Vádlottak (büntetőeljárás)

Hol kerül sor a tárgyalásra?

A tárgyalást a területileg illetékes és az ügy tárgyában hatáskörrel rendelkező bíró előtt tartják.

Enyhébb büntetendő cselekmények esetében a békebíró és az egyesbíróként eljáró bíróság rendelkezik hatáskörrel. Súlyosabb bűncselekmények esetében a tanácsban eljáró bíróság foglalkozik az üggyel. A társadalmilag súlyosan fenyegetőnek tartott bűncselekmények (emberölés és terrorizmus) esetében az „Assise” bíróság rendelkezik hatáskörrel.

A tárgyalást nyilvánosan kell tartani. A nem nyilvános tárgyalást érvénytelennek tekintik.

A bíró dönthet úgy, hogy a tárgyalást vagy annak egyes részeit bizonyos esetekben zárt ajtók mögött tartsák. Ön kérheti, hogy egy tanút a nyilvánosság kizárásával hallgassanak meg, ha a nyilvános meghallgatása az eljáráshoz nem kapcsolódó tényekre tekintettel sértené az ön magánéletét.

A bírói döntést ugyanaz a bíró hozza meg, aki a tárgyalást vezeti. Az „Assise” bíróságon tartott tárgyalásokon a bírói döntést esküdtszékkel együtt hozzák meg.

Megváltoztathatók a vádak a tárgyalási szakaszban?

Az ön elleni vádak megváltoztathatók a tárgyalási szakaszban.

Az ügyész újabb vádakat hozhat fel ön ellen, ha kiderül, hogy a bűncselekmény eltér a vádiratban ismertetett bűncselekménytől, vagy ha egy egyidejű bűncselekmény/szabálysértés vagy súlyosító körülmény merül fel.

Ön kérhet bizonyos időt védekezésének előkészítésére.

Mi történik, ha bűnösnek vallom magamat?

Az olasz jogrendszerben a vádlottnak nem kell bűnösnek vallania magát.

Ha nem szeretné, hogy tárgyalást tartsanak az ügyében, és csökkentett büntetést szeretne, akkor kérnie kell az ügyésztől, hogy állapodjanak meg a büntetésről (vádalku). A kérelmet az előzetes meghallgatáson kell előterjesztenie, vagy ha nem tartanak előzetes meghallgatást, akkor rögtön a tárgyalás kezdetekor.

Milyen jogaim vannak a tárgyalási szakasz során?

Nem kell jelen lennie a bíróságon.

Bizonyos cselekményekhez – például egy tanú általi azonosításhoz – szükséges lehet az ön jelenléte.

Ilyen esetekben – ha ön nem jelenik meg önszántából – a bíró elrendelheti, hogy kötelezően jelenjen meg a tárgyaláson.

Ha jelen kíván lenni, de súlyos akadály (betegség) merül fel, az ügyvédje kérheti a tárgyalás elhalasztását.

Az is lehetséges, hogy csak bizonyos meghallgatásokon vegyen részt. Ha egyszer is elmulasztja a megjelenést, akkor a bíróság a távollétében hoz ítéletet.

Ha nem érti a nyelvet, tolmács igénybevétele kötelező.

Kötelező az ügyvéd igénybevétele, és az ügyvédnek jelen kell lennie a tárgyaláson.

Joga van ahhoz, hogy saját ügyvédje legyen. Ha nem áll módjában megfizetni saját ügyvédet, kérelmezhet költségmentességet (az állam által finanszírozott védelmet).

Ha nem jelöl ki saját ügyvédet, a bíróság kirendel önnek egyet.

További információkat az 1. ismertetőben talál. Bármikor visszavonhatja az ügyvédje megbízását. A bíróság által kirendelt ügyvéd leváltásához önnek bírói végzést kell szereznie, amely megjelöli a leváltás indokait.

A teljes tárgyalási szakaszban megilleti a hallgatás joga.

Ha akár az ügyész, akár valamelyik fél azt kéri, hogy kérdezzék ki önt, beleegyezhet ebbe vagy megtagadhatja a válaszadást.

A tárgyalás folyamán bármikor tehet nyilatkozatokat.

Joga van ahhoz, hogy kikérdezzék.

Ha nem mond igazat, azt nem szankcionálják, viszont a bíró figyelembe veheti ezt az ön terhére.

Ha másokat hibáztat vagy vádol, biztosnak kell lennie abban, hogy az állításai igazak. Ha hazudik, hamis vád elkövetésével vádolhatják meg.

Milyen jogaim vannak az ellenem szóló bizonyítékokkal kapcsolatban?

Rögtön a tárgyalás megkezdésekor az ügyész, az ön ügyvédje és bármelyik másik fél bizonyítás felvételét indítványozhatja a bírónál.

Az ügyvédje visszautasíthatja a többi fél által kért bizonyítást.

Az ügyvédje kérheti, hogy hallgassanak meg tanúkat és szakértőket, és kérheti dokumentumok beszerzését. Ezek olyan bizonyítékok, amelyeket az ügyvédje az ön védelmében folytatott nyomozás során szerezhetett. További információkat a 2. ismertetőben talál. A tanúkat és szakértőket a felek kikérdezése során hallgatják meg.

Az ügyvédje feltehet kérdéseket mind a vád, mind az ön tanúinak.

Ügyvédje megcáfolhatja a tanúk összes korábban tett kijelentését. A korábban tett és a bíróságon tett vallomások közötti eltéréseket a bíró figyelembe veszi annak megállapításához, hogy szavahihető-e a tanú.

Figyelembe veszik a büntetett előéletemre vonatkozó adatokat?

A bíró figyelembe veheti az ön büntetőjogi felelősségét megállapító valamennyi korábbi ítéletet.

Vádolhatják azzal, hogy visszaeső. Ebben az esetben súlyosabb büntetést szabnak ki önre, ha elítélik.

A büntetőjogi felelősséget megállapító, más tagállamokban hozott korábbi ítéleteket figyelembe lehet venni, ha azokat az olasz állam elismeri.

Mi történik a tárgyalási szakasz végén?

Miután a tárgyalás véget ér, az ügyész, az ön ügyvédje és minden más fél megteszi utolsó nyilatkozatát és előterjeszti a kérelmét.

A bíró közli az ítéletét, és azonnal felolvassa a vádpontokat.

Az ítélet felmentés vagy a büntetőjogi felelősség megállapítása lehet.

A büntetőjogi felelősség megállapítása esetén a büntetés pénzbüntetés, szabadságvesztés vagy mindkettő lehet.

A bíró engedélyezheti a büntetés végrehajtásának felfüggesztését is.

A fel nem függesztett szabadságvesztés-büntetés csak akkor válik végrehajthatóvá, amikor az ítélet jogerőre emelkedik.

Ha a bíró szükségesnek tartja, beleegyezhet büntetés-végrehajtási intézetben végrehajtott előzetes letartóztatásba vagy házi őrizetbe, vagy kérheti ezeket. További információkat a 2. ismertetőben talál.

A békebíró előtti tárgyalások esetében a lehetséges büntetések: pénzbüntetés, lakhelyelhagyási tilalom és közérdekű munka.

Felfüggesztett büntetés nem alkalmazható.

A békebíró a büntetés helyett kiutasítást rendelhet el.

Milyen szerepe van a sértettnek a tárgyalási szakaszban?

A szabálysértés/bűncselekmény sértettje ügyvéd segítségével vehet részt a büntetőeljárásban.

Az ügyvéd részt vesz a tárgyaláson, kérhet bizonyítást, kérdéseket intézhet a tanúkhoz és a szakértőkhöz.

Ha megállapítják az ön büntetőjogi felelősségét, a bíróság elrendelheti, hogy ön fizessen kártérítést a kárt szenvedett félnek.

A bíróság dönthet úgy, hogy a kártérítést azonnal meg kell fizetni a kárt szenvedett félnek.

Kapcsolódó linkek

Igazságügyi Minisztérium

Általános jogi kérdések

Büntetőjogi kérdések

Büntetőjogászok Olaszországi Kamarái

Emberi jogok

Utolsó frissítés: 24/02/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit