Vádlottak (büntetőeljárás)

Mi a nyomozás?

A nyomozás olyan cselekmények sorozata, amelyeket az ügyész és a bűnügyi rendőrség végez közvetlenül egy jogsértésről történő értesülés után. A jogsértésről az ügyész vagy a bűnügyi rendőrség közvetlenül, illetve a panaszos vagy mások által indított eljárás útján értesül.

Mi a bűnügyi nyomozás célja?

Az előzetes nyomozás célja, hogy megbizonyosodjanak arról, valóban történt-e bűncselekmény/jogsértés, megtalálják a felelős személyt, valamint bizonyítékokat gyűjtsenek, hogy folytatódhasson a nyomozás és az eljárás.

Ki végzi a nyomozást?

Az ügyész, a bűnügyi rendőrség és a terhelt ügyvédje végzik a nyomozást. Szerepet játszik az előzetes nyomozást felügyelő bíró is, aki garantálja az eljárási szabályok betartását és a felek jogainak tiszteletben tartását.

Melyek az előzetes nyomozás fő szakaszai?

Bizonyítékok keresése

Az ügyész és a bűnügyi rendőrség szervezhet és végezhet keresést, ellenőrzést, tárgyak és iratok lefoglalását, tanúk kihallgatását, telefonlehallgatást, elektronikus megfigyelést és helyszíni szemlét. E lépések célja bizonyítékok keresése és megszerzése. A terhelt ügyvédje felkutathatja a terhelt mellett szóló bizonyítékokat.

Kihallgatás

A gyanúsított személyt a bűnügyi rendőrség vagy az ügyész beidézheti kikérdezés céljából. A kihallgatás célja annak megállapítása, hogy a személy érintett-e egy bűncselekményben/szabálysértésben.

Őrizet, vizsgálati fogság, büntetés-végrehajtási intézetben végrehajtott előzetes letartóztatás és európai elfogatóparancs

A rendőrség őrizetbe veheti azt, akit tetten érnek egy bűncselekmény/szabálysértés elkövetése közben, vagy őrizetbe vehetik a bűncselekmény elkövetése után, ha fennáll a szökés veszélye. Az őrizetbe vétel célja, hogy elkerüljék további bűncselekmények elkövetését, valamint hogy előzetes letartóztatásba helyezzék az elkövetőt. Az őrizetbe vétel célja annak biztosítása, hogy a gyanúsított ne szökjön meg.

Az előzetes nyomozást felügyelő bíró dönthet úgy, hogy a gyanúsítottat büntetés-végrehajtási intézetben kell előzetes letartóztatásban tartani. Ennek az a célja, hogy elkerüljék további bűncselekmények elkövetését, hogy beszerezhessék a szükséges bizonyítékokat, valamint hogy a gyanúsított ne szökhessen meg.

Végül a rendőrség őrizetbe vehet valakit azért is, hogy végrehajtson egy európai elfogatóparancsot. Az ilyen elfogatóparancs célja, hogy a személy fogva tartását az elfogást kérő állam vegye át.

Az előzetes nyomozás lezárása és az előzetes meghallgatás

Az előzetes nyomozás végét követően az ügyész büntetőeljárást indít, kivéve, ha az ügy megszüntetését kérte.

A legsúlyosabb bűncselekmények esetében a tárgyalás megkezdése előtt előzetes meghallgatásra kerül sor a bíró előtt. Ennek a meghallgatásnak az a célja, hogy szűrőként működjön a vád alapjainak értékelése céljából, és elkerüljék a felesleges tárgyalásokat. A terhelt választhatja azt is, hogy alternatív eljárásban, tárgyalás mellőzésével hozzanak ítéletet az ügyében, és a büntetőjogi felelősség megállapítása esetén csökkentsék a szabadságvesztés-büntetését.

Jogaim a nyomozás során

Az alábbi hivatkozásokra kattintva megtudhatja, milyen jogok illetik meg a nyomozás egyes szakaszai során.

Bizonyítékok keresése (1)

Végezhet a rendőrség szemlét és átkutathatja az otthonomat, autómat vagy gazdasági helyiségeimet?

Igen. A rendőrség a saját kezdeményezésére vagy az ügyész kérésére végezhet szemlét és helyszíni átkutatást, hogy felkutassa és átadja az elkövetett bűncselekmény/jogsértés bizonyítékait.

Megmotozhatnak?

Igen. A motozáshoz ügyészi utasítás szükséges. A rendőrség azonban saját kezdeményezésére is megállíthat és átvizsgálhat valakit.

Elvihet a rendőrség olyan dokumentumokat és tárgyakat, amelyek nálam vagy az otthonomban, autómban vagy gazdasági helyiségeimben vannak?

Igen. A rendőrség a saját kezdeményezésére vagy az ügyész utasítására lefoglalhat olyan dokumentumokat és tárgyakat, amelyek tárgyi bizonyítéknak tekinthetők, és amelyek szükségesek egy tény bizonyításához.

Milyen jogaim vannak helyszíni szemle, átkutatás és lefoglalás esetén?

Ha motozásnak vetik alá vagy átvizsgálják, akkor segítheti egy, az Ön bizalmát élvező személy, amennyiben ez a személy azonnal rendelkezésre áll. A motozást az ön méltóságát tiszteletben tartva kell végezni.

Utasítás alapján végzett helyszíni szemle vagy lefoglalás esetén a rendőrség köteles átadni önnek az utasítás másolatát. Ha az adott pillanatban ön nincs jelen, akkor a rendőrség az adott időben a helyszínen jelen lévő valamennyi személy részére köteles átadni az utasítást. Önnek joga van ahhoz, hogy ügyvéd segítse, de a rendőrségnek nem kell előre értesítenie az ügyvédet.

Van jogom kifogásolni a lefoglalást?

Igen, a lefoglalás / zár alá vétel elrendelését követő tíz napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. A döntést a hatáskörrel rendelkező bíróság hozza meg.

Kérnek tőlem ujjlenyomatot vagy DNS-mintát (haj, nyál, testnedvek)?

Igen. Ha bűncselekménnyel gyanúsítják, a rendőrség kérhet DNS-mintát és ujjlenyomatokat az ön azonosítása érdekében. Ha nem egyezik bele, a rendőrség akkor is eljárhat, egyszerűen szóbeli engedélyt kérve az ügyésztől az ujjlenyomatok vagy minták levételére.

Kérhetnek öntől bizonyítékként ujjlenyomatokat és DNS-mintákat, de csak akkor, ha súlyos bűncselekményekkel gyanúsítják; ekkor bírói végzésre vagy – sürgős esetben – ügyészi engedélyre, majd annak bírói megerősítésére van szükség.

Kérhetem, hogy végezzenek a védekezésemet alátámasztó nyomozási cselekményeket?

Az ügyvédje jogosult nyomozást végezni az ön érdekében a védekezése alátámasztása céljából, még magánnyomozó útján is.

Az ügyvéd rögzíthet továbbá tanúvallomásokat, megtekinthet helyszíneket, meghatalmazhat szakértőket és kérhet iratokat a közigazgatási szervektől.

Az ügyvédje átadhatja a tanúvallomásokat és a dokumentumokat az előzetes nyomozást felügyelő bírónak, az ügyésznek és a „Tribunale del Riesame” nevű bíróságnak (különleges bíróság, amelynek az a feladata, hogy a terhelt kérelmére felülvizsgálja azokat a végzéseket, amelyek olyan kényszerintézkedéseket rendelnek el, mint például a házi őrizet vagy a kiutasítás).

Ezeket figyelembe veszik a bíróság határozatának meghozatalakor.

Kihallgatás (2)

Miért hallgathatnak ki?

Ha azzal gyanúsítják, hogy érintett volt egy bűncselekményben, akkor behívhatják, hogy kikérdezzék az állítások/vádak ellenőrzése céljából.

Ön is kérheti saját kihallgatását, hogy tisztázza a szerepét.

Ha őrizetben vagy előzetes letartóztatásban van, kattintson ide.

Kapok tájékoztatást a vádakról a kihallgatás előtt?

Igen. Az ön elleni vádakhoz kapcsolódó tények leírását a kihallgatásra való idézés tartalmazza. A kihallgatás megkezdése előtt közlik önnel, hogy mivel vádolják, és hogy milyen bizonyítékok vannak ön ellen.

Válaszolnom kell a kérdésekre?

Nem. A kihallgatás megkezdése előtt a rendőrségnek és az ügyésznek figyelmeztetnie kell önt arra, hogy nem köteles válaszolni a kérdésekre. Mindazonáltal felelnie kell a személyes adataira és a büntetőjogi felelősségét megállapító korábbi ítéletekre vonatkozó kérdésekre.

Mi történik, ha nem értem a helyi nyelvet?

Joga van ahhoz, hogy ingyenesen igénybe vegye tolmács segítségét. A tolmács lefordítja a kérdéseket és az ön válaszait.

Lehet ügyvédem?

Amikor behívják a kihallgatásra, elmondják önnek, hogy joga van ügyvéd segítségét igénybe venni. Ha nincs ügyvédje, a bíróság kirendel önnek egyet. Az ügyvéd igénybe vételével kapcsolatos információkat az 1. ismertetőben találja.

A kihallgatásának teljes ideje során egy ügyvédnek kell segítenie önt; ez lehet akár a saját ügyvédje, akár a bíróság által kirendelt ügyvéd.

Közvetlenül a bűncselekmény elkövetése után a rendőrség feltehet önnek néhány kérdést akkor is, ha nincs jelen az ügyvédje, de ön nem köteles válaszolni. Ha válaszol, az elmondottak felhasználhatók bizonyítékként a nyomozás folytatása érdekében.

Őrizet, vizsgálati fogság, büntetés-végrehajtási intézetben végrehajtott előzetes letartóztatás és az európai elfogatóparancs (3)

Miért vehetnek őrizetbe?

A rendőrség őrizetbe veheti, ha tetten érik egy bűncselekmény elkövetése közben, azaz miközben ténylegesen bűncselekményt követ el, vagy ha üldözték, akkor közvetlenül azután.

A rendőrség vizsgálati fogságban is tarthatja bűncselekmény elkövetése közbeni tetten érés után, ha bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják, és valós veszélye áll fenn annak, hogy ön megszökik.

Az előzetes nyomozás során a bíró elrendelheti, hogy önt büntetés-végrehajtási intézetben tartsák előzetes letartóztatásban, ha komoly bizonyítékok vannak arra, hogy ön bűnös lehet egy bűncselekményben, és fennáll a veszélye, hogy valahogyan beavatkozhatna az igazságszolgáltatásba vagy akadályozhatná azt, más bűncselekményeket követhetne el, vagy szökni készül.

Beszélhetek ügyvéddel?

Igen. Közvetlenül az őrizetbe vétel, vizsgálati fogságba helyezés vagy az után, hogy a büntetés-végrehajtási intézetben értesítették az előzetes letartóztatást elrendelő végzésről, a rendőrségnek tájékoztatnia kell önt arról, hogy kijelölhet ügyvédet. A rendőrségnek azonnal fel kell hívnia az ön ügyvédjét, vagy ha nincs ilyen, akkor a bíróság által kirendelt ügyvédet. Az ügyvéd igénybe vételével kapcsolatos információkat az 1. ismertetőben találja.

Joga van ahhoz, hogy azonnal beszéljen az ügyvédjével.

Ha különleges okai vannak a fogva tartásának, akkor az igazságügyi hatóságok őrizetbe vétel vagy vizsgálati fogság esetén legfeljebb 48 órával, előzetes letartóztatás esetén pedig legfeljebb 5 nappal elhalaszthatják az ön és az ügyvédje közötti megbeszélést.

Kapcsolatba léphetek egy családtagommal?

Igen. A rendőrség felveszi a kapcsolatot a rokonaival, ha ön felkéri őket erre.

Kikérdeznek? Szolgáltassak információkat?

Ha őrizetbe veszik vagy vizsgálati fogságba helyezik, a rendőrség az ügyvédje jelenlétében kikérdezheti, de ön nem köteles válaszolni a kérdésekre.

Közlik önnel, hogy mik a vádak és milyen bizonyítékok szólnak ön ellen.

A vizsgálati fogságra vonatkozó meghallgatáson kihallgathatja a bíró, de ön nem köteles válaszolni. Ön is kérheti, hogy hallgassák ki.

Büntetés-végrehajtási intézetben végrehajtott előzetes letartóztatás esetén a bírónak az ilyen letartóztatás kezdetétől számított 5 napon belül ki kell hallgatnia önt (úgynevezett előzetes letartóztatási kihallgatás). Kötelező az ügyvédje és egy tolmács jelenléte, és ön nem köteles válaszolni.

További információkért lásd: Kihallgatás (2).

Mi történik, ha nem értem a nyelvet?

Joga van ingyenesen tolmács segítségét igénybe venni. A tolmács lefordítja a kérdéseket és az ön válaszait.

Mennyi ideig tarthat fogva a rendőrség?

Az őrizetbe vétele vagy vizsgálati fogságba helyezése után legfeljebb 24 órán át tarthatják a rendőrőrsön. Ezen idő letelte előtt a rendőrségnek büntetés-végrehajtási intézetbe kell szállítania önt. Az őrizetbe vételtől számított 48 órán belül meghallgatást tartanak egy bíró előtt az őrizetbe vétel vagy vizsgálati fogság megerősítése érdekében. A meghallgatás végeztével a bíró vagy elrendeli, hogy azonnal bocsássák önt szabadon, vagy személyes fogva tartási intézkedésről határoz.

Fellebbezhetek az engem előzetes letartóztatásba helyező végzés ellen?

Igen. A végzés végrehajtásától számított 10 napon belül kérheti az illetékes, tanácsban eljáró bíróságot, hogy vizsgálja felül a végzést. Meghallgatást tartanak, amelyen ön jogosult megjelenni, és kérheti, hogy hallgassák meg. A bíróság határozata ellen az annak meghozatalától számított 10 napon belül fellebbezhet a Semmítőszékhez.

Mi történik, ha európai elfogatóparancs alapján vesznek őrizetbe?

Ha valamely tagállam európai elfogatóparancsot adott ki, önt őrizetbe vehetik egy másik tagállam területén, és a fellebbviteli bíróság előtti meghallgatást követően átadhatják az elfogást kérő államnak.

A rendőrség saját kezdeményezésére vagy a fellebbviteli bíróság által kibocsátott, előzetes letartóztatásba helyező végzést követően veheti őrizetbe.

Joga van ahhoz, hogy ügyvédet jelöljön ki. Ha nincs ügyvédje, a bíróság kirendel önnek egyet. Az ügyvédjét és az ön országának nagykövetségét haladéktalanul értesíteni kell.

A rendőrség általi őrizetbe vételtől számított 48 órán belül vagy az előzetes letartóztatást elrendelő végzés végrehajtásától számított 5 napon belül az ügyvédje és egy tolmács jelenlétében meghallgatja önt egy bíró.

Az őrizetbe vételétől számított 20 napon belül fellebbviteli bíróság előtti meghallgatásra kerül sor. Azon a meghallgatáson határoznak arról, hogy önt át kell-e adni vagy sem. Ez ellen a határozat ellen a Semmítőszékhez fellebbezhet.

Az előzetes nyomozás vége és az előzetes meghallgatás (4)

Mi történik, miután véget ér az előzetes nyomozás?

Ha az ügyész nem kéri az ügy megszüntetését, akkor értesíti önt arról, hogy véget ért az előzetes nyomozás. Ha a bűncselekmény a békebíró hatáskörébe tartozik, ön nem kap értesítést.

Ön betekinthet az előzetes nyomozás adataiba és megismerheti az ön elleni vallomások átiratát. Beadványokat és bizonyítékokat nyújthat be a védelmében, és kérheti, hogy ismét hallgassák ki.

Az előzetes nyomozás lezárultára vonatkozó értesítést követően az ügyész – hacsak nem kéri az ügy megszüntetését – büntetőeljárást indít. Enyhébb büntetendő cselekmények esetén az ügyész közvetlenül tárgyalásra idézi önt. Egyéb esetben tárgyalás iránti kérelmet nyújt be az előzetes nyomozást felügyelő bírónak.

Mi az előzetes meghallgatás?

Az előzetes meghallgatás célja az ön elleni vádak ellenőrzése.

A nyilvánosság kizárásával folytatják le, az ügyész és az ön ügyvédje részvételével, és ha szeretne, akkor ön is részt vehet rajta, és meghallgathatják önt. A bíró meghallgathatja a tanúkat és beszerezhet iratokat. A meghallgatás végén a bíró vagy megszünteti az ügyet, vagy az „Assise” bíróság előtti tárgyalásra küldi azt.

Jogom van ahhoz, hogy ügyvédet fogadjak?

Igen, kötelező ügyvédi segítséget igénybe vennie.

További információkat az 1. ismertetőben talál.

Mi történik, ha nem értem a nyelvet?

Az ügyének tárgyalásra történő bocsátására vonatkozó indítványt, valamint a vádakat le kell fordítani az ön nyelvére. Ha ön jelen van a meghallgatáson, biztosítanak önnek tolmácsot.

Jelen kell lennem?

Nem. Dönthet úgy, hogy távol marad.

Elkerülhetem a tárgyalást?

Igen. Az előzetes meghallgatáson kérheti a bírótól, hogy egyszerűsített tárgyalás útján hozzanak ítéletet az ügyében. A tárgyalásokat a nyilvánosság kizárásával tartják, a határozatot az írásbeli bizonyítékok alapján hozzák meg. Ha elítélik, a büntetése harmadával csökken.

Elkerülheti a tárgyalást úgy is, hogy az ügyésszel csökkentett mértékű büntetésben állapodik meg (vádalku).

Utolsó frissítés: 24/02/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit