Vádlottak (büntetőeljárás)

Fellebbezhetek?

Ön és az ügyvédje fellebbezhet az ítélet ellen minden olyan büntetés miatt, amely nem pénzbüntetés.

A fellebbezést az önt elítélő bíróhoz kell benyújtani, változó határidővel: az ítélettől vagy az ítélet nyilvántartásba vételétől számított 15–45 napon belül.

A fellebbezésében meg kell jelölnie a fellebbezés indokait és a fellebbezéssel megtámadott ítélet hibáit.

A tárgyalásra a fellebbviteli bíróság vagy a „Corte d’Assise d’Appello” előtt kerül sor.

Mi történik, ha fellebbezek?

Ha fellebbez az ítélet ellen, a büntetést mindaddig nem hajtják végre, amíg a határozat jogerőre nem emelkedik.

Az ön által benyújtott fellebbezés ténye nem jelenti azt, hogy szabadon bocsátják, ha a fellebbezéskor büntetés-végrehajtási intézetben van. Ha előzetes letartóztatásban van, a fellebbviteli bíróság rövid időn belül megtárgyalja a fellebbezését. Az időtartam minden más esetben a bíróság munkaterhétől függ.

A fellebbviteli bíróság határoz a meglévő bizonyítékokról.

A bíróság dönthet új tárgyalás tartása mellett, de csak kivételes esetekben. Csak akkor dönthet úgy, hogy a meglévő bizonyítékokra támaszkodik, ha elengedhetetlennek véli azokat a döntéshozatalhoz. Ön kérheti, hogy a fellebbezési szakaszban vegyenek figyelembe olyan váratlan vagy újonnan felmerült bizonyítékokat, amelyek az elsőfokú ítélet után kerültek napvilágra.

Ha nem jelent meg az elsőfokú tárgyaláson, és bizonyítani tudja, hogy a részvétel lehetetlen volt az ön számára, vagy nem tudott róla, hogy tárgyalást tartottak, akkor a bíróság dönthet úgy, hogy újrakezdi a tárgyalást.

Mi történik a fellebbezési tárgyaláson?

Az ügyvédjének jelen kell lennie a tárgyaláson. Ön részt vehet, de ez nem kötelező.

Joga van tolmácsot igénybe venni.

Ha a bíróság úgy dönt, hogy újrakezdi a tárgyalást, akkor újra megvizsgál minden bizonyítékot.

A felek záró nyilatkozatát követően a bíróság ítéletet hirdet.

Mi történik, ha a fellebbezés sikeres/sikertelen?

Ha a bíróság helyt ad a fellebbezésnek, akkor teljesen vagy részben hatályon kívül helyezi vagy megváltoztatja az ítéletet.

Ha a bíróság nem ad helyt a fellebbezésnek, akkor helyben hagyja az ügyet először tárgyaló bíróság ítéletét.

Ha a fellebbezési szakaszban felmentik önt a vádak alól, akkor általában nem hoznak olyan rendelkezést, amely szerint kártérítést kellene kapnia.

Fellebbezhetek a fellebbviteli bíróság ítélete ellen?

A fellebbezés ügyében hozott határozat ellen a Semmítőszékhez fellebbezhet.

A fellebbezést benyújthatja saját maga vagy az ügyvédje is, amennyiben ő szerepel az „Albo dei patrocinanti in Cassazione” nevű nyilvántartásban (a Semmítőszék előtti képviseletre vonatkozó speciális nyilvántartás).

A fellebbezést különféle határidőkkel (15–45 napon belül) kell benyújtani a fellebbviteli bírósághoz.

A fellebbezési okok szigorúan meghatározottak és csak jogi hibákhoz kapcsolódnak.

A tárgyalások lehetnek zártak vagy nyilvánosak is.

A Semmítőszék a bíróság rendelkezésére álló iratok alapján dönt.

A Semmítőszék a fellebbezést elfogadhatatlannak nyilváníthatja vagy elutasíthatja, illetve – tárgyalásra utalással vagy anélkül is – hatályon kívül helyezheti a fellebbezéssel megtámadott ítéletet. Újratárgyalás elrendelése esetén az ügyet visszautalják az eredeti bíróhoz.

Mi történik az ítélet jogerőre emelkedése után?

Az ítélet jogerőre emelkedik, kivéve, ha ön a törvényben meghatározott határidőkön belül a fellebbviteli bírósághoz vagy a Semmítőszékhez fellebbez. Az ítélet a Semmítőszéknek a fellebbezést elutasító határozatát követően is jogerőre emelkedik.

Amikor az ítélet jogerőre emelkedik, akkor végrehajthatóvá válik.

Az ítéletet a Bűnügyi Nyilvántartó Hivatalnál tartják nyilván.

Ha a büntetés pénzbüntetés, akkor önnek meg kell fizetnie a Hivatal által kirótt összeget.

Ha szabadságvesztés-büntetést kapott, és az nem felfüggesztett, akkor az ügyész végrehajtható végzést hoz.

Ha három évi vagy annál rövidebb szabadságvesztést kell letöltenie, akkor az ügyész felfüggesztheti a büntetés végrehajtását és értesítheti önt erről a döntéséről.

Ön 30 napon belül kérelmezheti, hogy a „Tribunale di Sorveglianza” (feltételes szabadságra bocsátással foglalkozó testület) a szabadságvesztés helyett más intézkedést szabjon ki önnel szemben. Ha teljesülnek az előfeltételek, kérheti, hogy helyezzék egy szociális munkás felügyelete alá, házi őrizetbe vagy egy rehabilitációs és megelőzési központ felügyelete alá.

Ha nem nyújt be kérelmet vagy elutasítják a kérelmét, akkor meg kell kezdenie a büntetés letöltését.

Más tagállam polgára vagyok. Visszaküldhetnek oda a tárgyalás után?

A bíró alkalmazhat biztonsági intézkedésként kiutasítást, ha önt több mint két évi szabadságvesztésre ítélték.

A bíró a szabadságvesztés helyett visszatérési tilalommal együttes kiutasítást szabhat ki, ha önt két évi szabadságvesztésre ítélték vagy vádalku keretében ilyen büntetést szabtak ki önre, és nincs olyan előírás, amely lehetővé tenné a büntetés végrehajtásának felfüggesztését. A kiutasítás azonnali, még akkor is, ha az ítélet nem jogerős. A hatáskörrel rendelkező hatóság a „Questore” (az állami rendőrség tartományi parancsnoka).

Akkor is kiutasíthatják, ha már büntetés-végrehajtási intézetben van, és két évnél rövidebb büntetést kell letöltenie. A végzést a „Tribunale di Sorveglianza” igazságügyi tisztviselője hozza meg. A határozat ellen a „Tribunale di Sorveglianzához” fellebbezhet.

 

Bekerülnek a vádra és/vagy a büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletre vonatkozó információk a büntetett előéletemre vonatkozó adatok közé?

A jogerős ítéleteket nyilvántartják a bűnügyi nyilvántartásban.

Az adatokat az ön 80. életévének betöltését vagy halálát követően törlik.
Akkor is törlik őket, ha az ügyet felülvizsgálják.

A békebíró által kiszabott büntetéseket pénzbüntetés esetén öt évvel, más büntetés esetén tíz évvel a kiszabás dátumát követően törlik, ha a megállapított határidőn belül nem követtek el további bűncselekményt/szabálysértést.

Ön kérheti az illetékes bíróságtól, hogy javítsák ki a Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal adatait vagy az általa kiadott igazolásokat. Ha ön külföldön született, akkor a római bíróság illetékes.

Ha elítélnek, ismét eljárás alá vonhatnak ugyanazért a bűncselekményért?

Ha Olaszországban ítélték el, akkor az ítélet jogerős, és nem vonhatják újra eljárás alá Olaszországban ugyanazért a bűncselekményért.

Ha külföldön ítélték el egy Olaszországban elkövetett bűncselekményért/szabálysértésért, újra eljárás alá vonhatják Olaszországban.

Kapcsolódó linkek

Általános jogi kérdések

Belügyminisztérium

Általános kérdések nem olasz állampolgárok számára

Büntetőjogi kérdések

Állami rendőrség

Utolsó frissítés: 24/02/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit