Obvinění (trestní řízení)

Švedska

Pokud se nějakým způsobem účastníte trestního řízení, je velmi důležité, abyste si zajistili nezávislé právní poradenství. V těchto přehledech se dozvíte, kdy a za jakých okolností máte nárok na zastoupení advokátem. Rovněž se dozvíte, co pro vás advokát může udělat. V tomto obecném přehledu se dozvíte, jak advokáta vyhledat a jakým způsobem bude placena odměna advokáta, pokud si jeho služby nemůžete dovolit hradit sami.

Sadržaj omogućio
Švedska

Vaše právo na veřejného obhájce

Pokud soud požaduje, abyste byli vzati do vazby, bude vám neprodleně ustanoven veřejný obhájce. Na druhé straně, pokud nejste vzati do vazby, nemusíte veřejného obhájce získat až do zahájení trestního řízení. Pokud jste však podezřelí z trestného činu, za který se ukládá trest odnětí svobody s dolní hranicí trestní sazby v délce šesti měsíců, máte vždy nárok požádat, aby vám byl veřejný obhájce ustanoven. Nárok na veřejného obhájce můžete mít i v jiných případech.

Vyhledání advokáta

Pokud chcete konkrétního advokáta, máte obvykle nárok požádat, aby vám tato osoba byla ustanovena jako váš veřejný obhájce. Jinak vám okresní soud veřejného obhájce ustanoví sám. V tomto případě bude tato osoba ustanovena z řad advokátů, kteří se obvykle ujímají veřejné obhajoby u daného okresního soudu. Každý okresní soud má seznam místních advokátů, kteří se obvykle veřejné obhajoby ujímají.

Advokáty, kteří se věnují trestním věcem, můžete také vyhledávat na internetové stránce Švédské advokátní komory.

Placení advokáta

Je-li vám ustanoven veřejný obhájce, hradí související náklady stát. Jste-li shledáni vinnými z trestného činu, z něhož jste podezřelí, můžete vám být nařízení, v závislosti na své finanční situaci, tyto náklady zcela nebo částečně uhradit. O tom rozhodne soud.
Chcete-li advokáta, který provozuje praxi v jiné části země, než kde se nachází soud, můžete mít povinnost sami uhradit jeho cestovní výlohy a čas strávený na cestě.
Můžete si také zvolit soukromého obhájce. Pokud tak učiníte, veškeré související náklady si hradíte sami. Budete-li obžaloby zproštěni, mohou vám být tyto náklady zcela nebo částečně nahrazeny.

Související odkazy

Švédská advokátní komora

Národní úřad právní pomoci

Poslední aktualizace: 12/11/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici