Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Miten käsitellään vähäisiä liikennerikkomuksia?

Vähäisiä liikennerikkomuksia eivät Itävallassa käsittele tuomioistuimet vaan hallintoviranomaiset. Tuomioistuimessa käsitellään vain henkilövahinkoon johtavat liikennerikokset (ruumiinvamman tuottamus).

Liikennerikkomuksesta voidaan määrätä kolmenlaisia sakkoja.

Rikesakko (Organstrafverfügung) on kiinteämääräinen, enintään 36 euron maksu, joka määrätään liikennerikkomuksesta (esimerkiksi pysäköintivirheestä). Jos rikesakkoa ei makseta, asiasta ilmoitetaan hallintoviranomaiselle. Tämä voi johtaa asian uuteen käsittelyyn ja suurempaan sakkoon.

Nimeämätöntä rikesakkoa (Anonymverfügung) ei määrätä tietylle henkilölle, vaan sakkoilmoitus lähetetään henkilölle, jonka viranomainen voi olettaa tai helposti paljastaa rikkomuksen tekijäksi (esim. autonomistaja).

Tällainen rikesakko voidaan määrätä esimerkiksi lievästä ylinopeudesta (nopeusrajoituksen ylittäminen 10–20 km:llä/t), ja sen suuruus voi olla enintään 220 euroa. Jos sakkoa ei makseta neljän viikon kuluessa, sakkomääräys raukeaa ja auton omistajaa vastaan nostetaan kanne hallinto-oikeudessa.

Jos toimivaltainen viranomainen ilmoittaa liikennerikkomuksesta (esim. lievää suuremmasta ylinopeudesta), joka on todettu automaattisessa valvonnassa (esim. keskinopeusvalvonta), viranomainen voi määrätä enintään 365 euron suuruisen sakon (Strafverfügung). Tällaisesta sakosta voi tehdä kirjallisen tai suullisen valituksen kahden viikon kuluessa.

Valitus on tehtävä sakon määränneelle viranomaiselle.

Heinäkuusta 2005 on ollut käytössä liikennerikkomusten virhepistejärjestelmä (riskikuljettajiin kohdistuvia toimenpiteitä varten). Virhepisteitä saa 13 erilaisesta vaarallisesta liikennerikkomuksesta (Vormerkdelikte).

Ulkomaalainen kuljettaja joutuu ajokieltoon jäätyään kolmannen kerran kiinni vaarallisesta liikennerikkomuksesta.

Laki EU:n jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten määräämien taloudellisten seuraamusten täytäntöönpanosta (EU-Verwaltungsstrafvollstreckungsgesetz) tuli voimaan 1. maaliskuuta 2008. Sen mukaisesti Itävallassa voidaan panna täytäntöön rangaistus missä tahansa EU:n alueella tapahtuneista liikennerikkomuksista.

Miten käsitellään muita vähäisiä rikkomuksia?

Vähäisestä rikkomuksesta määrätään yleensä hallinto-oikeudellisista seuraamuksista annetun lain (Verwaltungsstrafgesetz) mukainen rangaistus. Seuraamuksia on kahdentyyppisiä. Tavallisin seuraamus on sakko, ja joissakin olosuhteissa voidaan määrätä vankeusrangaistus. Toimivaltainen viranomainen on se, joka on paikallisesti ja aineellisoikeudellisesti vastuussa asiasta (ks. Administrative Instanzenzüge).

Yleistietoa oikeussuojasta hallintoviranomaisen määräämää seuraamusta vastaan on täällä.

Merkitäänkö tällaiset rikkomukset rikosrekisteriini?

Itävallassa hallinto-oikeudellisista seuraamuksista ei tule merkintää rikosrekisteriin.

Päivitetty viimeksi: 22/06/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme