Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση φινλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Φινλανδία

Εάν εμπλέκεστε με οποιοδήποτε τρόπο σε μια ποινική διαδικασία, η εξασφάλιση νομικής συμβουλής από ανεξάρτητο φορέα είναι πολύ σημαντική. Τα δελτία σάς ενημερώνουν πότε και υπό ποιες συνθήκες δικαιούστε να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο. Αναφέρουν επίσης τι μπορεί να κάνει για εσάς ο δικηγόρος. Το παρόν δελτίο σάς ενημερώνει πώς να βρείτε δικηγόρο και με ποιο τρόπο θα διευθετηθεί η αμοιβή του σε περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εξεύρεση δικηγόρου

Εάν είστε ύποπτος για αξιόποινη πράξη, δικαιούστε πάντα να έχετε δικηγόρο. Η αστυνομία μπορεί να σας ρωτήσει εάν χρειάζεστε δικηγόρο. Ο νόμος όμως δεν προβλέπει δικηγόρο, εκτός εάν συλληφθείτε ή τεθείτε υπό κράτηση. Συνήθως έχετε το δικαίωμα να συνοδεύεστε από δικηγόρο της επιλογής σας όταν σας υποβάλλονται ερωτήσεις. Εάν θεωρείτε ότι χρειάζεστε δικηγόρο αλλά δεν γνωρίζετε πού μπορείτε να βρείτε κάποιον, η αστυνομία μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε.

Στη Φινλανδία δεν υπάρχει ειδικό καθεστώς για την άσκηση της δικηγορίας και, επομένως, οποιοσδήποτε διαθέτει πτυχίο νομικής μπορεί να ενεργεί ως δικηγόρος (ο σχετικός νόμος τελεί επί του παρόντος υπό αναθεώρηση). Εάν θέλετε έναν δικηγόρο ο οποίος ειδικεύεται σε ποινικές υποθέσεις, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον δικτυακό τόπο του Δικηγορικού Συλλόγου της Φινλανδίας. Επιπλέον, τα Γραφεία Νομικής Συνδρομής μπορούν να σας βοηθήσουν (για τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραφείων Νομικής Συνδρομής στα φινλανδικά ή στα σουηδικά, κάντε κλικ εδώ).

Αμοιβή δικηγόρου

Κατά κανόνα, πληρώνετε τον δικηγόρο σας ο ίδιος. Εάν το εισόδημά σας είναι χαμηλό, μπορείτε να τύχετε νομικής συνδρομής. Στην περίπτωση αυτή το κράτος θα καταβάλει την αμοιβή του δικηγόρου πλήρως ή εν μέρει. Εάν είστε ύποπτος για αξιόποινη πράξη η οποία τιμωρείται με ελάχιστη ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών, μπορείτε να ζητήσετε διορισμό συνηγόρου για την υπεράσπισή σας. Το κράτος θα πληρώσει την αμοιβή του συνηγόρου υπεράσπισης. Ωστόσο, εάν καταδικαστείτε για την αξιόποινη πράξη, θα πρέπει να επιστρέψετε την αμοιβή του συνηγόρου υπεράσπισης στο κράτος, εκτός εάν το εισόδημά σας είναι τόσο χαμηλό ώστε να δικαιούστε νομική συνδρομή. Τα ποσά τα οποία πρέπει να καταβάλετε καθορίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως στην περίπτωση της νομικής συνδρομής.

Ο συνήγορος υπεράσπισης μπορεί να είναι δημόσιος δικηγόρος παροχής νομικής συνδρομής, δικηγόρος ή άλλος νομικός. Συνήθως, ζητάτε συγκεκριμένο δικηγόρο, αυτός διορίζεται ως συνήγορός σας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Εισοδηματικά κριτήρια για την εξασφάλιση νομικής συνδρομής (στα αγγλικά)

Εισοδηματικά κριτήρια για την εξασφάλιση νομικής συνδρομής (στα σουηδικά)

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/06/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο