La version originale de cette page letton a été modifée récemment. La version linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos traducteurs.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Lettonie

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď je daná osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, ktorý sa rieši súdnou cestou. Informácie o drobných priestupkoch, ako napr. dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia uložením sankcie, ako je napr. pokuta, nájdete na Informačnej stránke 5. Ak ste sa stali obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.

Contenu fourni par
Lettonie

Zhrnutie trestnoprávneho konania

Nižšie nájdete súhrn zvyčajných fáz trestnoprávneho konania:

  • vyšetrovanie,
  • trestné konanie,
  • vypočutie veci na súde prvého stupňa,
  • preskúmanie prípadu na odvolacom súde,
  • preskúmanie prípadu na najvyššom súde,
  • preskúmanie aktuálnych rozhodnutí súdu.

Podrobné informácie o fázach tohto konania a o vašich právach nájdete na informačných stránkach.

Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestnoprávnych konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu, a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie

1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

  • Vyšetrovanie
  • Žaloba
  • Určité procesné kroky

3 – Moje práva počas súdneho konania

4 – Moje práva po skončení súdneho konania

5 – Dopravné priestupky

Súvisiace odkazy

Zákon o trestnoprávnom konaní

Trestné právo

Orgány štátnej polície

Úrad prokurátora

Advokátska komora Lotyšska

Lotyšské súdy

Posledná aktualizácia: 23/05/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Donnez votre avis

Utilisez le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires et suggestions concernant notre nouveau site web