Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Vádlottak (büntetőeljárás)

Fellebbezhetek?

Joga van fellebbezni az elsőfokú bíróság ítélete ellen, az ítélet meghozatalát követő 10 napon belül. A bíróság a határidőt 20 napra hosszabbíthatja.

A fellebbezést az eggyel magasabb szintű bíróságnak kell címezni (a regionális bíróság büntető kollégiumához / legfelsőbb bíróság büntetőtanácsához), azonban a döntést meghozó bírósághoz kell benyújtani.

Nem lehet külön fellebbezni a tárgyalás során hozott írásbeli/szóbeli határozatok ellen. Azokat csak a bíróság ítéletével szemben benyújtott fellebbezésben lehet kifogásolni.

A fellebbezést akkor lehet benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy a bíróság határozata téves volt – például a büntetés túl szigorú/magatartásának jogi értelmezése helytelen (a büntető törvénykönyv nem megfelelő cikkét/cikkének nem megfelelő részét alkalmazták, stb.).

Mi történik, ha fellebbezek?

Az ítélet végrehajtását felfüggesztik, ha fellebbezést nyújt be. Amennyiben a fellebbezés folyamán fogva tartják, a fellebbezés benyújtására nyitva álló 10/20 napos határidő attól a naptól kezdődik, amelyen az ítéletet az Ön által értett nyelven átadták Önnek.

Amennyiben egészségügyi problémái/családi körülményei a letartóztatásból való szabadon bocsátását tehetik szükségessé, kérheti a fogvatartás indokainak felülvizsgálatát. A bíróság nem köteles e kérelemnek helyt adni.

A bíróság tájékoztatja Önt a fellebbezés tárgyalása megkezdésének napjáról. Erre vonatkozóan nincs határidő, azonban a bíróságok tiszteletben tartják azt a követelményt, hogy az ügyek felülvizsgálatát ésszerű időn belül el kell végezni.

A fellebbezésben joga van új bizonyítékot előterjeszteni, kifejteni, hogy azt miért szükséges megvizsgálni, illetve bemutatni azokat az okokat, amelyek miatt a bizonyítékot az elsőfokú bíróságnak nem nyújtották be. Joga van azt kérni, hogy a fellebbviteli bíróság vizsgálja meg azokat a bizonyítékokat, amelyek álláspontja szerint jelentősek a fellebbezés megalapozottsága szempontjából.

Mi történik a fellebbviteli bíróság előtti tárgyaláson?

A fellebbviteli tárgyalásra a következő feleket idézik meg: az ügyészt, minden olyan személyt, aki a bírósági ítéletet megtámadta, a védelem ügyvédeit/képviselőit. Fellebbezését három hivatásos bíró bírálja el.

A tárgyalás során csak a fellebbezését vizsgálják meg, kivéve, ha a bíróságnak kétségei vannak az elsőfokú bíróság megállapításait illetően.

A fellebbezés alapján a bíróság a következő öt határozat valamelyikét hozza meg:

  • az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyják; azt hatályon kívül helyezik és új ítéletet hoznak;
  • az ítéletet részben hatályon kívül helyezik és e részt illetően új ítéletet hoznak;
  • az ítéletet hatályon kívül helyezik és lezárják az ügyet;
  • az ítéletet egészben/részben hatályon kívül helyezik és az ügyet új tárgyalás lefolytatása érdekében visszautalják az elsőfokú bírósághoz.

Mi történik, ha a fellebbezés sikeres/sikertelen?

Amennyiben fellebbezése megalapozott, és senki más (ügyész/sértett) nem kifogásolja a bíróság ítéletét felülvizsgálati eljárás keretében, a fellebbviteli bíróság ítélete/határozata jogerőre emelkedik.

Amennyiben fellebbezése sikertelen, joga van a fellebbviteli bíróság ítéletét/határozatát felülvizsgálati eljárásban a legfelsőbb bíróság szenátusának büntetőjogi részlege előtt megtámadni. A felülvizsgálati kérelmet az azt követő 10 napon belül lehet benyújtani, hogy a fellebbviteli bíróság ítélete hozzáférhetővé vált. A bíróság a határidőt 20 napra meghosszabbíthatja.

Joga van kártalanításhoz, amennyiben felmentik, vagy az ügyet jogszabályi okokból lezárják.

Amennyiben kérelmének helyt adnak, az elítélését Lettország belügyminisztériumának információs központjában rögzítik.

A felülvizsgálati kérelem benyújtására igen szigorú követelmények vonatkoznak – bizonyítékot kell szolgáltatnia arról, hogy a büntetőjog/büntetőeljárásról szóló törvény rendelkezéseit súlyosan megsértették.

Bizonyos esetekben joga van a büntetőeljárás ismételt megnyitását kérni, amennyiben az ítélet/határozat jogerőre emelkedését követően új körülmények merültek fel. Az ilyen felülvizsgálat nincs határidőhöz kötve.

Bizonyos esetekben (amennyiben büntetőjog/büntetőeljárásról szóló törvény rendelkezéseit súlyosan megsértették), még ha nem is nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, ügyvédje benyújthat a hatályban lévő döntés/határozat felülvizsgálatára irányuló kérelmet. Az ilyen kérelem benyújtása nincs határidőhöz kötve.

Az elsőfokú bíróság döntése akkor lép hatályba, illetve akkor emelkedik jogerőre, ha azzal szemben nem nyújtottak be fellebbezést/felülvizsgálati kérelmet. A fellebbviteli bíróság döntése/határozata akkor lép hatályba, illetve akkor emelkedik jogerőre, ha azzal szemben nem nyújtottak be felülvizsgálati kérelmet. A semmítőszék határozata az ügy felülvizsgálatának napján lép hatályba, illetve akkor emelkedik jogerőre.

Másik tagállamból származom. Visszaküldhetnek oda a tárgyalás után?

Amennyiben szabadságvesztésre ítélik, visszaküldhetik származási országába a tárgyalást követően, amennyiben országának hatáskörrel rendelkező hatósága kérte kiadatását, és Lettország főügyészének hivatala ehhez hozzájárult, vagy fordítva – a hivatal kérte az Ön országától, hogy vegye át a büntetés végrehajtását. Átadása nem automatikus.

Az átadás feltételei a következők:

  • Ön annak az országnak az állampolgára, amelyben a büntetést letölti;
  • a bíróság döntése hatályba lépett;
  • büntetéséből még legalább 6 hónap hátra van;
  • a bűncselekmény az Ön országában is bűncselekménynek minősül;
  • Ön kijelentette, hogy büntetését saját országában kívánja letölteni/hozzájárult az átadáshoz.

A büntetés-végrehajtási hatóság tájékoztatja Önt arról, hogy a döntés végrehajtását elrendelő határozat kézhezvételétől számított 10 napon belül kérheti átadását. Kérelmét írásban kell benyújtania Lettország főügyésze hivatalához.

Amennyiben nem kívánja saját országában letölteni a büntetést/nem járul hozzá az országa hatóságaitól érkezett ilyen kérelemhez, írásos elutasító nyilatkozatot kell benyújtania Lettország főügyésze hivatalához. Az átadás iránti kérelmet 10 napon belül kell megvizsgálni.

A vádakra/elítélésekre vonatkozó adatok

A lettországi elítéléseiről szóló adatokat az ítélet elévüléséig/hatályon kívül helyezéséig hozzájárulása nélkül rögzítik a Lettország belügyminisztériuma információs központjának nyilvántartásában található aktív adatbázisban. Amennyiben szabálysértési büntetésben részesült, ezt az annak teljesítését követő egy évig tartják nyilván, majd az adatot áthelyezik a nyilvántartás archívumába. Ennek megváltoztatására nincs lehetőség.

Kapcsolódó linkek

Büntetőeljárásról szóló törvény

Büntetőjog

Lett bíróságok

A büntetések nyilvántartásáról szóló törvény

Az eljárást folytató személy által okozott károkért való kártalanításról szóló törvény

Utolsó frissítés: 15/06/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit