Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

These factsheets explain what happens if you are suspected or accused of a crime which is tried in a court of law. For information on minor traffic offences, which are usually dealt with by a fine, see Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Summary of criminal proceedings

The following is a summary of the standard stages in criminal proceedings:

 • Launching of criminal proceedings
 • Pre-trial proceedings or investigation
 • Access to the criminal file and hearing of applications
 • Charging
 • Pre-trial proceedings in court
 • Court hearing
 • Judgment
 • Appeals proceedings (in courts of second and third instance)
 • Execution of the judgment

The factsheets give details about these stages of the process and about your rights. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

The role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings carried out in Member States and cannot assist you if you have a complaint. These factsheets provide information on how and to whom complaints should be submitted.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of the crime

 • Launching of criminal proceedings
 • Detention and arrest
 • Interrogation and the gathering of evidence
 • Access to the criminal file, hearing of applications and charging
 • Additional information for non-residents

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 – Traffic offences

Related link

Overview of the Estonian criminal procedure in English

Last update: 01/10/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

1 - Dobivanje pravnih savjeta

Ako ste na bilo koji način uključeni u neki kazneni postupak, iznimno je važno da dobijete neovisan pravni savjet. U ovim informacijskim listovima saznat ćete kada i u kojim okolnostima imate pravo da vas zastupa odvjetnik i što on može učiniti za vas. U ovom općem informacijskom listu saznat ćete kako pronaći odvjetnika i kako se podmiruju njegovi troškovi ako si ne možete priuštiti plaćanje pravne pomoći.

Moram li imati odvjetnika?

Morate imati odvjetnika tijekom predraspravnog postupka, i to od trenutka u kojem vam se omogućuje uvid u kazneni spis (vidi Poveznica se otvara u novom prozoruInformacijski list 2.). Prije te faze morate imati odvjetnika u sljedećim slučajevima:

 • ako ste u trenutku počinjenja kaznenog djela bili maloljetnik;
 • ako se ne možete sami braniti zbog tjelesne ili duševne nesposobnosti ili je za vas obrana složena zbog takve nesposobnosti;
 • ako ste osumnjičeni za kazneno djelo za koje je predviđena doživotna zatvorska kazna;
 • ako je vaš predmet u sukobu s predmetom druge osobe koja ima zastupnika obrane;
 • ako ste u pritvoru najmanje šest mjeseci;
 • ako se sudi u žurnom postupku.

Tijekom sudskog postupka morate imati odvjetnika. Sudjelovanje je odvjetnika u sudskom postupku obvezno, osim ako tuženik ne želi odvjetnika za obranu, sud smatra tuženika sposobnim da zastupa vlastite interese i tuženik želi izbjeći uključivanje zastupnika obrane.

Kako pronaći odvjetnika

Imate pravo sami odabrati odvjetnika, koji pristaje zastupati vas na temelju ugovora. Imena odvjetnika i njihovi podaci za kontakt dostupni su na početnoj stranici Poveznica se otvara u novom prozoruEstonske odvjetničke komore.

Ako niste ugovorom angažirali odvjetnika ili vas vaš odvjetnik ne može zastupati, imate pravo zahtijevati da vam se dodijeli odvjetnik. U tom slučaju Estonska odvjetnička komora dodjeljuje odvjetnika koji će vas zastupati.

Vaše pravo da vam Estonska odvjetnička komora dodijeli odvjetnika ne ovisi o vašoj financijskoj situaciji. Kada se prijavljujete za dodjelu odvjetnika, ne morate otkrivati pojedinosti o tome.

Ako želite da vam Estonska odvjetnička komora dodijeli odvjetnika, morate podnijeti zahtjev istražnom tijelu, tužiteljstvu ili sudu.

U određenim je postupcima prisutnost odvjetnika obvezna. Ako u tim postupcima niste sebi odabrali odvjetnika, dodijelit će vam ga istražno tijelo, ured tužitelja ili sud. Ne morate se prijaviti za dodjelu odvjetnika.

Plaćanje odvjetnika

Usluge koje je pružio odvjetnik kojeg ste odabrali morate platiti. Odvjetnička pristojba i uvjeti plaćanja uređuju se ugovorom s klijentom.

Ako ne želite sami angažirati odvjetnika, imate pravo na to da vam ga osigura država. Odvjetnika kojeg je dodijelila Estonska odvjetnička komora platit će država. Vi ga ne morate platiti. Ako vas sud proglasi krivim, bit ćete dužni državi nadoknaditi troškove odvjetnika.

Mogu li promijeniti odvjetnika?

Imate pravo promijeniti odvjetnika kojeg ste odabrali. Ako vam je odvjetnik dodijeljen, imate pravo promijeniti ga ako se izvorni odvjetnik i novi odvjetnik s tim slože. Ako je odvjetnik koji vam je dodijeljen bio nesposoban ili nemaran, imate pravo podnijeti zahtjev sudu da se taj odvjetnik opozove i da vam Estonska odvjetnička komora dodijeli novog odvjetnika.

Pripadajuće poveznice:

Poveznica se otvara u novom prozoruEstonska odvjetnička komora

Posljednji put ažurirano: 01/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

2 - Moja prava tijekom istrage kaznenog djela

Kazneni postupak odvija se u dvije faze: predraspravni postupak ili istraga i sudski postupak. Kazneni se postupak može okončati i bez odvijanja na sudu (primjerice, ako se tijekom istrage ustanovi da nije počinjeno kazneno djelo). Samo se na sudu može utvrditi vaša krivnja za kazneno djelo.

Koja je svrha kaznene istrage?

Svrha je kaznene istrage ustanoviti je li i pod kakvim okolnostima počinjeno kazneno djelo. Tijekom istrage prikupljaju se dokazi o navodnom kaznenom djelu, utvrđuju okolnosti te se donosi odluka o tome jesu li dokazi dovoljni da vas se optuži za kazneno djelo.

Koje su faze kaznene istrage?

Pokretanje kaznene istrage

Kazneni postupak pokreće istražno tijelo (policija ili neko drugo za to ovlašteno državno tijelo) ili državno odvjetništvo. Kazneni postupak pokreće se ako policija ili državno odvjetništvo zaprime informacije o navodnom kaznenom djelu.

Pritvor i uhićenje

Ako istražno tijelo osnovano sumnja da ste počinili kazneno djelo, može vas zadržati kao osumnjičenika do 48 sati. Ako vas se smjesti u pritvor, istražno vas tijelo mora bez odgode ispitati.

Ako se tijekom istrage dokaže da nema osnove za vaše zadržavanje, mora vas se odmah pustiti iz pritvora. Ako je državno odvjetništvo uvjereno da vas se treba zadržati dulje kako ne biste izbjegli istragu ili počinili novo kazneno djelo, ono od suda mora zatražiti nalog za vaše uhićenje.

Ako se to dogodi, izaći ćete pred suca u roku od 48 sati otkad ste stavljeni u pritvor. Sudac odlučuje je li uhićenje prikladno. Ako sudac smatra da nema razloga za vaše uhićenje, odmah ćete biti pušteni.

Ispitivanje i prikupljanje dokaza

Svrha je istrage prikupiti dokaze koji potvrđuju okolnosti kaznenog djela. U tu svrhu osumnjičenik, žrtva i svjedoci se ispituju, prikupljaju se dokazi, provode forenzičke analize i aktivnosti praćenja. Sve radnje poduzete radi prikupljanja dokaza moraju se dokumentirati u skladu sa zakonom. Da bi vas se optužilo, mogu se koristiti samo pravovaljani dokazi prikupljeni na zakonit način.

Odobravanje pristupa kaznenom spisu, razmatranje zahtjeva i iznošenje optužbi

Izrađuje se kazneni spis koji sadrži detalje o kaznenoj istrazi i dokazima. Kada se kaznena istraga završi, državno odvjetništvo dostavlja presliku kaznenog spisa zastupniku obrane. Vaš će vas odvjetnik obavijestiti o prikupljenim dokazima i temelju optužbi protiv vas.

Vi i vaš odvjetnik imate pravo podnijeti zahtjeve uredu tužitelja (primjerice za uključivanje dodatnih dokaza u spis, za okončanje kaznenog postupka itd.). Ured tužitelja mora odlučiti o tim zahtjevima. Ako Ured tužitelja ne odobri zahtjev, isti zahtjev možete ponovno predati na sudu tijekom suđenja.

Ako nakon što vam je predan spis i nakon što su donesene odluke o zahtjevima tužitelj smatra da postoji dovoljno dokaza da vas se optuži, bit će sastavljena optužnica.

To je dokument koji sadrži činjenice i navodi dokaze na kojima se temelji optužba. Tužitelj predaje optužnicu zastupniku obrane i dostavlja je sudu. Sudac započinje suđenje na temelju optužnice.

Moja prava tijekom istrage

Pokretanje kaznenog postupka (1)

Zašto se pokreće kazneni postupak?

Kazneni se postupak pokreće jer je istražno tijelo primilo informacije koje sugeriraju da je počinjeno kazneno djelo. Ove se informacije mogu temeljiti na tužbi koju je uložila neka osoba ili na otkrivanju činjenice koja sugerira da je počinjeno kazneno djelo.

Svrha je kaznenog postupka ustanoviti je li počinjeno kazneno djelo i, ako jest, jesu li dokazi dovoljni da se osumnjičenik optuži za to kazneno djelo.

Tko provodi kaznenu istragu?

Kazneni postupak vodi Poveznica se otvara u novom prozoruUred tužitelja, a kaznenu istragu provodi istražno tijelo u skladu s uputama ureda tužitelja. Općenito, Poveznica se otvara u novom prozorupolicija provodi istragu. Istragu također mogu provoditi Poveznica se otvara u novom prozoruSlužba za unutarnju sigurnost, Poveznica se otvara u novom prozoruOdbor za poreze i carine, Poveznica se otvara u novom prozoruInspektorat za zaštitu okoliša, Poveznica se otvara u novom prozoruOdjel za zatvore i Služba za zatvore Ministarstva pravosuđa, vojna policija i Poveznica se otvara u novom prozoruNacionalna služba za zaštitu tržišnog natjecanja.

Postoji nekoliko formalnih radnji koje istražna tijela mogu provesti samo uz dopuštenje ureda tužitelja ili suda.

Kako mogu saznati da je pokrenut kazneni postupak?

Kazneni postupak počinje prvom formalnom radnjom. Ako ste osumnjičeni za počinjenje kaznenog djela, saznat ćete da je kazneni postupak pokrenut kada vas pritvore kao osumnjičenika ili vas pozovu k istražitelju i ispitaju.

Zašto mogu biti osumnjičen za počinjenje kaznenog djela?

Može vas se tretirati kao osumnjičenika ako istražno tijelo ima dovoljno razloga smatrati da ste počinili kazneno djelo. Za to mogu postojati različiti razlozi, primjerice:

 • uhvaćeni ste kako činite kazneno djelo ili odmah nakon njega;
 • svjedok kaznenog djela ili žrtva vas prepoznaju kao osobu koja ga je počinila;
 • dokazi kaznenog djela ili druge informacije sugeriraju da ste osoba koja ga je počinila.

Koja su moja prava kao osumnjičenika?

Vaša glavna prava kao osumnjičenika su:

 • pravo da vam kažu za što ste osumnjičeni, da dajete izjave u vezi sa sumnjom ili da to odbijete učiniti;
 • pravo da znate da se vaše izjave mogu upotrijebiti protiv vas;
 • pravo na pomoć tumača;
 • pravo na pomoć zastupnika obrane;
 • pravo na privatno sastajanje sa zastupnikom obrane;
 • pravo da budete ispitani u prisustvu vašeg zastupnika obrane;
 • pravo na sudjelovanje na raspravi u vezi sa zahtjevom za vaše uhićenje;
 • pravo na podnošenje dokaza;
 • pravo na podnošenje zahtjeva i pritužbi;
 • pravo na pregled dokumentacije koja se tiče formalne radnje i na davanje izjava o uvjetima, tijeku i rezultatima formalne radnje i dokumentaciji, pri čemu se te izjave bilježe; pravo na primjenu postupka nagodbe, sudjelovanja u pregovorima kao dio postupka nagodbe, davanja prijedloga povezanih s vrstom i veličinom kazne koja će se primijeniti te sklapanja ili odbijanja sklapanja ugovora o poravnanju.

Koje su moje obveze?

Obvezni ste:

 • pojaviti se kada vas pozove istražno tijelo, Ured tužitelja ili sud;
 • sudjelovati u formalnim radnjama i izvršavati naloge istražnog tijela, Ureda tužitelja i suda.

Što će mi reći o postupku koji se odvija?

Ako ste osumnjičenik, istražno tijelo mora vam objasniti vaša prava i obveze. Od vas će se tražiti da potpišete pisani zapis i time potvrdite da su vam objašnjena vaša prava i obveze.

Nakon toga će vam reći za što ste osumnjičeni. To znači da će vam se dati kratak opis kaznenog djela za čije ste počinjenje osumnjičeni. Također će vam se dati pojedinosti pravnih odredbi koje to djelo definiraju kao kazneno djelo. Ni istražno tijelo niti ured tužitelja nisu obvezni dati vam više informacija prije dovršenja postupka prije suđenja.

Kada mogu razgovarati sa svojim odvjetnikom

Od trenutka kada ste potvrđeni kao osumnjičenik u kaznenom postupku imate pravo susresti se i razgovarati sa svojim odvjetnikom. Imate pravo razgovarati sa svojim odvjetnikom prije nego vas istražno tijelo započne ispitivati.

Pritvor i uhićenje (2)

U kojim okolnostima mogu biti pritvoren?

Možete biti pritvoreni kao osumnjičenik ako:

 • vas uhvate kako činite kazneno djelo ili neposredno nakon toga;
 • svjedok kaznenog djela ili žrtva vas prepoznaju kao osobu koja ga je počinila;
 • dokaz povezan sa zločinom upućuje na to da ste ga možda počinili.

Možete biti pritvoreni i ako istražno tijelo ima druge informacije koje upućuju na to da ste vi osumnjičenik i:

 • pokušali ste pobjeći;
 • vaš identitet nije ustanovljen;
 • istražno tijelo mišljenja je da možete nastaviti činiti zločine, izbjegavati kazneni postupak ili ga na neki drugi način ometati.

Možete biti pritvoreni i uhićeni u svrhu predaje ili izručenja drugoj državi (vidi Ispitivanje i prikupljanje dokaza (3)).

Tko me može pritvoriti?

Istražno tijelo ima pravo pritvoriti vas. Ako vas uhvate prilikom počinjenja kaznenog djela ili odmah nakon toga ili ako pokušate pobjeći, bilo tko vas može odvesti na policiju radi pritvaranja.

Kako ću saznati zašto sam pritvoren i što se nakon toga događa?

Kada vas pritvara, službenik istražnog tijela mora vas informirati o razlogu vašeg pritvora i objasniti vam vaša prava i obveze. Službenik će sastaviti dokument o vašem pritvoru koji pruža pravni temelj za vaš pritvor i okolnosti kaznenog djela za čije ste počinjenje osumnjičeni. Imate pravo podnositi zahtjeve i tražiti da ih se uvrste u dokument o pritvoru.

Ne govorim jezik zemlje u kojoj sam pritvoren. Kako mogu razumjeti što se događa?

Istražno tijelo mora vas bez odlaganja informirati na jeziku i na način koji vam je razumljiv o razlozima vašeg pritvora i o vašim pravima. Istražno tijelo mora vam osigurati prevoditelja ako ga trebate. Omogućuje se samo usmeno, ne i pismeno prevođenje.

Mogu li obavijestiti ljude koji su mi bliski o svom pritvoru?

Imate pravo obavijestiti barem jednu blisku osobu po vlastitom izboru. To se obavlja putem istražnog tijela. To znači da imate pravo tražiti da se pošalje pismena obavijest osobi koju odaberete, a to čini istražno tijelo.

Ako je istražno tijelo mišljenja da bi kaznenom postupku moglo štetiti da se osoba po vašem izboru obavijesti o vašem pritvoru, ono to može odbiti. Ured tužitelja mora odobriti svako takvo odbijanje.

Koliko dugo mogu biti pritvoren?

Možete biti pritvoreni do 48 sati. Ako sud nije izdao nalog za vaše uhićenje u roku od 48 sati od vašeg pritvora, istražno tijelo mora vas pustiti bez odlaganja.

U kojim okolnostima mogu biti uhićen?

Mogu vas uhititi na zahtjev Ureda tužitelja ako postoji razlog vjerovati kako ćete možda izbjeći kazneni postupak ili počiniti nova kaznena djela. Samo sudac može odobriti uhićenje.

Kako se donosi odluka o mojem uhićenju?

Istražno tijelo odvodi vas sucu koji mora izdati nalog za vaše uhićenje. Tužitelj i, ako to želite, vaš odvjetnik se također pozivaju sucu. Sudac pregledava spis vašeg kaznenog predmeta i ispituje vas kako bi provjerio postoje li razlozi za vaše uhićenje. Nakon saslušanja stranaka, sud odobrava ili odbija zahtjev za uhićenje. Ako se zahtjev za uhićenje odbije, mora vas se odmah pustiti.

Koliko dugo mogu biti uhićen?

U fazi prije sudskog postupka ne možete biti zadržani dulje od šest mjeseci. U izvanrednim slučajevima to se razdoblje može produljiti. Svaka dva mjeseca imate pravo zatražiti da sud preispita razloge vašeg uhićenja, a sud mora u roku od pet dana odlučiti je li opravdano držati vas uhićenim. Ako sud odluči da vaše uhićenje više nije opravdano, mora vas se odmah pustiti.

Mogu li biti oslobođen uz jamčevinu?

Imate pravo tražiti određivanje jamčevine umjesto uhićenja. Da biste to učinili morate sudu podnijeti zahtjev. Bit ćete odvedeni pred suca koji će odlučiti o zahtjevu za jamčevinu. Sudac mora čuti vaše mišljenje i mišljenje vašeg odvjetnika.

Ako sudac udovolji zahtjevu, bit ćete pušteni iz pritvora nakon što se iznos jamčevine prebaci na račun suda.

Imam li pravo žaliti se na nalog o mom uhićenju?

Imate pravo žaliti se na nalog o svom uhićenju. Da biste to učinili, vi ili vaš odvjetnik morate okružnom sudu predati pisanu žalbu putem suda koji je izdao izvorni nalog za uhićenje. Žalba se mora predati u roku od 10 dana otkako ste saznali za nalog o uhićenju.

Ispitivanje i prikupljanje dokaza (3)

Koja je svrha ispitivanja i prikupljanja dokaza?

Svrha ispitivanja i prikupljanja dokaza jest osigurati i izraditi pisanu evidenciju okolnosti navodnog kaznenog djela tako da se mogu provjeriti na sudu. Istražno tijelo i Ured tužitelja obvezni su prikupiti i informacije koje upućuju na to da ste sudjelovali u kaznenom djelu i informacije u vašu korist. Ne morate dokazivati svoju nevinost.

Hoće li me tražiti informacije?

Ako ste osumnjičenik, istražno tijelo vas mora bez odgode ispitati.

Moram li dati informacije istražnom tijelu?

Ne morate dati informacije istražnom tijelu niti odgovarati na pitanja koja vam se postave. Imate pravo na šutnju. Šutnja se ni u kojem slučaju ne može tumačiti kao priznanje krivnje. Ne može vas se prisiliti da teretite sebe ili osobe koje su vam bliske.

Kako se odvija ispitivanje?

Na početku ispitivanja mora vam se reći da imate pravo odbiti reći bilo što i da se sve što kažete može upotrijebiti protiv vas. Prvo će vas pitati jeste li počinili kazneno djelo za koje vas sumnjiče.

Dobit ćete priliku reći što znate o kaznenom djelu koje se istražuje. Također će vam postaviti pitanja. Bit će sastavljen pisani zapis o ispitivanju. Prije potpisivanja zapisa imate ga pravo pročitati. Imate pravo da se vaši komentari uključe u zapis.

Što ako kažem nešto što ne ide u prilog mom sudskom predmetu?

Sve što kažete može se koristiti kao dokaz protiv vas.

Mogu li se izjasniti krivim za sve ili neke od optužbi prije suđenja?

Tijekom ispitivanja možete se izjasniti krivim za sve ili neke od optužbi. Također imate pravo to učiniti u bilo kojem trenutku nakon ispitivanja, čak i ako ste tijekom ispitivanja rekli da niste krivi.

Kazneni postupak ne završava priznanjem vaše krivnje. Istražno tijelo i dalje mora ustanoviti okolnosti kaznenog djela i dokazati ih. Ne možete biti osuđeni za kazneno djelo samo na temelju vašeg priznanja.

Imam li pravo kasnije povući svoje priznanje?

Ako ste priznali krivnju, imate pravo vratiti se na svoje ranije svjedočenje i kasnije zanijekati svoju krivnju u kaznenom postupku ili tijekom suđenja. Međutim, u tom slučaju vaše ranije priznanje može se prikazati na sudu i koristiti kao dokaz protiv vas. Ako drugi dokazi potvrde vašu krivnju, ignorirat će se činjenica da ste povukli svoje priznanje jer je nepouzdano.

Mogu li dobiti informacije o svjedocima koji svjedoče protiv mene?

Tijekom kaznene istrage istražno tijelo nije obvezno dati vam informacije o svjedocima koji su svjedočili protiv vas i o tome što su ti svjedoci rekli. Bit ćete obaviješteni o svjedocima i njihovim izjavama tek kada dobijete pristup kaznenom spisu na kraju istrage (vidi Dodjela pristupa kaznenom spisu, razmatranje zahtjeva i predstavljanje optužbi (4)).

Hoće li se postavljati pitanja o mojim prethodnim prekršajima?

Možda će vas se pitati o vašim prethodnim prekršajima, ali smijete odbiti dati te informacije. Istražno tijelo ima pravo ustanoviti jeste li već počinili neki prekršaj provjerom u raznim registrima. Svi prethodni prekršaji bit će navedeni u optužnici.

Mogu li me pretražiti?

Istražno tijelo ima pravo izvesti fizički pregled kako bi se pronašli tragovi kaznenog djela, ustanovile posebne značajke vašeg tijela i dobile druge informacije koje su važne za kaznenu istragu.

Mogu li me tražiti da dam otiske prstiju i uzimaju li se od mene uzorci DNA (primjerice kosa ili slina) ili druge tjelesne tekućine?

Istražno tijelo ima pravo od vas uzeti forenzičke dokaze i uzorke, uključujući otiske prstiju i biološki materijal za DNA analizu.

Ako odbijete dati uzorke, istražno tijelo ima pravo prisiliti vas da ih date. Međutim, ako i dalje odbijete dati uzorke ili ako bi njihovo uzimanje štetilo vašem fizičkom integritetu, to se može učiniti samo na temelju odluke istražnog tijela. Imate pravo vidjeti tu odluku.

Može li se pretražiti moj dom, poslovni prostori, automobil itd.?

Vaš dom, poslovni prostori, automobil itd. mogu se pretražiti u svrhu pronalaženja dokaza o kaznenom djelu ili drugih predmeta potrebnih za rješavanje kaznenog djela. Ured tužitelja ili sud moraju izdati nalog za pretragu. Ako je pretraga hitno potrebna, ona je također dozvoljena na temelju naloga istražnog tijela.

Osobi na čijem se posjedu vrši pretraga mora se pokazati nalog za pretragu i od nje se mora zatražiti da preda predmet spomenut u nalogu. Ako se predmet ne preda, službenici istražnog tijela izvršit će pretragu.

Mogu li uložiti pritužbu ako su povrijeđena moja prava?

Ako su vaša prava povrijeđena, imate pravo žaliti se na aktivnosti istražnog tijela i u tu svrhu podnijeti pritužbu Poveznica se otvara u novom prozoruUredu tužitelja. Ako se pritužba odnosi na aktivnosti Ureda tužitelja, može se podnijeti Poveznica se otvara u novom prozoruUredu Vrhovnog tužitelja. Pritužba će se razmotriti u roku od 30 dana. Bit će vam poslana preslika odluke. Ako se ne slažete s odlukom Ureda Vrhovnog tužitelja, imate pravo uložiti pritužbu sudu u roku od 10 dana.

Dodjela pristupa kaznenom spisu, razmatranje zahtjeva i iznošenje optužbi (4)

U koju se svrhu odobrava pristup kaznenom spisu?

Svi dokazi prikupljeni tijekom kaznene istrage i sažetak predraspravnog postupka koji opisuje okolnosti kaznenog djela dodaju se u kazneni spis. Omogućivanje pristupa kaznenom spisu vama kao osumnjičeniku potrebno je kako biste se upoznali s optužbama protiv vas i njihovim temeljima.

Kada ću moći vidjeti kazneni spis?

Ako ste proglašeni osumnjičenikom, kazneni spis će vam biti dostupan nakon završetka kaznene istrage.

Kako se dodjeljuje pristup kaznenom spisu?

Od trenutka kada vam se omogući pristup kaznenom spisu morate imati odvjetnika (vidi Poveznica se otvara u novom prozoruInformacijski list 1.). Ured tužitelja dat će presliku kaznenog spisa vašem odvjetniku. Vaš će vas odvjetnik obavijestiti o sadržaju kaznenog spisa.

Koliko vremena imam za pregledavanje kaznenog spisa?

Nije određeno vremensko ograničenje za pregledavanje spisa. Ako Ured tužitelja smatra da se oteže s postupkom pregledavanja kaznenog spisa, može se odrediti vremensko ograničenje. Ured tužitelja mora dati dovoljno vremena kako bi vam omogućio da doista možete ostvariti svoje pravo da se branite.

Koja je svrha podnošenja zahtjeva?

Nakon što ste pregledali kazneni spis vi i vaš odvjetnik imate pravo predati zahtjeve Uredu tužitelja. Svrha podnošenja zahtjeva jest jamčiti da se kaznena istraga provodi temeljito i pošteno.

Imate pravo zatražiti:

 • provođenje dodatnih istraga;
 • uvrštavanje u spis novih dokaza koje ste predali;
 • uklanjanje materijala nebitnog za predmet iz spisa itd.

Također imate pravo zatražiti da Ured tužitelja okonča kazneni postupak ako prema vašem mišljenju nema razloga da se nastavi. Nadalje, imate pravo zatražiti da se predmet rješava pojednostavljenim postupkom koji se utvrđuje zakonom (npr. postupkom nagodbe) bez uobičajenog potpunog suđenja.

Kako se podnose zahtjevi?

Zahtjevi se podnose uredu tužitelja u pisanom obliku. Mora ih se predati u roku od 10 dana od pregledavanja kaznenog spisa. Ako je kazneni spis velik i složen, Ured tužitelja može produžiti ovo razdoblje na 15 dana (odjeljak 225. Zakonika o kaznenom postupku koji je stupio na snagu 1. rujna 2011.).

Kako se rješavaju zahtjevi?

Ured tužitelja pregledava zahtjeve u roku od 10 dana. Ako Ured tužitelja ne udovolji zahtjevu, sastavlja se odluka i vama se prosljeđuje preslika iste. Ako se vaš zahtjev odbije u toj fazi, možete ga još uvijek podnijeti tijekom suđenja.

Kada se iznosi optužba?

Nakon što ste pregledali kazneni spis, a Ured tužitelja je donio odluku o vašim zahtjevima, bit ćete optuženi ako je Uredu tužitelja uvjeren kako ima dovoljno dokaza da vam se sudi.

Kako se iznosi optužba?

Ured tužitelja će sastaviti optužnicu. To je dokument koji sadrži okolnosti na kojima se temelje optužbe i dokaze koji ih potvrđuju. Ured tužitelja daje optužnicu vama i vašem odvjetniku i šalje je sudu.

Mogu li se optužbe promijeniti prije suđenja?

Sud može suditi u predmetu samo na temelju optužnice. Ured tužitelja može promijeniti ili dopuniti optužbe, no u tom slučaju mora se predati nova optužnica.

Već mi se sudilo na temelju istih optužbi u drugoj državi. Što se događa u tom slučaju?

Ako ste proglašeni krivim na temelju istih optužbi u drugoj državi ili ako je kazneni postupak u vezi s tim optužbama završen, ne možete ponovno biti optuženi za isto kazneno djelo. U takvoj situaciji, ako je kazneni postupak protiv vas pokrenut u Estoniji, on se mora završiti tako da vas se ne optuži za to kazneno djelo.

Može li se moj predmet riješiti putem nagodbe?

Nakon što ste pregledali kazneni spis, imate pravo podnijeti zahtjev Uredu tužitelja za pokretanje pregovora u postupku nagodbe. Ako se Ured tužitelja s tim složi, pregovori će početi kada se vi i vaš odvjetnik složite o pravnoj definiciji djela za koje ste optuženi i kazni za nju.

Ako postignete dogovor kao rezultat pregovora, on će biti zapisan i predan sudu na odobrenje. Ako sud odobri dogovor, bit ćete osuđeni za kazneno djelo pod uvjetima određenima u dogovoru koji ste postigli.

Dodatni podaci za nerezidente (5)

Što je europski uhidbeni nalog?

Europski uhidbeni nalog je zahtjev koji izdaje tijelo države članice Europske unije drugoj državi članici Europske unije s ciljem pritvaranja i uhićenja određene osobe i izručenja te osobe državi tražiteljici tako da ta država može nastaviti kazneni postupak ili zatvoriti dotičnu osobu.

Koja su moja prava ako sam pritvoren/a na temelju europskog uhidbenog naloga?

Ako ste pritvoreni, temelj vašeg pritvora mora vam biti objašnjen i morate biti informirani da možete pristati biti izručeni drugoj državi članici. Ako pristanete biti izručeni, ne možete kasnije promijeniti svoju odluku. S obzirom na vaš pritvor, imate pravo na besplatnu pravnu pomoć i pomoć prevoditelja.

Kako se odlučuje o mojem izručenju drugoj državi članici?

Odluku o vašem izručenju ili odbijanju vašeg izručenja donosi sud. Vi, vaš odvjetnik i tužitelj sudjelovat ćete u sudskom ročištu. Sud mora čuti vaše mišljenje o vašem izručenju. Sud će donijeti presudu kojom se vaše izručenje odobrava ili odbija. Imate pravo podnijeti žalbu protiv presude na okružnom sudu u roku od tri dana nakon primanja presude. Okružni sud će pregledati žalbu u roku od 10 dana i njegova je odluka konačna.

Koliko brzo se odlučuje o mojem izručenju drugoj državi članici?

Ako ste pristali na izručenje, odluka se mora donijeti u roku od 10 dana. Ako niste pristali na izručenje, konačna odluka o izručenju ili odbijanju izručenja mora se donijeti u roku od 60 dana od vašeg uhićenja. U izvanrednim slučajevima to se razdoblje može produljiti za 30 dana. Ako je sudska odluka o vašem izručenju stupila na snagu, morate biti izručeni u državu koja je predala zahtjev u roku od 10 dana. Ako u tom roku ne budete izručeni, mora vas se osloboditi.

U kojim me okolnostima mogu izručiti drugoj državi?

Ako je druga država pokrenula kazneni postupak protiv vas i sastavila nalog za vaše uhićenje ili ako vam je sud u toj državi odredio kaznu zatvora, ta država može zahtijevati vaše izručenje. Ako je Estonija primila zahtjev druge države za vaše izručenje ili zahtjev preko Interpola za vaše uhićenje, možete biti pritvoreni i uhićeni tijekom postupka izručenja. Tijekom postupka izručenja možete biti uhićeni do jedne godine. Sud će odlučiti treba li dozvoliti vaše izručenje.

Mogu li kontaktirati veleposlanstvo svoje države ako sam uhićen?

Ako ste strani državljanin, preslika naloga vašeg uhićenja bit će poslana Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvu vanjskih poslova, koje će obavijestiti veleposlanstvo ili konzulat vaše države. Imate pravo zatražiti sastanak s konzularnim službenikom iz vaše države.

Hoću li imati mogućnost korištenja prevoditelja ako ne govorim jezik zemlje u kojoj sam uhićen?

Istražno tijelo i Ured tužitelja moraju osigurati da možete koristiti pomoć prevoditelja. Prevoditelj mora biti prisutan tijekom svih formalnih radnji u kojima sudjelujete. Prevoditelj je obvezan sve informacije povezane s formalnom radnjom prevoditi precizno i u potpunosti. Omogućuje se samo usmeno, ne i pismeno prevođenje.

Možete zatražiti da se optužnica prevede u pisanom obliku na vaš materinji jezik ili drugi jezik koji razumijete. Drugi dokumenti koji su dio kaznenog postupka ne prevode se u pisanom obliku.

Moram li biti u zemlji tijekom kaznenog postupka? Mogu li napustiti zemlju?

Ne morate biti u zemlju tijekom kaznenog postupka i možete je napustiti, no obvezni ste pojaviti se pred istražnim tijelom kada to ono zatraži kako biste mu omogućili da izvrši formalnu radnju. Istražno tijelo može vam zabraniti da napustite mjesto prebivališta bez njegovog odobrenja.

Ako želite napustiti mjesto prebivališta na dulje od 24 sata, prethodno vam je potrebno dopuštenje istražnog tijela. Ako se ne pojavite pred istražnim tijelom kada to ono zatraži ili ako prekršite zabranu napuštanja mjesta prebivališta, možete biti uhićeni.

Mogu li me ispitati iz druge države putem sredstava telekomunikacije, npr. video-poveznice?

Istražno vas tijelo može ispitati u drugoj državi putem video-poveznice uživo. Ovakvo ispitivanje moguće je samo uz vaš pristanak.

Pripadajuće poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruZakoni o kaznenom postupku

Poveznica se otvara u novom prozoruZakonik o kaznenom postupku na engleskom (ne sadrži sve izmjene)

Posljednji put ažurirano: 01/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

3 - Moja prava tijekom suđenja

Gdje se odvija suđenje?

Sve kaznene predmete rješavaju Poveznica se otvara u novom prozoruprovincijski sudovi. Odluku uglavnom donosi sudac pojedinac. U kaznenim predmetima koji uključuju kazneno djelo s predumišljajem odluku donosi sud koji čine predsjednik suda i dva suca porotnika.

Je li suđenje javno?

Suđenje je javno.

Sud može odrediti da će suđenje biti potpuno ili djelomično zatvoreno:

 • da bi se zaštitile državne ili poslovne tajne;
 • da bi se zaštitilo moral, obiteljski ili privatni život;
 • u interesu maloljetnika;
 • u svrhu provođenja pravde, uključujući slučajeve u kojima javno suđenje može ugroziti sigurnost suda, stranaka u postupku ili svjedoka.

Mogu li se optužbe promijeniti za vrijeme suđenja?

Prije završetka suđenja, Ured javnog tužitelja može promijeniti optužbe ili dodati optužbe protiv vas. U tom će slučaju Ured tužitelja sastaviti novu izjavu o optužbama. To se neće dogoditi ako se optužbe promijene u vašu korist. Ako se optužbe promijene, vi i vaš odvjetnik imate pravo zatražiti odgodu suđenja kako biste mogli pripremiti vašu obranu.

Što će se dogoditi ako se izjasnim krivim za sve ili neke od optužbi za vrijeme suđenja?

Vaše se priznanje tretira kao jedan dokazni predmet kaznenog djela. Ako se izjasnite krivim, Ured tužitelja još mora dokazati vašu krivnju pomoću drugih dokaza.

Moram li biti prisutan na suđenju? Može li se suđenje voditi bez mene?

Sudjelovanje u suđenju obavezno je za optuženika. Suđenje se iznimno može voditi bez vas u sljedećim slučajevima:

 • ako ste ometali suđenje i ignorirali naredbe suca te ste zbog toga pozvani da napustite sudnicu;
 • ako se nalazite izvan teritorija Republike Estonije, niste se pojavili na sudu i moguće je voditi predmet u vašoj odsutnosti;
 • ako ste nakon vašeg ispitivanja na sudu u takvom stanju da niste u mogućnosti nastaviti sudjelovati u suđenju i moguće je voditi predmet u vašoj odsutnosti.

Ako živim u drugoj zemlji, mogu li sudjelovati putem video-poveznice?

Sud ima pravo dopustiti vam sudjelovanje u suđenju putem video-poveznice ako ste u nemogućnosti pojaviti se na sudu. To je moguće samo uz vaš pristanak.

Hoće li mi biti omogućen prijevod ako ne budem razumio što se događa?

Ako ne možete razumjeti jezik na kojem se suđenje vodi, sud vam mora dodijeliti prevoditelja za vrijeme suđenja. Osigurava se samo usmeno (ne i pismeno) prevođenje.

Moram li imati odvjetnika? Hoće li mi se dodijeliti odvjetnik?

Morate imati odvjetnika i ako ga niste sami odabrali, Estonska odvjetnička komora će vam ga dodijeliti (vidi Poveznica se otvara u novom prozoruInformacijski list 1.).

Mogu li govoriti za vrijeme suđenja? Moram li govoriti za vrijeme suđenja?

Imate pravo govoriti za vrijeme suđenja i izraziti svoje mišljenje o svim okolnostima vašeg predmeta. Ne morate govoriti za vrijeme suđenja i imate pravo na šutnju.

Što će se dogoditi ako ne kažem istinu za vrijeme suđenja?

Optuženik nije obvezan reći istinu na sudu. Ako ne kažete istinu, ne mogu vam se izreći nikakve kazne. Ako se za vrijeme suđenja dokaže da ste lagali na sudu, cijelo vaše svjedočenje (uključujući i istiniti dio) može se smatrati nepouzdanim. U tom se slučaju vaše svjedočenje ne smatra dokazom.

Mogu li osporavati dokaze koji se podnose protiv mene?

Imate pravo podnijeti prigovor na dokaze koji se podnose protiv vas na sudu. Dokaz se neće smjeti koristiti na sudu ako je dobiven bitnom povredom zakona. Imate pravo osporavati pouzdanost dokaza te njegovu pravnu dopustivost.

Vi i vaš odvjetnik možete osporavati dokaze usmenim ili pismenim putem u svakoj fazi postupka do završetka suđenja.

Kakvu vrstu dokaza mogu predati u svoju korist?

Imate pravo na sudu predati sve dokaze koji su relevantni za predmet i dobiveni su na zakonit način.

Koji su uvjeti primjenjivi na moje dokaze?

Općenito, da biste predali nove dokaze, morate predati zahtjev nakon razmatranja kaznenog spisa ili barem tri radna dana prije pripremnog ročišta. Međutim, moguće je predati nove dokaze i za vrijeme suđenja ako ih iz objektivnih razloga nije bilo moguće predati ranije.

Mogu li angažirati privatnog istražitelja za prikupljanje dokaza?

Imate pravo angažirati privatnog istražitelja za prikupljanje dokaza. Dokazi koje je prikupio privatni istražitelj dopustivi su na sudu ako je privatni istražitelj dokaze prikupio bez povrede zakona.

Mogu li zatražiti svjedoke da govore u moju korist?

Imate pravo zatražiti da se osobe koje imaju važne informacije koje su nužne za rješavanje vašeg predmeta pozovu na sud.

Možemo li ja ili moj odvjetnik postavljati pitanja drugim svjedocima u mom predmetu? Možemo li moj odvjetnik ili ja osporavati njihove iskaze?

Vi i vaš odvjetnik imate pravo ispitivati sve svjedoke. Imate pravo izraziti svoje mišljenje o važnosti i istinitosti iskaza svjedoka. Imate pravo predstaviti dokaze o neistinitosti iskaza svjedoka ili dovesti u pitanje njihovu pouzdanost.

Hoće li se uzimati u obzir informacije o mojim prethodnim prekršajima?

Smiju se uzeti u obzir samo informacije o vašim prethodnim prekršajima koje su evidentirane u Poveznica se otvara u novom prozorukaznenom registru i nisu uklonjene iz vaše kaznene evidencije (prekršaj se uklanja iz kaznene evidencije unutar 1–15 godina od izdržavanja kazne, ovisno o težini prekršaja).

Također se mogu uzeti u obzir informacije iz drugih zemalja o vašim prethodnim prekršajima. Prekršaji koje treba uzeti u obzir na sudu moraju biti navedeni u izjavi o optužbama. U slučaju određenih kaznenih djela, činjenica da ste prethodno počinili slično kazneno djelo može rezultirati nametanjem strože kazne.

Koji su mogući ishodi suđenja?

Nakon suđenja, sud vas oslobađa ili osuđuje. Bit ćete oslobođeni ako za vrijeme suđenja nije dokazano da je počinjeno kazneno djelo ili da ste vi počinili kazneno djelo. Bit ćete oslobođeni i ako Ured javnog tužitelja odbaci optužbe. Bit ćete osuđeni ako je na sudu dokazano da ste počinili kazneno djelo.

Ako ste proglašeni krivim, sud će vam odrediti kaznu u skladu sa zakonom. Moguće kazne su:

 • novčana kazna koja može biti 30 do 500 puta veća od vašeg prosječnog dnevnog prihoda;
 • kazna zatvora u trajanju između 30 dana i 20 godina ili kazna doživotnog zatvora.

Ako na to pristanete, sud kaznu zatvora može zamijeniti društveno korisnim radom.

U određenim okolnostima, sud također može odlučiti odrediti vam uvjetno puštanje na slobodu. U tom slučaju nećete morati odslužiti prvobitnu kaznu ili ćete morati odslužiti samo dio nje, osim ako za vrijeme uvjetnog otpusta ne počinite novo kazneno djelo. Uvjetni otpust traje od 3 do 5 godina.

Uz glavnu kaznu sud vam može odrediti dodatne kazne poput zabrane uključivanja u određene aktivnosti ili protjerivanja iz Estonije. Također, svaka imovina povezana s kaznenim djelom može biti oduzeta.

Koja je uloga žrtve za vrijeme suđenja?

Žrtva ima pravo sudjelovati u suđenju, davati iskaze i predati dokaze, tražiti naknadu štete za gubitke izazvane kaznenim djelom te izraziti mišljenje o kazni koju je predložio Ured tužitelja.

Pripadajuće poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruZakonik o kaznenom postupku

Poveznica se otvara u novom prozoruZakonik o kaznenom postupku na engleskom (možda ne sadrži sve izmjene)

Poveznica se otvara u novom prozoruKazneni zakonik

Poveznica se otvara u novom prozoruKazneni zakonik na engleskom (možda ne sadrži sve izmjene)

Posljednji put ažurirano: 01/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

4 - Moja prava nakon suđenja

Mogu li se žaliti na presudu?

Imate pravo žaliti se na presudu. Možete se žaliti i na vašu osudu i na kaznu. Imate pravo žaliti se na cijelu presudu ili na jedan njezin dio.

Kako se mogu žaliti?

Morate obavijestiti sud koji vas je osudio da želite podnijeti žalbu. To morate učiniti pisanim putem u roku od 7 dana od objavljivanja sudske odluke. To se može učiniti i putem telefaksa.

Žalbu je potrebno predati sudu koji je donio presudu u roku od 15 dana od dana kad vam je prvi put omogućen uvid u presudu. Žalbu je potrebno podnijeti u pisanom obliku i poslati sudu poštom ili telefaksom. Žalbe koje sastavlja Ured javnog tužitelja i pravni savjetnik također se elektroničkim putem šalju sudu.

Sud koji je donio presudu šalje žalbu i kazneni spis Poveznica se otvara u novom prozoruokružnom sudu.

Što će se dogoditi ako podnesem žalbu?

Ako podnesete žalbu, prvotna se presuda neće provesti do odluke okružnog suda. Ako ste uhićeni prije ili nakon što je presuda donesena, nećete biti pušteni na slobodu na temelju podnošenja žalbe. Može vas se zadržati u pritvoru dok se ne donese odluka o žalbi. Zakon ne određuje vremenski rok u kojem se žalba treba razmotriti, no to se mora učiniti u razumnom roku.

Mogu li uz žalbu predstaviti nove dokaze i pod kojim uvjetima?

Imate pravo predati nove dokaze uz žalbu ako iz opravdanih razloga te dokaze niste predali ranije.

Što se događa na ročištu žalbenog suda?

Na ročištu okružnog suda razmatrat će se argumenti iz žalbe. Ako se ne pojavite na sudu, okružni sud može razmotriti žalbu bez vašeg sudjelovanja. Nakon razmatranja žalbe, okružni sud može:

 • odbaciti žalbu;
 • izmijeniti presudu prvostupanjskog suda ili donijeti novu presudu;
 • poništiti presudu prvostupanjskog suda i prekinuti kazneni postupak;
 • poništiti presudu prvostupanjskog suda i vratiti slučaj na ponovno razmatranje tom sudu.

Jesu li moguće dodatne žalbe ako prva žalba nije bila uspješna?

Moguće je podnijeti žalbu u kasaciji protiv odluke okružnog suda Poveznica se otvara u novom prozoruVrhovnom sudu. Žalbu u kasaciji moguće je podnijeti samo preko odvjetnika.

Ako želite podnijeti žalbu u kasaciji, o tome morate obavijestiti okružni sud u roku od sedam dana od objavljivanja odluke o žalbi.

Žalbu u kasaciji potrebno je predati u roku od 30 dana od dana kad vam je prvi put omogućen uvid u odluku okružnog suda. Žalba u kasaciji predaje se Vrhovnom sudu prekookružnog suda koji je donio odluku o žalbi.

Vrhovni sud ima pravo odlučiti hoće li razmotriti žalbu u kasaciji ili ne. Ako sud odbije kasacijski postupak, za to ne treba dati razlog.

Kada osuda postaje pravomoćna?

Osuda postaje pravomoćna kada presuda stupi na snagu. To se događa nakon isteka vremenskog roka za podnošenje žalbe ili žalbe u kasaciji. U slučaju žalbe u kasaciji, presuda će stupiti na snagu kada Vrhovni sud odbije kasacijski postupak ili donese odluku o predmetu.

Ako je moja žalba uspješna, hoće li se osuda negdje evidentirati?

Vaša će se osuda evidentirati u kaznenom registru samo ako se izvrši. Ako Vrhovni sud poništi odluku suda koji vas je osudio, osuda se ne evidentira u kaznenom registru.

Ako je prva odluka bila pogrešna, hoću li dobiti naknadu za štetu?

Imate pravo na naknadu za štetu koja vam je nanesena ako vam je bez razloga oduzeta sloboda. Možete podnijeti zahtjev za naknadu štete pisanim putem Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvu financija unutar 6 mjeseci od stupanja na snagu vašeg oslobođenja ili odluke kojom se kazneni postupak privodi kraju.

Visina naknade je fiksna i iznosi sedam minimalnih dnevnih plaća na snazi u Republici Estoniji za svaki dan proveden u pritvoru. Uz to imate pravo od države zatražiti da vam nadoknadi novac koji ste platili odvjetniku.

Ja sam strani državljanin. Može li me se poslati natrag u tu državu nakon suđenja?

Ako ste strani državljanin koji zakonito živi u Estoniji te ste osuđeni za kazneno djelo s namjerom uz kaznu zatvora, sud može odlučiti da vas se dodatno kazni protjerivanjem iz Estonije i zabranom ponovnog ulaska u Estoniju na 10 godina. S obzirom da je progon iz Estonije također kazna, imate pravo žaliti se na nju.

Ako nemate pravo živjeti u Estoniji, vaše se protjerivanje iz Estonije odvija automatski bez sudske odluke. Imate pravo osporiti svoje protjerivanje podnošenjem prigovora Poveznica se otvara u novom prozoruUpravnom sudu. Činjenica da osporavate svoje protjerivanje neće ga odgoditi za trajanja sudskog postupka.

Osuđen sam. Može li se protiv mene pokrenuti novi sudski postupak na temelju istih optužbi?

Ako ste osuđeni, protiv vas se ne može pokrenuti novi sudski postupak na temelju istih optužbi.

Hoće li informacije o mojoj osudi biti evidentirane i kako će se te informacije pohraniti?

Informacije o vašoj osudi unose se Poveznica se otvara u novom prozoruukazneni registar. Registar vodi Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvo pravosuđa, a njime upravlja Poveznica se otvara u novom prozoruCentar registara i informacijskih sustava. Informacije koje su unesene u registar javne su, osim u slučajevima koji su posebno određeni zakonom.

Te je informacije moguće proslijediti stranim državnim tijelima ako je to dopušteno međunarodnim sporazumima. Informacije o vašoj kazni zadržavaju se bez vašeg pristanka. Podaci će biti obrisani nakon isteka roka određenog zakonom (1-15 godina od izdržavanja kazne, ovisno o težini kaznenog djela).

Pripadajuće poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruZakonik o kaznenom postupku

Poveznica se otvara u novom prozoruZakonik o kaznenom postupku na engleskom (možda ne sadrži sve izmjene)

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o kaznenom registru

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o kaznenom registru na engleskom (možda ne sadrži sve izmjene)

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o naknadi za štetu koju je država neopravdanim oduzimanjem slobode nanijela osobi

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o naknadi za štetu koju je država neopravdanim oduzimanjem slobode nanijela osobi na engleskom (možda ne sadrži sve izmjene)

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o obvezi napuštanja zemlje i zabrani ulaska u zemlju

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o obvezi napuštanja zemlje i zabrani ulaska u zemlju na engleskom (možda ne sadrži sve izmjene)

Posljednji put ažurirano: 01/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

5 - Prometni prekršaji

Kako se rješavaju prometni prekršaji?

Kazne za prekoračenje ograničenja brzine te kršenje pravila o parkiranju i drugih prometnih propisa izriču se u prekršajnim postupcima.

Prekršaj rješava Poveznica se otvara u novom prozorupolicija bilo na lokaciji gdje je prekršaj otkriven ili u policijskoj postaji.

Policija nema obvezu kazniti vas na licu mjesta. Umjesto toga može vam izdati upozorenje ili odrediti novčanu kaznu (do 15 eura). Moguće je i donijeti odluku u žurnom postupku na licu mjesta i odrediti novčanu kaznu do 400 eura. Postupak na licu mjesta može se provesti samo uz vaš pristanak. Moguće je izraditi audio ili video snimke izjave osobe vezano uz prekršaj.

Ako prekoračite ograničenje brzine i snimi vas kamera za kontrolu brzine, vlasniku ili registriranom korisniku vozila može se odrediti novčana kazna. Maksimalni iznos novčane kazne je 190 eura. Obavijest o novčanoj kazni šalje vam se poštom. Ako se ne slažete s obavijesti o novčanoj kazni, imate pravo osporiti je u roku 30 dana od dana primitka. Prigovor je potrebno podnijeti policijskoj postaji koja vam je poslala obavijest o novčanoj kazni. Ako fizička osoba odgovorna za motorno vozilo osporava izricanje novčane kazne jer je netko drugi koristio vozilo, ta osoba u prigovoru mora navesti ime i prezime osobe koja je koristila automobil u vrijeme koje je navedeno u obavijesti o novčanoj kazni, kao i adresu, broj vozačke dozvole, datum rođenja ili OIB te osobe.

Ako se ne slažete s mišljenjem policije o navodnom prekršaju, imate pravo usprotiviti se postupku na licu mjesta. U tom će slučaju policija izraditi dokumentaciju o prekršaju na licu mjesta, no kazna neće biti odmah izrečena.

Dokumenti će biti proslijeđeni u policijsku postaju čiji službenici moraju prikupiti dokaze vezano uz prekršaj. Ako vas podvrgnu ispitivanju, imate pravo na šutnju. Imate pravo na prisutnost odvjetnika i prevoditelja. Imate pravo pregledati materijal prikupljen za vrijeme prekršajnog postupka i usprotiviti se optužbi.

Prigovor možete podnijeti u roku 15 dana od primitka prekršajne prijave. Reći će vam kad ćete od policije moći dobiti presliku odluke o prekršaju. Da biste dobili presliku, vi ili vaš odvjetnik morate otići u policijsku postaju. Preslika neće biti poslana poštom.

Za prometne se prekršaje može odrediti kazna u maksimalnom iznosu od 1 200 eura. Za teške prometne prekršaje možete biti uhićeni na razdoblje do 30 dana. Odluku o uhićenju može donijeti samo sud. Može vam se odrediti zabrana vožnje na razdoblje do 2 godine.

Ako se ne slažete s odlukom policije, imate pravo uložiti pritužbu Poveznica se otvara u novom prozoruprovincijskom sudu. Pritužbu morate uložiti u roku 15 dana od datuma kad je odluka prvi put postala dostupna.

Građani drugih država članica Europske unije mogu također biti kažnjeni za prometne prekršaje.

Hoće li se prekršaj pojaviti u mojoj kaznenoj evidenciji?

Kazne za prometne prekršaje unose se u kazneni registar, osim informacija o novčanim kaznama. Informacije o prekršajima brišu se iz registra te se arhiviraju godinu dana nakon što je plaćena novčana kazna izrečena za prekršaj, odslužena kazna zatvora, odrađen društveno koristan rad ili je kao glavna kazna određena zabrana vožnje.

Pripadajuće poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o prometu

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o prometu na engleskom (možda ne sadrži sve izmjene)

Poveznica se otvara u novom prozoruZakoni o prekršajnom postupku

Poveznica se otvara u novom prozoruZakonik o prekršajnom postupku na engleskom (možda ne sadrži sve izmjene)

Posljednji put ažurirano: 01/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.