Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Vádlottak (büntetőeljárás)

Hogyan kezelik a parkolási szabályszegéseket?

Ha a közutakon tilosban parkol, parkolási bírságot szabhatnak ki Önnel szemben. Különböző helyeken különféle szervezetek juttatják érvényre a parkolási szabályokat és szabnak ki parkolási bírságot. Ezek közé tartoznak a helyi önkormányzatok, a rendőrség, különböző magáncégek és a Transport for London (Londoni Közlekedési Vállalat). Az utcai parkolást a legtöbb helyen az önkormányzat alkalmazásában álló parkolási ellenőrök felügyelik, akik a polgári igazságszolgáltatási rendszer keretében állítanak ki bírságcédulákat. A parkolóőrök a rendőrség alkalmazásában állnak, ezért olyan területeken működnek, ahol a parkolási szabályok érvényre juttatása még mindig a büntetőjog körébe tartozik. Ők a büntető igazságszolgáltatási rendszer keretében rögzített összegű bírságokat szabnak ki.

A bírságcédulát rendszerint a jármű szélvédőjére teszik, vagy átadják a járműért feltehetően felelős személynek. A bírságcédulák postai úton is kiküldhetők. A jogsértőnek általában 28 napja van arra, hogy befizesse a bírságot, vagy kifogással éljen ellene. Ha gyorsan befizeti a kiszabott összeget, a bírság mértéke csökkenthető. Az informális fellebbezést írásban is be lehet nyújtani: ha szeretne fellebbezni, akkor ebben a szakaszban ne fizesse be a bírságot, mert utólag szinte lehetetlen a visszatérítés.

Kerékbilincs alkalmazása

Az angliai és walesi önkormányzatok bizonyos körülmények között elvontathatják a járművet vagy kerékbilincset tehetnek rá. A bírságcédula kiállítását követően legkorábban 30 perccel helyezhetnek kerékbilincset a járművére. Ha úgy gondolja, hogy jogtalanul tettek kerékbilincset az autójára, fellebbezést nyújthat be. A kerékbilincs leszereléséhez előbb fizetnie kell, és később fellebbezhet. Ha fellebbezést nyújt be, és az önkormányzat a kézhezvételtől számított 56 napon belül nem válaszol, akkor az önkormányzatnak érvénytelenítenie kell a bírságcédulát, és vissza kell térítenie Önnek a kerékbilincs leszereléséért befizetett díjat.

A magánterületen felhelyezett kerékbilincsekkel kapcsolatos teendőkről itt talál tudnivalókat.

Fellebbezhetek?

Ha az önkormányzat elutasítja a parkolási bírsággal szembeni informális fellebbezését, hivatalos fellebbezést is benyújthat. Az önkormányzat tájékoztatja ennek módjáról. Ha az önkormányzat elutasítja a fellebbezését, Önt mint tulajdonost felszólítják, hogy fizesse be az eredetileg kiszabott összeget. A felszólításban arról is tájékoztatják, hogy hogyan nyújthat be további fellebbezést független vitarendezési fórumokhoz. Parkolási ügyekben különféle vitarendezési szolgálatok léteznek: a PATAS Londonban, a Traffic Penalty Tribunal (közlekedési bírságokkal foglalkozó törvényszék) pedig Anglia és Wales többi részén látja el az ilyen feladatokat.

A tulajdonosnak a felszólítás kézbesítésétől számítva 28 napja van arra, hogy befizesse a bírságcédulán szereplő összeget, vagy hivatalos fellebbezést nyújtson be a bírság ellen. Ha egyiket sem teszi meg, az önkormányzat 50%-kal megemelheti a bírság összegét. Ha Ön ebben az esetben sem fizet, az önkormányzat formálisabb jellegű polgári eljárást indíthat a bírság behajtása érdekében.

A rendőrtisztek vagy a rendőrség alkalmazásában álló parkolóőrök által kiszabott, rögzített összegű bírságokkal a büntető igazságszolgáltatási rendszer foglalkozik. Az ilyen parkolási bírság ellen az egyetlen hivatalos jogorvoslati lehetőség az, ha az ügye bíróság elé kerül, és ott ártatlannak vallja magát. Egyes rendőri szerveknél azonban informális jogorvoslatra is van lehetőség. Ilyen esetben írásban kell nyilatkoznia arról, miért gondolja úgy, hogy nem kell megfizetnie a bírságot. Ha erre az adott területen lehetőség van, a rögzített összegű bírságra vonatkozó bírságcédula tartalmazza a vonatkozó részleteket.

Hogyan kezelik a gyorshajtási szabályszegéseket?

Ha ön túllépi a megengedett sebességhatárt, és ezért megállítja a rendőrség, vagy tettét rögzíti egy biztonsági kamera, akkor a rendőrség a következőket teheti:

  • Szóbeli figyelmeztetésben részesíti önt.
  • A gyorshajtás veszélyeit tudatosító tanfolyam elvégzésére kötelezi önt (a tanfolyam költségeit önnek kell viselnie).
  • 60 GBP rögzített összegű bírságot szab ki, és három büntetőpontot ad. Ez utóbbi a legvalószínűbb.
  • Eljárást indít ön ellen gyorshajtás miatt. Ez azt jelenti, hogy önnek bíróságra kell mennie, és akár 1000 GBP (autópályán elkövetett gyorshajtás esetében 2500 GBP) összegű bírságot is kiszabhatnak önre, valamint 3–6 büntetőpontot vezethetnek fel a jogosítványára és lehetséges, hogy eltiltják a járművezetéstől.

Mi történik, ha megállít a rendőrség?

A rendőrség jogosult megállítani minden járművezetőt. A megállás elmulasztása büntetendő cselekmény. Ha megállítja a rendőrség, megkérhetik, hogy mutassa be a jogosítványát, biztosítását és járműve forgalmi engedélyét.  Ha ezek nincsenek önnél, 7 napja van arra, hogy egy rendőrőrsön bemutassa a dokumentumokat.

Ha közlekedési szabályszegést követett el, és megállítják önt, a rendőrség rögzített összegű bírságot szabhat ki vagy a jármű hiányosságainak orvoslására vonatkozó felszólítást adhat.

Ha kisebb közúti közlekedési szabályszegést követett el, például nem volt bekötve a biztonsági öve vagy nem működő fényszóróval vezetett, a rendőrség rögzített összegű bírságot szabhat ki önre.  A rendőrség nem jogosult arra, hogy a helyszínen fizettesse meg a bírságokat.  Önnek 28 napja van arra, hogy befizesse a rögzített összegű bírságot vagy meghallgatást kérjen, egyéb esetben a bírság összege 50%-kal megemelkedik. Ha az automata kamerák által észlelt szabályszegés miatt kiszabott rögzített összegű bírságot 28 napon belül nem fizeti be, feljelentést tesznek ön ellen.

A jármű hiányosságainak orvoslására vonatkozó felszólítást akkor adhatnak ki, ha a járműve műszakilag hiányos, például nem működik az egyik irányjelzője.

A rendőrség megszondáztathatja önt (kilégzési vizsgálatot végeztethet önnel), ha azt gyanítja, hogy ön ivott.  Ha a szondáztatás során kiderül, hogy ön valóban ivott, a rendőrség beviszi a rendőrőrsre, ahol büntetendő cselekménnyel vádolják meg, a bizonyítékot (a szondát) pedig megőrzik. Mindaddig nem ülhet vissza a volán mögé, amíg ittas állapotban van, vagy az ön beleegyezésével más vezető is vezetheti a járművet. Ha ön épphogy csak túllépte a határértéket, vérvizsgálatra kerülhet sor. Ha nem fújja meg a szondát, büntetendő cselekményt követ el. Az ittas vezetési szabályszegések járművezetéstől való kötelező eltiltást eredményeznek.

  • Ha 3 éven belül 12 pontot vezetnek fel a jogosítványára, a legtöbb esetben legalább 6 hónapra bevonják azt.
  • A rendőrség jogosult lefoglalni a járművet, ha azt közösségellenes módon használják (riadalmat keltve, másokat zavarva vagy aggodalmat okozva).
  • A rendőrség lefoglalhatja a járművet, ha a járművezetőnek nincs megfelelő jogosítványa vagy  biztosítása.
  • A súlyos közúti szabályszegések (például a halált okozó közúti veszélyeztetés) szabadságvesztéshez vezethetnek.

Megjelennek ezek a szabályszegések a büntetett előéletemre vonatkozó adatok között?

A bűnügyi nyilvántartást a Bűnügyi Nyilvántartó Iroda vezeti. Minden elmarasztaló bírósági ítélet büntetett előéletet eredményez. Ha nem bíróság ítéli el, nem lesz büntetett előéletű: a rögzített összegű bírságok tehát csak akkor kerülnek be a bűnügyi nyilvántartásba, ha önt bíróság ítéli el.

Kapcsolódó linkek

Parkolási bírságcédulák és az ön jogai

További információk a parkolásról

A rendőrség közúti közlekedéssel kapcsolatos jogkörei

Gyorshajtási bírságok és az ön jogai

Utolsó frissítés: 01/12/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit