Defendants (criminal proceedings)

Ιταλία

These factsheets explain what happens when a person is suspected of or accused of a crime.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

Summary of the criminal process

The following is a summary of the stages in the normal criminal process against adults.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is only intended to be for guidance.

The process starts when the police or the Public Prosecutor comes to know about a fact that might be considered an offence or a crime.

Once the investigation has ended, the Public Prosecutor starts prosecution in order to set off the criminal process unless he thinks the case can be dismissed.

For those crimes which have to be dealt by the Collegiate Court, the Court of “Assise” [similar to Crown Courts in UK; Federal Judicial District in USA], and in some cases by the Single Judge Court, the Public Prosecutor submits a request for trial to the Judge for the preliminary hearing.

Once the preliminary hearing is over the judge can either commit the defendant for trial or abandon prosecution.

For those crimes which fall under the competence of the Single Judge Court or the Justice of the Peace, the Public Prosecutor will serve a summons for trial or a direct summons for trial.

Then there are some special processes: the summary trial, the sanction requested by the parties (plea bargaining), the immediate or summary judgment, the procedure by criminal decree of conviction.

A criminal proceeding usually takes place in three stages: the first instance (Court of “Assise”, Collegiate Court, Single Judge Court, and Justice of the Peace), Appeal, and Court of Cassation [Highest Court].

At first instance all evidence - witnesses and documents - is obtained, and it ends with either conviction or acquittal.

You can appeal against the first instance sentence.

The Court of Appeals takes its decision by either confirming the first instance sentence, or by reversing it partially or totally, or it may quash it by sending it back to the first judge.

You challenge the decision of the Court of Appeals by petitioning the Court of Cassation [the Highest Court].

The Court of Cassation pronounces the judgment by which it states that either the petition is not admissible or rejects it, or even quashes the sentence without sending it back, or finally, it may quash the sentence and send it to the trial judge.

Once all the stages of judgment are over, the sentence is final. If there is a conviction with a sentence, the sentence becomes enforceable at this point.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

For information on minor offences like road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5.

If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in the Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these Factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Looking for evidence
 • Questioning
 • Arrest, detention, preventive custody and European Arrest Warrant
 • End of the preliminary investigation and pre-trial hearing.

3 - My rights during the trial

4 - My rights after the trial

5 - Road traffic offences and other minor offences

Related links

Ministry of Justice

General law issues

Penal law issues

Italian Chambers of Criminal Lawyers

Human Rights

Last update: 25/06/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – Εξασφάλιση νομικής συμβουλής

Η εξασφάλιση νομικής συμβουλής από ανεξάρτητο φορέα είναι πολύ σημαντική όταν εμπλέκεστε με οποιοδήποτε τρόπο σε μια ποινική διαδικασία. Τα δελτία σας ενημερώνουν πότε και υπό ποιες συνθήκες δικαιούστε να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο. Αναφέρουν επίσης τι μπορεί να κάνει για εσάς ο δικηγόρος σας. Το παρόν γενικό δελτίο σας ενημερώνει πώς να βρείτε δικηγόρο και με ποιο τρόπο θα διευθετηθεί η αμοιβή του σε περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε.

Εξεύρεση δικηγόρου

Εάν έχετε συλληφθεί ή τεθεί υπό κράτηση ή προσωρινή κράτηση, μπορείτε αμέσως να διορίσετε προσωπικό συνήγορο της επιλογής σας και να συναντηθείτε μαζί του μετά τη σύλληψη, κράτηση ή προσωρινή σας κράτηση.

Εάν αφεθείτε ελεύθερος με εγγύηση, μπορείτε να διορίσετε προσωπικό συνήγορο και να τον συμβουλεύεστε ανά πάσα στιγμή.

Εάν χρειάζεστε δικηγόρο, μπορείτε να συμβουλευθείτε τους ακόλουθους συνδέσμους:

Εάν δεν διορίσετε συνήγορο, η δικαστική αρχή θα επιλέξει από ειδικό μητρώο και θα διορίσει αυτεπαγγέλτως συνήγορο για λογαριασμό σας.

Αμοιβή δικηγόρου

Κατά κανόνα, θα πρέπει να πληρώσετε τον δικηγόρο σας για τις υπηρεσίες του, είτε τον έχετε επιλέξει ο ίδιος, είτε τον έχει διορίσει το δικαστήριο.

Μπορώ να εξασφαλίσω τις υπηρεσίες δικηγόρου δωρεάν;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για νομική συνδρομή και να εξασφαλίσετε νομική αρωγή με δαπάνες του κράτους, εφόσον το φορολογητέο εισόδημά σας δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.628,16 ευρώ. Εάν συγκατοικείτε με τη σύζυγό σας ή άλλα μέλη της οικογένειάς σας, το φορολογητέο εισόδημα υπολογίζεται αθροίζοντας το σύνολο των εισοδημάτων του κάθε μέλους της οικογένειας. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο όριο εισοδήματος αυξάνεται κατά 1.032,91 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας που συγκατοικεί με τον ενδιαφερόμενο.

Σε ποιες περιπτώσεις αποκλείεται η παροχή νομικής συνδρομής;

Η παροχή νομικής συνδρομής αποκλείεται:

 • σε ποινικές διαδικασίες που αφορούν φοροδιαφυγή,
 • σε περιπτώσεις όπου ο αιτών εκπροσωπείται από περισσότερους του ενός συνηγόρους,
 • σε άτομα για τα οποία έχει εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση για αδικήματα που σχετίζονται με δραστηριότητες της μαφίας, λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού και διακίνηση ναρκωτικών.

Τι πρέπει να κάνω για να λάβω νομική συνδρομή;

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο γραφείο του πταισματοδίκη ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση.

Πρέπει να συμπληρώσετε και να υπογράψετε την αίτηση και να προσκομίσετε τα ακόλουθα:

 • αίτηση για παροχή νομικής συνδρομής,
 • ονοματεπώνυμο, τόπο, ημερομηνία γέννησης και αριθμό φορολογικού μητρώου του ενδιαφερόμενου και όλων των μελών της οικογένειάς σας,
 • βεβαίωση εισοδήματος για το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της αίτησής σας (έγγραφες δηλώσεις),
 • τη δέσμευσή σας να ανακοινώνετε τυχόν σχετικές διακυμάνσεις των εισοδημάτων σας προκειμένου να σας χορηγηθούν ευεργετήματα.

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας είτε αυτοπροσώπως, επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο έγκυρου δελτίου ταυτότητας, είτε μέσω του συνηγόρου σας, ο οποίος θα πρέπει να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής σας. Μπορείτε επίσης να την αποστείλετε μέσω συστημένης επιστολής με βεβαίωση παραλαβής, επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς σας.

Εάν έχετε τεθεί υπό κράτηση, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας από το σωφρονιστικό ίδρυμα στο οποίο κρατείστε.

Εάν τελείτε υπό κατ’ οίκον περιορισμό ή προσωρινή κράτηση, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας σε αστυνομικό της εγκληματολογικής αστυνομίας.

Εάν είστε αλλοδαπός/ υπήκοος τρίτης χώρας εκτός της ΕΕ, πρέπει να επισυνάψετε στην αίτησή σας βεβαίωση της αρμόδιας προξενικής αρχής σχετικά με τα εισοδήματά σας στο εξωτερικό στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτησή σας είναι αληθή.

Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, η εν λόγω βεβαίωση μπορεί να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση. Εάν είστε αλλοδαπός και έχετε τεθεί υπό κράτηση και είστε στη φυλακή για λόγους ασφαλείας ή εάν έχετε συλληφθεί ή τεθεί υπό κατ’ οίκον περιορισμό, η βεβαίωση της αρμόδιας προξενικής αρχής μπορεί να κατατεθεί εντός είκοσι ημερών από την υποβολή της αίτησής σας μέσω του συνηγόρου σας ή συγγενικού σας προσώπου ή και να αντικατασταθεί από έγγραφη υπεύθυνη δήλωση.

Τι συμβαίνει εάν γίνει δεκτή η αίτησή μου για παροχή νομικής συνδρομής;

Εάν ο δικαστής κάνει δεκτή την αίτησή σας, μπορείτε να επιλέξετε τον συνήγορό σας από τους δικηγόρους που βρίσκονται εγγεγραμμένοι σε ειδικά μητρώα που τηρούν οι δικηγορικοί σύλλογοι. Μπορείτε να συμβουλεύεστε τα εν λόγω μητρώα στα γραφεία των κατά τόπους δικηγορικών συλλόγων.

Τα έξοδα που σχετίζονται με την παροχή νομικής συνδρομής και όλα τα έξοδα που αφορούν τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διερμηνέα, θα καταβάλλονται από το κράτος.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕθελοντές Δικηγόροι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Εσωτερικών

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΙταλικές Ενώσεις Ποινικολόγων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικηγορικός Σύλλογος Triveneto

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/06/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

2 – Τα δικαιώματά μου κατά τη διερεύνηση ενός αδικήματος και πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης

Τι είναι η διερεύνηση μιας υπόθεσης;

Η διερεύνηση μιας υπόθεσης περιλαμβάνει σειρά δραστηριοτήτων που διενεργούνται από την κατηγορούσα αρχή και την εγκληματολογική αστυνομία αμέσως μετά την έκδοση ειδοποίησης παράβασης. Η ειδοποίηση παράβασης εκδίδεται αμέσως από την κατηγορούσα αρχή ή την εγκληματολογική αστυνομία ή, σε διαφορετική περίπτωση, κατόπιν αγωγής που ασκεί ο ενάγων ή άλλο φυσικό πρόσωπο.

Ποιος είναι ο σκοπός της διερεύνησης;

Σκοπός της προκαταρκτικής διερεύνησης είναι να εξακριβωθεί κατά πόσον έχει διαπραχθεί ένα αδίκημα/ παράβαση, να βρεθεί ο υπαίτιος και να συγκεντρωθούν αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να προχωρήσει η διερεύνηση και η διαδικασία.

Ποιος διεξάγει τη διερεύνηση της υπόθεσης;

Η διερεύνηση διενεργείται από την κατηγορούσα αρχή, την εγκληματολογική αστυνομία και τον συνήγορο του κατηγορουμένου. Επιπλέον, ο αρμόδιος δικαστής για την προκαταρκτική διερεύνηση (Guidice per le Indagini Preliminari) εγγυάται την τήρηση των διαδικαστικών κανόνων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των διαδίκων.

Ποια είναι τα κύρια στάδια της προκαταρκτικής διερεύνησης;

Αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων

Η κατηγορούσα αρχή και η εγκληματολογική αστυνομία μπορούν να οργανώνουν και να προβαίνουν σε έρευνες, ελέγχους, κατάσχεση αντικειμένων και εγγράφων, εξέταση μαρτύρων, υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, ηλεκτρονική παρακολούθηση και έρευνες χώρων. Οι παραπάνω ενέργειες αποσκοπούν στην αναζήτηση και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Ο συνήγορος του κατηγορουμένου δικαιούται να διενεργήσει έρευνες προς αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων για την υπεράσπισή του.

Ανάκριση

Ένα πρόσωπο που θεωρείται ύποπτο μπορεί να κληθεί σε ανάκριση από την εγκληματολογική αστυνομία ή την κατηγορούσα αρχή. Σκοπός της ανάκρισης είναι να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή του υπόπτου σε ποινικό αδίκημα/ παράβαση.

Σύλληψη, κράτηση, προσωρινή κράτηση και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

Η αστυνομία μπορεί να προβεί σε σύλληψη ενός προσώπου, είτε επ’ αυτοφώρω κατά τη διάπραξη του αδικήματος/ παράβασης ή μετά τη διάπραξή του, εάν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής. Σκοπός της σύλληψης είναι να αποφευχθούν άλλα αδικήματα και να τεθεί ο συλληφθείς υπό προσωρινή κράτηση. Η σύλληψη αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι ο ύποπτος δεν πρόκειται να διαφύγει.

Ο αρμόδιος δικαστής για την προκαταρκτική διερεύνηση μπορεί να αποφασίσει την προσωρινή κράτηση του υπόπτου. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται προκειμένου να αποτραπεί η διάπραξη άλλων αδικημάτων, να επιτραπεί η συλλογή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων και να αποτραπεί η διαφυγή του υπόπτου.

Τέλος, η αστυνομία μπορεί να προβεί σε σύλληψη βάσει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Σκοπός του εν λόγω εντάλματος είναι να τεθεί ο συλληφθείς υπό κράτηση στο αιτούν κράτος.

Ολοκλήρωση προκαταρκτικής διερεύνησης και προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία

Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής διερεύνησης, η κατηγορούσα αρχή προβαίνει στην κίνηση ποινικής δίωξης, εκτός εάν αιτηθεί απόρριψη της υπόθεσης.

Για τα πλέον σοβαρά ποινικά αδικήματα, διενεργείται προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία ενώπιον του δικαστή πριν από την έναρξη της δίκης. Η εν λόγω διαδικασία λειτουργεί ως φίλτρο προκειμένου να αξιολογείται η βάση των κατηγοριών και να αποφεύγονται άσκοπες δίκες. Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να επιλέξει να κριθεί στο πλαίσιο εξωδικαστικής διαδικασίας και, εάν καταδικασθεί, να ζητήσει μείωση της ποινής φυλάκισης που του επιβλήθηκε.

Τα δικαιώματά μου κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης

Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας σε κάθε στάδιο της υπόθεσης, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους συνδέσμους.

Αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων (1)

Μπορεί η αστυνομία να διενεργήσει ελέγχους και να ερευνήσει την κατοικία, το αυτοκίνητο ή τον επιχειρηματικό χώρο μου;

Ναι. Η αστυνομία μπορεί να διενεργεί ελέγχους και τοπικές έρευνες με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της κατηγορούσας αρχής με σκοπό την αναζήτηση και παροχή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με το αδίκημα/ παράβαση που διαπράχθηκε.

Υπάρχει περίπτωση να υποβληθώ σε σωματική έρευνα;

Ναι. Η διενέργεια σωματικής έρευνας προϋποθέτει την έκδοση σχετικού εντάλματος από την κατηγορούσα αρχή. Ωστόσο, η αστυνομία μπορεί να σταματήσει και να υποβάλει ένα πρόσωπο σε σωματική έρευνα με δική της πρωτοβουλία.

Μπορεί η αστυνομία να κατασχέσει έγγραφα και αντικείμενα που φέρω επάνω μου ή που βρίσκονται στην κατοικία, το αυτοκίνητο ή τον επιχειρηματικό χώρο μου;

Ναι. Η αστυνομία μπορεί να κατασχέσει έγγραφα και αντικείμενα που μπορούν να θεωρηθούν απτά αποδεικτικά στοιχεία και που είναι αναγκαία για την απόδειξη ενός πραγματικού περιστατικού είτε με δική της πρωτοβουλία είτε βάσει σχετικού εντάλματος της κατηγορούσας αρχής.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, έρευνας και κατάσχεσης;

Εάν υποβληθείτε σε σωματική έρευνα, μπορείτε να ζητήσετε την παρουσία ενός έμπιστου προσώπου, με την προϋπόθεση ότι μπορεί να προσέλθει άμεσα. Η σωματική έρευνα πρέπει να διενεργείται με σεβασμό προς την αξιοπρέπειά σας.

Σε περίπτωση έρευνας χώρων ή κατάσχεσης βάσει εντάλματος, η αστυνομία οφείλει να σας επιδώσει αντίγραφο του σχετικού εντάλματος, Εάν δεν είστε παρών κατά τη διάρκεια της έρευνας ή της κατάσχεσης, η αστυνομία οφείλει να επιδώσει το αντίγραφο σε οποιονδήποτε βρίσκεται στο σημείο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Έχετε δικαίωμα συνδρομής δικηγόρου, αλλά η αστυνομία δεν είναι υποχρεωμένη να ειδοποιήσει εκ των προτέρων τον δικηγόρο.

Δικαιούμαι να προσφύγω κατά της κατάσχεσης;

Ναι, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης εντός δέκα ημερών από την έκδοση της εντολής κατάσχεσης/ κατακράτησης. Η σχετική απόφαση εκδίδεται από το αρμόδιο δικαστήριο.

Θα μου ζητηθούν δακτυλικά αποτυπώματα, δείγματα γενετικού υλικού (DNA) (π.χ. τρίχες, σάλιο, σωματικά υγρά);

Ναι. Εάν είστε ύποπτος τέλεσης αδικήματος, η αστυνομία μπορεί να ζητήσει δείγματα γενετικού υλικού και δακτυλικά αποτυπώματα προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας. Εάν αρνηθείτε, η αστυνομία έχει το δικαίωμα να λάβει τα δακτυλικά αποτυπώματα ή τα δείγματα με απλή προφορική εντολή της κατηγορούσας αρχής.

Μπορεί να σας ζητηθούν δακτυλικά αποτυπώματα και δείγματα γενετικού υλικού ως αποδεικτικά στοιχεία, μόνον όμως εφόσον είστε ύποπτος για σοβαρά αδικήματα και μόνον κατόπιν δικαστικής εντολής ή, σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν εντάλματος της κατηγορούσας αρχής, το οποίο στη συνέχεια επικυρώνεται από δικαστή.

Μπορώ να ζητήσω τη διεξαγωγή ερευνών για την υπεράσπισή μου;

Ο συνήγορός σας έχει δικαίωμα να διενεργήσει έρευνες για λογαριασμό σας με σκοπό την υπεράσπισή σας, καταφεύγοντας ακόμα και στις υπηρεσίες γραφείου ιδιωτικών ερευνών.

Μπορεί επίσης να λάβει καταθέσεις από μάρτυρες, να ερευνήσει χώρους, να εξουσιοδοτήσει εμπειρογνώμονες και να ζητήσει έγγραφα από δημόσιες υπηρεσίες.

Ο συνήγορός σας μπορεί να προσκομίζει δηλώσεις μαρτύρων και έγγραφα ενώπιον του αρμόδιου δικαστή για την προκαταρκτική διερεύνηση, της κατηγορούσας αρχής και του «Tribunale del Riesame» (ενός ειδικού δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για την επανεξέταση, κατόπιν σχετικού αιτήματος του κατηγορουμένου, εντολών που επιβάλλουν εξαναγκαστικά μέτρα, όπως π.χ. κατ' οίκον περιορισμό ή απέλαση).

Τα εν λόγω στοιχεία λαμβάνονται υπόψη κατά την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

Ανάκριση (2)

Για ποιο λόγο μπορεί να υποβληθώ σε ανάκριση;

Εάν είστε ύποπτος ανάμειξης σε αδίκημα, μπορεί να κληθείτε σε ανάκριση προς επαλήθευση των ισχυρισμών/ κατηγοριών.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να υποβληθείτε σε ανάκριση προκειμένου να αποσαφηνίσετε τη θέση σας.

Εάν έχετε συλληφθεί ή τεθεί υπό προσωρινή κράτηση, κάντε κλικ εδώ.

Θα μου δοθούν πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες πριν από την ανάκριση;

Ναι. Στην κλήτευση σε ανάκριση που θα σας επιδοθεί περιλαμβάνονται περιγραφές των πραγματικών περιστατικών που αφορούν τις εναντίον σας κατηγορίες. Πριν από την έναρξη της ανάκρισης, θα ενημερωθείτε για τις κατηγορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον σας.

Είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω σε ερωτήσεις;

Όχι. Πριν από την έναρξη της ανάκρισης, η αστυνομία και η κατηγορούσα αρχή οφείλουν να σας ενημερώσουν ότι δεν είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Ωστόσο, οφείλετε να απαντήσετε σε ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά σας στοιχεία και προηγούμενες καταδίκες.

Τι γίνεται εάν δεν ομιλώ την τοπική γλώσσα;

Έχετε δικαίωμα να εξασφαλίσετε υπηρεσίες διερμηνέα δωρεάν. Ο διερμηνέας μεταφράζει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις σας.

Μπορώ να έχω δικηγόρο;

Όταν κληθείτε σε ανάκριση, θα ενημερωθείτε ότι έχετε δικαίωμα συνδρομής δικηγόρου. Εάν δεν έχετε δικηγόρο, το δικαστήριο θα διορίσει αυτεπαγγέλτως έναν για λογαριασμό σας. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να εξασφαλίσετε τις υπηρεσίες δικηγόρου, ανατρέξτε στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔελτίο 1.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκρισής σας, πρέπει να έχετε τη συνδρομή δικηγόρου είτε πρόκειται για δικηγόρο της επιλογής σας είτε για αυτεπαγγέλτως διορισθέντα από το δικαστήριο.

Αμέσως μετά τη διάπραξη του αδικήματος, ακόμα και εάν ο συνήγορός σας δεν είναι παρών, η αστυνομία μπορεί να σας υποβάλει ορισμένες ερωτήσεις στις οποίες όμως δεν είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε. Εάν απαντήσετε, οι δηλώσεις σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να συνεχισθεί η διερεύνηση.

Σύλληψη, κράτηση, προσωρινή κράτηση και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (3)

Για ποιο λόγο μπορεί να συλληφθώ;

Η αστυνομία μπορεί να σας συλλάβει επ’ αυτοφώρω, ενώ δηλαδή διαπράττετε το αδίκημα ή έπειτα από καταδίωξη αμέσως μετά τη διάπραξή του.

Η αστυνομία έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει την κράτησή σας λόγω επ’ αυτοφώρω σύλληψης, εφόσον είστε ύποπτος για τη διάπραξη ενός αδικήματος και συντρέχει πραγματικός κίνδυνος διαφυγής σας.

Ο αρμόδιος δικαστής κατά την προκαταρκτική διερεύνηση μπορεί να διατάξει την προσωρινή κράτησή σας, εφόσον υπάρχουν σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία ως προς την ενοχή σας και εφόσον συντρέχει κίνδυνος να επηρεάσετε κατά κάποιον τρόπο τη διαδικασία ή να παρακωλύσετε το έργο της δικαιοσύνης, να τελέσετε άλλα αδικήματα ή να διαφύγετε.

Θα μπορώ να μιλήσω με δικηγόρο;

Ναι. Αμέσως μετά τη σύλληψη ή κράτηση ή μετά την επίδοση εντολής προσωρινής κράτησης σε σωφρονιστικό ίδρυμα, η αστυνομία οφείλει να σας ενημερώσει σχετικά με το δικαίωμά σας να διορίσετε δικηγόρο. Η αστυνομία οφείλει να επικοινωνήσει αμέσως με τον δικηγόρο σας ή, εάν δεν έχετε, με τον δικηγόρο που διόρισε το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να εξασφαλίσετε τις υπηρεσίες δικηγόρου, ανατρέξτε στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔελτίο 1.

Έχετε το δικαίωμα να μιλήσετε με τον δικηγόρο σας αμέσως.

Εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι για την προσωρινή κράτησή σας, οι δικαστικές αρχές ενδέχεται να μην επιτρέψουν να έρθετε σε επαφή με τον συνήγορό σας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες σε περίπτωση σύλληψης ή κράτησης και τις 5 ημέρες σε περίπτωση προσωρινής κράτησης.

Μπορώ να επικοινωνήσω με κάποιο μέλος της οικογένειάς μου;

Ναι. Η αστυνομία θα επικοινωνήσει με τους συγγενείς σας, εφόσον δώσετε την έγκρισή σας.

Θα υποβληθώ σε ανάκριση; Πρέπει να δώσω οποιεσδήποτε πληροφορίες;

Εάν έχετε συλληφθεί ή τεθεί υπό κράτηση, η αστυνομία μπορεί να σας ανακρίνει παρουσία του δικηγόρου σας, χωρίς όμως να είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε στις ερωτήσεις.

Θα ενημερωθείτε σχετικά με τις κατηγορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον σας.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας σχετικά με την κράτησή σας, ο δικαστής μπορεί να σας ανακρίνει, χωρίς όμως να είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε εσείς να υποβληθείτε σε ανάκριση.

Εάν έχετε τεθεί υπό προσωρινή κράτηση, ο δικαστής μπορεί να σας ανακρίνει εντός 5 ημερών από την έναρξη της προσωρινής κράτησής σας (custodial interrogation). Η παρουσία του συνηγόρου σας και ενός διερμηνέα είναι υποχρεωτική και δεν είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Ανάκριση (2).

Τι γίνεται εάν δεν κατανοώ τη γλώσσα;

Έχετε δικαίωμα να εξασφαλίσετε υπηρεσίες διερμηνέα δωρεάν. Ο διερμηνέας μεταφράζει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις σας.

Για πόσο χρόνο μπορεί να παραμείνω υπό κράτηση από την αστυνομία;

Μετά τη σύλληψη ή κράτησή σας, μπορεί να παραμείνετε υπό κράτηση στο κτίριο της αστυνομίας έως 24 ώρες. Η αστυνομία οφείλει να σας μεταφέρει στη φυλακή εντός της παραπάνω προθεσμίας. Ακολουθεί ακροαματική διαδικασία ενώπιον δικαστή για επικύρωση της σύλληψης ή κράτησης εντός 48 ωρών από τη σύλληψη. Μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας, ο δικαστής μπορεί να διατάξει να αφεθείτε αμέσως ελεύθερος ή να τεθείτε υπό προσωρινή κράτηση.

Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης προσωρινής κράτησης;

Ναι. Μπορείτε να αιτηθείτε επανεξέταση της απόφασης ενώπιον του αρμόδιου πολυμελούς δικαστηρίου εντός 10 ημερών από την εκτέλεση της απόφασης. Στη συνέχεια, θα ορισθεί ακροαματική διαδικασία κατά την οποία έχετε το δικαίωμα να παραστείτε και να ζητήσετε την ακρόασή σας. Μπορείτε να προσφύγετε κατά της απόφασης του δικαστηρίου ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου εντός 10 ημερών από την έκδοση της εν λόγω απόφασης.

Τι γίνεται εάν με συλλάβουν βάσει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης;

Εάν έχει εκδοθεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από ένα κράτος μέλος, μπορεί να συλληφθείτε σε άλλο κράτος μέλος και να αποφασισθεί η έκδοσή σας στο αιτούν κράτος κατόπιν ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του εφετείου.

Η αστυνομία μπορεί να σας συλλάβει με δική της πρωτοβουλία ή βάσει απόφασης του εφετείου για προσωρινή κράτηση.

Έχετε δικαίωμα να διορίσετε δικηγόρο. Εάν δεν έχετε δικηγόρο, το δικαστήριο θα διορίσει αυτεπαγγέλτως έναν για λογαριασμό σας. Ο συνήγορος και η πρεσβεία σας πρέπει να ειδοποιηθούν αμέσως.

Εντός 48 ωρών από τη σύλληψή σας από την αστυνομία ή 5 ημερών από την εκτέλεση της απόφασης προσωρινής κράτησης, θα διεξαχθεί ακρόασή σας ενώπιον δικαστή, παρουσία του συνηγόρου σας και ενός διερμηνέα.

Εντός 20 ημερών από τη σύλληψή σας, θα διεξαχθεί ακροαματική διαδικασία ενώπιον του εφετείου. Κατά την εν λόγω ακροαματική διαδικασία, θα εκδοθεί απόφαση επί της έκδοσής σας. Μπορείτε να προσφύγετε κατά της παραπάνω απόφασης ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Ολοκλήρωση της προκαταρτικής διερεύνησης και προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία (4)

Τι θα συμβεί μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής διερεύνησης;

Εφόσον η κατηγορούσα αρχή δεν ζητήσει την απόρριψη της υπόθεσης, θα σας ενημερώσει σχετικά με την περάτωση της προκαταρκτικής διερεύνησης. Σε περίπτωση που το αδίκημα περιέλθει στη δικαιοδοσία του ειρηνοδίκη, δεν θα λάβετε την ενημέρωση αυτή.

Μπορείτε να συμβουλευθείτε τα αρχεία που αφορούν την προκαταρκτική διερεύνηση καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον σας. Μπορείτε να καταθέσετε εκθέσεις και αποδεικτικά στοιχεία για την υπεράσπισή σας και να ζητήσετε να υποβληθείτε σε νέα ανάκριση.

Μετά την ειδοποίηση σχετικά με την περάτωση της προκαταρκτικής διερεύνησης, η κατηγορούσα αρχή θα προβεί στην κίνηση ποινικής δίωξης, εκτός εάν αιτηθεί απόρριψη της υπόθεσης. Εάν πρόκειται για μικρής βαρύτητας αδικήματα, θα κληθείτε άμεσα σε δίκη από την κατηγορούσα αρχή. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η κατηγορούσα αρχή υποβάλλει αίτημα για παραπομπή σε δίκη στον αρμόδιο δικαστή προς εξέταση κατά την προκαταρκτική διερεύνηση.

Τι είναι η προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία;

Σκοπός της προκαταρκτικής ακροαματικής διαδικασίας είναι να επαληθευθούν οι εναντίον σας κατηγορίες.

Η διαδικασία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών παρουσία της κατηγορούσας αρχής και του συνηγόρου σας και είναι δυνατή η συμμετοχή και ακρόασή σας, εφόσον το επιθυμείτε. Ο δικαστής μπορεί να ακούσει τους μάρτυρες και να συγκεντρώσει έγγραφα. Στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, ο δικαστής μπορεί να αποφασίσει την απόρριψη της υπόθεσης ή την παραπομπή της σε δίκη ενώπιον του δικαστηρίου ή του κακουργιοδικείου (Corte di Assise).

Δικαιούμαι να έχω δικηγόρο;

Ναι, η συνδρομή δικηγόρου είναι υποχρεωτική.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔελτίο 1.

Τι γίνεται εάν δεν κατανοώ τη γλώσσα;

Το αίτημα παραπομπής σας σε δίκη και οι εναντίον σας κατηγορίες πρέπει να μεταφρασθούν στη μητρική σας γλώσσα. Εάν είστε παρών στην ακροαματική διαδικασία, θα σας παρασχεθεί διερμηνέας.

Είναι υποχρεωτική η παρουσία μου;

Όχι. Μπορείτε να επιλέξετε να μην παραστείτε.

Είναι δυνατόν να μην οδηγηθώ σε δίκη;

Ναι. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής ακροαματικής διαδικασίας, μπορείτε να ζητήσετε από τον δικαστή την εκδίκαση της υπόθεσής σας με συνοπτική δίκη. Οι ακροάσεις διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών και η απόφαση λαμβάνεται βάσει των έγγραφων αποδεικτικών στοιχείων. Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, η ποινή μειώνεται κατά ένα τρίτο.

Μπορεί επίσης να μην οδηγηθείτε σε δίκη, εάν επιτύχετε συμφωνία για μειωμένη ποινή κατόπιν διαπραγμάτευσης με την κατηγορούσα αρχή (patteggiamento).

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/06/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

3 – Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης

Πού θα διεξαχθεί η δίκη;

Η δίκη θα διεξαχθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστή που έχει καθ' ύλην δικαιοδοσία.

Για μικρής βαρύτητας αδικήματα, αρμόδιος είναι ο ειρηνοδίκης ή το μονομελές δικαστήριο. Για πιο σοβαρά αδικήματα, οι υποθέσεις θα εκδικάζονται ενώπιον του πολυμελούς δικαστηρίου. Για αδικήματα που εκλαμβάνονται ως σοβαρή απειλή για την κοινωνία (ανθρωποκτονία και τρομοκρατία), αρμόδιο δικαστήριο είναι το κακουργιοδικείο (Corte di Assise).

Η δίκη πρέπει να διεξάγεται δημόσια. Σε διαφορετική περίπτωση, καθίσταται άκυρη.

Κατά την κρίση του δικαστή, για ορισμένες υποθέσεις, η δίκη ή μέρος αυτής μπορεί να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Μπορείτε να ζητήσετε να διεξαχθεί η εξέταση ενός μάρτυρα κεκλεισμένων των θυρών, εάν μέσω της δημόσιας συνεδρίασης θίγεται η ιδιωτικότητά σας ως προς πραγματικά περιστατικά που δεν αφορούν τη διαδικασία.

Η δικαστική απόφαση εκδίδεται από τον δικαστή που εκδικάζει την υπόθεση. Για τις δίκες που διεξάγονται ενώπιον του κακουργιοδικείου (Corte di Assise), η δικαστική απόφαση λαμβάνεται από κοινού με ενόρκους.

Είναι δυνατόν να αλλάξουν οι κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης;

Οι εναντίον σας κατηγορίες είναι δυνατόν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της δίκης.

Η κατηγορούσα αρχή μπορεί να απαγγείλει νέες κατηγορίες εναντίον σας, εάν αποδειχθεί ότι το αδίκημα είναι διαφορετικό από αυτό που περιγράφεται στο κατηγορητήριο ή εάν συντρέχει ταυτόχρονο αδίκημα/ παράβαση ή επιβαρυντική περίσταση.

Μπορείτε να ζητήσετε προθεσμία ώστε να προετοιμάσετε την υπεράσπισή σας.

Τι θα συμβεί εάν παραδεχθώ την ενοχή μου;

Η παραδοχή ενοχής δεν προβλέπεται στο ιταλικό νομικό σύστημα.

Εάν επιθυμείτε να μην συνεχιστεί η δίκη και να σας επιβληθεί μειωμένη ποινή, μπορείτε να ζητήσετε από την κατηγορούσα αρχή την επίτευξη συμφωνίας ως προς την ποινή κατόπιν διαπραγμάτευσης (patteggiamento). Πρέπει να υποβάλετε το αίτημά σας κατά την προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία ή, εάν η εν λόγω διαδικασία δεν διεξαχθεί, μόλις αρχίσει η δίκη.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης;

Δεν χρειάζεται να είστε παρών στο δικαστήριο.

Η παρουσία σας μπορεί να κριθεί απαραίτητη σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα κατά τη διαδικασία αναγνώρισης από τους μάρτυρες.

Στην περίπτωση αυτή, εάν δεν παρουσιασθείτε οικειοθελώς, ο δικαστής μπορεί να διατάξει την υποχρεωτική παρουσία σας στη δίκη.

Εάν επιθυμείτε να παραστείτε αλλά υπάρχει σημαντικό κώλυμα εμφάνισής σας στο δικαστήριο (ασθένεια), ο συνήγορός σας μπορεί να ζητήσει αναβολή της εκδίκασης.

Μπορείτε επίσης να είστε παρών σε ορισμένες μόνο συνεδριάσεις. Εάν δεν παραστείτε έστω και μία φορά, η απόφαση του δικαστηρίου εκδίδεται ερήμην.

Εάν δεν κατανοείτε τη γλώσσα, είναι υποχρεωτική η εξασφάλιση διερμηνέα.

Η εκπροσώπηση από δικηγόρο είναι υποχρεωτική και ο δικηγόρος οφείλει να παρίσταται στη δίκη.

Έχετε δικαίωμα να διορίσετε προσωπικό συνήγορο. Εάν δεν έχετε επαρκείς οικονομικούς πόρους για να τον πληρώσετε, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για παροχή νομικής συνδρομής (τα έξοδα υπεράσπισης καλύπτονται από το κράτος).

Εάν δεν διορίσετε προσωπικό συνήγορο, το δικαστήριο θα διορίσει έναν αυτεπαγγέλτως για λογαριασμό σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔελτίο 1. Μπορείτε να αλλάξετε τον συνήγορό σας ανά πάσα στιγμή. Προκειμένου να αλλάξετε τον συνήγορο που διόρισε το δικαστήριο για λογαριασμό σας, θα πρέπει να εξασφαλίσετε δικαστική διάταξη αναφέροντας τους λόγους για το εν λόγω αίτημα.

Έχετε δικαίωμα σιωπής καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης.

Εάν η κατηγορούσα αρχή ή οποιοσδήποτε από τους διαδίκους ζητήσει την ανάκρισή σας, μπορείτε να δεχθείτε ή να απορρίψετε το εν λόγω αίτημα.

Έχετε δικαίωμα κατάθεσης οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της δίκης.

Έχετε δικαίωμα να εξετασθείτε.

Εάν δεν πείτε την αλήθεια, δεν πρόκειται να σας επιβληθούν ποινές, αλλά ο δικαστής ενδέχεται να λάβει υπόψη του το γεγονός αυτό εις βάρος σας.

Εάν καταλογίσετε ευθύνες ή κατηγορήσετε τρίτους, πρέπει να είστε βέβαιοι για την αλήθεια των δηλώσεών σας. Εάν πείτε ψέματα, μπορεί να κατηγορηθείτε για συκοφαντία.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε σχέση με τα εις βάρος μου αποδεικτικά στοιχεία;

Αμέσως μόλις αρχίσει η δίκη, η κατηγορούσα αρχή, ο συνήγορός σας και οποιοδήποτε άλλο μέρος θα ζητήσει από τον δικαστή την αποδοχή αποδεικτικών στοιχείων.

Ο συνήγορός σας μπορεί να αμφισβητήσει αποδεικτικά στοιχεία που κατέθεσαν τα άλλα μέρη.

Μπορεί επίσης να ζητήσει την εξέταση μαρτύρων και εμπειρογνωμόνων, καθώς και τη συλλογή εγγράφων. Πρόκειται για αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν εξασφάλισε ο συνήγορός σας μέσω διεξαγωγής ερευνών για την υπεράσπισή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔελτίο 2. Η ακρόαση των μαρτύρων και εμπειρογνωμόνων πραγματοποιείται κατά την αντεξέταση των διαδίκων.

Ο συνήγορός σας μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις τόσο στους μάρτυρες κατηγορίας όσο και στους μάρτυρες υπεράσπισης.

Ο συνήγορός σας μπορεί να αντικρούσει κάθε προηγούμενη δήλωση των μαρτύρων. Ο δικαστής θα λαμβάνει υπόψη τις τυχόν αντιφάσεις στις οποίες υποπίπτουν οι μάρτυρες στις καταθέσεις τους πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης και ενώπιον του δικαστηρίου προκειμένου να αποφανθεί επί της αξιοπιστίας τους.

Θα ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες σχετικά με το ποινικό μου μητρώο;

Ο δικαστής ενδέχεται να λάβει υπόψη του τυχόν προηγούμενες καταδίκες σας.

Μπορεί να κατηγορηθείτε ως υπότροπος. Στην περίπτωση αυτή, εάν καταδικαστείτε, η ποινή σας θα αυξηθεί.

Προηγούμενες καταδίκες σας σε άλλο κράτος μέλος μπορούν να ληφθούν υπόψη, εφόσον αναγνωρισθούν από το ιταλικό κράτος.

Τι θα συμβεί στο τέλος της δίκης;

Μετά την ολοκλήρωση της δίκης, η κατηγορούσα αρχή, ο συνήγορός σας και κάθε άλλο μέρος προβαίνει στις τελικές αγορεύσεις και υποβάλλει τα αιτήματά του.

Ο δικαστής εκφωνεί την απόφασή του και απαγγέλλει αμέσως τις κατηγορίες.

Η απόφαση μπορεί να είναι απαλλακτική ή καταδικαστική.

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, η ποινή μπορεί να είναι πρόστιμο, φυλάκιση ή και τα δύο.

Ο δικαστής μπορεί να αποφασίσει αναστολή της ποινής.

Η ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή καθίσταται εκτελεστή μόνο εφόσον η απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη.

Εάν το κρίνει αναγκαίο, ο δικαστής μπορεί να ζητήσει ή να συγκατατεθεί σε προσωρινή κράτηση ή κατ' οίκον περιορισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔελτίο 2.

Για δίκες που εκδικάζονται ενώπιον του ειρηνοδίκη, οι πιθανές ποινές είναι οι εξής: πρόστιμα, κατ’ οίκον περιορισμός και κοινωνική εργασία.

Δεν προβλέπεται αναστολή της ποινής.

Ο ειρηνοδίκης μπορεί να διατάξει απέλαση σε αντικατάσταση της ποινής.

Ποιος είναι ο ρόλος του θύματος κατά τη διάρκεια της δίκης;

Το θύμα παράβασης/ αδικήματος μπορεί να συμμετέχει στην ποινική διαδικασία με τη συνδρομή δικηγόρου.

Ο συνήγορος συμμετέχει στη δίκη, μπορεί να ζητά αποδεικτικά στοιχεία και να ανακρίνει μάρτυρες και εμπειρογνώμονες.

Εάν καταδικαστείτε, ο δικαστής μπορεί να σας επιβάλει την καταβολή αποζημίωσης προς τον θιγόμενο διάδικο.

Ο δικαστής μπορεί να αποφασίσει η καταβολή αποζημίωσης προς τον θιγόμενο διάδικο να είναι άμεση.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΘέματα γενικού δικαίου

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΘέματα ποινικού δικαίου

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΙταλικές Ενώσεις Ποινικολόγων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνθρώπινα δικαιώματα

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/06/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

4 – Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Μπορώ να ασκήσω έφεση;

Εσείς και ο συνήγορός σας μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά απόφασης που επιβάλλει οποιαδήποτε ποινή πέραν προστίμου.

Η έφεση πρέπει να κατατεθεί ενώπιον του δικαστή που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση εναντίον σας εντός χρονικού διαστήματος που κυμαίνεται μεταξύ 15 και 45 ημερών από την έκδοση ή καταχώριση της απόφασης.

Στην έφεσή σας πρέπει να προσδιορίζετε τους λόγους της προσφυγής σας και τις πτυχές της απόφασης τις οποίες προσβάλλετε.

Η δίκη διεξάγεται ενώπιον του εφετείου ή του εφετείου του κακουργιοδικείου (Corte d’Assise d’Appello).

Τι γίνεται εάν ασκήσω έφεση;

Εάν ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης, η ποινή δεν θα εκτελεσθεί έως ότου η απόφαση καταστεί οριστική και αμετάκλητη.

Εάν βρίσκεστε στη φυλακή κατά την άσκηση της έφεσης, δεν θα αφεθείτε ελεύθερος επειδή ασκήσατε έφεση. Εάν τελείτε υπό προσωρινή κράτηση, το εφετείο θα εξετάσει την έφεσή σας εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το εν λόγω χρονικό διάστημα θα εξαρτηθεί από τον φόρτο εργασίας του δικαστηρίου.

Το εφετείο αποφαίνεται επί των υπαρχόντων αποδεικτικών στοιχείων.

Το εφετείο μπορεί να αποφασίσει τη διεξαγωγή νέας δίκης, αλλά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Μπορεί ακόμα να αποφασίσει να λάβει υπόψη του τα υπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία, μόνο εφόσον κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο για την έκδοση της απόφασης. Μπορείτε να ζητήσετε να ληφθούν υπόψη κατά την εξέταση της έφεσης αποδεικτικά στοιχεία που προέκυψαν τυχαία ή νέα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία έγιναν γνωστά μετά την έκδοση της πρωτοβάθμιας απόφασης.

Εάν δεν προσήλθατε στη δίκη ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και είστε σε θέση να αποδείξετε ότι ήταν αδύνατη η παρουσία σας ή ότι δεν γνωρίζατε σχετικά με τη διεξαγωγή της, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει επανεκδίκαση της υπόθεσης.

Τι γίνεται κατά την εκδίκαση της έφεσης;

Ο δικηγόρος σας πρέπει να είναι παρών στη δίκη. Μπορείτε να συμμετέχετε στη δίκη, χωρίς όμως η εν λόγω συμμετοχή να είναι υποχρεωτική.

Δικαιούστε επίσης διερμηνέα.

Εάν το εφετείο αποφασίσει επανάληψη της δίκης, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία θα ληφθούν υπόψη.

Μετά την ολοκλήρωση των τελικών αγορεύσεων των διαδίκων, το εφετείο ανακοινώνει την απόφασή του.

Τι γίνεται εάν η έφεση είναι επιτυχής/ανεπιτυχής;

Εάν η έφεση τελεσφορήσει, το εφετείο μπορεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει, πλήρως ή εν μέρει, την απόφαση.

Εάν η έφεση απορριφθεί, το εφετείο θα επικυρώσει την απόφαση του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκδικάστηκε αρχικά η υπόθεση.

Εάν απαλλαχθείτε από τις κατηγορίες κατά το στάδιο της έφεσης, δεν προβλέπεται κατά κανόνα αποζημίωση.

Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά της απόφασης του εφετείου;

Μπορείτε να εφεσιβάλετε την απόφαση επί της έφεσης ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Μπορείτε να καταθέσετε την έφεση αυτοπροσώπως ή μέσω του συνηγόρου σας, εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό μητρώο δικηγόρων που τηρείται από το Ακυρωτικό Δικαστήριο (Albo dei patrocinanti in Cassazione).

Η έφεση πρέπει να υποβληθεί ενώπιον του εφετείου εντός χρονικού διαστήματος που κυμαίνεται από 15 έως 45 ημέρες.

Η έφεση αφορά σοβαρές υποθέσεις και εξετάζει αποκλειστικά και μόνο νομικά σφάλματα.

Οι συνεδριάσεις μπορεί να διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών ή δημόσια.

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο αποφαίνεται βάσει των πρακτικών του δικαστηρίου.

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο μπορεί να μην κάνει δεκτή ή να απορρίψει την έφεση, ή σε διαφορετική περίπτωση να ακυρώσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση με ή χωρίς παραπομπή σε δίκη. Εάν πρόκειται να ακολουθήσει επανεκδίκαση, η υπόθεση αναπέμπεται ενώπιον του αρχικού δικαστή.

Τι γίνεται εάν η απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη;

Η απόφαση καθίσταται οριστική και αμετάκλητη, εκτός εάν ασκήσετε έφεση ενώπιον του εφετείου ή του Ακυρωτικού Δικαστηρίου εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τον νόμο, ή κατόπιν απόφασης του Ακυρωτικού Δικαστηρίου για απόρριψη της έφεσης.

Όταν η απόφαση κριθεί οριστική και αμετάκλητη καθίσταται εκτελεστή.

Η απόφαση καταχωρείται από την υπηρεσία τήρησης ποινικού μητρώου.

Εάν η ποινή συνίσταται στην καταβολή προστίμου, οφείλετε να καταβάλετε το ποσό που θα σας ζητηθεί από την υπηρεσία.

Εάν σας έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή, η κατηγορούσα αρχή εκδίδει αναγκαστικώς εκτελεστή εντολή.

Εάν καλείστε να εκτίσετε ποινή φυλάκισης έως τρία έτη, η κατηγορούσα αρχή μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής και να σας ενημερώσει σχετικώς.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε, εντός 30 ημερών, μετατροπή της ποινής φυλάκισης σε ποινή άλλου είδους ενώπιον του «Tribunale di Sorveglianza» (ένα είδος γραφείου επιτήρησης). Εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε να τεθείτε υπό την επιτήρηση κοινωνικού λειτουργού, υπό κατ’ οίκον περιορισμό ή υπό την εποπτεία ενός κέντρου αποκατάστασης και πρόληψης.

Εάν δεν υποβάλλετε σχετικό αίτημα ή εάν το αίτημά σας απορριφθεί, οφείλετε να αρχίσετε να εκτίετε την ποινή σας.

Κατάγομαι από άλλο κράτος μέλος. Είναι δυνατόν να με στείλουν πίσω στη χώρα μου μετά τη δίκη;

Εάν έχετε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης άνω των δύο ετών, ο δικαστής μπορεί να καταφύγει στο μέτρο της απέλασης για λόγους ασφαλείας.

Ο δικαστής μπορεί να διατάξει απέλαση και απαγόρευση νέας εισόδου στη χώρα σε αντικατάσταση της ποινής φυλάκισης, εάν έχετε καταδικαστεί ή επιτύχει συμφωνία κατόπιν διαπραγμάτευσης για διετή κάθειρξη και δεν προβλέπεται αναστολή της εν λόγω ποινής. Η απέλαση θα εκτελείται άμεσα, ακόμα και εάν η απόφαση δεν είναι οριστική και αμετάκλητη. Η αρμοδιότητα ανήκει στον αστυνομικό διευθυντή της περιφέρειας (Questore).

Μπορεί επίσης να απελαθείτε, εάν είστε ήδη στη φυλακή και η ποινή που σας επιβλήθηκε είναι μικρότερη των δύο ετών. Η εντολή απέλασης εκδίδεται από τον πταισματοδίκη του «Tribunale di Sorveglianza». Έχετε δικαίωμα να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης ενώπιον του «Tribunale di Sorveglianza».

Θα καταχωρηθούν οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες ή/και την καταδίκη στο ποινικό μου μητρώο;

Οι οριστικές αποφάσεις καταχωρούνται στο ποινικό μητρώο.

Οι καταχωρίσεις διαγράφονται εφόσον υπερβείτε το 80ο έτος της ηλικίας σας ή μετά τον θάνατό σας.
Διαγράφονται επίσης σε περίπτωση επανεξέτασης της υπόθεσης.

Οι ποινές που επιβάλλονται με απόφαση του ειρηνοδίκη διαγράφονται μετά το πέρας πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, σε περίπτωση επιβολής προστίμου, ή δέκα ετών για άλλη ποινή, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει τελεσθεί περαιτέρω αδίκημα/ παράβαση εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Μπορείτε να ζητήσετε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου τη διόρθωση των καταχωρίσεων και των πιστοποιητικών από την υπηρεσία ποινικού μητρώου. Εάν έχετε γεννηθεί στο εξωτερικό, αρμόδιο είναι το δικαστήριο της Ρώμης.

Εάν καταδικαστώ, υπάρχει περίπτωση να δικαστώ ξανά για το ίδιο αδίκημα;

Εάν έχετε καταδικαστεί από ιταλό δικαστή, η καταδικαστική απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη και δεν είναι δυνατόν να δικαστείτε ξανά για το ίδιο αδίκημα στην Ιταλία.

Εάν έχετε καταδικαστεί από δικαστή άλλης χώρας και το αδίκημα/ παράβαση διαπράχθηκε στην Ιταλία, υπάρχει περίπτωση να δικαστείτε εκ νέου στην Ιταλία.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΘέματα γενικού δικαίου

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Εσωτερικών

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΓενικά ζητήματα για αλλοδαπούς

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΘέματα ποινικού δικαίου

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚρατική αστυνομία

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/06/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

5 – Τροχαίες παραβάσεις και άλλα μικρής βαρύτητας αδικήματα

Πώς αντιμετωπίζονται οι τροχαίες παραβάσεις μικρής βαρύτητας;

Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει δύο κατηγορίες παραβάσεων του νόμου: αδικήματα και διοικητικές παραβάσεις.

Σε αδικήματα όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, για την εκτίμηση και επιβολή της ποινής ακολουθούνται οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για τις ποινικές υποθέσεις.

Για μικρής βαρύτητας αδικήματα (π.χ. υπέρβαση ορίου ταχύτητας ή παράνομη στάθμευση) προβλέπεται διοικητική διαδικασία, λεπτομέρειες για την οποία περιέχονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο.

Ποιος χειρίζεται τις παραβάσεις αυτού του είδους;

Τις τροχαίες παραβάσεις χειρίζονται τα σώματα της τροχαίας, της κρατικής αστυνομίας, των Carabinieri, της Guardia di Finanza (οικονομικής αστυνομίας) και της Polizia Municipale (δημοτικής αστυνομίας). Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο και από εθελοντές τροχονόμους (ausiliari del traffico).

Ποια είναι η διαδικασία;

Εάν καθίσταται δυνατό, η βεβαίωση παράβασης (κλήση) συντάσσεται αμέσως και σας επιδίδεται αυτοπροσώπως.

Σε αντίθετη περίπτωση, η βεβαίωση παράβασης αποστέλλεται εντός 150 ημερών από την ταυτοποίηση του παραβάτη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την καταβολή του προστίμου (κατά κανόνα του ιδιοκτήτη).

Ποιες είναι οι προβλεπόμενες ποινές;

Κατά κανόνα, η ποινή που σας επιβάλλεται είναι η καταβολή προστίμου.

Υπάρχει δυνατότητα επιβολής άλλων διοικητικών κυρώσεων, όπως αφαίρεση διπλώματος οδήγησης ή απαγόρευση οδήγησης για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Είμαι υπήκοος άλλου κράτους μέλους. Προβλέπονται ειδικοί κανόνες;

Εάν οδηγείτε όχημα με πινακίδες ξένης χώρας, μπορείτε να καταβάλετε αμέσως μειωμένο πρόστιμο (ελάχιστη ποινή), εφόσον αυτό επιτρέπεται. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν έχετε δικαίωμα προσφυγής.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα καταβολής εγγύησης (cauzione) που ανέρχεται στο ποσό της ελάχιστης ποινής, εάν το όχημα είναι ταξινομημένο σε κράτος μέλος της ΕΕ, ή στο ήμισυ του ποσού της μέγιστης ποινής, σε κάθε άλλη περίπτωση. Έχετε δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή, ακόμα και μετά την καταβολή της εγγύησης (cauzione).

Εάν δεν καταβάλλετε την εγγύηση, το όχημά σας θα κατασχεθεί προσωρινά. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να καλύψετε τα έξοδα κατάσχεσης του οχήματος και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όχημα πριν από την καταβολή ενός από τα παραπάνω ποσά.

Εάν το όχημα δεν κατασχεθεί, η βεβαίωση παράβασης για τους κατοίκους εξωτερικού επιδίδεται εντός 360 ημερών από τη σύνταξή της.

Τι είναι η «verbale» (έκθεση της τροχαίας);

Η «verbale» είναι δημόσια έκθεση στην οποία αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά και ορίζονται οι ποινές.

Αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο των πραγματικών περιστατικών που αναφέρονται από τον αστυνομικό.

Μπορείτε να αρνηθείτε να την υπογράψετε ή να την παραλάβετε. Η άρνησή σας πρέπει να αναφερθεί, δεν επηρεάζει όμως την εγκυρότητα της έκθεσης.

Μπορώ να ασκήσω προσφυγή;

Το πρόσωπο του οποίου το όνομα αναφέρεται στην έκθεση, είτε πρόκειται για τον παραβάτη είτε για τον ιδιοκτήτη του οχήματος, μπορεί να ασκήσει προσφυγή.

Μπορείτε να προσφύγετε ενώπιον του περιφερειάρχη ή του ειρηνοδίκη.

Η προσφυγή ενώπιον του περιφερειάρχη κατατίθεται αυτοπροσώπως ή μέσω συστημένης επιστολής με βεβαίωση παραλαβής στο γραφείο του περιφερειάρχη του τόπου όπου διαπράχθηκε το αδίκημα ή στην αρμόδια για την αξιολόγηση αρχή εντός 60 ημερών.

Η προσφυγή ενώπιον του ειρηνοδίκη κατατίθεται αυτοπροσώπως ή μέσω συστημένης επιστολής με βεβαίωση παραλαβής στο γραφείο του ειρηνοδίκη του τόπου στον οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα εντός 60 ημερών από την ειδοποίηση παράβασης. Είστε υποχρεωμένος να παραστείτε στο δικαστήριο αυτοπροσώπως ή μέσω του συνηγόρου σας, διαφορετικά η διαδικασία καθίσταται άκυρη.

Οι παραβάσεις αυτές θα εμφανίζονται στο ποινικό μου μητρώο;

Επειδή πρόκειται για διοικητικές παραβάσεις, δεν καταχωρούνται στο ποινικό σας μητρώο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/06/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.