Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Πώς αντιμετωπίζονται οι τροχαίες παραβάσεις μικρής βαρύτητας;

Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει δύο κατηγορίες παραβάσεων του νόμου: αδικήματα και διοικητικές παραβάσεις.

Σε αδικήματα όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, για την εκτίμηση και επιβολή της ποινής ακολουθούνται οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για τις ποινικές υποθέσεις.

Για μικρής βαρύτητας αδικήματα (π.χ. υπέρβαση ορίου ταχύτητας ή παράνομη στάθμευση) προβλέπεται διοικητική διαδικασία, λεπτομέρειες για την οποία περιέχονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο.

Ποιος χειρίζεται τις παραβάσεις αυτού του είδους;

Τις τροχαίες παραβάσεις χειρίζονται τα σώματα της τροχαίας, της κρατικής αστυνομίας, των Carabinieri, της Guardia di Finanza (οικονομικής αστυνομίας) και της Polizia Municipale (δημοτικής αστυνομίας). Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο και από εθελοντές τροχονόμους (ausiliari del traffico).

Ποια είναι η διαδικασία;

Εάν καθίσταται δυνατό, η βεβαίωση παράβασης (κλήση) συντάσσεται αμέσως και σας επιδίδεται αυτοπροσώπως.

Σε αντίθετη περίπτωση, η βεβαίωση παράβασης αποστέλλεται εντός 150 ημερών από την ταυτοποίηση του παραβάτη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την καταβολή του προστίμου (κατά κανόνα του ιδιοκτήτη).

Ποιες είναι οι προβλεπόμενες ποινές;

Κατά κανόνα, η ποινή που σας επιβάλλεται είναι η καταβολή προστίμου.

Υπάρχει δυνατότητα επιβολής άλλων διοικητικών κυρώσεων, όπως αφαίρεση διπλώματος οδήγησης ή απαγόρευση οδήγησης για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Είμαι υπήκοος άλλου κράτους μέλους. Προβλέπονται ειδικοί κανόνες;

Εάν οδηγείτε όχημα με πινακίδες ξένης χώρας, μπορείτε να καταβάλετε αμέσως μειωμένο πρόστιμο (ελάχιστη ποινή), εφόσον αυτό επιτρέπεται. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν έχετε δικαίωμα προσφυγής.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα καταβολής εγγύησης (cauzione) που ανέρχεται στο ποσό της ελάχιστης ποινής, εάν το όχημα είναι ταξινομημένο σε κράτος μέλος της ΕΕ, ή στο ήμισυ του ποσού της μέγιστης ποινής, σε κάθε άλλη περίπτωση. Έχετε δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή, ακόμα και μετά την καταβολή της εγγύησης (cauzione).

Εάν δεν καταβάλλετε την εγγύηση, το όχημά σας θα κατασχεθεί προσωρινά. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να καλύψετε τα έξοδα κατάσχεσης του οχήματος και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όχημα πριν από την καταβολή ενός από τα παραπάνω ποσά.

Εάν το όχημα δεν κατασχεθεί, η βεβαίωση παράβασης για τους κατοίκους εξωτερικού επιδίδεται εντός 360 ημερών από τη σύνταξή της.

Τι είναι η «verbale» (έκθεση της τροχαίας);

Η «verbale» είναι δημόσια έκθεση στην οποία αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά και ορίζονται οι ποινές.

Αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο των πραγματικών περιστατικών που αναφέρονται από τον αστυνομικό.

Μπορείτε να αρνηθείτε να την υπογράψετε ή να την παραλάβετε. Η άρνησή σας πρέπει να αναφερθεί, δεν επηρεάζει όμως την εγκυρότητα της έκθεσης.

Μπορώ να ασκήσω προσφυγή;

Το πρόσωπο του οποίου το όνομα αναφέρεται στην έκθεση, είτε πρόκειται για τον παραβάτη είτε για τον ιδιοκτήτη του οχήματος, μπορεί να ασκήσει προσφυγή.

Μπορείτε να προσφύγετε ενώπιον του περιφερειάρχη ή του ειρηνοδίκη.

Η προσφυγή ενώπιον του περιφερειάρχη κατατίθεται αυτοπροσώπως ή μέσω συστημένης επιστολής με βεβαίωση παραλαβής στο γραφείο του περιφερειάρχη του τόπου όπου διαπράχθηκε το αδίκημα ή στην αρμόδια για την αξιολόγηση αρχή εντός 60 ημερών.

Η προσφυγή ενώπιον του ειρηνοδίκη κατατίθεται αυτοπροσώπως ή μέσω συστημένης επιστολής με βεβαίωση παραλαβής στο γραφείο του ειρηνοδίκη του τόπου στον οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα εντός 60 ημερών από την ειδοποίηση παράβασης. Είστε υποχρεωμένος να παραστείτε στο δικαστήριο αυτοπροσώπως ή μέσω του συνηγόρου σας, διαφορετικά η διαδικασία καθίσταται άκυρη.

Οι παραβάσεις αυτές θα εμφανίζονται στο ποινικό μου μητρώο;

Επειδή πρόκειται για διοικητικές παραβάσεις, δεν καταχωρούνται στο ποινικό σας μητρώο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο