Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata észt nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Vádlottak (büntetőeljárás)

Hogyan kezelik a kisebb súlyú közlekedési szabályszegéseket?

A sebességkorlátozás túllépéséért, illetve a parkolási és egyéb közlekedési szabályok megsértésért a szankciókat szabálysértési eljárás keretében szabják ki.

A szabálysértési eljárást a rendőrség a szabálysértés észlelésének helyszínén vagy a rendőrkapitányságon folytatja le.

Nem kötelező megbüntetni Önt a helyszínen. Ehelyett alkalmazhatnak figyelmeztetést Önnel szemben vagy figyelmeztető bírságot (15 EUR összegig). Arra is van lehetőség, hogy gyorsított eljárásban hozzanak határozatot a helyszínen, és 400 EUR összegig terjedő bírságot szabjanak ki. A helyszíni eljárásra csak akkor kerülhet sor, ha ahhoz Ön hozzájárul. A személy bűncselekménnyel kapcsolatos vallomásairól hang- vagy videofelvétel készülhet.

Amennyiben megsérti a sebességkorlátozást, és ezt sebességmérő kamera rögzíti, figyelmeztető bírság szabható ki a jármű tulajdonosával vagy bejegyzett üzembentartójával szemben. A figyelmeztető bírság maximális összege 190 EUR. A bírságról szóló értesítést postán küldik ki Önnek. Amennyiben nem ért egyet a bírságról szóló értesítéssel, a kézhezvételtől számított 30 napon belül jogosult azt megtámadni. A panaszt a bírságról szóló értesítést küldő rendőrkapitányságnál kell előterjeszteni. Amennyiben a gépjárműért felelős természetes személy vitatja a bírság kiszabását, mivel a gépjárművet más használta, a panaszban meg kell adnia a bírságról szóló értesítésben megjelölt időpontban a gépjárművet használó személy családi és utónevét, lakcímét, vezetői engedélyének számét, születési idejét vagy személyi azonosítójának számát.

Amennyiben nem ért egyet a rendőrség álláspontjával az állítólagos szabálysértéssel kapcsolatban, joga van kifogással élni a helyszíni eljárással szemben. Ilyen esetben a rendőrség iratokat készít a szabálysértésről a helyszínen, a büntetést azonban nem szabják ki rögtön.

Az iratokat továbbítják a rendőrkapitányságra, amelynek tisztviselői kötelesek bizonyítékokat gyűjteni a szabálysértéssel kapcsolatban. Amennyiben Önt kihallgatják, joga van hallgatni. Joga van ahhoz, hogy ügyvéd és tolmács legyen jelen. Joga van ahhoz, hogy megismerje a szabálysértési eljárás során összegyűjtött anyagokat és észrevételeket tegyen a vádra.

Észrevételeit a szabálysértési jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül terjesztheti elő. Tájékoztatni fogják arról, hogy mikor kaphat egy példányt a rendőrségtől a szabálysértés kapcsán hozott határozatról. A határozat példányának átvétele érdekében Önnek vagy ügyvédjének be kell mennie a rendőrkapitányságra, azt postán nem küldik meg.

A közlekedési szabálysértések legfeljebb 1 200 EUR összegű bírsággal sújthatók. Súlyos közlekedési szabálysértés esetén Ön legfeljebb 30 napra letartóztatható. Letartóztatásról szóló határozatot csak bíróság hozhat. Emellett két évig terjedő tartamra eltilthatják Önt a járművezetéstől.

Amennyiben nem ért egyet a rendőrség határozatával, joga van panasszal élni a megyei bíróságnál. A panaszt attól a naptól számított 15 napon belül kell benyújtani, hogy a határozat először hozzáférhetővé vált.

Az Európai Unió más tagállamainak állampolgárai is büntethetők közlekedési szabálysértés miatt.

A szabálysértések szerepelni fognak a rám vonatkozó bűnügyi adatok között?

A közlekedési szabálysértésekért kiszabott büntetéseket a figyelmeztető bírságok kivételével rögzítik a büntetések nyilvántartásában. A büntetéssel kapcsolatos információt törlik a nyilvántartásból és archiválják egy évvel az után, hogy a szabálysértési bírságot megfizették, az elzárást letöltötték, a közérdekű munkát elvégezték, illetve főbüntetésként a járművezetéstől eltiltást kiszabták.

Kapcsolódó linkek

A közlekedésről szóló törvény

A közlekedésről szóló törvény angolul (nem tartalmaz minden módosítást)

A szabálysértési eljárásról szóló törvény

A szabálysértési eljárásról szóló törvény angolul (nem tartalmaz minden módosítást)

Utolsó frissítés: 01/10/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit