Inculpați (proceduri penale)

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

Unde se va judeca procesul?

Cauza va fi judecată de instanța districtuală pe raza căruia s-a săvârșit infracțiunea.

Procesul dumneavoastră se va judeca în mod public, cu excepția cazului în care instanța dispune judecarea cauzei în ședință secretă. Constituția stabilește motivele pentru judecarea procesului în ședință secretă.

În Cipru, procesele nu se judecă de către un juriu. Instanța, alcătuită din judecători profesioniști, este judecătorul de drept și de fapt.

Acuzațiile pot fi modificate în timpul procesului?

Actul de acuzare poate fi modificat în timpul procesului dacă instanța este de acord. Această situație se poate produce dacă informațiile conținute în actul de acuzare sunt incomplete sau pentru a stabili acuzațiile în funcție de probele existente.

În timpul procesului se pot aduce noi acuzații dacă acestea rezultă din probe și dacă instanța le admite. În acest caz, procesul se poate amâna pentru a vă permite să vă construiți apărarea.

Dacă la finalul procesului un capăt de acuzare este doar parțial probat, iar aceasta constituie o infracțiune independentă, puteți fi condamnat pentru respectiva infracțiune fără a fi modificat actul de acuzare. De asemenea, puteți fi condamnat pentru tentativă de săvârșire a unei infracțiuni de care sunteți învinuit, fără a fi modificat actul de acuzare. La finalul procesului, instanța poate dispune adăugarea unor capete de acuzare suplimentare care rezultă din probe și vă poate condamna fără a fi modificat rechizitoriul. Aceasta nu trebuie să conducă la o eroare judiciară.

Vă puteți schimba pledoaria în timpul procesului în ceea ce privește toate sau oricare dintre acuzații dacă instanța vă permite acest lucru. Dacă pledați vinovat la o parte dintre acuzații, instanța va audia cauza pentru celelalte acuzații. Dacă pledați vinovat la toate acuzațiile, instanța va trece direct la procesul de condamnare.

Care sunt drepturile mele în timpul procesului?

Aveți dreptul la un proces echitabil și public într-un interval rezonabil, judecat de o instanță independentă, imparțială și competentă înființată prin lege.

Hotărârea instanței trebuie să fie motivată și, în general, este pronunțată în mod public, cu excepția cazului în care publicitatea ar afecta interesele justiției.

Dacă sunteți acuzat de săvârșirea unei infracțiuni penale, aveți următoarele drepturi constituționale:

 • dreptul de a fi informat într-o limbă pe care o înțelegeți în cel mai scurt timp și pe larg cu privire la natura și temeiul acuzațiilor formulate împotriva dumneavoastră;
 • dreptul de a dispune de timpul și mijloacele adecvate în vederea construirii apărării dumneavoastră;
 • dreptul de a vă apăra personal sau printr-un avocat ales de dumneavoastră sau, în cazul în care nu vă permiteți consultanța juridică, dreptul de a primi asistență judiciară, dacă acest lucru este în interesul justiției;
 • dreptul de a interoga martorii acuzării și de a dispune aplicarea acelorași condiții în cazul martorilor dumneavoastră și ai martorilor acuzării.
 • dreptul de a beneficia de asistența gratuită a unui interpret dacă nu înțelegeți sau nu vorbiți limba utilizată în instanță.

Trebuie să fiu prezent la proces?

Dacă ați primit o citație prin care vi se solicită să vă înfățișați în fața instanței, sunteți obligat să vă prezentați. În caz de neprezentare, se va emite un mandat de arestare pe numele dumneavoastră.

Pe parcursul procesului voi sta în arest sau vor fi pus în libertate?

În general, pe durata procesului veți fi eliberat pe cauțiune, cu excepția cauzelor grave. Arestul poate fi dispus dacă există riscul major de a nu vă prezenta la proces în cazul în care sunteți pus în libertate. De asemenea, cererea de eliberare pe cauțiune poate fi respinsă dacă există riscul săvârșirii altor infracțiuni în cazul în care sunteți pus în libertate.

Dacă cererea de eliberare pe cauțiune este respinsă și cauza este judecată în fața unei instanțe districtuale, nu puteți fi reținut mai mult de opt zile până la următoarea înfățișare. Perioada de arest nu este limitată atunci când cauza este judecată de Instanța superioară.

