Vádlottak (büntetőeljárás)

Bűnügyi nyomozásra hivatalos személy bejelentése, lakossági bejelentés vagy sértett panasza alapján kerülhet sor. Indulhat nyomozás akkor is, ha bűncselekmény elkövetése közben tetten érnek valakit.

Milyen szakaszok előzik meg a tárgyalást?

Nyomozás

A rendőrség bárkit felkérhet arra, hogy kihallgatás céljából megjelenjen a rendőrőrsön. E szakasz célja annak megállapítása, hogy elegendő bizonyíték utal-e arra, hogy egy adott személy – nem feltétlenül a kihallgatott személy – érintett volt egy adott bűncselekményben.

Őrizetbe vétel

Ha a rendőrség úgy véli, hogy elegendő bizonyíték utal arra, hogy az adott személy érintett volt egy bűncselekményben, akkor az adott személy őrizetbe vehető, hogy a rendőrség bizonyos ideig fogva tarthassa és hivatalosan kihallgathassa. E szakasz célja annak eldöntése, hogy e személy megvádolható-e bűncselekménnyel.

Első bírósági meghallgatás

Ha valakit bűncselekménnyel vádolnak, vádat emelnek ellene a bíróság előtt, és felolvassák az ellene szóló vádakat. Ha a gyanúsított őrizetben van, amikor vádat emelnek ellene, a bíróságnak először azt kell eldöntenie, hogy megalapozza-e jogi rendelkezés a további fogva tartását, majd tájékoztatnia kell arról, hogy óvadék kifizetését kérelmezheti.

A tárgyalás előtt

Mielőtt tárgyalást tartanak az ügyben, a vádhatóságnak össze kell gyűjtenie és elő kell terjesztenie a vádlott mellett és ellen szóló összes bizonyítékot. Súlyosabb ügyekben a vádhatóságnak elegendő bizonyítékot kell benyújtania ahhoz, hogy bizonyítsa a bíróságnak, hogy a vádlott elleni eljárás jól megalapozott.

A vádhatóságnak, amelyet ebben a szakaszban a rendőrség vezet, nem kötelessége kiadni semmilyen információt azzal kapcsolatban, hogyan fogja bizonyítani az álláspontját. Nem kötelessége tájékoztatni a vádlottat vagy a vádlott ügyvédjét arról, hogy mi az álláspontja és milyen bizonyítékai vannak. A vádlott és ügyvédje közösen gyűjthet olyan bizonyítékokat, amelyek a vádlott mellett szólnak.

Általában több előzetes meghallgatást tartanak, mielőtt tárgyalásra kerülne sor.

Jogaim a nyomozás során

A nyomozás tárgyalást megelőző szakaszaira vonatkozó részletesebb információkért kattintson az alábbi hivatkozásokra:

Nyomozás (1)

Miért akarhat kihallgatni a rendőrség?

Ha a rendőrség úgy véli, hogy ön valamilyen módon érintett volt egy adott bűncselekményben vagy segíthet nekik a nyomozásban, akkor megkérhetik, hogy működjön együtt velük és válaszoljon a kérdéseikre.

Milyen tájékoztatást kapok a jogaimról?

A rendőrség csak akkor kérdezheti ki bizonyítékszerzési célzattal, ha figyelmeztették önt, azaz tájékoztatták a jogairól.

Ha a nyomozás során ön önként jelenik meg egy rendőrőrsön vagy rendőrségi irodában, akkor bármikor szabadon távozhat, amennyiben és ameddig nem közlik önnel, hogy őrizetbe veszik.

Mi történik, ha nem beszélem a nyelvet?

Ha nem érti a nyelvet, a rendőrség tolmácsot szerez önnek. A tolmács szolgáltatásai ingyenesek. A tolmácsnak le kell fordítania a figyelmeztetést, a rendőrség kérdéseit és az ön válaszait.

Képviselhet ügyvéd?

A kihallgatás során nincs joga ügyvédhez. Joga van azonban ahhoz, hogy a kihallgatás előtt egy órán át beszéljen ügyvéddel. Ha tolmácsra van szüksége, akkor a tolmács az ügyvédjével folytatott párbeszéd során is tolmácsol önnek.

Ha ismer ügyvédet, megkérheti a rendőrséget, hogy lépjenek kapcsolatba vele az ön érdekében. Ha nem ismer egy ügyvédet sem, a rendőrség átadja önnek az Ügyvédi Kamara által rendelkezésre bocsátott ügyvédjegyzéket, amelyből választhat egy ügyvédet. Ha nem tud megfizetni ügyvédet, a rendőrség az ön nevében felveszi a kapcsolatot az ügyeletes ügyvéddel. Az ügyeletes ügyvéd napi 24 órában rendelkezésre áll. További információkért lásd: Jogi tanácsadás igénybevétele.

Válaszolnom kell a rendőrség kérdéseire?

Megilleti a hallgatás joga. Minden, amit elmond, rögzíthető, és felhasználható a tárgyalás során. Azonban ha válaszolni kíván a kérdésekre, az az ön érdekeit szolgálhatja. Ha úgy dönt, hogy konzultál ügyvéddel, majd gyakorolja a hallgatáshoz való jogát, az ilyen hallgatásról vélhetik úgy, hogy alátámasztja a bűnösség bizonyítékait.

Megmotozhatnak vagy kérhetnek tőlem mintákat vagy ujjlenyomatokat?

Ha nem vették őrizetbe, akkor csak az előzetes írásbeli beleegyezésével lehet mintákat venni öntől. Ha őrizetbe vették, akkor csak abban az esetben vehetnek öntől intim vagy nem intim jellegű mintát, ha ehhez hozzájárulását adta. Ha megtagadja, hogy nem intim jellegű mintákat (például ujjlenyomatokat) szolgáltasson, törvényszéki bíró rendelkezése alapján kötelezhetik erre.

Őrizetbe vétel (2)

Miért kerülhet sor őrizetbe vételre?

Elfogatóparancs nélkül is őrizetbe vehet rendőrtiszt olyan személyt, aki szabadságvesztéssel büntethető bűncselekményt követ el vagy követett el, vagy akit a rendőrtiszt minden kétséget kizáróan gyanúsít azzal, hogy épp bűncselekményt készül elkövetni, vagy az imént követte el a bűncselekményt.

A rendőrség őrizetbe veheti az adott személyt akkor is, ha:

  • a személyazonossága ismeretlen;
  • kétséges, hogy az általa megadott személyes adatok valósak-e;
  • nem adott meg megfelelő kézbesítési címet;
  • meg kell előzni, hogy fizikailag kárt tegyen magában vagy bárki másban, vagy hogy tulajdonban bekövetkező veszteséget vagy kárt okozzon;
  • meg kell előzni, hogy közszemérem elleni bűncselekményt kövessen el;
  • minden kétséget kizáróan feltételezhető, hogy az őrizetbe vétel gyermek vagy más kiszolgáltatott személy védelme érdekében szükséges.

Milyen tájékoztatást kapok az őrizetbe vételemről?

Ha őrizetbe veszik, akkor tájékoztatni kell arról, hogy őrizetbe vették, még ha az őrizetbe vétel nyilvánvaló is. El kell magyarázni az őrizetbe vételének okait is. Az önt őrizetbe vevő személy csak akkor léphet fel erélyesen ön ellen, illetve használhat bilincset vagy más korlátozó eszközt, ha az elengedhetetlen az ön elfogásához, vagy amiatt szükséges, mert ön ellenáll az őrizetbe vételnek.

Nem beszélem a helyi nyelvet. Lehet tolmácsom?

Ha nem érti a helyi nyelvet, a rendőrségnek tolmácsot kell biztosítania önnek, és nem hallgathatja ki önt, amíg a tolmács nincs jelen.

Találkozhatok ügyvéddel?

Minden őrizetesnek joga van ahhoz, hogy az ügyeletes ügyvéd jogi tanácsát kérje. A jogi tanácsadás azonban a kihallgatás előtti órára korlátozott. A rendőrség kapcsolatba lép egy ügyvéddel az ön nevében. További információkért lásd: Nyomozás (3). Kaphat tanácsot telefonon keresztül is.

Joga van ahhoz, hogy négyszemközt találkozzon ügyvéddel. Ha tolmácsra van szüksége, a tolmácsnak jelen kell lennie akkor is, amikor ön az ügyvédjével beszél, és akkor is, amikor a rendőrséggel.

Válaszolnom kell a rendőrség kérdéseire?

Megilleti a hallgatás joga. Minden, amit elmond, rögzíthető, és felhasználható a tárgyalás során. Ha azonban úgy dönt, hogy konzultál ügyvéddel, majd gyakorolja a hallgatáshoz való jogát, az ilyen hallgatásról vélhetik úgy, hogy alátámasztja a bűnösség bizonyítékait.

Mi történik, ha olyasmit mondok, ami hátrányos számomra?

Alapvető joga, hogy ne vádolja önmagát, és figyelmeztetik arra, hogy joga van a hallgatáshoz. Felhívják a figyelmét arra is, milyen következményekkel jár, ha nem gyakorolja a hallgatáshoz való jogát. Ez azt jelenti, hogy önnek nem kell olyan információkat elmondania a rendőrségnek, amelyek az ön bűnösségét bizonyítanák.

Nem vonhatók le következtetések abból, ha ön nem tud magyarázatot adni bizonyos részletekre, például hogy miért volt a kérdéses helyen, a kérdéses időben, vagy miért voltak bizonyos tárgyak a birtokában. Azonban ha nem tud ilyen magyarázattal szolgálni, az kedvezőtlen hatással lehet az ügyére.

Kapcsolatba léphetek valamelyik családtagommal vagy barátommal?

A rendőrségnek kötelessége indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni önt arról a jogáról, hogy kérheti, hogy értesítsék valamelyik hozzátartozóját vagy barátját az őrizetbe vételéről és arról, hogy hol tartják fogva, kivéve, ha az értesítendő hozzátartozó vagy barát megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy érintett a nyomozás tárgyát képező büntetendő cselekményben.

Más tagállam polgára vagyok. Kapcsolatba léphetek az országom nagykövetségével?

A rendőrség rendszerint javasolja vagy ajánlja, hogy lépjen kapcsolatba az országa nagykövetségével, hogy a nagykövetség értesüljön az ön őrizetbe vételéről, annak okairól, és ügyvédet ajánljon önnek, ha szüksége van rá.

Vesznek tőlem ujjlenyomatot? Rögzíthetik a DNS-emet?

Igen, vesznek öntől ujjlenyomatot és rögzíthetik a DNS-ét, ha ahhoz hozzájárulását adja. Ha azonban megtagadja, hogy ujjlenyomatot adjon, törvényszéki bíró rendelkezése alapján kötelezhetik erre. Arra azonban nem kényszeríthetik, hogy rögzíthessék a DNS-ét.

Megmotozhatnak?

Megmotozhatja rendőrtiszt, ha minden kétséget kizáróan gyanítja, hogy ön veszélyt jelenthet önmagára vagy másokra; olyan tárgy van az ön birtokában, amit szökéshez használhatna fel vagy ami büntetendő cselekményhez kapcsolódó bizonyíték lehet.

Ha az önt őrizetbe vevő tiszt megalapozottan gyanítja, hogy ön büntetendő cselekményhez kapcsolódó tárgyat rejtett el, törvényszéki bírótól kérheti, hogy személymotozást rendeljen el ön ellen. A törvényszéki bíró önnel azonos nemű szakértőt, illetve – az ön előzetes beleegyezésével – gyakorló orvost rendel ki, hogy elvégezze a motozást.

Mennyi ideig tarthat fogva a rendőrség?

Az őrizetbe vételét követően legfeljebb negyvennyolc (48) órán át tarthatják fogva. Ha nem bocsátják szabadon az őrizetbe vételétől számított 6 órán belül, az őrizetbe vevő tisztnek tájékoztatnia kell egy törvényszéki bírót, és minden adatot meg kell adnia az ön őrizetbe vételének idejére és az ön fogva tartásának helyére vonatkozóan. 48 óra elteltével a rendőrségnek vagy bűncselekménnyel kell megvádolnia önt, vagy rendőrségi óvadék ellenében vagy pedig feltétel nélkül szabadon kell bocsátania.

Mi történik, ha európai elfogatóparancs alapján vesznek őrizetbe?

Ha valamely tagállam európai elfogatóparancsot ad ki ön ellen, önt egy másik tagállamban őrizetbe vehetik, és törvényszéki bírói meghallgatást követően visszaküldhetik az érintett országba. Jogosult ügyvédet és szükség esetén tolmácsot igénybe venni.

Az első bírósági meghallgatás (3)

Miért kerül sor az első meghallgatásra?

Az első meghallgatásnak két célja lehet:

  • Ha őrizetbe vették és rendőrségi őrizetben van, az első bírósági meghallgatás célja az, hogy felolvassák a vádakat. A bíróság ezután először azt dönti el, hogy megalapozza-e jogi rendelkezés a további fogva tartását, majd tájékoztatja önt arról, hogy óvadék kifizetését kérelmezheti.
  • Ha megvádolták, de nincs rendőrségi őrizetben, az első bírósági meghallgatás célja az, hogy felolvassák a vádakat és meghallgassák a vádhatóság által bemutatott, a vádakat alátámasztó bizonyítékokat.

Ha rendőrségi őrizetben van, akkor miután megvádolták, a lehető leghamarabb meg kell jelennie a bíróság előtt, hogy meghallgassák a vádhatóság által bemutatott, a vádakat alátámasztó bizonyítékokat, és eldöntsék, óvadék ellenében szabadon kell-e bocsátani önt.

Ha nincs őrizetben, akkor értesítik a vádakról és arról, hogy mikor kell megjelennie a bíróságon az első meghallgatásra.

Jogom van ahhoz, hogy ügyvédet fogadjak?

Amikor megjelenik a bíróság előtt, joga van ahhoz, hogy saját választása szerinti ügyvédje legyen. Ha nem tud megfizetni ügyvédet, az állam biztosít önnek jogi segítségnyújtást. További információkért lásd: Jogi tanácsadás igénybevétele.

Biztosítanak tolmácsot, ha nem beszélem a nyelvet?

Ha nem érti a máltai nyelvet, de beszél angolul, akkor a tárgyalást angol nyelven folytatják le. Ha nem ért angolul, akkor a tárgyalást máltai nyelven folytatják le, önnek pedig tolmácsot jelölnek ki, aki segíti önt. A tolmács szolgáltatásai ingyenesek.

Fel kell szólalnom a bíróság előtt?

Megilleti a hallgatás joga. Megkérdezik azonban, hogy bűnösnek vagy ártatlannak vallja-e magát a vádakban. Az ügyvédje ad tanácsot arra vonatkozóan, hogy bűnösnek vagy ártatlannak vallja-e magát.

Szolgáltatnom kell bármilyen egyéb információt?

A bűnösség általános kérdésében való nyilatkozata előtt eskütétel nélkül tesznek fel önnek néhány alapvető kérdést, főként a személyazonosságával és a lakóhelyével kapcsolatban.

A meghallgatás után szabadon bocsátanak vagy fogva tartanak?

A meghallgatáson a bíróság határoz arról, hogy engedélyezzenek-e önnek óvadékot.

Ha büntetlen előéletű és nem jelent veszélyt a társadalomra, akkor bizonyos feltételekkel óvadék ellenében szabadon bocsátják önt. Ha a bíróság úgy határoz, hogy nem engedélyezi óvadék letételét, akkor önt büntetés-végrehajtási intézetbe viszik a következő meghallgatásig, amelyen ismét kérelmezhet óvadékot. A bíróság nem határozhat úgy, hogy a tárgyalásig nem engedélyezi óvadék letételét. Ön az eljárás bármely szakaszában kérelmezhet óvadékot.

Ha külföldi, a bíróság általában nem engedélyezi, hogy óvadékot tegyen le, kivéve, ha van állandó lakcíme.

Elhagyhatom az országot a tárgyalás előtt?

Ha megfelelő biztosítékot nyújt arra, hogy vissza fog térni a tárgyalásra, akkor elhagyhatja az országot, de minden bírósági meghallgatásra vissza kell térnie. Ha elmulasztja bármelyik meghallgatást, parancsot adnak ki az ismételt őrizetbe vételére. Megvádolhatják az óvadék letételére vonatkozó feltételek megszegésének bűncselekményével is. A legtöbb esetben az óvadék letételének egyik feltétele az, hogy nem hagyhatja el az országot, de ez a feltétel az eljárás egy későbbi szakasza során módosítható.

Az ügy tárgyalás előtti előkészítése (4)

Mi történik a tárgyalás előtt?

A tárgyalás előtti időszakban a főügyész összegyűjti az ügy valamennyi bizonyítékát annak biztosítása érdekében, hogy a vád álláspontja kellően megalapozott legyen ahhoz, hogy indokolja a tárgyalást. A bizonyítékokat a bizonyítékgyűjtés során szerzik be. Ön jelen van az eljárás e szakaszában, és segítheti az ügyvédje. A vád tanúihoz intézett kérdések útján megvizsgálhatja a bizonyítékokat, és előterjesztheti saját bizonyítékait is.

Kötelező tárgyalást tartani az ügyben?

A bizonyítékgyűjtést végző törvényszék határozhat úgy, hogy nincs ok az eljárásra, ezután pedig szabadon bocsáthatja önt. Ha szabadon bocsátják, és a főügyész nem ért egyet a bíróság megállapításaival, akkor a főügyész egy hónapon belül kérheti a büntetőbíróságtól az ön ismételt őrizetbe vételét. Ha a törvényszék úgy határoz, hogy tárgyalást kell tartani az ügyében, a főügyész akkor is elrendelheti az ön szabadon bocsátását. A jogszabályok szerint a tárgyalásnak nincs alternatívája.

Vallhatom magam bűnösnek a tárgyalás előtt?

Igen, vallhatja magát bűnösnek a vádemeléskor, és ha az ön elleni vádért kiszabható büntetés nem haladja meg a tíz évi szabadságvesztést, a törvényszék ítélethozatallal folytatja az eljárást. Az ilyen ítélet – néhány kivételtől eltekintve – megjelenik az erkölcsi bizonyítványában.

Ha a büntetőbíróság előtt vallja bűnösnek magát a vádiratban szereplő vádakban, akkor nem állítanak össze esküdtszéket, és a bíróság hoz ítéletet.

Megváltoztathatók az ellenem felhozott vádak a tárgyalás előtt?

A bizonyítékgyűjtés során összegyűjtött bizonyítékoktól függően lehetséges, hogy megváltoznak a vádak, mielőtt sor kerül a tárgyalásra. A főügyész bármilyen vádat belefoglalhat a vádiratba, amely a bizonyítékgyűjtés eredményeképpen merül fel. Az is lehetséges, hogy a tárgyalás előtt ejtik a vádat vagy egyes vádpontokat.

Milyen fajta bizonyítékokat gyűjt a vádhatóság?

A vádhatóság kihallgatja az ügy tanúit, és fizikai, illetve igazságügyi szakértői bizonyítékokat gyűjt. Gyűjthet például iratokat az ön otthonában vagy a munkahelyén. A törvényszék bármilyen nyomozást, átkutatást, vizsgálatot vagy bármilyen más metódust elrendelhet, ami szükséges az ügy alapos kivizsgálásához. A bíróság elrendelheti azt is, hogy szakértők vizsgálják meg az ön testének bármely részét vagy azon személy testének bármely részét, akin vagy akivel a büntetendő cselekményt elkövették, ha a bíróság úgy véli, hogy az ilyen vizsgálat lényeges az ügy szempontjából.

Megakadályozhatom, hogy az ügyészség bizonyítékokat gyűjtsön?

A bizonyítékgyűjtés nem az az eljárási szakasz, amely alkalmas a bizonyítékok elfogadhatóságának megvitatásához. Önnek a vádirat kézhezvételétől számítva egy bizonyos határidőig lehetősége van arra, hogy megtámadja a vádhatóság által előterjesztendő bizonyítékok elfogadhatóságát. Ha azonban a bizonyítékok egyáltalán nem elfogadhatók, a törvényszék fontolóra veszi, hogy nem fogadja el azokat.

Mikor értesülök az ellenem szóló bizonyítékokról?

Az ügyvédjével együtt ön is jelen van a bizonyítékgyűjtés alatt és lehetősége van arra, hogy kérdéseket intézzen a vád tanúihoz, és megtekintse a fizikai bizonyítékokat.

Mi történik, ha más tagállamban élek?

Ha engedélyezték, hogy visszatérjen a hazájába, akkor minden tárgyalás előtti bírósági meghallgatásra vissza kell térnie.

Ha elítélnek, ismét eljárás alá vonhatnak ugyanazért a bűncselekményért?

Akár elítélik, akár felmentik, nem vonhatják ismét eljárás alá ugyanazért a bűncselekményért. Ez a döntés azonban a tárgyalást lefolytató bíróság hatáskörébe tartozik, mivel a bizonyítékgyűjtést végző törvényszék számára kifejezetten tilos, hogy határozzon arról, hogy ön ellen olyan bűncselekmény miatt folyik-e eljárás, amely miatt már folytattak eljárást.

Az ügy védelem általi előkészítése (5)

Mi történik a tárgyalás előtt?

Ha a tárgyalást a törvényszék előtt folytatják le, a vádhatóság összegyűjti és összefoglalja a bizonyítékait, mielőtt ön előkészítené a védekezését. Ön kérdéseket intézhet a vád tárgyalásra beidézett tanúihoz, vagy fenntarthatja azt a jogot, hogy egy későbbi szakaszban tegyen fel kérdéseket nekik.

Ha a tárgyalást a büntetőbíróság előtt folytatják le, ahol az eljárások formálisabbak, önnek a vádirat kézhezvételétől meghatározott határidőn belül kell elkészítenie a tanúk jegyzékét és az ön bármilyen más előzetes védekezését.

Mikor kell előkészítenem a védekezésemet?

A törvényszék előtti tárgyalás esetén nincs meghatározott határidő a védekezése előkészítésére vonatkozóan. Amikor a vádhatóság befejezi az álláspontjának az ismertetését, kijelölnek önnek egy napot, hogy megkezdje a védekezését, amelyet nem kötelező egyetlen ülés alkalmával befejeznie.

Ha büntetőbíróság előtti tárgyaláshoz kapcsolódó vádiratot kap, akkor 15 napon belül bármilyen előzetes védekezésről értesítést adhat, megjelölheti a tárgyaláson a védekezésének támogatásához szükséges tanúkat, valamint előterjesztheti azokat az iratokat és más bizonyítékokat, amelyeket fel kíván használni. A határidő leteltét követően nem élhet e jogával, ezenkívül javasolt, hogy amint megkapja a vádiratot, beszéljen egy ügyvéddel.

Kapok tájékoztatást az ellenem valló tanúkról és az ellenem szóló egyéb bizonyítékokról?

Törvényszék előtti tárgyalás esetén az ön jelenlétében hallgatják meg a vád tanúit és mutatják be a bizonyítékokat. A védekezése előkészítése előtt ön másolatot kérhet az ügyiratokról, amelynek részét képezik a bizonyítékok átiratai és a benyújtott egyéb bizonyítékok másolatai.

Büntetőbíróság előtti tárgyalás esetén a főügyésznek az ön tárgyalásán bemutatni kívánt tanúk és iratok jegyzékével együtt kell benyújtania az ügy iratait. Önt a vádirattal együtt értesítik a tanúk és az iratok jegyzékéről. Az ügyiratokról a büntetőbíróság hivatalától is kérhet másolatot.

Megakadályozhatom, hogy az ügyészség bizonyítékokat gyűjtsön?

A törvényszék előtti ügyekben ön megakadályozhatja, hogy a vádhatóság olyan bizonyítékokat terjesszen elő, amelyek nem elfogadhatóak, azaz jogilag nem megengedhetőek. Ezt megteheti azonnal vagy az eljárás bármely későbbi szakasza során is.

Ha vádiratot nyújtottak be ön ellen, akkor ha a vádhatóság által előterjesztendő bizonyítékokra vonatkozó védekezést határidőn belül nyújtották be, a büntetőbíróság kijelöl egy napot a védekezések meghallgatására. A bíróság elhalasztja az ügyben való határozathozatalt az utánra, hogy meghallgatta a felek által előadott érveket. Határozathozatalkor ha fellebbezni kíván a fellebbviteli büntetőbírósághoz, a bíróság határozatának kihirdetését követően azonnal fellebbezési nyilatkozatot kell benyújtania. Ezután három munkanapja van arra, hogy benyújtsa a fellebbezést.

Ha elítélnek, ismét eljárás alá vonhatnak ugyanazért a bűncselekményért?

Akár elítélik, akár felmentik, nem vonhatják ismét eljárás alá ugyanazért a bűncselekményért. A kettős eljárás tilalmára a törvényszék előtt bármely szakaszban lehet hivatkozni, kivéve a bizonyítékgyűjtés szakaszát.

A büntetőbíróság előtt előzetes védekezésként lehet a kettős eljárás tilalmára hivatkozni. Maga a bíróság azonban bármely szakaszban hivatkozhat erre az elvre, még akkor is, ha senki nem utalt rá konkrétan.

Már folyt eljárás ellenem emiatt a bűncselekmény miatt egy másik tagállamban. Mi történik?

A törvényszék vagy a büntetőbíróság megvizsgálja a másik tagállam határozatának tartalmát, és ha arra a következtetésre jut, hogy olyan bűncselekményről van szó, amely miatt önt már elítélték vagy amely alól felmentették, szabadon bocsátja önt.

Mennyi ideig tart a tárgyalás?

A törvényszék előtti tárgyalást több ülésben folytatják le, amelyek között hetek vagy hónapok telhetnek el.

A büntetőbíróság előtt a legtöbb tárgyalás nem tart tovább egy hétnél. A súlyosabb ügyekben folytatott tárgyalások azonban tovább tarthatnak.

Utolsó frissítés: 20/12/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit