Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Optuženik (kazneni postupak)

Mogu li se žaliti na presudu?

Imate pravo žaliti se na presudu. Možete se žaliti i na vašu osudu i na kaznu. Imate pravo žaliti se na cijelu presudu ili na jedan njezin dio.

Kako se mogu žaliti?

Morate obavijestiti sud koji vas je osudio da želite podnijeti žalbu. To morate učiniti pisanim putem u roku od 7 dana od objavljivanja sudske odluke. To se može učiniti i putem telefaksa.

Žalbu je potrebno predati sudu koji je donio presudu u roku od 15 dana od dana kad vam je prvi put omogućen uvid u presudu. Žalbu je potrebno podnijeti u pisanom obliku i poslati sudu poštom ili telefaksom. Žalbe koje sastavlja Ured javnog tužitelja i pravni savjetnik također se elektroničkim putem šalju sudu.

Sud koji je donio presudu šalje žalbu i kazneni spis okružnom sudu.

Što će se dogoditi ako podnesem žalbu?

Ako podnesete žalbu, prvotna se presuda neće provesti do odluke okružnog suda. Ako ste uhićeni prije ili nakon što je presuda donesena, nećete biti pušteni na slobodu na temelju podnošenja žalbe. Može vas se zadržati u pritvoru dok se ne donese odluka o žalbi. Zakon ne određuje vremenski rok u kojem se žalba treba razmotriti, no to se mora učiniti u razumnom roku.

Mogu li uz žalbu predstaviti nove dokaze i pod kojim uvjetima?

Imate pravo predati nove dokaze uz žalbu ako iz opravdanih razloga te dokaze niste predali ranije.

Što se događa na ročištu žalbenog suda?

Na ročištu okružnog suda razmatrat će se argumenti iz žalbe. Ako se ne pojavite na sudu, okružni sud može razmotriti žalbu bez vašeg sudjelovanja. Nakon razmatranja žalbe, okružni sud može:

  • odbaciti žalbu;
  • izmijeniti presudu prvostupanjskog suda ili donijeti novu presudu;
  • poništiti presudu prvostupanjskog suda i prekinuti kazneni postupak;
  • poništiti presudu prvostupanjskog suda i vratiti slučaj na ponovno razmatranje tom sudu.

Jesu li moguće dodatne žalbe ako prva žalba nije bila uspješna?

Moguće je podnijeti žalbu u kasaciji protiv odluke okružnog suda Vrhovnom sudu. Žalbu u kasaciji moguće je podnijeti samo preko odvjetnika.

Ako želite podnijeti žalbu u kasaciji, o tome morate obavijestiti okružni sud u roku od sedam dana od objavljivanja odluke o žalbi.

Žalbu u kasaciji potrebno je predati u roku od 30 dana od dana kad vam je prvi put omogućen uvid u odluku okružnog suda. Žalba u kasaciji predaje se Vrhovnom sudu prekookružnog suda koji je donio odluku o žalbi.

Vrhovni sud ima pravo odlučiti hoće li razmotriti žalbu u kasaciji ili ne. Ako sud odbije kasacijski postupak, za to ne treba dati razlog.

Kada osuda postaje pravomoćna?

Osuda postaje pravomoćna kada presuda stupi na snagu. To se događa nakon isteka vremenskog roka za podnošenje žalbe ili žalbe u kasaciji. U slučaju žalbe u kasaciji, presuda će stupiti na snagu kada Vrhovni sud odbije kasacijski postupak ili donese odluku o predmetu.

Ako je moja žalba uspješna, hoće li se osuda negdje evidentirati?

Vaša će se osuda evidentirati u kaznenom registru samo ako se izvrši. Ako Vrhovni sud poništi odluku suda koji vas je osudio, osuda se ne evidentira u kaznenom registru.

Ako je prva odluka bila pogrešna, hoću li dobiti naknadu za štetu?

Imate pravo na naknadu za štetu koja vam je nanesena ako vam je bez razloga oduzeta sloboda. Možete podnijeti zahtjev za naknadu štete pisanim putem Ministarstvu financija unutar 6 mjeseci od stupanja na snagu vašeg oslobođenja ili odluke kojom se kazneni postupak privodi kraju.

Visina naknade je fiksna i iznosi sedam minimalnih dnevnih plaća na snazi u Republici Estoniji za svaki dan proveden u pritvoru. Uz to imate pravo od države zatražiti da vam nadoknadi novac koji ste platili odvjetniku.

Ja sam strani državljanin. Može li me se poslati natrag u tu državu nakon suđenja?

Ako ste strani državljanin koji zakonito živi u Estoniji te ste osuđeni za kazneno djelo s namjerom uz kaznu zatvora, sud može odlučiti da vas se dodatno kazni protjerivanjem iz Estonije i zabranom ponovnog ulaska u Estoniju na 10 godina. S obzirom da je progon iz Estonije također kazna, imate pravo žaliti se na nju.

Ako nemate pravo živjeti u Estoniji, vaše se protjerivanje iz Estonije odvija automatski bez sudske odluke. Imate pravo osporiti svoje protjerivanje podnošenjem prigovora Upravnom sudu. Činjenica da osporavate svoje protjerivanje neće ga odgoditi za trajanja sudskog postupka.

Osuđen sam. Može li se protiv mene pokrenuti novi sudski postupak na temelju istih optužbi?

Ako ste osuđeni, protiv vas se ne može pokrenuti novi sudski postupak na temelju istih optužbi.

Hoće li informacije o mojoj osudi biti evidentirane i kako će se te informacije pohraniti?

Informacije o vašoj osudi unose se ukazneni registar. Registar vodi Ministarstvo pravosuđa, a njime upravlja Centar registara i informacijskih sustava. Informacije koje su unesene u registar javne su, osim u slučajevima koji su posebno određeni zakonom.

Te je informacije moguće proslijediti stranim državnim tijelima ako je to dopušteno međunarodnim sporazumima. Informacije o vašoj kazni zadržavaju se bez vašeg pristanka. Podaci će biti obrisani nakon isteka roka određenog zakonom (1-15 godina od izdržavanja kazne, ovisno o težini kaznenog djela).

Pripadajuće poveznice

Zakonik o kaznenom postupku

Zakonik o kaznenom postupku na engleskom (možda ne sadrži sve izmjene)

Zakon o kaznenom registru

Zakon o kaznenom registru na engleskom (možda ne sadrži sve izmjene)

Zakon o naknadi za štetu koju je država neopravdanim oduzimanjem slobode nanijela osobi

Zakon o naknadi za štetu koju je država neopravdanim oduzimanjem slobode nanijela osobi na engleskom (možda ne sadrži sve izmjene)

Zakon o obvezi napuštanja zemlje i zabrani ulaska u zemlju

Zakon o obvezi napuštanja zemlje i zabrani ulaska u zemlju na engleskom (možda ne sadrži sve izmjene)

Posljednji put ažurirano: 01/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici