Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Vádlottak (büntetőeljárás)

Hol kerül sor a tárgyalásra?

A tárgyalást azon a bíróságon tartják, ahová a vádhatóság benyújtotta a végleges vádakat. Ez rendszerint a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti illetékes bíróság. A tárgyalások néhány kivételtől eltekintve nyilvánosak.

A büntetés jellegétől függően a döntést egyesbíró, ülnökbíróság vagy esküdtbíróság hozza meg. Az ülnökbíróságokon és az esküdtbíróságokon laikus személyek is részt vesznek az ítélkezésben.

Megváltoztathatók a vádak a tárgyalási szakaszban?

Ha a tárgyalási szakaszban további büntetendő cselekménnyel is megvádolják, a vádhatóság kibővítheti az ön elleni vádakat és a tárgyalás is kiterjeszthető az új vádakra, kivéve ha ezekért súlyosabb büntetés szabható ki, mint az eredeti vádak alapján.

A határozat meghozatalakor a bíróságot csak a vádiratban foglalt tények kötik, a vádhatóság általi jogi értékelés nem. A vádban szereplő bűncselekményt a bíróság minősítheti a vádhatóság által a vádiratban megjelölttől eltérően is.

Milyen jogaim vannak a tárgyalási szakasz során?

A tárgyalás során joga van a hallgatáshoz, mint ahogy a teljes büntetőeljárás során is. Nem kell észrevételt fűznie az ön ellen felhozott vádakhoz.

Ha a tárgyalási szakaszban beismeri a vádakat, ez enyhítő körülmény lehet a büntetés kiszabásakor. A bűnösség beismerése azonban nem változtatja meg a tárgyalás menetét. Nem büntetik meg, ha nem mond igazat.

Az ülnökbíróságok és az esküdtbíróságok nem folytathatnak eljárást az ön távollétében. Ezenkívül az ilyen eljárásokban önnek mindig rendelkeznie kell ügyvédi képviselettel. Videokonferencia útján tartott tárgyalásokról nincsenek rendelkezések.

Ha nem ért elég jól németül, a tárgyaláson tolmácsot kell alkalmazni. A tolmács a tárgyalás során lefordítja a főbb eseményeket az ön által értett nyelvre.

A tárgyalási szakaszban is joga van kérelmeket benyújtani, különösen bizonyítás felvételére irányuló indítványokat.

Ülnökbíróság vagy esküdtbíróság előtt folytatott tárgyalás esetében önt védőügyvédnek kell képviselnie, míg az egyéb típusú eljárásokban a védőügyvéd kijelölése nem kötelező.

Az ön által választott védőügyvédet bármikor lecserélheti. Ez azonban nem hosszabbíthatja meg indokolatlan mértékben az eljárást.

Milyen jogaim vannak az ellenem szóló bizonyítékokkal kapcsolatban?

A bíróság határozatának alapjául csak a tárgyalás során közvetlenül felvett bizonyítékok szolgálhatnak. Ön minden egyes bizonyítékkal kapcsolatban tehet észrevételt.

A tanúkat személyesen kell meghallgatni. A vallomásuk nem olvasható fel, kivéve ha a vád és a védelem ebbe beleegyezik. Ön jogosult kérdéseket feltenni a többi vádlottnak és a tanúknak, és joga van ahhoz, hogy védőügyvédje tegyen fel kérdéseket nekik.

A tapogatózó jellegű bizonyítás nem megengedett. Ez olyan bizonyítást jelent, amelynek az eredményét ön nem ismeri előre. Ha ön bizonyítás felvételét kéri, olyan helyzetben kell lennie, hogy el tudja magyarázni, a bizonyítás milyen eredménnyel jár vagy milyen döntő tényt igazol majd.

Közvetlenül is előterjeszthet bizonyítékokat a tárgyalás során, például magánnyomozók által szerzett bizonyítékokat. A bizonyítékok értékelése a bíróság feladata.

Közölhetnek a büntetett előéletemre vonatkozó információkat a tárgyalás során?

A büntetőeljárási törvény rendelkezik arról, hogy akár még külföldről is beszerezhetők büntetett előéletre vonatkozó adatok. Az ön büntetett előéletére vonatkozó adatokat felolvassák a tárgyaláson.

Ha elítélik, és már korábban is elítélték hasonló bűncselekményért, akkor súlyosabb büntetést szabhatnak ki önre.

Mi történik a tárgyalási szakasz végén?

Miután minden bizonyítást felvettek, majd a vád és a védelem is megtette utolsó nyilatkozatát, a bíróság határozatot hoz. Ez zárja le az elsőfokú bíróság előtt folytatott eljárást.

A bíróság dönthet úgy, hogy bizonyos körülmények teljesülése esetén elterelést rendel el. A bíróság minden más esetben eldönti, hogy bűnösnek tekinti-e önt az ön ellen felhozott vádakban, vagy felmenti-e.

Bűnösség megállapítása esetén a bíróságnak a büntetésről is döntenie kell. A büntetés lehet pénzbüntetés vagy szabadságvesztés. A büntetés végrehajtása feltételes próbaidőre is felfüggeszthető.

Milyen szerepe van a sértettnek a tárgyalási szakaszban?

A bűncselekmény sértettjének joga van jelen lenni a tárgyaláson, és ügyvéd is képviselheti. A sértettnek joga van kérdéseket feltenni a vádlottnak, a tanúknak és a szakértőknek a tárgyalás során, valamint ahhoz is, hogy követeléseivel kapcsolatban meghallgassák.

Ahogyan a vádlottat, úgy a sértettet is segítheti tolmács a tárgyaláson, ha nem beszéli jól a német nyelvet.

Ha a sértettet különösen nagy trauma érte a tárgyalt bűncselekmény miatt, szocio-pszichológiai és jogi segítséget kaphat a bíróságtól, ha ez szükséges az eljárási jogainak védelme érdekében.

Azok a sértettek, akik a bűncselekmény miatt elszenvedett vagy a bűncselekmény általi jogsértés miatt felmerült káruk megtérítését kérik, az ügy magánfelei. Ha a sértettek magánfélként vesznek részt az eljárásban, joguk van bizonyítást indítványozni is.

Utolsó frissítés: 22/06/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit