Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Kur vyks teismo procesas?

Teismo procesas vyks teisme, kur prokuroras pateikė galutinį kaltinimą. Paprastai jis vyksta teisme, turinčiame teritorinę jurisdikciją pagal nusikalstamos veikos padarymo vietą. Išskyrus keletą išimčių, teismo posėdžiai yra vieši.

Priklausomai nuo gresiančios sankcijos, sprendimą gali priimti vienas teisėjas, tarėjų arba prisiekusiųjų teismai. Tarėjų arba prisiekusiųjų teismams taip pat priklauso nespecialistai.

Ar kaltinimas gali būti pakeistas teismo proceso metu?

Jei teismo proceso metu esate kaltinamas kita veika, prokurorai gali išplėsti kaltinimus prieš jus, o teismo procesas gali būti pratęstas ir jame gali būti pateikta naujų kaltinimų, nebent už juos skiriama griežtesnė bausmė nei už pirminius kaltinimus.

Teismas priima nutartį remdamasis vien kaltinamajame akte pateiktais faktais, bet ne prokurorų kvalifikavimu. Teismas kaltinimus gali kvalifikuoti kitaip nei prokurorai kaltinamajame akte.

Kokios yra mano teisės teismo proceso metu?

Kaip ir viso baudžiamojo proceso metu, teismo metu turite teisę tylėti. Nebūtina pasisakyti dėl jums pareikštų kaltinimų.

Jei teismo metu prisipažinsite dėl jums pareikštų kaltinimų, jums gali būti paskirta švelnesnė bausmė. Tačiau kaltės pripažinimas nekeičia teismo proceso eigos. Už tiesos nesakymą nebūsite nubaustas.

Tarėjų arba prisiekusiųjų teismai negali vykti jums nedalyvaujant. Be to, tokiame procese visada turite dalyvauti kartu su savo gynėju. Nėra numatyta, kad teismas vyktų naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones.

Jei nesuprantate vokiečių kalbos, teisme turi dalyvauti vertėjas. Vertėjas išvers pagrindinius teismo proceso įvykius į jums suprantamą kalbą.

Teismo proceso metu taip pat turite teisę pateikti prašymus, ypač prašymus dėl įrodymų.

Tarėjų arba prisiekusiųjų teismuose jums turi atstovauti gynėjas, tačiau kito pobūdžio procesuose gynėjo skyrimas yra neprivalomas.

Bet kuriuo metu galite pakeisti savo gynėją, tačiau tai neturi nepagrįstai vilkinti teismo proceso.

Kokios yra mano teisės dėl man nepalankių įrodymų?

Teismo sprendimas gali būti grindžiamas tik teismo metu gautais įrodymais. Turite teisę pasisakyti dėl kiekvieno pateikto įrodymo.

Liudytojai apklausiami asmeniškai. Jų parodymai nėra skaitomi, nebent dėl to sutinka kaltintojas ir gynėjas. Turite teisę apklausti kitus kaltinamuosius ir liudytojus arba juos apklausia gynėjas.

Tiriamojo pobūdžio įrodymai draudžiami. Tai yra įrodymai, kurių rezultatai nėra iš anksto žinomi. Jei reikalaujate pateikti įrodymus, privalote sugebėti paaiškinti, kokį jie duos rezultatą arba kokį esminį faktą jie įrodo.

Galite pateikti įrodymus tiesiogiai teismo proceso metu, pavyzdžiui, privačių detektyvų surinktus įrodymus. Tokius įrodymus vertina teismas.

Ar teismo metu gali būti pateikta informacija apie mano teistumą?

Baudžiamojo proceso kodekse teigiama, kad informacija apie teistumą gali būti gaunama net iš užsienio. Informacija apie jūsų teistumą bus paskelbta teismo proceso metu.

Jei jūs nuteisiamas, ankstesnis teistumas už tokio paties pobūdžio veikas gali turėti įtakos tam, kad jums bus skirta griežtesnė bausmė.

Kaip baigiasi teismo procesas?

Pateikus visus įrodymus ir kaltintojui bei gynėjui pasakius baigiamąsias kalbas, teismas priima sprendimą. Taip baigiamas procesas pirmosios instancijos teisme.

Jei įvykdomos būtinos sąlygos, teismas gali priimti sprendimą dėl teismo proceso nutraukimo (diversijos). Visais kitais atvejais teismas pripažįsta jus kaltu dėl jums pareikštų kaltinimų arba jus išteisina.

Jei esate nuteisiamas, teismas taip pat nusprendžia dėl bausmės. Bausmė gali būti bauda arba laisvės atėmimas. Bausmės vykdymas gali būti atidedamas probacijos laikotarpiui.

Koks yra nukentėjusiojo vaidmuo teismo proceso metu?

Nukentėjęs nuo nusikalstamos veikos asmuo turi teisę dalyvauti teismo procese arba jam gali atstovauti advokatas. Nukentėjusysis turi teisę teismo proceso metu pateikti klausimus kaltinamajam, liudytojams ir ekspertams, taip pat turi teisę būti išklausytas dėl savo reikalavimų.

Kaip ir kaltinamajam, nukentėjusiajam, jei jis nemoka vokiečių kalbos arba ją moka prastai, viso teismo proceso metu gali padėti vertėjas.

Jei nukentėjusiajam padarytu nusikaltimu, dėl kurio vyksta teismo procesas, buvo sukeltas itin didelis stresas, jam gali būti suteikta socialinė, psichologinė ir teisinė pagalba teisme, jei tai būtina siekiant apsaugoti jo procesines teises.

Jeigu nukentėjusysis pareiškė ieškinį dėl kompensacijos už patirtą dėl nusikaltimo žalą arba kompensacijos už jo teisių pažeidimą, laikoma, kad jis yra privati bylos šalis. Jei nukentėjusysis dalyvauja teismo procese kaip privati šalis, jis taip pat turi teisę reikalauti įrodymų.

Paskutinis naujinimas: 22/06/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma