Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Malta

Vähäiset liikennerikkomukset (infringements), joita nimitetään myös rikoslaissa luetteloiduiksi rikkomuksiksi (scheduled offences), käsittelee Commissioner for Justice -tuomari hallintomenettelyssä.

Sisällön tuottaja:
Malta

Miten käsitellään vähäisiä liikennerikkomuksia?

Ylinopeusrikkomukset, pysäköintivirheet ja muut vastaavat rikkomukset käsitellään Court of Magistrates ‑tuomioistuimessa samalla tavalla kuin muut vähäiset rikkomukset.

Nämä rikkomukset käsittelee tuomari, josta käytetään nimitystä Commissioner for Justice.

Rikkomukseen syyllistynyt haastetaan Commissioner for Justicen kuultavaksi. Haasteessa esitetään yhteenveto syytteeseen sisältyvistä tosiseikoista ja varoitetaan, että jos vastaaja ei saavu kuultavaksi, hänen katsotaan myöntävän syyllisyytensä tekoon, josta häntä syytetään. Haasteessa ilmoitetaan myös, mikä rangaistus vastaajalle voidaan määrätä, jos hänen todetaan syyllistyneen rikkomukseen.

Jos vastaaja maksaa sakon viimeistään kolme päivää ennen käsittelypäivää, asian käsittelystä voidaan luopua eikä vastaajan tarvitse mennä oikeusasioiden valtuutetun luo. Jos vastaaja kuitenkin kiistää syytteen, asia käsitellään oikeudenkäyntiasiana. Syyttäjä esittelee oman näkemyksensä ja vastaaja oman näkemyksensä asiasta. Sen jälkeen Commissioner for Justice päättää, onko vastaaja syyllistynyt haasteessa määriteltyyn luetteloituun rikkomukseen.

Jos Commissioner for Justice päättää, että vastaaja on syyllistynyt luetteloituun rikkomukseen, hän toteaa vastaajan syylliseksi ja määrää hänet maksamaan sakkoa enintään 1 164,69 euroa. Vähimmäissakko on 23,29 euroa. Commissioner for Justice voi, jos laissa niin säädetään, määrätä sakon lisäksi myös, että rikkomuksen tekemiseen käytetyt välineet takavarikoidaan ja/tai että vastaajan ajokortti peruutetaan tai vastaaja määrätään ajokieltoon.

Syytetoimiin voidaan ryhtyä myös muun jäsenvaltion kansalaisen tekemän luetteloidun rikkomuksen perusteella, jos rikkomuksesta toimitetaan epäillylle haaste. Jos haasteen saanut henkilö ei noudata haastetta, hänen katsotaan myöntävän syyllisyytensä. Haasteen saaneen lähiomainen tai asianajaja voi edustaa häntä valtakirjalla.

Jos vastaaja on tyytymätön Commissioner for Justicen päätökseen, hän voi hakea päätöksen kumoamista tai muuttamista Court of Magistratesilta 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta.

Merkitäänkö tällaiset rikkomukset rikosrekisteriini?

Tällaisia rikkomuksia ei merkitä tuomitun mainetodistukseen (conduct certificate) eikä rikosrekisteriin.

Päivitetty viimeksi: 20/12/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme