La version originale de cette page letton a été modifée récemment. La version linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos traducteurs.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Lettonie

Nezávislá právní pomoc je velmi důležitá, pokud se nějakým způsobem účastníte trestního řízení. V informačních přehledech se dozvíte, kdy a za jakých okolností máte nárok na to být zastupováni právníkem. Rovněž se dozvíte, co pro vás právník může udělat. Tento obecný přehled podává informace o tom, jak najít právníka a jak uhradit jeho náklady, pokud je sami nejste schopni zaplatit.

Contenu fourni par
Lettonie

Jak najít právníka

Pokud potřebujete právníka, obraťte se na Lotyšskou advokátní komoru. Mají seznam advokátů, kteří vykonávají právní praxi v Lotyšsku.

Ať jste drženi ve vyšetřovací vazbě, či nikoli, můžete informovat vyšetřovací orgán (vyšetřovatele / státního zástupce / soud), že potřebujete právní pomoc. Dostanete informace o advokátech ex offo nebo advokát ex offo bude informován o tom, že potřebujete právní rady, a poskytne vám je.

Nejlepším řešením je, abyste se vy nebo vaši příbuzní dohodli s právníkem, který se bude vaším případem zabývat tak dlouho, jak bude potřeba.

Jak uhradit náklady na právníka

Za právníky je třeba platit a klient a právník se o odměně dohodnou písemnou smlouvou. Pokud se s právníkem nedohodnete, zajistí vám nezbytnou právní pomoc stát a uhradí ji ze státního rozpočtu.

Související odkazy

Zákon o trestním řízení

Zákon o advokátní komoře

Zákon o státem poskytované právní pomoci

Předpis o státem poskytované právní pomoci

Lotyšská advokátní komora

Orgán právní pomoci

Poslední aktualizace: 16/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Donnez votre avis

Utilisez le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires et suggestions concernant notre nouveau site web