Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata bolgár nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

Bulgária

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Tartalomszolgáltató:
Bulgária

Summary of the criminal process

The Bulgarian criminal process has two stages – pre-trial and trial.

 • The pre-trial proceedings aim to collect, through investigation, evidence to either confirm or deny an assumption that a certain person has committed a certain crime. The investigation is carried out by investigating magistrates, or investigating policemen, under the guidance of a prosecutor. The objective is to prepare and assist the prosecutor in deciding whether to file and justify charges in court against the accused person or to terminate the proceedings.
 • The trial begins with the prosecutor filing charges in court against a person for a crime committed by that person. Court proceedings involve opposing parties and the prosecutor, defendant and defence lawyer have equal procedural rights. The court examines the evidence produced by the prosecutor but may, at the request of the parties, or on the court’s own initiative, collect and examine new evidence in the search for truth.

The trial ends with a court judgement, which either convicts and imposes a penalty on the defendant, or declares the defendant not guilty.

Details about all of these stages in the process, and about your rights, can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for your guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of a crime

 • Investigation (incl. bringing charges and questioning)
 • Arrest (including European Arrest Warrant)
 • First court hearing
 • Detention or release
 • Preparation for trial by the prosecution
 • Preparation for trial by the defence
 • Measures to prevent evasion of prosecution
 • Ban on leaving Bulgaria

3 – My rights during the trial

 • Interviewing a protected witness

4 - My rights after the trial

5 – Minor road traffic offencessubpage:169:5


Related links

Criminal Procedure Code

Last update: 09/03/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1. Jogi tanácsadás igénybevétele

Nagyon fontos, hogy független jogi tanácsadást vegyen igénybe, ha valamilyen módon érintett a büntetőeljárásban. Az ismertetők tájékoztatást adnak arról, hogy ön mikor és milyen körülmények között jogosult ügyvéd általi képviseletre, valamint hogy mit tesz az ügyvéd az ön érdekében. Ez az általános ismertető útmutatást nyújt arról, hogyan találhat ügyvédet, és hogyan fedezhetők az ügyvédi költségek, ha ön nem tudja ezeket megfizetni.

Ügyvédkeresés

Ha úgy gondolja, hogy ügyvédre van szüksége, de nem ismer egyet sem, választhat a lakóhelye szerinti körzeti bíróságnál eljáró ügyvédek közül. Ezenkívül a A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Kamarai Tanács webhelyén a 27 bolgár ügyvédi kamara elérhetősége is megtalálható. Ha őrizetbe veszik, az őrizetbe vétel pillanatától kapcsolatba léphet egy ügyvéddel. Mivel az őrizetbe vételt követően arra is jogosult, hogy kapcsolatba lépjen egy rokonával vagy barátjával, megkérheti őket, hogy bízzanak meg egy ügyvédet az ön nevében.

Az ügyvédi költségek megfizetése

Ha ön választja ki az ügyvédjét, akkor az ügyvéd és ön között létrejött írásbeli megállapodás alapján fizet a szolgáltatásokért.

Ha nem tudja az ügyvédi költségeket megfizetni, de szeretne ügyvédet, és az igazságszolgáltatás érdekei szükségessé teszik, ön jogosult ingyenes jogi segítségnyújtásra. Erre sor kerülhet az Ön kérésére, vagy jogszabály alapján, amennyiben az Ön számára kötelező ügyvédet biztosítani. Az eljárás szakaszától függően (lásd az A link új ablakot nyit meg1. ismertetőt) ezt a döntést vagy az ügyész (a tárgyalást előkészítő szakaszban), vagy a bíróság (a tárgyalási szakaszban) hozza meg, az ön vagyoni helyzetének felmérését követően.

Ha az ön számára kötelező jogi tanácsadást biztosítani, ügyvéd kijelölése érdekében az ügyész vagy a bíró azonnal megküldi határozatát az adott ügyvédi kamara tanácsának. Vegye figyelembe, hogy ha elítélik, meg kell térítenie az önnek kirendelt ügyvéd költségeit.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megAz ügyvédi kamaráról szóló törvény

A link új ablakot nyit megA jogi segítségnyújtásról szóló törvény

A link új ablakot nyit megBüntetőeljárási törvény

A link új ablakot nyit megJogi Szolgáltatások Nemzeti Hatósága

A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Kamarai Tanács

Utolsó frissítés: 09/03/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

2. Jogaim bűncselekmény miatt folytatott nyomozás során (mielőtt az ügy bírósághoz kerül)

Mi a bűnügyi nyomozás célja?

A nyomozás bizonyítékokat gyűjt annak a feltevésnek az igazolására vagy megdöntésére, hogy egy személy bűncselekményt követett el. Nyomozásra okot adhat a nyomozó hatóságnál tett, egy elkövetett bűncselekményre vonatkozó feljelentés vagy az e hatóságok birtokában lévő, bűncselekményre utaló információk. Úgy is kezdődhet nyomozás, hogy a rendőrség tetten ér valakit bűncselekmény elkövetése közben.

Rendszerint a nyomozás minden szakaszát a rendőrség végzi. Egyes ügyekkel nyomozási bírók vagy ügyészek foglalkoznak. A nyomozást azonban csak ügyész irányíthatja és ellenőrizheti.

Melyek a tárgyalást előkészítő szakaszok?

Nyomozás (ideértve a vád ismertetését és a kikérdezést)

A nyomozó hatóságok olyan bizonyítékok gyűjtésére törekszenek, amelyek igazolják vagy megdöntik azt a feltételezést, hogy bűncselekmény elkövetésére került sor. Ha elég bizonyítékot gyűjtenek azon feltevés alátámasztására, hogy egy adott személy követte el a bűncselekményt, a nyomozó tisztviselőnek írásban értesítenie kell az adott személyt, akinek alá kell írnia az értesítést. A gyanúsítottat rögtön ezután kikérdezik.

Őrizetbe vétel

Ha a rendőrség arra utaló bizonyítékot talál, hogy egy személy bűncselekményt követett el, őrizetbe veheti és fogva tarthatja a személyt, de legfeljebb csak 24 órára. Csak ügyész dönthet arról, hogy a fogva tartást meg kell-e hosszabbítani, de az így is legfeljebb 72 óra lehet. Egyéb esetben az őrizetbe vett személyt el kell engedni. A rendőrségi fogva tartás célja annak megállapítása, hogy adott személyt meg kell-e gyanúsítani. A vádhatósági fogva tartás célja annak biztosítása, hogy a terhelt az első alkalommal megjelenjen a bíróság előtt.

Első bírósági meghallgatás

Elvben az ügyész határozza meg, hogy milyen, A link új ablakot nyit mega büntetőeljárás elkerülésének megakadályozását célzó intézkedést alkalmaz a terhelttel szemben. Ha azonban az ügyész úgy dönt, hogy A link új ablakot nyit mega büntetőeljárás elkerülésének megakadályozását célzó intézkedésnek fogva tartásnak vagy házi őrizetnek kell lennie, ilyen kérelmet terjeszt a bíróság elé és biztosítja, hogy a terhelt megjelenjen a bíróság előtt.

Fogva tartás vagy szabadlábra helyezés

Ha a terheltet bíróság elé állítják, csak a bíróság dönthet arról, hogy A link új ablakot nyit mega büntetőeljárás elkerülésének megakadályozását célzó intézkedés fogva tartás vagy házi őrizet legyen-e, vagy hogy a fogvatartottat szabadlábra kell-e helyezni.

Az ügy vádhatóság általi előkészítése

A nyomozás befejezését követően a nyomozó tisztviselő megküldi az összegyűjtött bizonyítékokat egy ügyésznek. Az ügyész megvizsgálja a bizonyítékokat és dönt arról, hogy minden ésszerű kétséget kizáró módon bizonyították-e azt a feltevést, hogy bűncselekmény történt. Az ügyész csak ezt követően emelhet vádat a bíróság előtt. Egyéb esetben az ügyész megszünteti az eljárást.

Az ügy védelem általi előkészítése

Miután értesítik őket a vádakról, a terhelt és a védőügyvéd a terhelt mellett szóló bizonyítékokat gyűjthet. A nyomozás lezárását követően, amennyiben a terhelt és a védőügyvéd kérik, a nyomozó tisztviselőnek rendelkezésükre kell bocsátania az összes összegyűjtött bizonyítékot, és elegendő időt kell biztosítania számukra a bizonyítékok megvizsgálásához.

Jogaim a nyomozás során

Vegye figyelembe, hogy az „őrizetbe vétel”, az „első bírósági meghallgatás” és a „fogva tartás” szakaszok nem szükségszerűen részei az eljárásnak. Az önt az egyes szakaszokban megillető jogokra vonatkozó további információkért kattintson az alábbi hivatkozásokra.

Nyomozás (ideértve a vád ismertetését és a kikérdezést) (1)

Milyen tájékoztatást kapok arról, hogy mi történik?

Ha elegendő bizonyítékot találnak ön ellen, a nyomozó tisztviselő felhívja önt és írásban értesíti arról, milyen bűncselekménnyel gyanúsítja. A tisztviselőnek rögtön ezután tájékoztatást kell adnia az önt a nyomozás során megillető jogokról. Ön egy dokumentum aláírásával ismeri el, hogy tájékoztatták jogairól.

Biztosítanak tolmácsot, ha nem beszélem a nyelvet?

Igen. Ha nem biztosítottak önnek tolmácsot, megtagadhatja az önt a vádról értesítő irat aláírását. A tolmács a nyomozás során végig segíti önt. Nem kell fizetnie a tolmácsért.

Melyik szakaszban beszélhetek ügyvéddel?

Amikor a nyomozó tisztviselő felhívja önt, hogy értesítse a vádakról, kötelessége közölnie önnel, hogy érkezhet ügyvéddel is. A nyomozó tisztviselőnek elegendő időt kell adnia önnek arra, hogy kapcsolatba lépjen egy ügyvéddel. A link új ablakot nyit megA büntetőeljárási törvény határozza meg, hogy mikor kötelező a védelem. Az ügyvédválasztásról és az ingyenes jogi tanácsadáshoz való jogárólA link új ablakot nyit meg itt tájékozódhat. Jogosult arra, hogy az ügyvédjével négyszemközt találkozzon és beszéljen. Ha nem beszéli a nyelvet, kérhet tolmácsot.

Kérnek tőlem információkat? Szolgáltassak információkat?

Amint tájékoztatják önt a vádakról, a nyomozó tisztviselő kikérdezi. Beszélhet vagy hallgathat is a vádakkal kapcsolatban. A nyomozás során később is bármikor szolgálhat magyarázattal.

Mi történik, ha olyasmit mondok, ami hátrányos számomra?

A beismerés enyhébb büntetést eredményezhet. A hallgatás nem ronthat a helyzetén. A bíróság nem ítélheti el kizárólag a beismerés alapján.

Más ország polgára vagyok. Jelen kell lennem a nyomozás során?

Mivel terhelt, a nyomozó hatóságok rendelkezésére kell állnia. Ennek érdekében a büntetőeljárás elkerülésének megakadályozását célzó intézkedés alkalmazható önnel szemben. Lefolytatható nyomozás anélkül, hogy ön az országban tartózkodna, amennyiben:

 • ismeretlen helyen tartózkodik;
 • egyéb okokból nem idézhető;
 • idézést követően nem jelent meg, és/vagy ezt nem indokolta meg valós okokkal.

Ezekben az esetekben kirendelt védőt jelölnek ki önnek az ittdocument icon(2 Kb) ismertetett eljárás szerint.

Ha nem tartózkodik az országban, valamint ha ez nem hátráltatná a nyomozást, ön kikérdezhető videokapcsolat útján is. E kihallgatás során önt ugyanazok a jogok illetik meg, mint amelyeket ez az ismertető korábban felvázolt.

Visszaküldhetnek a hazámba?

Igen, de a A link új ablakot nyit megbüntetőeljárási törvényben meghatározott feltételekkel. Ügyvédi tanácsadásra lesz szüksége.

Őrizetben tartanak vagy szabadlábra helyeznek?

Őrizetben tarthatják. Részletesebb információkért lásd: Első bírósági meghallgatás (3) és Fogva tartás vagy szabadlábra helyezés (4)..

Elhagyhatom az országot a nyomozás során?

Igen, ha nem tartják őrizetben, de tájékoztatnia kell a nyomozó hatóságot. Ha úgy gondolják, hogy fennáll a veszélye annak, hogy ön megpróbálja elkerülni a nyomozást, megtilthatják önnek az ország elhagyását.

Kérnek tőlem ujjlenyomatot, DNS-mintát (pl. haj, nyál) vagy egyéb testnedveket?

Kérhetnek öntől ilyen mintákat, ha azok semmilyen más módon nem szerezhetők be. Kötelező mintát adnia. Ha ezt megtagadja, a bíróság engedélyével erőszakkal vesznek mintát. Ha a mintavétel csak testi behatolással végezhető el, a mintavételt orvos végzi. Joga van ahhoz, hogy a nyomozó tisztviselő tájékoztassa az eljárásról.

Megmotozhatnak?

A nyomozó tisztviselő motozást rendelhet el bizonyítékgyűjtés céljából, vagy olyan tárgyak elkobzása érdekében, amelyek hátráltathatják a nyomozást, illetve segíthetik az ön szökését. A motozást bírósági parancsnak kell megerősítenie, vagy a bíróságnak utólag jóvá kell hagynia. Jogosult arra, hogy megtekintse a motozási jegyzőkönyvet és a bírósági határozatot.

Átkutathatják az otthonomat, gazdasági helyiségeimet, autómat stb.?

A választ lásd fent.

Vallhatom magam bűnösnek valamennyi vádpontban vagy egyes vádpontokban a tárgyalás előtt?

Bűnösnek vallhatja magát az első kihallgatás során, miután megtudta, mivel gyanúsítják. A beismeréssel és az ezzel kapcsolatos jogaival kapcsolatban olvassa el az ebben az ismertetőben fentebb szereplő információkat.

Megváltoztathatók a vádak a tárgyalás előtt?

Ha új bizonyítékokat találnak, a vádak megváltoztathatók. Minden új vádról azonnal értesíteni kell önt, és ki kell kérdezni azzal kapcsolatban.

Vádolhatnak olyan büntetendő cselekménnyel, amellyel egy másik tagállamban már megvádoltak?

Igen, kivéve ha egy hatályos nemzetközi megállapodás, amelynek Bulgária is részese, másként rendelkezik.

Kérnek adatokat a bűnügyi előéletemről?

Igen, akár hozzájárul ehhez, akár nem.

Őrizetbe vétel (ideértve az európai elfogatóparancsot) (2)

Milyen tájékoztatást kapok arról, hogy mi történik?

Az őrizetbe vételt (rendőrségi fogva tartást) rendőrtiszt rendeli el. Nem tarthatják fogva 24 óránál tovább. A fogva tartás indokát az elfogatóparancs határozza meg. Joga van ahhoz, hogy megismerje az indokokat, megtekintse és aláírja a parancsot. A rendőrségnek azonnal szabadlábra kell helyeznie önt, amint a fogva tartás oka megszűnik.

Biztosítanak tolmácsot, ha nem beszélem a nyelvet?

Ha nem beszéli a nyelvet, jogosult arra, hogy azonnal megtudja őrizetbe vételének okait. Ingyenesen biztosítanak tolmácsot.

Melyik szakaszban beszélhetek ügyvéddel?

Őrizetbe vételének pillanatától kapcsolatba léphet ügyvéddel. További részleteket ittdocument icon(2 Kb) talál.

Kérnek tőlem információkat? Szolgáltassak információkat?

Megkérhetik arra, hogy szolgáltasson információkat a fogva tartással kapcsolatban. Adhat információkat, de ez nem kötelező.

Mi történik, ha olyasmit mondok, ami hátrányos számomra?

Ebben a szakaszban bármilyen információt is szolgáltat, azt nem fogadják el bizonyítékként. Ebből következően az nem használható fel ön ellen. Csak olyan információ szolgálhat bizonyítékul, amelyet ön a vádak ismertetését követő kihallgatáson szolgáltat. További részletekért lásd: Nyomozás (ideértve a vád ismertetését és a kikérdezést) (1).

Kapcsolatba léphetek valamelyik családtagommal vagy barátommal?

Igen. A rendőrnek azonnal értesítenie kell az ön által megnevezett személyt az ön őrizetbe vételéről.

Kérhetek orvosi segítséget, ha szükségem van rá?

Jogosult orvosi segítségre, ha szüksége van rá. A rendőrség gondoskodik orvosról.

Kapcsolatba léphetek országom nagykövetségével, ha más ország polgára vagyok?

Kapcsolatba léphet országának konzuli hivatalával. A fogva tartó hatóságnak azonnal ismertetnie kell önnel ezt a jogát.

Megmotozhatnak?

Miután őrizetbe veszik, motozásra kerül sor. A bíróságnak később jóváhagyását kell adnia ahhoz, hogy az önnél talált személyes tárgyakat bizonyítékként használják. Joga van ahhoz, hogy megtekintse a motozási jegyzőkönyvet.

Fellebbezhetek?

A rendőrségi fogva tartás jogszerűségét a bírósághoz való fellebbezéssel vonhatja kétségbe. A bíróság azonnal dönt a fellebbezéséről.

Mi történik, ha európai elfogatóparancs alapján vesznek őrizetbe?

Ha egy tagállam európai elfogatóparancsot bocsát ki ön ellen, önt egy másik tagállamban fogva tarthatják és bírói meghallgatást követően átadhatják a parancsot kibocsátó államnak. Jogában áll a meghallgatáson ügyvédet és szükség esetén tolmácsot igénybe venni.

Első bírósági meghallgatás (3)

Miért kerül sor az első bírósági meghallgatásra?

Amikor ismertetik az önnel mint „terhelttel” szembeni vádakat, az ügyész kérheti, hogy a büntetőeljárás elkerülésének megakadályozását célzó intézkedésként tartsák önt előzetes letartóztatásban, vagy helyezzék házi őrizetbe. Mindkét intézkedést az ügyész javaslata alapján a bíróság rendeli el. Mivel ilyen intézkedésre nem kerülhet sor az ön távollétében, önt az intézkedésről döntést hozó bíróság elé kell állítani.

 

Kinek mi a szerepe?

Az ügyész szerepe annak biztosítása, hogy ön megjelenjen a bíróság előtt. Amíg önt a rendőrség fogva tartja, az ügyész meghosszabbíthatja a fogva tartását, de csak legfeljebb 72 órára. E fogva tartás egyetlen célja annak biztosítása, hogy e 72 órán belül ön megjelenjen a bíróság előtt. A bíróság meghallgatja önt, megvizsgálja az összegyűjtött bizonyítékokat, és a jogszabályoknak megfelelően eldönti, hogy önt fogva tartják vagy szabadlábra helyezik.

Milyen tájékoztatást kapok arról, hogy mi történik?

Joga van ahhoz, hogy az ügyésztől megtudja, miért tartják önt fogva, és mikor állítják bíróság elé.

Biztosítanak tolmácsot, ha nem beszélem a nyelvet?

Ha nem beszéli a nyelvet, ingyenesen igénybe vehet tolmácsot a bírósági meghallgatáson.

Melyik szakaszban beszélhetek ügyvéddel?

Az első bírósági meghallgatás előtt kapcsolatba léphet ügyvéddel. Az ügyvédválasztásról és az ingyenes jogi tanácsadáshoz való jogáról ittdocument icon(2 Kb) tájékozódhat.

Kérnek tőlem információkat? Szolgáltassak információkat?

A bíróság megkéri önt, hogy igazolja személyes adatait. Joga van ahhoz, hogy a bíróság meghallgassa azt illetően, hogy önt fogva kell-e tartani vagy szabadlábra kell-e helyezni. Az ügyvédje tanácsot ad arra vonatkozóan, hogy mit mondjon.

Mi történik, ha olyasmit mondok, ami hátrányos számomra?

Ebben a szakaszban bármilyen információt is szolgáltat, azt nem fogadják el bizonyítékként. Ebből következően bármit mond, az nem használható fel ön ellen.

Kapok tájékoztatást az ellenem szóló bizonyítékokról?

Mind önnek, mind ügyvédjének joga van ahhoz, hogy megtekintse azokat a bizonyítékokat, amelyek alapján az ügyész az ön fogva tartását kérte. Elegendő ideje lesz arra, hogy a bírósági meghallgatás előtt megvizsgálja a bizonyítékokat.

Kérnek adatokat a bűnügyi előéletemről?

A bíróság betekintést kér majd a bűnügyi előéletébe, függetlenül attól, hogy ön mit szeretne.

Fogva tartás vagy szabadlábra helyezés (4)

Milyen tájékoztatást kapok arról, hogy mi történik?

Miután a bíróság megvizsgálta az összegyűjtött anyagot és meghallgatta az ügyészt, az ön ügyvédjét és önt, ön még ugyanazon az ülésen megtudja a bíróság döntését.

Az első meghallgatáskor a bíróság az alábbiakat teheti:

Ezen a meghallgatáson a bíróság nem dönt arról, hogy mennyire megalapozottak az ön elleni vádak.

Kapcsolatba léphetek valamelyik családtagommal vagy barátommal?

Ha a bíróság elrendeli az ön letartóztatását, azonnal értesítik a családját.

Kérhetek orvosi segítséget, ha szükségem van rá?

Ha ön letartóztatásban van, jogosult orvosi segítségre, ha szüksége van rá.

Kapcsolatba léphetek országom nagykövetségével, ha más ország polgára vagyok?

Ha önt fogva tartják, a bíróság elrendeli a bolgár Külügyminisztérium azonnali értesítését, hogy az kapcsolatba léphessen az ön országának konzuli hivatalával.

Fellebbezhetek?

A határozat meghozatalától számított 3 napon belül fellebbezhet a fogva tartásáról vagy szabadlábra helyezéséről szóló bírósági határozat ellen. A másodfokú bíróság az elsőfokú határozat kihirdetésétől számított 7 napon belül fontolja meg a fellebbezését. A bíróság döntése végleges.

Az ügy vádhatóság általi előkészítése (5)

Milyen célt szolgál ez a szakasz?

Ez a szakasz a nyomozás lezárása után következik (a nyomozásról további információkat itt talál). A cél az, hogy az ügyész megvizsgálja az összegyűjtött bizonyítékokat és döntsön arról, hogy minden kétséget kizáró módon bizonyították-e azt a feltevést, hogy bűncselekmény történt. Csak ezután kerülhet az ügy a bíróság elé és kezdődhet meg a büntetőeljárás.

Ki játszik vezető szerepet?

Az ügyész. Ebben a szakaszban az ügyész eldönti, hogy az ügyet bíróság elé viszi-e. Az ügyész akár meg is szüntetheti a tárgyalást előkészítő eljárást, amennyiben a törvény erről rendelkezik. Ekkor az ügy nem kerül bíróság elé. Az ügyész ezenkívül felfüggesztheti a tárgyalást előkészítő eljárást, ha a jog erre lehetőséget ad, ameddig a felfüggesztést indokló körülmények el nem hárulnak; azután az eljárás újraindul. Ha az ügyész bármilyen hibát talál abban, ahogyan a terhelt megvizsgálja a nyomozati anyagokat, visszaküldheti az ügyet a nyomozó tisztviselőnek kijavításra, vagy kijavíthatja maga is.

Honnan fogom tudni, mi történik?

Ha az ön elleni vádakat benyújtják a bíróságnak, a bíróság megküldi önnek a vádirat egy példányát. Ha az ügyész megszünteti vagy felfüggeszti az eljárást, az ügyész megküldi önnek a határozat egy példányát.

Fellebbezhetek?

Az ügyész megszüntető határozata ellen a példány kézhezvételétől számított 7 napon belül fellebbezhet a bíróságnál. Az elsőfokú bíróság a benyújtását követő 7 napon belül vizsgálja meg a fellebbezést. A bíróság határozata megtámadható a másodfokú bíróság előtt, amely végleges döntést hoz. A bírósághoz fellebbezést nyújthat be az ügyész felfüggesztésre vonatkozó határozata ellen is. Ekkor a bíróság határozata végleges.

Kapok további információkat?

Ha az ügyész bármilyen hibát talál abban, ahogyan ön megvizsgálta a nyomozati anyagokat, és visszaküldi az ügyet a nyomozó tisztviselőnek a hiba javítására, vagy ő maga kijavítja a hibát, önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztassák ezekről a lépésekről.

Az ügy védelem általi előkészítése (6)

Milyen célt szolgál ez a szakasz?

A cél az, hogy ön és az ügyvédje a nyomozás befejezése után megvizsgálják a nyomozás során gyűjtött valamennyi bizonyítékot, ideértve az ön mellett szóló anyagokat. Így tudni fogja, milyen bizonyítékok támogatnák az ügyészt abban, hogy vádat emeljen ön ellen a bíróságon. Ez segít önnek és az ügyvédjének az ön tárgyalás alatti védelmének kialakításában.

Honnan fogom tudni, mi történik?

Amikor a nyomozásnak vége, és amennyiben ön vagy az ügyvédje, kéri, a nyomozó tisztviselő tudatja önnel és az ügyvédjével, hogy ön hol, melyik napon és mikor vizsgálhatja meg a bizonyítékokat, mielőtt a nyomozó tisztviselő elküldi az összegyűjtött anyagokat az ügyésznek. Ön és az ügyvédje jogosultak arra, hogy elég időt kapjanak erre.

Biztosítanak tolmácsot, ha nem beszélem a nyelvet?

Ha nem beszéli a nyelvet, tanácsos tolmács jelenlétében megvizsgálnia a bizonyítékokat. Nem kell fizetnie a fordításért.

Kérnek tőlem információkat? Szolgáltassak információkat?

Ebben a szakaszban önt nem kérdezik ki, és semmilyen információt nem kell szolgáltatnia az ügyről.

Milyen információkat kapok?

Megtekintheti valamennyi összegyűjtött bizonyítékot, és elolvashatja az összes tanúvallomást. Az ügyvédje elmagyarázza, mit jelentenek az összegyűjtött bizonyítékok.

Milyen jogaim vannak, miután megtekintettem a bizonyítékokat?

Az ügyvédje segítségével kérhet új bizonyítékokat, valamint észrevételeket vagy ellenvetéseket tehet a nyomozáshoz kapcsolódó bármely cselekménnyel kapcsolatban. A nyomozó tisztviselő rögzíti az ön kéréseit, észrevételeit és ellenvetéseit, az ügyész pedig dönt attól, hogy ezek indokoltak-e.

Mi történik, ha a kéréseim, észrevételeim és ellenvetéseim indokoltak?

Az ügyész utasítja a nyomozó tisztviselőt, hogy tegyen további lépéseket a nyomozással kapcsolatban. Önnek joga van ahhoz, hogy az eddig ismertetett eljárás szerint értesítsék az ilyen lépésekről és az esetleges új bizonyítékokról.

A büntetőeljárás elkerülésének megakadályozását célzó intézkedések (7)

Kényszerintézkedések alkalmazhatók önnel szemben, ha a bizonyítékok alapján ésszerűen feltételezhető, hogy elkövette azt a bűncselekményt, amellyel gyanúsítják. Az intézkedések célja megakadályozni, hogy ön elrejtőzzön, újabb bűncselekményt kövessen el, vagy hátráltassa egy esetleges büntetés végrehajtását.

A büntetőeljárás elkerülésének megakadályozását célzó intézkedések a következők:

 • Lakhelyelhagyási tilalom – ön kötelezettséget vállal arra, hogy az illetékes hatóság engedélye nélkül nem hagyja el a tartózkodási helyét.
 • Óvadék – letétbe helyez bizonyos összegű készpénzt vagy értékpapírt. Amennyiben elrejtőzik, az összeget elkobozzák, önre pedig szigorúbb intézkedést szabnak ki.
 • Házi őrizet – tilos engedély nélkül elhagynia az otthonát.
 • Előzetes letartóztatás – erőszakkal tartják elzárva.

Az előzetes letartóztatásba helyezett személyeket a rendőrség helyiségeiben vagy büntetés-végrehajtási intézetben tartják.

Joga van – aláírásával igazolva – megtudni, hogy milyen, a büntetőeljárás elkerülésének megakadályozását célzó intézkedést alkalmaznak önnel szemben. A lakhelyelhagyási tilalmat és az óvadékot az ügyész szabja ki. A házi őrizetet és az előzetes letartóztatást az ügyész kérelmére a bíróság állapítja meg. Az intézkedés a vád súlyosságán, a bizonyítékokon és az ön személyes helyzetén alapul. E tényezők alapján dönthetnek úgy, hogy ezen megelőző intézkedések közül egyiket sem szabják ki önre.

Távollétében semmilyen, a büntetőeljárás elkerülésének megakadályozását célzó intézkedés nem szabható ki önre. A bíróságnak meg kell fontolnia az ön által benyújtott valamennyi, az „előzetes letartóztatás” vagy a „házi őrizet” enyhébb intézkedésre való átváltoztatására irányuló kérelmet.

Az ügyész által legfeljebb 72 órára elrendelt rendőrségi őrizetbe vétel és fogva tartás a jog szerint előkészítő intézkedésnek, nem pedig a büntetőeljárás elkerülésének megakadályozását célzó intézkedésnek minősül.

Bulgária elhagyásának tilalma (8)

Ha önt több mint 5 évi szabadságvesztéssel büntethető bűncselekménnyel vádolják, az ügyész megtilthatja, hogy az engedélye nélkül elhagyja Bulgáriát. A határellenőrző állomásokat azonnal értesítik a tilalomról. Az intézkedés célja annak megakadályozása, hogy ön elkerülje a nyomozást.

Ön vagy az ügyvédje kérheti az ügyésztől, hogy egyszer, meghatározott időre engedélyezze önnek az ország elhagyását. Az ügyész a kérelem kézhezvételétől számított három napon belül válaszol. Amennyiben a kérését elutasítják, jogosult a bírósághoz fellebbezni. A bíróság azonnal, meghallgatás nélkül fontolja meg a kérését. A bíróság megerősítheti az ügyészi elutasítást vagy engedélyezheti, hogy ön bizonyos időre elhagyja az országot. Ez a döntés végleges.

Ugyanígy ön és az ügyvédje azt is kérhetik a bíróságtól, hogy teljes mértékben szüntesse meg a Bulgária elhagyására vonatkozó tilalmat. A bíróság akkor tesz így, ha megítélése szerint nem áll fenn annak kockázata, hogy ön külföldön rejtőzik el.

A fenti bírósági eljárásokban nem veszik figyelembe az ön elleni vádak indokait.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megBüntetőeljárási törvény

A link új ablakot nyit megA Belügyminisztériumról szóló törvény

A link új ablakot nyit megA kiadatásról és az európai elfogatóparancsról szóló törvény

A link új ablakot nyit megA Belügyminisztériumról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelkezések

Utolsó frissítés: 09/03/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

3. Jogaim a bíróság előtt

Hol és hogyan kerül sor a tárgyalásra?

A link új ablakot nyit megA büntetőeljárási törvény határozza meg, hogy ügyében körzeti vagy regionális elsőfokú bíróság jár-e el. A bíróságokkal kapcsolatos további információkért látogasson el a A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács webhelyére.

A tárgyalás elvileg nyilvános. Lehetőség van azonban arra, hogy akár az egész tárgyalásra, illetve egyes meghallgatásokra zárt ajtók mögött kerüljön sor. Erre az államtitkok, a közerkölcs vagy egy védett tanú titkos személyazonosságának védelme érdekében van lehetőség.

A vád súlyosságától függően az ügyben egy bíró, vagy egy bíróból és két ülnökből álló tanács dönt. A legsúlyosabb bűncselekményeket két bíróból és három ülnökből álló tanács tárgyalja. Az eljárásban a bíró és az ülnökök egyenlő szavazattal rendelkeznek.

Megváltoztathatók a vádak a tárgyalási szakaszban?

Igen, amennyiben a tárgyalási szakaszban a nyomozó hatóságok számára addig ismeretlen, a vádat alátámasztó bizonyítékokra derül fény. Új vádak csak akkor hozhatók fel, ha:

 • az eredeti vádakban foglalt tényeket jelentős mértékben meg kell változtatni;
 • vagy az új vádak a változtatások nélkül is súlyosabb bűncselekményekre utalnak.

Új vád esetében ön kérheti, hogy a tárgyalási szakasz folytatása előtt felkészülhessen.

Ha bűnösnek vallja magát az ön ellen felhozott vádak bármelyikében, enyhébb büntetést kaphat. A bíróság ugyanakkor nem hozhat ítéletet kizárólag az ön beismerése alapján.

Milyen jogaim vannak a tárgyalási szakasz során?

Ha több mint 5 évi szabadságvesztéssel büntethető bűncselekménnyel vádolják, meg kell jelennie a tárgyaláson. Ha ön más ország állampolgára, és kötelező a jelenléte, a tárgyalás csak az A link új ablakot nyit megitt meghatározott feltételekkel tartható meg az ön távollétében. Ezekben az esetekben azA link új ablakot nyit meg itt meghatározott eljárás értelmében rendelnek ki védőt önnek.

Elvileg nem megengedett, hogy egy tárgyaláson valaki videokapcsolat útján vegyen részt. A bíróság csak akkor kérdezheti ki önt videokapcsolat útján, ha úgy véli, hogy ez nem hátráltatja az eljárást, és csak akkor, ha ön nem tartózkodik az országban. A kötelező részvétel azt jelenti, hogy önnek ténylegesen jelen kell lennie a tárgyalás egésze során. Ha a részvétele nem kötelező, joga van ahhoz, hogy jelen legyen. Ha nem beszéli a nyelvet, ingyenesen vehet igénybe tolmácsot.

A link új ablakot nyit megA büntetőeljárási törvény meghatározza az olyan eseteket, amelyekben kötelező jogi védelmet biztosítani az ön számára. Az ügyvédválasztásról és az ingyenes jogi tanácsadáshoz való jogáról A link új ablakot nyit megebben a részben tájékozódhat. Ügyvédjét természetesen lecserélheti. Ha fogva tartják, négyszemközt találkozhat és beszélhet az ügyvédjével. Ha nem beszéli a nyelvet, kérhet tolmácsot.

A tárgyalási szakaszban beszélhet, de ez nem kötelező. Még ha valótlanságot állít is, az nem jár önre nézve semmilyen hátrányos következménnyel. Személyes adatait azonban igazolnia kell.

Milyen jogaim vannak az ellenem szóló bizonyítékokkal kapcsolatban?

Megtámadhatja az ön ellen szóló bizonyítékokat. Állíthatja, hogy egy bizonyíték nem fogadható el, mert nem jogszerűen gyűjtötték, vagy bár elfogadható, de nem támasztja alá a vádat. A bizonyítékok megtámadására rendszerint a tárgyalási szakasz végén kerül sor, amikor az ügyvéd ismerteti a védelem érveit. A bizonyítékok elfogadhatósága a tárgyalási szakasz közben is megkérdőjelezhető.

Jogosult bármilyen olyan, ön számára kedvező bizonyítékot kérni, amely jogilag elfogadható. Kérheti, hogy hallgassák meg a védelem tanúit. A tárgyalási szakaszban bármikor kérheti bizonyítékok bemutatását. A magándetektív megbízása révén gyűjtött bizonyítékok is elfogadhatók, ha jogszerűen szerezték meg őket. Az ügyvédje fel tudja mérni ezen bizonyítékok eljárásbeli jelentőségét.

Ön és az ügyvédje bármilyen kérdést feltehet a vád tanúinak azok jelenlétében. A A link új ablakot nyit megvédett tanúk meghallgatására vonatkozó eljárás ennél kötöttebb. Kétségbe vonhatja a tanúk vallomásait. Erre rendszerint a tárgyalási szakasz végén kerül sor, amikor az ügyvéd ismerteti a védelem érveit.

Figyelembe veszik a büntetett előéletemre vonatkozó adatokat?

A bíróság akár az ön hozzájárulása nélkül is beszerzi az Önnel szemben büntetőügyekben hozott korábbi elmarasztaló ítéletekre vonatkozó információkat. Amennyiben bűnösnek találják, és korábban már hoztak Önnel szemben elmarasztaló ítéletet, akkor súlyosabb büntetést szabhatnak ki önre. Az információknak a tárgyalási szakasz lezárásakor aktuálisnak kell lenniük. Figyelembe vesznek minden olyan korábbi, más tagállamban hozott elmarasztaló ítéletet, amelyet egy bolgár bíróság már elismert.

Mi történik a tárgyalási szakasz végén?

Amennyiben a bíróság megállapítja, hogy a vád minden kétséget kizáróan bizonyítást nyert, a bíróság önt bűnösnek találja, és büntetést szab ki az ítélkezési gyakorlat szerint. Egyéb esetben a bíróság önt ártatlannak nyilvánítja.

Lehetséges ítéletek:

 • Életfogytig tartó szabadságvesztés – az enyhítéshez való joggal vagy anélkül – a legsúlyosabb bűncselekményekért szabják ki. Az enyhítéshez való jog nélküli életfogytig tartó szabadságvesztést nem lehet határozott idejű szabadságvesztésre változtatni. A határozott idejű szabadságvesztés maximum 20 év, kivételes esetben legfeljebb 30 év lehet. A büntetést büntetés-végrehajtási intézetben kell letölteni.
 • Határozott idejű próbára bocsátás – szabadságvesztés nélkül kerül sor ellenőrzési és befolyásolási intézkedésekre. Ilyen intézkedés lehet a közmunka.
 • Elkobzás – az elítéltet megfosztják a vagyonától vagy annak egy részétől.
 • Pénzbüntetés – az elítéltet bizonyos összegű készpénz megfizetésére kötelezik.
 • Meghatározott időre szóló eltiltás – eltiltás bizonyos pozíció betöltésétől, bizonyos foglalkozás gyakorlásától, díjakra való jogosultságtól vagy katonai címektől.
 • Nyilvános megrovás – a büntetést bizonyos keretek között nyilvánosságra hozzák.

Milyen szerepe van a sértettnek a tárgyalási szakaszban?

Mint magánvádló, a sértett fenntartja az ügyész által előterjesztett vádat és az ön elítélését kéri. Polgári jogi felperesként a sértett azt szeretné, hogy önt a bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére kötelezzék. A tárgyalási szakasz kezdetén a sértett kérelmet nyújt be, és a bíróság döntése alapján töltheti be az említett szerepeket.

Védett tanú meghallgatása

A vallomástétel veszélyeztetheti egy tanú vagy a családja és barátai életét vagy egészségét. A bíróság ilyen esetben, ha meggyőződése, hogy a veszély valós, a tanú kérésére vagy beleegyezésével sürgősen intézkedik a tanú védelméről. Ilyen intézkedés lehet egy fenyegetésnek kitett tanú személyazonosságának a titokban tartása.

Ha titkos személyazonosságú védett tanú tesz vallomást, a bíróság akkor hallgatja meg, amikor a tárgyalás felei nincsenek jelen. A jog megköveteli a bíróságtól, hogy minden lehetséges óvintézkedést megtegyen annak érdekében, hogy ne fedje fel a tanú személyazonosságát. A meghallgatás után a bíróság azonnal átadja önnek és az ügyvédjének az aláírás nélküli tanúvallomás másolatát. Ön és az ügyvédje írásban tehetik fel kérdéseiket a tanúnak.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit meghttps://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224A link új ablakot nyit megBüntetőeljárási törvény

A link új ablakot nyit meghttps://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529A link új ablakot nyit megBüntető törvénykönyv

A link új ablakot nyit meghttps://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135560660A link új ablakot nyit megIgazságszolgáltatási törvény

A link új ablakot nyit meghttp://www.vss.justice.bg/bg/vlast/1.htmA link új ablakot nyit megLegfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács

Utolsó frissítés: 09/03/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

4. Jogaim a bíróság határozatának meghozatala után

Fellebbezhetek?

Miután a bíróság megállapítja, hogy ön „bűnös” vagy „nem bűnös”, ítéletet hoz, amelyet a tárgyalás végén ismertetnek önnel. A link új ablakot nyit megA büntetőeljárási törvény rendelkezik arról, hogy a bíróság mikor szüntethet meg büntetőügyet ítélethozatal nélkül. A bíróság ekkor végzést hoz. Ön mind az ítélet, mind a végzés ellen fellebbezhet.

A fellebbezést, amelyet írásba kell foglalni és alá kell írnia, az elsőfokú bíróságon keresztül kell benyújtani a másodfokú bíróságnak. Ha első fokon körzeti bíróság járt el, akkor a másodfokú bíróság regionális bíróság lesz. A regionális bíróság ítéletei és végzései ellen fellebbvitel bírósághoz lehet fellebbezni. A bíróságokkal kapcsolatban további információkat a A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács webhelyén talál. Az ítéletek elleni fellebbezéseket az ítélet kihirdetésétől számított 15 napon belül, a végzések elleni fellebbezéseket az ismertetésüktől számított 7 napon belül nyújtják be.

A fellebbezésben a bíróság bizonyítottnak talált tényekkel kapcsolatos következtetéseivel, az irányadó jogszabályok alkalmazásával és igazságtalan büntetéssel kapcsolatban tehet panaszt. A panaszok számától és jellegétől függetlenül a másodfokú bíróság az ítélet egészének helyességét vizsgálja.

Mi történik, ha fellebbezek?

Miután megkapta az ön fellebbezését, az elsőfokú bíróság megküldi annak példányait az ügyésznek és a tárgyalás egyéb feleinek. Az ítélet indokolásával és a fellebbezéssel együtt ugyanez a bíróság teszi át az ügyet a másodfokú bírósághoz. Ha a bíróság elrendelte, hogy önt a A link új ablakot nyit megbüntetőeljárás elkerülésének megakadályozását célzó intézkedésként előzetes letartóztatásban tartsák, a fellebbezés nem eredményezi az ön automatikus szabadlábra helyezését. Kérheti azonban a másodfokú bíróságtól, hogy enyhítse az intézkedést. A bíróság külön meghallgatáson dönt a fellebbezéséről.

Nincs meghatározott határideje annak, hogy a másodfokú bíróság mikorra tűzze ki a meghallgatást. A meghallgatás kitűzésének ideje attól függ, hogy mikorra lehet elkészíteni az ítélet indokolását, valamint hogy a másodfokú bíróság mennyire leterhelt.

Van lehetősége arra, hogy új bizonyítékokat nyújtson be a másodfokú bíróságnak, mert ez a bíróság új tényeket állapíthat meg. Az elsőfokú tárgyalásra érvényes bizonyítási szabályok itt is alkalmazandók.

Mi történik a fellebbezési meghallgatáson?

A meghallgatáson megjelenhet, de ez nem kötelező. Ön és az ügyvédje szóbeli nyilatkozatot tehet a fellebbezésben foglalt panaszokról. Az egyéb jelen lévő felek elmondhatják a véleményüket a fellebbezésről.

A másodfokú bíróság dönthet úgy, hogy:

 • hatályon kívül helyezi az ítéletet és az ügyet visszaküldi, hogy az ügyész vagy az elsőfokú bíróság újra megvizsgálja;
 • hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét és új ítéletet hoz;
 • megváltoztatja az ítéletet és enyhébb büntetést szab ki;
 • hatályon kívül helyezi az ítéletet és megszünteti a büntetőeljárást;
 • a A link új ablakot nyit megbüntetőeljárási törvényben meghatározott esetekben felfüggeszti a büntetőeljárást;
 • illetve helyben hagyja az elsőfokú bíróság ítéletét.

Mi történik, ha a fellebbezés sikeres/sikertelen?

Ha nem elégedett egy másodfokú bíróság ítéletével vagy határozatával, a Legfelsőbb Semmítőszékhez nyújthat be fellebbezést. Ha a másodfokú bíróság regionális bíróság, akkor csak abban az esetben nyújthat be fellebbezést a Legfelsőbb Semmítőszékhez, ha a regionális bíróság új ítéletet hozott.

A Legfelsőbb Semmítőszék nem állapít meg új tényeket, ebből következően nem fogad el új bizonyítékokat. Ez a bíróság csak arról dönthet, hogy a törvényeket helyesen alkalmazták-e, és igazságos-e a kiszabott büntetés. A Legfelsőbb Semmítőszék kizárólag a hozzá benyújtott fellebbezésben foglalt panaszokat veszi figyelembe.

Ön csak akkor jogosult kártérítésre, ha az ön ellen szóló ítéletet hatályon kívül helyezik, és a másodfokú bíróság ítélete szerint ön nem bűnös. További részleteket A link új ablakot nyit megitt, a speciális kártérítési törvényben talál. Ha a fellebbezés ellenére önt továbbra is bűnösnek találják, büntetett előéletű lesz, még akkor is, ha enyhébb büntetést szabnak ki önre. A felmentő ítélet nem jelenik meg a bűnügyi előéletében.

Ha már a másodfokú bírósághoz és a Legfelsőbb Semmítőszékhez is benyújtotta a fellebbezését, nincs további fellebbezési lehetősége. Az ítélet jogerőssé válik, ha egyáltalán nem, a határidő lejárta után, illetve a Legfelsőbb Semmitőszék döntése után fellebbeznek ellene.

Más tagállam polgára vagyok. Visszaküldhetnek oda a tárgyalás után?

Igen, visszaküldhetik. Egyes esetekben erre akkor is sor kerülhet, ha ön nem ért egyet ezzel, de az átadására nem kerül sor automatikusan az önre vonatkozó ítélet jogerőre emelkedése után. Ilyen esetekben a A link új ablakot nyit megbüntetőeljárási törvényben leírt eljárás az irányadó. Mindenképpen jogi tanácsadásra lesz szüksége.

Ha elítélnek, ismét eljárás alá vonhatnak ugyanazért a bűncselekményért?

A jog nem teszi lehetővé, hogy olyan bűncselekmény miatt vonják eljárás alá, amely miatt egyszer már elítélték. Ez a tilalom akkor is érvényes, ha más tagállamban ítélték el.

A vádakra/elmarasztaló ítéletre vonatkozó információk

Az ön ellen felhozott vádakra vonatkozó információk szerepelnek a rendőrségi nyilvántartásban. Ha felmentik, kérheti a rendőrséget, hogy töröljék ezeket az adatokat.

Az elmarasztaló ítélettel kapcsolatos információk bekerülnek a büntetett előéletére vonatkozó adatok közé. Ezeket az adott körzeti bíróság tartja nyilván. Ha ön nem Bulgáriában született, a bűnügyi előéletére vonatkozó adatokat az Igazságügyminisztérium kezeli.

Az adatokat mindaddig nem törlik, amíg ön be nem tölti 100. életévét. Ezt követően az adatokat mikrofilmen rögzítik és megsemmisítik. Nem kell a hozzájárulása ahhoz, hogy tárolják a bűnügyi előéletére vonatkozó adatokat. Nem jogosult arra sem, hogy tiltakozzon ezen információk tárolása ellen.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megBüntetőeljárási törvény

A link új ablakot nyit megAz állam és az önkormányzatok (állampolgároknak okozott károkra vonatkozó) kártérítési felelősségéről szóló törvény

A link új ablakot nyit megA büntetőjogi felelősséget megállapító ítéleteket nyilvántartó hivatal feladatairól és munkájának szervezéséről szóló, 2008. február 26-i 8. sz. rendelet

Utolsó frissítés: 09/03/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

5. Kisebb közúti közlekedési szabályszegések

Hogyan kezelik a kisebb közúti közlekedési szabályszegéseket?

A gyorshajtáshoz, parkoláshoz stb. kapcsolódó kisebb közúti közlekedési szabályszegéseket szabálysértésként kezelik. Igazgatási úton oldják meg őket. A lehetséges büntetés bírság vagy a járművezetéstől való, határozott időre szóló eltiltás. Súlyosabb szabályszegések esetén mindkét büntetés kiszabható.

A szabályszegéseket a közlekedési rendőrség észleli és szankcionálja. Az önnel szemben alkalmazott igazgatási szankció kiszabása ellen a döntés kézbesítésének napjától számított 7 napon belül fellebbezhet az adott körzeti bíróságon. Joga van ahhoz, hogy ügyvéd védje. A legfeljebb 50 BGN összegű bírságok ellen nem lehet fellebbezni.

A körzeti bíróság helyben hagyhatja vagy megszüntetheti a szankciót. A körzeti bíróság döntése ellen a megfelelő közigazgatási bíróságnál fellebbezhet. A közigazgatási bíróság döntése végleges. A bíróságokkal kapcsolatban további információkat a A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács webhelyén talál.

Ugyanez az eljárás vonatkozik a más tagállamok állampolgárai által elkövetett szabályszegésekre is.

Megjelennek ezek a szabályszegések a bűnügyi előéletemre vonatkozó adatok között?

Ezek a szabályszegések nem jelennek meg a bűnügyi előéletére vonatkozó adatok között.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megA szabálysértésekről és szankcióikról szóló törvény

A link új ablakot nyit megA közúti közlekedésről szóló törvény

A link új ablakot nyit megA közúti közlekedésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet

Utolsó frissítés: 09/03/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.