Aveți dreptul să atacați hotărârea privind respingerea cauțiunii. Calea de atac trebuie introdusă în termen de 10 zile de la pronunțarea hotărârii.

Nu este stabilit niciun termen limită pentru perioada de arest până la proces, însă trebuie să fiți judecat într-un interval rezonabil.

Locuiesc într-un alt stat membru. Pot lua parte la proces prin legătură video?

Nu există nicio prevedere referitoare la participarea la un proces penal prin legătură video.

Voi fi reprezentat de un avocat în timpul procesului?

Nu este obligatoriu să fiți reprezentat în proces de un avocat. Aveți dreptul să vă apărați personal. În cazul în care sunteți reprezentat de un avocat, vă este permis să schimbați avocatul în orice etapă a procesului.

Dacă nu vă permiteți să apelați la serviciile unui avocat, puteți avea dreptul la asistență juridică gratuită dacă acest lucru este în interesul justiției.

Dacă sunteți reprezentat în proces de un avocat, acesta va asigura apărarea dumneavoastră. Dacă vă apărați personal aveți aceleași drepturi, inclusiv dreptul la tăcere și privilegiul împotriva auto-incriminării.

Care este rolul meu în proces?

După ce acuzarea și-a susținut cauza, aveți dreptul să declarați în instanță că nu niciunul din capetele de acuzare nu este întemeiat pentru oricare dintre următoarele motive:

 • nu au existat probe care să dovedească un element esențial al infracțiunii,
 • probele acuzării s-au dovedit a fi discutabile și insuficiente pentru stabilirea cu certitudine a vinovăției.

Dacă instanța vă acceptă argumentele, veți fi achitat fără a fi chemat să vă susțineți cauza.

Dacă instanța decide că trebuie să răspundeți acuzațiilor formulate împotriva dumneavoastră, aceasta trebuie să vă informeze cu privire la următoare drepturi:

 • dreptul de a depune mărturie sub jurământ. Dacă depuneți mărturie sub jurământ, acuzația vă va supune unui contra-interogatoriu.
 • dreptul de a da o declarație fără prestare de jurământ din boxa acuzaților. În acest caz, nu veți fi obligat să vă supuneți unui contra-interogatoriu;
 • dreptul la tăcere. Nu se pot trage niciun fel de concluzii nefavorabile pe baza exercitării dreptului la tăcere.

Pot cita martori în apărarea mea?

Indiferent dacă alegeți să depuneți sau nu mărturie, aveți dreptul să citați martori în apărarea dumneavoastră.

Dacă alegeți să depuneți mărturie sub jurământ și vi se adresează o întrebare incriminatorie, trebuie să fiți informat de instanță cu privire la dreptul dumneavoastră de a nu răspunde.

Ce se întâmplă dacă mint în instanță?

Dacă faceți declarații mincinoase în proces săvârșiți infracțiunea de sperjur, care se pedepsește cu închisoarea.

Care sunt drepturile mele în legătură cu acuzațiile formulate împotriva mea?

Aveți dreptul să contestați probele acuzării prin interogarea martorilor acuzării. De asemenea, puteți formula obiecții referitoare la probe.

Pot prezenta probe în sprijinul cauzei mele?

Puteți prezenta orice probe în sprijinul apărării dumneavoastră care să fie relevante pentru faptele judecate și admisibile de lege. În cazul în care invocați buna dumneavoastră reputație, puteți cita un martor care să o confirme în apărarea dumneavoastră.

Pot apela la serviciile unui detectiv particular pentru a colecta probe în numele meu?

Da. Probele colectate pot fi prezentate în instanță în aceleași condiții ca orice alte probe.

Informațiile privind cazierul meu judiciar vor fi luate în considerare?

Cazierul dumneavoastră judiciar nu poate fi făcut public în timpul procesului decât în cazul în care decideți să depuneți mărturie și invocați buna dumneavoastră reputație prin formularea unei acuzații împotriva reputației unui martor al acuzării în timpul interogatoriului.

Evidența infracțiunilor dumneavoastră anterioare poate fi prezentată instanței, cu condiția ca infracțiunea pentru care sunteți judecat este similară altor infracțiuni săvârșite de dumneavoastră.

Condamnările dumneavoastră anterioare într-un alt stat membru pot fi luate în considerare dacă acestea nu s-au prescris.

Ce se întâmplă la finalul procesului?

La finalul procesului, părțile prezintă concluziile finale, iar instanța își pronunță hotărârea.

Instanța vă poate condamna sau vă poate achita.

Dacă sunteți condamnat, aveți dreptul să vă adresați instanței înainte de pronunțarea sentinței, pentru a solicita reducerea sentinței dumneavoastră.

 

Pentru informații referitoare la sentințele posibile, a se vedea aici.

Care este rolul victimei pe parcursul procesului?

Victima nu joacă un rol anume în proces, însă poate fi citată să depună mărturie cu privire la circumstanțele săvârșirii infracțiunii și cu privire la vătămarea, daunele și pierderea suferită în urma acesteia.

În procesul de condamnare, acuzarea poate solicita victimei să descrie consecințele infracțiunii. În cazul în care acceptați să oferiți despăgubiri victimei sau aceasta este pregătită să ierte fapta, sentința dumneavoastră poate fi redusă.

Pedepse

În continuare sunt enumerate diversele sentințe care pot fi pronunțate de o instanță din Cipru.

 • Închisoare
 • , respectiv, încarcerarea într-o închisoare de stat pentru o perioadă specificată.
 • Închisoare temporară. Dacă sunteți condamnat pentru o infracțiune care se pedepsește cu închisoare până la cel mult trei ani, puteți fi condamnat la închisoare temporară până la cel mult 52 de săptămâni. Perioada de încarcerare săptămânală durează de vineri, ora 8.00 până luni, ora 17.00.
 • Închisoare cu suspendare. În cazul în care condamnarea dumneavoastră la închisoare este de cel mult doi ani, executarea acesteia poate fi suspendată pentru o perioadă de trei ani, în anumite condiții. În cazul încălcării acestora, condamnarea inițială la închisoare se aplică, iar acest lucru poate avea și alte consecințe.
 • Eliberare condiționată. Instanța poate emite un ordin de eliberare condiționată prin care vă impune să rămâneți sub supravegherea unui ofițer însărcinat cu ținerea dumneavoastră sub observație pentru o perioadă cuprinsă între un an și trei ani. Legea conține prevederi speciale pentru tratamentul infractorilor minori.
 • Infractorii tineri.Vârsta pentru răspundere penală este 14 ani. Condamnarea la închisoare a persoanelor cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani este rară.
 • Hotărâre prin care se dispune mutarea unui minor din familia acestuia.
 • În cazul în care un părinte sau o persoană responsabilă pentru un minor este condamnat(ă) pentru anumite infracțiuni, instanța poate dispune mutarea copilului într-un loc sigur. Acesta devine apoi responsabilitatea directorului departamentului de asistență socială.
 • Obligația privind tratarea unui dependent de droguri. O persoană condamnată pentru o infracțiune în materie de droguri poate fi obligată să urmeze un tratament la un centru de dezintoxicare, în loc să i se aplice orice altă pedeapsă, cu condiția ca persoana respectivă să accepte.
 • Oferirea unei garanții pentru prezentarea în instanță. În acest caz, se impun condiții care vă obligă la respectarea legii o anumită perioadă. În cazul încălcării condiției, puteți fi condamnat atât pentru nerespectarea ordinului, cât și pentru infracțiunea inițială.
 • Instanța vă poate sili să respectați ordinea publică o anumită perioadă.
 • Interdicția de a asista la evenimente sportive. Dacă aveți o condamnare pentru un act (acte) de violență la o partidă de fotbal sau orice altă competiție de atletism, instanța vă poate interzice, pe lângă orice altă pedeapsă, să asistați la partide de fotbal sau competiții de atletism.
 • Ordin de confiscare a produsului infracțiunii.
 • Pierderea dreptului de a conduce autovehiculul. În cazul unei condamnări pentru o infracțiune rutieră, vă puteți pierde dreptul de a conduce pe drumurile publice. Aceasta se adaugă la orice altă pedeapsă pe care o poate impune instanța.
 • Pierderea dreptului de a deține sau utiliza o armă de tir sportiv. Aceasta este valabilă în cazul în care sunteți condamnat pentru folosirea ilegală a armei pentru urmărirea vânatului.
 • Ordin de confiscare. Puteți fi silit să renunțați la orice drepturi asupra unor obiecte pe care le dețineți sau pe care le-ați obținut ilegal.
 • Ordin de demolare.
 • Instanța poate dispune demolarea unei clădiri construite ilegal.

Linkuri relevante

Site-ul guvernului care face referire la Constituție

 

Ultima actualizare: 18/07/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici