Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Οι παραβάσεις των κανόνων οδικής κυκλοφορίας ρυθμίζονται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ο οποίος ορίζει ιδίως τις παραβάσεις που συνδέονται με την κατανάλωση οινοπνεύματος, με τα όρια ταχύτητας και τις παραβάσεις που συνδέονται με τη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος.

Ποιες παραβάσεις συνδέονται με την κατανάλωση οινοπνεύματος;

Πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με την ποσότητα του οινοπνεύματος. Η βασική ποσότητα με την οποία η κατανάλωση οινοπνεύματος καθίσταται κολάσιμη είναι 0,5 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος. Πάνω από αυτή την ποσότητα είναι αρμόδιο το πταισματοδικείο (σοβαρό πταίσμα) και έχει δικαιοδοσία για ποσότητα οινοπνεύματος κατώτερη του 1,2 γραμμαρίων ανά λίτρο αίματος. Με την υπέρβαση αυτού του ορίου, η δικαιοδοσία υπάγεται στο πλημμελειοδικείο (πλημμέλημα).

Ο νόμος προβλέπει επίσης την περίπτωση έκδηλων συμπτωμάτων μέθης. Πράγματι, εάν ανιχνευθεί ποσότητα κατώτερη από 0,5 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος, αλλά παρουσιάζετε έκδηλα συμπτώματα μέθης, η αντιμετώπισή σας θα είναι σαν να έχετε τουλάχιστον 0,5 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος. Επίσης, σε περίπτωση ποσότητας μεταξύ 0,5 και 1,2 γραμμαρίων ανά λίτρο αίματος, αλλά με παρουσία έκδηλων συμπτωμάτων μέθης του οδηγού, η αντιμετώπισή του θα είναι σαν να έχει τουλάχιστον 1,2 γραμμάρια οινοπνεύματος ανά λίτρο αίματος.

Ποιες κυρώσεις μπορεί να σας επιβληθούν;

Ενδέχεται να σας επιβληθούν οι ακόλουθες ποινές: φυλάκιση, πρόστιμο, απαγόρευση οδήγησης (προσωρινή, οριστική, άμεση αφαίρεση διπλώματος) ή κατάσχεση του οχήματος. Οι κυρώσεις ποικίλλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

Ποιες παραβάσεις συνδέονται με την ταχύτητα;

Οι παραβάσεις που συνδέονται με την ταχύτητα είναι τρεις:

Η απλή παράβαση

Είναι κάθε υπέρβαση του ορίου ταχύτητας που δεν εντάσσεται σε άλλη κατηγορία. Η κύρωση για μια απλή παράβαση είναι η πληρωμή μιας κλήσης και η υπόθεση λήγει.

Η σοβαρή παράβαση

Η κύρωση είναι η επιβολή προστίμου (από 25 έως 500 ευρώ).

Το πλημμέλημα μεγάλης ταχύτητας (μόνο σε περίπτωση υποτροπής μετά από σοβαρή παράβαση)

Η κύρωση είναι η επιβολή προστίμου (από 500 έως 10.000 ευρώ) με ποινή φυλάκισης (8 ημερών έως 3 ετών) ή μία από αυτές τις ποινές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπερβάσεις των ορίων ταχύτητας και την κατηγοριοποίηση με βάση της σοβαρότητά τους, συμβουλευθείτε το Υπουργείο Μεταφορών.

Ποιες παραβάσεις συνδέονται με τη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος;

Το αδίκημα της φυγής

Σε περίπτωση ατυχήματος (ανεξάρτητα από τη φύση ή τη σημασία της ζημίας) οφείλετε να παραμείνετε στον τόπο του ατυχήματος μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι διατυπώσεις, διαφορετικά θα έχετε διαπράξει το αδίκημα της φυγής.

Σε περίπτωση αδικήματος φυγής, διατρέχετε κίνδυνο φυλάκισης, επιβολής προστίμου και απαγόρευσης οδήγησης.

Εγκατάλειψη προσώπου που διατρέχει κίνδυνο

Η εγκατάλειψη ενός προσώπου που βρίσκεται σε κίνδυνο είναι αξιόποινη πράξη, εάν χωρίς να διατρέχετε σοβαρό κίνδυνο ο ίδιος ή κάποιος άλλος, παραλείψετε εκούσια να συντρέξετε ή να συνδράμετε ένα πρόσωπο εκτεθειμένο σε σοβαρό κίνδυνο, ανεξάρτητα αν η κατάσταση αυτού το προσώπου έχει διαπιστωθεί από εσάς τον ίδιο ή η κατάσταση αυτή σας έχει γνωστοποιηθεί από τα πρόσωπα που ζητούν τη βοήθειά σας.

Διατρέχετε τον κίνδυνο, σε περίπτωση εγκατάλειψης προσώπου που χρήζει βοηθείας, να σας επιβληθεί ποινή φυλάκισης 8 ημερών έως 5 ετών και πρόστιμο από 251 έως 10.000 ευρώ, ή μία από τις δύο ποινές.

Σωματική βλάβη από αμέλεια και ανθρωποκτονία από αμέλεια

Η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο δικαστήριο ως χωριστή υπόθεση μη συνδεόμενη με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπουργείο Μεταφορών, υπέρβαση ορίου ταχύτητας

Τα νέα στοιχεία του κώδικα οδικής κυκλοφορίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο