Vádlottak (büntetőeljárás)

Fellebbezhetek?

Ön a tárgyaláson hozott határozat és a büntetés ellen is fellebbezhet. Ezt olyan módon teheti meg, hogy fellebbezési kérelmet nyújt be a fellebbviteli büntetőbírósághoz. Ezt a törvényszék által hozott ítéletek esetében nyolc munkanapon belül kell megtennie. Az esküdtszék által a bűnösség kérdésében hozott határozat és a büntetőbíróság általi, ezt követő büntetéskiszabás esetében önnek a büntetéskiszabás dátumától számított tizenöt munkanapon belül kell benyújtania a fellebbezését.

Mindkét esetben az ítélet érdemi kérdései, illetve a büntetés ellen fellebbezhet.

Mi történik, ha fellebbezek?

Ha a törvényszék ítéli szabadságvesztésre, a fellebbezés benyújtására irányuló kérelme felfüggeszti az ítélet végrehajtását addig, amíg ki nem derül, mi a fellebbezés végeredménye.

Viszont ha a büntetőbíróság ítéli szabadságvesztésre, akkor a bűnösségét megállapító ítélet után azonnal börtönbe kerül, a fellebbezés benyújtása nem függeszti fel a büntetés végrehajtását. Ez utóbbi esetben kérelmezhet óvadékot a fellebbezés végeredményének megszületéséig, de általában nem engedélyezik óvadék letételét.

Nincs konkrét szabály arra, hogy mikor tárgyalják meg az ön fellebbezését, de általában eltelik néhány hónap a tárgyalásig.

A fellebbezés során ön főszabály szerint nem terjeszthet elő új bizonyítékokat, de létezik néhány kivétel, például ha nem volt tudomása a bizonyítékról vagy az elfogadhatatlan volt a tárgyalás idején.

Mi történik a fellebbezési tárgyaláson?

A törvényszék határozata elleni fellebbezés esetén, ha nem foglalták írásba a tanúk vallomását, akkor meghallgatják ezeket a tanúkat, majd az ön ügyvédje és az ügyész szóban ismerteti a fellebbezés mellett és ellen szóló érveit.

Az olyan ügyekben, amelyekben írásba foglalták a tanúk vallomását, csak szóbeli érvelésre kerül sor. A büntetőbíróság által kiszabott büntetés elleni fellebbezés esetén az ön ügyvédei szóban ismertetik az ön fellebbezését támogató érveiket, amelyekre ezt követően az ügyész válaszol.

A tárgyalási szak végén önt felmentik az ön ellen emelt vád alól, vagy megállapítják a büntetőjogi felelősségét. Részlegesen is felmenthetik/elítélhetik.

Mi történik, ha a fellebbezés sikeres/sikertelen?

Ha a fellebbezése sikeres, az ítéletet megváltoztatják vagy hatályon kívül helyezik, attól függően, hogy ön mit kér a fellebbezési kérelemben.

Ha a fellebbezése sikertelen, helyben hagyják a bíróság határozatát. Ez utóbbi esetben ha az önt szabadságvesztéssel sújtó ítéletet a törvényszék hozta, önt azonnal letartóztatják.

A fellebbviteli büntetőbíróság ítélete ellen nincs joga más bírósághoz fellebbezni. Ha az első ítélet téves volt, nincs automatikusan joga kártérítést igényelni.

Ha a fellebbezése sikeres és a határozatot hatályon kívül helyezik, a büntetőjogi felelősségét megállapító ítéletet nem tartják nyilván.

Büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet vagy a fellebbviteli büntetőbíróság határozatával, vagy olyan módon emelkedik jogerőre, hogy a törvényszék vagy a büntetőbíróság ítélete ellen nem nyújtanak be fellebbezést a határidőn belül.

Más tagállam polgára vagyok. Visszaküldhetnek oda a tárgyalás után?

Ha más tagállam polgára, a bíróság nem rendeli el, hogy visszaküldjék önt az országába. Kérelmezheti azonban a kormánytól, hogy a saját tagállamában tölthesse le a szabadságvesztését.

A kérelmet az ön országának kormánya is benyújthatja akár saját kezdeményezésére, akár az ön korábbi kérelmét támogatva. A döntésbe mindkét kormánynak bele kell egyeznie.

Az átszállítás nem automatikus, azt az ön kérelmének, illetve az országa kormánya kérelmének kell kezdeményeznie.

Az önt a hazájába visszaküldő határozat nem bírósági határozat, hanem olyan határozat, amelybe az ön országának a kormánya és az önt büntetendő cselekményben bűnösnek találó tagállam kormánya is bele kell, hogy egyezzen. Így az ilyen határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

A vádra/büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletre vonatkozó információk

Azok a vádpontok, amelyek esetében megállapították a büntetőjogi felelősségét, megjelennek az erkölcsi bizonyítványában. Egyes esetekben azonban, például ha ön a büntetendő cselekmény idején 18 éven aluli volt, a büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet nem kerül be az erkölcsi bizonyítványba.

Ezeket az információkat a rendőrfőkapitány őrzi meg a főkapitányságon.

A büntetett előéletére vonatkozó adatokat a rendőrfőkapitány határozatlan ideig őrzi meg. Egy bizonyos időtartam elteltével azonban nem kerülnek be az erkölcsi bizonyítványába a büntetőjogi felelősségét megállapító ítéletek, ez az időtartam a büntetése hosszától függően hat hónap és tíz év között lehet. Vannak bizonyos büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletek, például a kábítószerhez kapcsolódó ítéletek, amelyek mindig megjelennek az erkölcsi bizonyítványában, függetlenül attól, hogy mennyi idő telik el.

Nem szükséges az ön beleegyezése ahhoz, hogy a rendőrfőkapitány nyilvántartsa az ön büntetett előéletére vonatkozó adatokat. Ön nem tiltakozhat az ilyen információk megőrzése ellen, mivel ezt a jogszabályok lehetővé teszik.

Utolsó frissítés: 04/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit