prieš jus. Išimtiniais atvejais su atskiromis bylos dalimis gali būti neleidžiama susipažinti. Bet kuriuo metu galite pateikti savo įrodymus.

Kokias teisių gynimo priemones turiu tyrimo metu?

Savo teises galite ginti prieštaraudami kriminalinės policijos arba prokuratūros tyrimo metu taikomoms priemonėms (terminas nenustatytas), jei manote, kad buvo pažeistos kurios nors jūsų teisės.

Teismas gali priimti sprendimą dėl jūsų prieštaravimo, jei prokuratūra nepatvirtina jūsų nuomonės. Dėl teismo sprendimo galima pateikti skundą Aukštesniajam apygardos teismui. Prieštaravimas pateikiamas prokuratūrai.

Turite teisę pateikti skundą dėl teismo sprendimų Aukštesniajam apygardos teismui, ypač jei yra pažeidžiamos pagrindinės teisės.

Skundai pateikiami prokuratūrai ir pirmosios instancijos teismui per 14 dienų.

Ar privalau būti Austrijoje tyrimo metu?

Viso tyrimo metu jums nėra privaloma būti Austrijoje. Jūsų advokatas taip pat gali užtikrinti, kad tyrimo metu jūsų teisės būtų nepažeistos (jei pageidaujate, kad jis tai darytų).

Į Austriją turite atvykti apklausai. Nėra nei nuostatų, pagal kurias tyrimas galėtų vykti naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones, nei techninių galimybių.

Sulaikymas ir kardomasis kalinimas (įskaitant Europos arešto orderį) (2)

Kodėl mane gali suimti?

Jus gali suimti tyrimo metu, jei yra pagrįstas įtarimas, kad įvykdėte nusikalstamą veiką ir jei yra priežastis sulaikyti (kyla pavojus, kad slėpsitės, sunaikinsite įkalčius arba vykdysite kitą nusikalstamą veiką). Jūsų sulaikymui (kurį vykdo kriminalinės policijos pareigūnai) reikalingas teismo sutikimas (išskyrus jei esate sugaunamas nusikaltimo vietoje arba neišvengiamai gresia pavojus).

Kardomąjį kalinimą skiria teismas, kalinimas vykdomas kalėjime. Kriminalinė policija jus gali sulaikyti ne ilgiau kaip 48 valandoms, kol be nepagrįsto vilkinimo esate pristatomas teismui.

Įstatyme nenurodyta, ar galite ir kaip galite informuoti savo šeimą ar draugus apie suėmimą. Kiekviename kalėjime teikiama socialinių paslaugų, kad jums padėtų tokiais klausimais.

Kokia informacija man turi būti pateikta, jei bus skirtas kardomasis kalinimas?

Nutartis dėl jūsų kardomojo kalinimo turi būti jums perskaityta, jei būtina, padedant vertėjui. Jums turi būti pateikta nutarties kopija. Nutartyje turi būti nurodytas nusikalstamos veikos, kurią, remiantis pagrįstais įtarimais, įvykdėte, pobūdis. Joje taip pat turi būti paminėti visi faktai, kurie, teismo nuomone, pagrindžia suėmimą.

Visą kardomojo kalinimo laikotarpį jums turi atstovauti gynėjas. Jei pats jo nerasite, jis jums bus paskirtas.

Teismo nutartis dėl kardomojo kalinimo skyrimo priimama žodinio teismo posėdžio metu.

Skundą dėl nutarties skirti arba vėliau pratęsti kardomąjį kalinimą per tris dienas galite pateikti Aukštesniajam apygardos teismui.

Kiek laiko gali trukti kardomasis kalinimas?

Nutartis dėl kardomojo kalinimo priimama ribotam laikotarpiui. Nutartis skirti kardomąjį kalinimą galioja 14 dienų. Nutartis pratęsti kardomąjį kalinimą pirmą kartą galioja vieną mėnesį. Visos tolesnės nutartys, kuriomis pratęsiamas jūsų suėmimas, galioja du mėnesius.

Kardomasis kalinimas iš viso neturėtų trukti ilgiau kaip šešis mėnesius, tačiau jis gali būti pratęstas dėl nusikalstamos veikos sunkumo. Daugiau informacijos rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

Ar kardomojo kalinimo metu galiu su kuo nors matytis ir gauti medicinos pagalbą?

Kiekvienas suimtas asmuo turi teisę du kartus per savaitę priimti lankytojus. Jūsų advokatas jus gali aplankyti bet kuriuo jūsų suėmimo metu, nepriklausomai nuo lankymui nustatytų reikalavimų.

Kiekviename kalėjime teikiamos medicinos paslaugos. Įstatyme teigiama, kad prireikus medicinos specialistai gali jums suteikti gydymo paslaugas.

Ar galiu susisiekti su savo ambasada, jei esu iš kitos valstybės?

Turite teisę susisiekti su ambasada. Adresą rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia. Policija ir prokuratūra privalo jūsų pageidavimu susisiekti su jūsų diplomatiniu atstovu.

Kokie bus padariniai, jei esu suimamas pagal Europos arešto orderį?

Jei valstybė narė išduoda Europos arešto orderį, jus gali sulaikyti kitoje valstybėje narėje ir perduoti valstybei, kuri išdavė arešto orderį. Austrijos įstatymuose nustatyta, kad iki perdavimo turite būti suimtas. Tesimas dėl to išduos orderį. Turite teisę į gynėjo paslaugas ir, jei reikia, vertėjo paslaugas šiame teismo posėdyje.

Kaltinimas (3)

Atlikusi tyrimą, prokuratūra gali padaryti išvadą, kad tikėtinas nuteisimas. Tokiu atveju kompetentingame teisme jums bus pareikšti kaltinimai.

Kaltinimai motyvuoto kaltinamojo akto forma pateikiami tarėjų arba prisiekusiųjų teismui, jei nusikalstama veika, kuria esate kaltinamas, baudžiama daugiau nei 5 metų laisvės atėmimu. Nusikalstamos veikos, baudžiamos trumpesne bausme, atveju prokuroras nemotyvuotą rašytinį prašymą su kaltinimais pateikia vienam teisėjui apygardos arba apylinkės teisme.

Kaip galiu apsiginti nuo kaltinimų?

Galite pateikti prieštaravimą dėl kaltinamojo akto per 14 dienų nuo jo įteikimo. Aukštesnysis apygardos teismas priims sprendimą dėl jūsų prieštaravimo (išsamesnės informacijos apie prieštaravimo pagrindą rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia). Prieštaravimą galima pateikti raštu arba žodžiu.

Jei Aukštesnysis apygardos teismas manys, kad jūsų prieštaravimas pagrįstas, jis gali sustabdyti baudžiamąjį procesą arba nurodyti prokuratūrai tęsti tyrimą.

Jei jūsų prieštaravimas atmetamas arba jei nepateikiate prieštaravimo, jums pareikšti kaltinimai įsigalioja ir teismas nedelsdamas privalo pasirengti teismo procesui.

Jei kaltinimai jums pareiškiami pagal nukentėjusiojo skundą, negalite pateikti prieštaravimo. Tačiau įstatymas reikalauja, kad teismas nedelsdamas įvertintų kaltinimų teisėtumą. Jei teismas nusprendžia, kad kaltinimai neteisėti bent vienu įstatyme nurodytu pagrindu, jis gali priimti sprendimą nutraukti baudžiamąjį procesą.

Gynybos pasirengimas bylos nagrinėjimui (4)

Kas įvyksta iki teismo proceso?

Kai jums pareiškiami kaltinimai, negalimi tolesni apribojimai susipažinti su byla. Šiuo momentu (vėliausiai) galite susipažinti su visa bylos medžiaga, kuri bus pateikta teisme. Teismas pasirengia bylos nagrinėjimui.

Jei norite, galite prašyti įrodymų, kad galėtumėte pasiruošti bylos nagrinėjimui. Ypač galite reikalauti liudytojų apklausos dokumentų. Prašyme pateikti įrodymus privalote nurodyti, kokius faktus norite įrodyti atitinkamais įrodymais. Jūsų taip pat gali klausti nurodyti priežastį, kodėl, jūsų nuomone, jūsų prašomi įrodymai yra tinkami.

Kaip turėčiau bendradarbiauti su savo gynėju?

Jei jums pateikiamas kaltinamasis aktas, teismo metu jums turi atstovauti gynėjas. Šiuo atveju, jei pats nesusirasite, advokatas jums bus paskirtas.

Vieno teisėjo teismuose arba apylinkės teismuose, kur nagrinėjami kaltinimai įvykdžius nusikalstamą veiką, neprivaloma paskirti advokato. Tačiau bet kuriuo metu jums gali atstovauti jūsų pasirinktas advokatas arba, jei nusikaltimas sunkus, galite prašyti, kad būtų paskirtas gynėjas. Paprastai taip būna tada, kai kaltinamasis yra užsienietis, kuris nėra susipažinęs su Austrijos teisės sistema.

Gynėją turite informuoti apie įrodymus, kurie, jūsų manymu, jus išteisintų. Jūsų advokatas nustatyta tvarka pateiks prašymus dėl įrodymų.

Kokie bus padariniai, jei anksčiau buvau nuteistas arba išteisintas dėl nusikalstamos veikos, kuria esu dabar kaltinamas kitoje valstybėje narėje?

Jei valstybės narės teismas jau priėmė galutinę nutartį dėl tų pačių kaltinimų, antrą kartą tie patys kaltinimai negali būti pareikšti kitoje valstybėje narėje.

Dėl šio fakto turėtumėte kuo anksčiau (tyrimo metu) pateikti visus būtinus prašymus. Ir atvirkščiai, jei buvote dėl nusikalstamos veikos nuteistas arba išteisintas Austrijoje, už tą pačią veiką nebūsite teisiamas kitoje valstybėje narėje.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKardomasis kalinimas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamasis žalos atlyginimo įstatymas

Paskutinis naujinimas: 22/06/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

3 – Mano teisės teismo proceso metu

Kur vyks teismo procesas?

Teismo procesas vyks teisme, kur prokuroras pateikė galutinį kaltinimą. Paprastai jis vyksta teisme, turinčiame teritorinę jurisdikciją pagal nusikalstamos veikos padarymo vietą. Išskyrus keletą išimčių, teismo posėdžiai yra vieši.

Priklausomai nuo gresiančios sankcijos, sprendimą gali priimti vienas teisėjas, tarėjų arba prisiekusiųjų teismai. Tarėjų arba prisiekusiųjų teismams taip pat priklauso nespecialistai.

Ar kaltinimas gali būti pakeistas teismo proceso metu?

Jei teismo proceso metu esate kaltinamas kita veika, prokurorai gali išplėsti kaltinimus prieš jus, o teismo procesas gali būti pratęstas ir jame gali būti pateikta naujų kaltinimų, nebent už juos skiriama griežtesnė bausmė nei už pirminius kaltinimus.

Teismas priima nutartį remdamasis vien kaltinamajame akte pateiktais faktais, bet ne prokurorų kvalifikavimu. Teismas kaltinimus gali kvalifikuoti kitaip nei prokurorai kaltinamajame akte.

Kokios yra mano teisės teismo proceso metu?

Kaip ir viso baudžiamojo proceso metu, teismo metu turite teisę tylėti. Nebūtina pasisakyti dėl jums pareikštų kaltinimų.

Jei teismo metu prisipažinsite dėl jums pareikštų kaltinimų, jums gali būti paskirta švelnesnė bausmė. Tačiau kaltės pripažinimas nekeičia teismo proceso eigos. Už tiesos nesakymą nebūsite nubaustas.

Tarėjų arba prisiekusiųjų teismai negali vykti jums nedalyvaujant. Be to, tokiame procese visada turite dalyvauti kartu su savo gynėju. Nėra numatyta, kad teismas vyktų naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones.

Jei nesuprantate vokiečių kalbos, teisme turi dalyvauti vertėjas. Vertėjas išvers pagrindinius teismo proceso įvykius į jums suprantamą kalbą.

Teismo proceso metu taip pat turite teisę pateikti prašymus, ypač prašymus dėl įrodymų.

Tarėjų arba prisiekusiųjų teismuose jums turi atstovauti gynėjas, tačiau kito pobūdžio procesuose gynėjo skyrimas yra neprivalomas.

Bet kuriuo metu galite pakeisti savo gynėją, tačiau tai neturi nepagrįstai vilkinti teismo proceso.

Kokios yra mano teisės dėl man nepalankių įrodymų?

Teismo sprendimas gali būti grindžiamas tik teismo metu gautais įrodymais. Turite teisę pasisakyti dėl kiekvieno pateikto įrodymo.

Liudytojai apklausiami asmeniškai. Jų parodymai nėra skaitomi, nebent dėl to sutinka kaltintojas ir gynėjas. Turite teisę apklausti kitus kaltinamuosius ir liudytojus arba juos apklausia gynėjas.

Tiriamojo pobūdžio įrodymai draudžiami. Tai yra įrodymai, kurių rezultatai nėra iš anksto žinomi. Jei reikalaujate pateikti įrodymus, privalote sugebėti paaiškinti, kokį jie duos rezultatą arba kokį esminį faktą jie įrodo.

Galite pateikti įrodymus tiesiogiai teismo proceso metu, pavyzdžiui, privačių detektyvų surinktus įrodymus. Tokius įrodymus vertina teismas.

Ar teismo metu gali būti pateikta informacija apie mano teistumą?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamojo proceso kodekse teigiama, kad informacija apie teistumą gali būti gaunama net iš užsienio. Informacija apie jūsų teistumą bus paskelbta teismo proceso metu.

Jei jūs nuteisiamas, ankstesnis teistumas už tokio paties pobūdžio veikas gali turėti įtakos tam, kad jums bus skirta griežtesnė bausmė.

Kaip baigiasi teismo procesas?

Pateikus visus įrodymus ir kaltintojui bei gynėjui pasakius baigiamąsias kalbas, teismas priima sprendimą. Taip baigiamas procesas pirmosios instancijos teisme.

Jei įvykdomos būtinos sąlygos, teismas gali priimti sprendimą dėl Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteismo proceso nutraukimo (diversijos). Visais kitais atvejais teismas pripažįsta jus kaltu dėl jums pareikštų kaltinimų arba jus išteisina.

Jei esate nuteisiamas, teismas taip pat nusprendžia dėl bausmės. Bausmė gali būti bauda arba laisvės atėmimas. Bausmės vykdymas gali būti atidedamas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprobacijos laikotarpiui.

Koks yra nukentėjusiojo vaidmuo teismo proceso metu?

Nukentėjęs nuo nusikalstamos veikos asmuo turi teisę dalyvauti teismo procese arba jam gali atstovauti advokatas. Nukentėjusysis turi teisę teismo proceso metu pateikti klausimus kaltinamajam, liudytojams ir ekspertams, taip pat turi teisę būti išklausytas dėl savo reikalavimų.

Kaip ir kaltinamajam, nukentėjusiajam, jei jis nemoka vokiečių kalbos arba ją moka prastai, viso teismo proceso metu gali padėti vertėjas.

Jei nukentėjusiajam padarytu nusikaltimu, dėl kurio vyksta teismo procesas, buvo sukeltas itin didelis stresas, jam gali būti suteikta socialinė, psichologinė ir teisinė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspagalba teisme, jei tai būtina siekiant apsaugoti jo procesines teises.

Jeigu nukentėjusysis pareiškė ieškinį dėl kompensacijos už patirtą dėl nusikaltimo žalą arba kompensacijos už jo teisių pažeidimą, laikoma, kad jis yra Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprivati bylos šalis. Jei nukentėjusysis dalyvauja teismo procese kaip privati šalis, jis taip pat turi teisę reikalauti įrodymų.

Paskutinis naujinimas: 22/06/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

4 – Mano teisės teismo procesui pasibaigus

Ar galiu pateikti skundą?

Apeliacinį skundą dėl apkaltinamojo teismo nuosprendžio kaltinamasis gali pateikti aukštesnės instancijos teismui. Jei nuosprendį priėmė apylinkės teismas arba vienas teisėjas apygardos teisme, apeliacinis skundas gali būti pateiktas tiek dėl pripažinimo kaltu, tiek dėl bausmės. Šiame procese galite reikalauti, kad būtų surinkta naujų įrodymų arba kad jūs pats galėtumėte pateikti naujų įrodymų.

Kai nuosprendį priima tarėjų arba prisiekusiųjų teismai, apeliacinį skundą galite pateikti tik dėl bausmės, bet ne dėl pripažinimo kaltu. Šie nuosprendžiai gali būti užginčyti tik reikalaujant juos panaikinti dėl procesinių klaidų, motyvacijos klaidų ir teisės klaidų.

Negalite užginčyti, kaip teisėjas vertino įrodymus. Naujų įrodymų pateikti negalima.

Apie savo sprendimą pateikti apeliacinį skundą galite pranešti nedelsdamas, paskelbus nuosprendį, arba ne vėliau kaip per tris dienas po nuosprendžio paskelbimo dienos. Teismas parengs nuosprendį raštu ir įteiks jums bei jūsų gynybos advokatui. Jūsų gynėjas privalo pateikti apeliacinį skundą raštu per keturias savaites.

Prokuroras turi tokią pačią apeliacinio skundo teisę.

Kokie yra apeliacijos pateikimo etapai?

Priešinga proceso šalis (kaltinamasis arba kaltintojas) turi teisę atsakyti į apeliacinį skundą. Tuomet teismas siunčia bylą į apeliacinės instancijos teismą. Aukščiausiasis teismas sprendžia skundus dėl reikalavimo panaikinti nuosprendį.

Žodinio apeliacinio skundo nagrinėjimo pabaigoje priimamas sprendimas. Skundus dėl panaikinimo Aukščiausiasis teismas taip pat gali išspręsti be žodinio nagrinėjimo.

Jei Aukščiausiasis teismas priima sprendimą panaikinti nuosprendį, ginčijamas nuosprendis netenka galios ir byla grąžinama į pirmosios instancijos teismą. Nagrinėdamas apeliacinius skundus dėl pripažinimo kaltu, apeliacinės instancijos teismas pirmiausia gali surinkti, jo nuomone, būtinus įrodymus, o po to priimti sprendimą iš esmės.

Paskelbus apie ketinimą pateikti apeliacinį skundą arba skundą dėl nuosprendžio panaikinimo ar juos pateikus, ginčijamas nuosprendis sustabdomas ir negali būti vykdomas. Jei jums skirtas kardomasis kalinimas, apeliacinis skundas nepanaikins jūsų suėmimo.

Apeliacinio teismo sprendimai yra galutiniai ir neginčijami.

Kas atsitinka po apeliacijos?

Jei jūsų apeliacinis skundas (iš dalies ar visas) patenkinamas, gali vykti antrasis pirmosios instancijos teismo procesas. Tačiau apeliacinės instancijos teismas gali ir pats priimti sprendimą, remdamasis jūsų pateiktais argumentais.

Jei apeliacinis skundas atmetamas arba jei apeliacinės instancijos teismo sprendimu nuosprendis patvirtinamas, jis vykdomas iš karto, kai tik tampa galutinis ir vykdytinas.

Išskyrus lygtinio nuosprendžio atvejus, jums bus nurodyta sumokėti baudą arba pradėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą.

Jei jums pareikšti kaltinimai panaikinami ir teismo proceso metu jūs buvote suimtas, turite teisę į kompensaciją už suėmimo laiką vadovaujantis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamuoju žalos atlyginimo įstatymu.

Ar galiu atlikti bausmę valstybėje narėje, iš kurios esu kilęs?

Tai įmanoma, jei jūs sutinkate arba pageidaujate. Taikomas taisykles rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKonvencijoje dėl nuteistųjų asmenų perdavimo (ypač 3 straipsnyje).

Ar mano teistumas fiksuojamas registre?

Vienos federalinė policijos direkcija tvarko visos Austrijos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeistumo registrą. Jame pateikiama tokia informacija:

 • įsiteisėję Austrijos baudžiamųjų teismų nuosprendžiai;
 • įsiteisėję užsienio šalių teismų nuosprendžiai dėl Austrijos piliečių ir asmenų, kurie Austrijoje turi gyvenamąją vietą ar įprastinę gyvenamąją vietą;
 • nacionalinių ir užsienio baudžiamųjų teismų nutartys, susijusios su šiais nuosprendžiais.

Skundo dėl Teistumo registro įrašų pateikti negalima. Atsižvelgiant į nusikaltimo sunkumą, Teistumo registro įrašai po Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langastam tikro laikotarpio pašalinami.

Paskutinis naujinimas: 22/06/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

5 – Nesunkūs Kelių eismo taisyklių pažeidimai

Kaip nagrinėjami nesunkūs Kelių eismo taisyklių pažeidimai?

Austrijos teismai nenagrinėja nesunkių Kelių eismo taisyklių pažeidimų. Tai administracinių institucijų užduotis. Teismai nagrinėja tik Kelių eismo taisyklių pažeidimus, sukėlusius eismo įvykius, per kuriuos asmenys patyrė kūno sužalojimų (kūno sužalojimas dėl neatsargumo).

Už Kelių eismo taisyklių pažeidimus baudžiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasfiksuoto dydžio nuobaudomis, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassumarinėmis nuobaudomis arba Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasdrausminėmis nuobaudomis.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFiksuoto dydžio nuobauda – iki 36 eurų bauda už pažeidimą (pvz., transporto priemonės statymo pažeidimus). Nesumokėjus baudos, apie tai bus pranešta administracinėms institucijoms. Tolesnės procedūros metu gali būti skirta didesnė bauda.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSumarinė nuobauda – skiriama ne konkrečiam asmeniui, o asmeniui (pvz., automobilio savininkui), kuris, administracinės institucijos manymu, pažįsta arba gali nustatyti pažeidėją.

Gali būti skirta iki 220 eurų sumarinė nuobauda (pvz., už nesunkius greičio viršijimo pažeidimus, kai leistinas greitis viršijamas 10–20 km/val.). Jei bauda nesumokama per keturias savaites, sumarinė nuobauda nustoja galioti ir prieš automobilio vairuotoją pradedamas administracinis procesas.

Jei apie pažeidimą (pvz., sunkesnį greičio viršijimo pažeidimą) informuoja įgaliotas asmuo ir (arba) pažeidimas fiksuojamas automatinėje stebėjimo įrangoje (pvz., kontroliuojančioje tam tikrą zoną), administracinės institucijos gali skirti iki 365 eurų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasdrausminę nuobaudą. Per dvi savaites galite pateikti raštišką arba žodinį prieštaravimą dėl drausminės nuobaudos.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrieštaravimą galite pateikti drausminę nuobaudą skyrusiai Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinstitucijai.

Nuo 2005 m. liepos 1 d. pradėjo veikti Kelių eismo taisyklių pažeidimų registravimo sistema (kovos su didelį pavojų keliančiais vairuotojais priemonės). Joje pateikiamas 13 rūšių didelį pavojų keliančių Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspažeidimų registras.

Teisė vairuoti Austrijoje atimama iš užsienio šalių vairuotojų, trečią kartą užregistruotų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspažeidimų registre.

Nuo 2008 m. kovo 1 d. įsigaliojo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮstatymas dėl administracinių nuobaudų vykdymo visoje ES, pagal kurį nuobaudos už Kelių eismo taisyklių pažeidimus gali būti vykdomos visoje ES.

Kaip nagrinėjami kiti nesunkūs Kelių eismo taisyklių pažeidimai?

Už pažeidimus paprastai baudžiama vadovaujantis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAdministracinių teisės pažeidimų nuobaudų įstatymu. Egzistuoja šios nuobaudų rūšys: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasbauda (dažniausiai pasitaikanti) ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasįkalinimas (esant tam tikroms aplinkybėms). Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKompetentinga institucija yra ta, kuri turi teritorinę ir dalykinę kompetenciją (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinstancijos administracinėje teisėje).

Bendro pobūdžio informaciją apie galimą teisinę apsaugą dėl administracinės institucijos sprendimo rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

Ar tokie pažeidimai bus įtraukti į duomenis apie mano teistumą?

Austrijoje administracinės teisės pažeidimai neregistruojami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeistumo registre.

Paskutinis naujinimas: 22/06/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.