Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Μπορώ να ασκήσω έφεση;

Μπορείτε να ασκήσετε έφεση τόσο κατά της δικαστικής απόφασης όσο και κατά της απόφασης επιμέτρησης της ποινής. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταθέσετε αίτηση έφεσης ενώπιον του Court of Criminal Appeal (Ποινικό Εφετείο). Εάν ασκείτε έφεση κατά απόφασης του Court of Magistrates, η αίτηση πρέπει να κατατεθεί εντός οκτώ εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση από σώμα ενόρκων και, στη συνέχεια, απόφαση επιμέτρησης ποινής από το Criminal Court, η έφεση πρέπει να ασκηθεί εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία απαγγελίας της ποινής.

Και στις δύο περιπτώσεις, μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης επί της ουσίας ή/και κατά της απόφασης επιμέτρησης της ποινής.

Τι γίνεται εάν ασκήσω έφεση;

Εάν σας έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης από το Court of Magistrates και έχετε ασκήσει έφεση, η εκτέλεση της απόφασης αναστέλλεται μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της έφεσης.

Αντιθέτως, εάν σας έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης από το Criminal Court κατόπιν καταδικαστικής απόφασης, θα τεθείτε αμέσως υπό κράτηση και η εκτέλεση της ποινής δεν θα ανασταλεί σε περίπτωση που ασκήσετε έφεση. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση εν αναμονή της απόφασης επί της έφεσης κατά κανόνα, όμως, το αίτημα αυτό δεν γίνεται δεκτό.

Ο νόμος δεν προβλέπει σαφώς καθορισμένη προθεσμία για την εξέταση της έφεσης, αλλά κατά κανόνα η έφεση εξετάζεται έπειτα από διάστημα μερικών μηνών.

Κατά κανόνα, δεν μπορείτε να προσκομίσετε νέα αποδεικτικά στοιχεία κατά την εξέταση της έφεσης, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως π.χ. εάν δεν γνωρίζατε τα αποδεικτικά στοιχεία ή εάν τα αποδεικτικά στοιχεία ήταν απαράδεκτα κατά τον χρόνο διεξαγωγής της δίκης.

Τι γίνεται κατά την εκδίκαση της έφεσης;

Εάν ασκείτε έφεση κατά απόφασης του Court of Magistrates και οι καταθέσεις των μαρτύρων δεν έχουν καταγραφεί, θα εξεταστούν αρχικά οι μάρτυρες και στη συνέχεια ο συνήγορός σας και η κατηγορούσα αρχή θα προβούν στις αγορεύσεις τους υπέρ και κατά της έφεσης.

Εάν οι καταθέσεις των μαρτύρων έχουν καταγραφεί, οι διάδικοι προβαίνουν απευθείας στις αγορεύσεις τους. Εάν ασκείτε έφεση κατά απόφασης επιμέτρησης ποινής του Criminal Court, οι συνήγοροί σας θα προβάλουν τους ισχυρισμούς τους προς στήριξη της έφεσης και, στη συνέχεια, η κατηγορούσα αρχή θα αντικρούσει τους ισχυρισμούς.

Στο τέλος της δίκης, το δικαστήριο σας καταδικάζει ή σας απαλλάσσει από τις εναντίον σας κατηγορίες. Είναι επίσης δυνατόν να απαλλαχθείτε/καταδικαστείτε για μέρος των κατηγοριών.

Τι γίνεται εάν η έφεση είναι επιτυχής/ανεπιτυχής;

Εάν η έφεση είναι επιτυχής, η απόφαση τροποποιείται ή ακυρώνεται ανάλογα με το αίτημά σας στην αίτηση έφεσης.

Εάν η έφεση είναι ανεπιτυχής, το δικαστήριο θα επικυρώσει την προηγούμενη απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, εάν σας είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης από το Court of Magistrates, θα τεθείτε αμέσως υπό κράτηση.

Δεν έχετε δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης του Court of Criminal Appeal. Εάν η αρχική απόφαση αποδειχθεί εσφαλμένη, δεν δικαιούστε αυτομάτως αποζημίωση.

Εάν η έφεσή σας τελεσφορήσει και η καταδικαστική απόφαση ακυρωθεί, δεν θα καταχωρηθεί κανένα στοιχείο σχετικά με την καταδίκη.

Η καταδικαστική απόφαση του Court of Magistrates ή του Criminal Court καθίσταται οριστική και αμετάκλητη, εάν δεν ασκηθεί έφεση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή κατόπιν σχετικής απόφασης του Court of Criminal Appeal.

Κατάγομαι από άλλο κράτος μέλος. Είναι δυνατόν να με στείλουν πίσω στη χώρα μου μετά τη δίκη;

Εάν κατάγεστε από άλλο κράτος μέλος, το δικαστήριο δεν θα διατάξει την έκδοσή σας στη χώρα σας. Μπορείτε, ωστόσο, να υποβάλετε αίτημα προς την κυβέρνηση για να εκτίσετε την ποινή σας στο κράτος μέλος καταγωγής σας.

Αντίστοιχο αίτημα μπορεί να υποβληθεί από τη κυβέρνηση της χώρας σας αυτοβούλως ή προς στήριξη δικού σας αιτήματος. Το αίτημα πρέπει να γίνει δεκτό από τις κυβερνήσεις και των δύο χωρών.

Η μεταφορά σας δεν πραγματοποιείται αυτομάτως και πρέπει να γίνει κατόπιν αιτήματος δικού σας ή/και της κυβέρνησής σας.

Η απόφαση για την έκδοσή σας στη χώρα σας δεν αποτελεί δικαστική απόφαση, αντίθετα λαμβάνεται από κοινού από την κυβέρνηση της χώρας σας και την κυβέρνηση του κράτους μέλους που σας καταδίκασε για ένα αδίκημα. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει δυνατότητα να ασκήσετε έφεση κατά της εν λόγω απόφασης.

Πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες/καταδίκη

Οι κατηγορίες για τις οποίες καταδικαστήκατε θα εμφανίζονται στο πιστοποιητικό διαγωγής σας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως π.χ. εάν είστε κάτω των δεκαοκτώ ετών κατά τον χρόνο τέλεσης του αδικήματος, η καταδικαστική απόφαση δεν καταχωρείται στο πιστοποιητικό διαγωγής σας.

Οι παραπάνω πληροφορίες τηρούνται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας στην αστυνομική διεύθυνση.

Το ποινικό σας μητρώο τηρείται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό. Ωστόσο, οι καταδικαστικές αποφάσεις δεν καταχωρούνται στο πιστοποιητικό διαγωγής σας μετά την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος, που κυμαίνεται από έξι μήνες έως δέκα έτη ανάλογα με τη διάρκεια της επιβλητέας ποινής. Ορισμένες, όμως, καταδικαστικές αποφάσεις, π.χ. για εγκλήματα που συνδέονται με ναρκωτικές ουσίες, καταχωρούνται πάντοτε στο πιστοποιητικό διαγωγής, ανεξάρτητα το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει.

Δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για την τήρηση του ποινικού σας μητρώου από τον Αρχηγό της Αστυνομίας. Δεν μπορείτε να εναντιωθείτε στην τήρηση των πληροφοριών αυτών, καθώς προβλέπεται από τον νόμο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/12/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο