Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

Τι ισχύει για τις τροχαίες παραβάσεις ήσσονος σημασίας;

Οι ήσσονος σημασίας παραβάσεις, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση ή η παράνομη στάθμευση, τιμωρούνται συνήθως με «ειδοποίηση επιβολής προκαθορισμένης ποινής», στην οποία αναφέρεται συγκεκριμένη προθεσμία για την εξόφληση του προστίμου μέσω ταχυδρομείου. Η υπόθεση παραπέμπεται στο δικαστήριο μόνο σε περίπτωση που δεν πληρώσετε το πρόστιμο. Κάποιες φορές η ειδοποίηση σας επιδίδεται κατά τη διάπραξη της παράβασης, ενώ άλλες φορές σας αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

Πάντως, για ορισμένες παραβάσεις με προκαθορισμένη ποινή προβλέπονται «βαθμοί ποινής» οι οποίοι αναγράφονται στο δίπλωμα οδήγησής σας. Σε περίπτωση που συγκεντρώσετε συνολικά δώδεκα βαθμούς ποινής σε διάστημα τριών ετών, χάνετε το δικαίωμα να οδηγείτε στην Ιρλανδία. Εάν πληρώσετε το πρόστιμο που αναγράφεται στην ειδοποίηση επιβολής προκαθορισμένης ποινής, επιβαρύνεστε με λιγότερους βαθμούς ποινής. Εάν, όμως, η υπόθεση παραπεμφθεί στο δικαστήριο και εκδοθεί καταδικαστική απόφαση σε βάρος σας, επιβαρύνεστε με περισσότερους βαθμούς ποινής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει επί του παρόντος ένα σχέδιο το οποίο αποσκοπεί στην εναρμόνιση όλων των αρχείων των κρατών μελών που αφορούν διπλώματα οδήγησης.

           

Αρμόδια για τις τροχαίες παραβάσεις είναι σχεδόν πάντοτε η Gardaí. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι, στην Ιρλανδία, οι οδηγοί υποχρεούνται διά νόμου να έχουν μαζί τους το δίπλωμα οδήγησης, και οφείλουν να το επιδεικνύουν σε περίπτωση που τους ζητηθεί από κάποιον Garda (αστυνομικό).

Εάν κατοικείτε στην Ιρλανδία και είστε υπήκοος άλλου κράτους μέλους θα τύχετε της ίδιας αντιμετώπισης με τους ιρλανδούς υπηκόους κατά τη διάρκεια της σχετικής διαδικασίας.

Εάν η υπόθεσή σας παραπεμφθεί στο δικαστήριο, θα εκδικαστεί ενώπιον του τοπικού District Court (πρωτοβάθμιο δικαστήριο) από δικαστή χωρίς σώμα ενόρκων. Εάν δεν είστε ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, μπορείτε να ασκήσετε ένδικο μέσο σε ανώτερο δικαστήριο είτε κατά της καταδικαστικής απόφασης, είτε κατά της ποινής που σας επιβλήθηκε (βλ. Δελτίο 4).

Οι παραβάσεις αυτές καταγράφονται στο ποινικό μου μητρώο;

Όλες οι καταδικαστικές αποφάσεις για τροχαίες παραβάσεις καταγράφονται στα ηλεκτρονικά αρχεία της αστυνομίας. Υποθέσεις ιδιαίτερα ήσσονος σημασίας, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, δεν θεωρούνται κατά κανόνα καταδικαστικές αποφάσεις. Σε περίπτωση, όμως, που σας έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για σοβαρότερες παραβάσεις, όπως επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή οδήγηση χωρίς ασφάλιση, οι καταδικαστικές αποφάσεις καταγράφονται στο ποινικό σας μητρώο. Για τις παραβάσεις αυτές προβλέπεται η διαδικασία που περιγράφεται στο Δελτίο 4. Σε περίπτωση που σας απαγγελθούν κατηγορίες για τέτοιου είδους παράβαση, πρέπει να αναζητήσετε επειγόντως νομικές συμβουλές.

Τι ισχύει για άλλες παραβάσεις ήσσονος σημασίας;

Οι συνηθέστερες παραβάσεις ήσσονος σημασίας είναι η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Διάφορες άλλες παραβάσεις, όπως η οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα, τιμωρούνται με «ειδοποίηση επιβολής προκαθορισμένης ποινής», χωρίς όμως να χρεώνονται βαθμοί ποινής. Σε περίπτωση, όμως, που συλληφθείτε να οδηγείτε χωρίς να λαμβάνετε ευλόγως υπόψη σας τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου (στην κατηγορία αυτή εμπίπτει η απρόσεκτη οδήγηση), θα σας επιβληθεί πρόστιμο και θα χρεωθείτε με βαθμούς ποινής.

Η υπόθεσή σας παραπέμπεται στο δικαστήριο μόνο εάν δεν πληρώσετε το πρόστιμο που αναγράφεται στην ειδοποίηση επιβολής προκαθορισμένης ποινής. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, η υπόθεση παραπέμπεται στο District Court. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ασκήσετε ένδικο μέσο κατά της απόφασης του District Court, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/08/2012

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο