Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

These factsheets explain what happens if you are suspected or accused of a crime which is tried in a court of law. For information on minor traffic offences, which are usually dealt with by a fine, see Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Summary of criminal proceedings

The following is a summary of the standard stages in criminal proceedings:

 • Launching of criminal proceedings
 • Pre-trial proceedings or investigation
 • Access to the criminal file and hearing of applications
 • Charging
 • Pre-trial proceedings in court
 • Court hearing
 • Judgment
 • Appeals proceedings (in courts of second and third instance)
 • Execution of the judgment

The factsheets give details about these stages of the process and about your rights. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

The role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings carried out in Member States and cannot assist you if you have a complaint. These factsheets provide information on how and to whom complaints should be submitted.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of the crime

 • Launching of criminal proceedings
 • Detention and arrest
 • Interrogation and the gathering of evidence
 • Access to the criminal file, hearing of applications and charging
 • Additional information for non-residents

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 – Traffic offences

Related link

Overview of the Estonian criminal procedure in English

Last update: 01/10/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

1 – Εξασφάλιση νομικής συμβουλής

Η εξασφάλιση νομικής συμβουλής από ανεξάρτητο φορέα είναι πολύ σημαντική όταν εμπλέκεστε με οποιοδήποτε τρόπο σε μια ποινική διαδικασία. Τα δελτία σας ενημερώνουν πότε και υπό ποιες συνθήκες δικαιούστε να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο. Αναφέρουν επίσης τι μπορεί να κάνει για σάς ο δικηγόρος σας. Το παρόν γενικό δελτίο σας ενημερώνει πώς να βρείτε δικηγόρο και με ποιο τρόπο θα διευθετηθεί η αμοιβή του σε περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε.

Πρέπει να έχω δικηγόρο;

Πρέπει να διαθέτετε δικηγόρο κατά το στάδιο της προδικασίας από τη στιγμή που σας παρέχεται η δυνατότητα να εξετάσετε τη δικογραφία της ποινικής υπόθεσης (βλέπε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔελτίο 2). Πριν από το στάδιο αυτό, πρέπει να διαθέτετε δικηγόρο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • εάν είστε ανήλικος κατά τον χρόνο τέλεσης του αδικήματος·
 • εάν δεν μπορείτε να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας λόγω σωματικής ή διανοητικής αναπηρίας ή εάν η υπεράσπισή σας δυσχεραίνεται λόγω της αναπηρίας αυτής·
 • εάν είστε ύποπτος για αδίκημα το οποίο επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης·
 • εάν η υπόθεσή σας βρίσκεται σε σύγκρουση με την υπόθεση άλλου προσώπου, το οποίο διαθέτει συνήγορο υπεράσπισης·
 • εάν τελείτε υπό κράτηση επί τουλάχιστον έξι μήνες·
 • εάν η υπόθεση εκδικάζεται βάσει ταχείας διαδικασίας.

Πρέπει να έχετε δικηγόρο κατά τη διάρκεια της δίκης. Η συμμετοχή του δικηγόρου στη δίκη είναι υποχρεωτική.

Εξεύρεση δικηγόρου

Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε τον δικηγόρο σας, ο οποίος συμφωνεί να σας εκπροσωπήσει βάσει σύμβασης. Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικηγόρων είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικηγορικού Συλλόγου Εσθονίας.

Εάν δεν έχετε συμβληθεί με δικηγόρο ή εάν ο δικηγόρος σας δεν μπορεί να σας εκπροσωπήσει, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον διορισμό δικηγόρου. Στην περίπτωση αυτή, ο Δικηγορικός Σύλλογος Εσθονίας διορίζει έναν δικηγόρο ο οποίος θα σας εκπροσωπήσει.

Το δικαίωμά σας να ζητήσετε τον διορισμό δικηγόρου από τον Δικηγορικό Σύλλογο Εσθονίας δεν εξαρτάται από την οικονομική σας κατάσταση. Δεν χρειάζεται να γνωστοποιήσετε στοιχεία σχετικά με την οικονομική σας κατάσταση όταν υποβάλλετε αίτηση διορισμού δικηγόρου.

Εάν επιθυμείτε τον διορισμό δικηγόρου από τον Δικηγορικό Σύλλογο Εσθονίας, πρέπει να υποβάλετε αίτηση στην αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή, στην κατηγορούσα αρχή ή στο δικαστήριο.

Σε ορισμένες διαδικασίες, η συμμετοχή δικηγόρου είναι υποχρεωτική. Εάν σε μια τέτοια διαδικασία δεν έχετε επιλέξει δικηγόρο για να σας εκπροσωπήσει, η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή, η κατηγορούσα αρχή ή το δικαστήριο θα διορίσουν έναν δικηγόρο αυτεπαγγέλτως. Δεν χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση για τον διορισμό δικηγόρου.

Αμοιβή δικηγόρου

Πρέπει να πληρώσετε τον δικηγόρο που επιλέξατε. Η αμοιβή του δικηγόρου και οι όροι πληρωμής περιλαμβάνονται στη σύμβαση πελάτη.

Εάν δεν επιθυμείτε να προσλάβετε δικηγόρο ο ίδιος, έχετε το δικαίωμα παροχής δικηγόρου από το κράτος. Ο δικηγόρος, ο οποίος διορίζεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Εσθονίας, αμείβεται από το κράτος. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε τον δικηγόρο. Εάν το δικαστήριο σας κρίνει ένοχο, θα υποχρεωθείτε να επιστρέψετε στο κράτος την αμοιβή του δικηγόρου.

Μπορώ να αντικαταστήσω τον δικηγόρο μου;

Έχετε το δικαίωμα να αντικαταστήσετε τον δικηγόρο που επιλέξατε. Σε περίπτωση διορισμού δικηγόρου για να σας εκπροσωπήσει, έχετε το δικαίωμα να αντικαταστήσετε τον δικηγόρο εάν ο αρχικός δικηγόρος και ο νέος δικηγόρος συμφωνούν. Εάν ο δικηγόρος που διορίστηκε για να σας εκπροσωπήσει επέδειξε έλλειψη ικανότητας ή προσοχής, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση στο δικαστήριο για την απομάκρυνση του συγκεκριμένου δικηγόρου και τον διορισμό νέου δικηγόρου από τον Δικηγορικό Σύλλογο Εσθονίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικηγορικός Σύλλογος Εσθονίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

2 - Τα δικαιώματά μου κατά τη διερεύνηση ενός αδικήματος (πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης)

Η ποινική διαδικασία έχει δύο στάδια: την προδικασία ή διερεύνηση και τη δίκη. Η ποινική διαδικασία μπορεί επίσης να περατωθεί χωρίς να φτάσει στο δικαστήριο (για παράδειγμα, εάν διαπιστωθεί κατά τη διερεύνηση ότι το αδίκημα δεν διαπράχθηκε). Μόνον ένα δικαστήριο μπορεί να σας κρίνει ένοχο για ένα αδίκημα.

Ποιος είναι ο σκοπός της ποινικής έρευνας;

Σκοπός της ποινικής έρευνας είναι να εξακριβωθεί κατά πόσον διαπράχθηκε το αδίκημα και ποιες ήταν οι περιστάσεις του αδικήματος. Κατά τη διερεύνηση, συλλέγονται τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν το εικαζόμενο αδίκημα, εξακριβώνονται οι περιστάσεις και λαμβάνεται απόφαση σχετικά με το κατά πόσον τα αποδεικτικά στοιχεία επαρκούν για την απαγγελία κατηγορίας για το αδίκημα.

Ποια είναι τα στάδια της ποινικής έρευνας;

Κίνηση της ποινικής διαδικασίας

Την ποινική διαδικασία κινεί η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή (η αστυνομία ή άλλη κρατική αρχή η οποία διαθέτει τη σχετική εξουσία) ή η κατηγορούσα αρχή. Η ποινική διαδικασία ξεκινά όταν η αστυνομία ή η κατηγορούσα αρχή πληροφορηθούν ένα εικαζόμενο αδίκημα.

Κράτηση και σύλληψη

Εάν η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή έχει βάσιμους λόγους να υποψιάζεται ότι διαπράξατε ένα αδίκημα, μπορεί να τεθείτε υπό κράτηση ως ύποπτος για μέγιστο χρονικό διάστημα 48 ωρών. Εάν τεθείτε υπό κράτηση, πρέπει να ανακριθείτε αμέσως από την αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή.

Εάν καταστεί προφανές κατά τη διερεύνηση ότι δεν συντρέχει βάσιμος λόγος για την κράτησή σας, πρέπει να αφεθείτε αμέσως ελεύθερος. Εάν η κατηγορούσα αρχή είναι πεπεισμένη ότι η κράτησή σας πρέπει να παραταθεί, ώστε να μην διαφύγετε της διερεύνησης ή να μην διαπραχθούν νέα αδικήματα, πρέπει να ζητήσει ένταλμα σύλληψής σας από το δικαστήριο.

Στην περίπτωση αυτή, θα προσαχθείτε ενώπιον του δικαστή εντός 48 ωρών από τη στιγμή της κράτησής σας. Ο δικαστής αποφασίζει κατά πόσον η σύλληψη είναι δικαιολογημένη. Εάν ο δικαστής κρίνει ότι η σύλληψή σας δεν δικαιολογείται, θα αφεθείτε αμέσως ελεύθερος.

Ανάκριση και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων

Στόχος της διερεύνησης είναι η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων που επιβεβαιώνουν τις περιστάσεις του αδικήματος. Για τον σκοπό αυτό, ανακρίνονται ο ύποπτος, το θύμα και οι μάρτυρες, συλλέγονται αποδεικτικά στοιχεία, διενεργούνται εγκληματολογικές αναλύσεις και αναλαμβάνονται δραστηριότητες επιτήρησης. Όλες οι ενέργειες που πραγματοποιούνται για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων πρέπει να τεκμηριώνονται βάσει του νόμου. Για την απαγγελία κατηγοριών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον αποδεικτικά στοιχεία που προβλέπονται από τον νόμο και έχουν συλλεγεί νόμιμα.

Εξασφάλιση πρόσβασης στη δικογραφία της ποινικής υπόθεσης, αιτήματα προς την κατηγορούσα αρχή και απαγγελία της κατηγορίας

Καταρτίζεται δικογραφία, η οποία περιέχει τις λεπτομέρειες της ποινικής διερεύνησης και τα αποδεικτικά στοιχεία. Όταν ολοκληρωθεί η διερεύνηση, η κατηγορούσα αρχή παραδίδει αντίγραφο της δικογραφίας στον συνήγορο υπεράσπισης. Ο δικηγόρος σας θα σας ενημερώσει για τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχτηκαν και για τη βάση των εναντίον σας κατηγοριών.

Εσείς και ο συνήγορος υπεράσπισής σας έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αιτήματα στην κατηγορούσα αρχή (για παράδειγμα, συμπερίληψης πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων στη δικογραφία, περάτωσης της ποινικής διαδικασίας κ.λπ.). Η κατηγορούσα αρχή πρέπει να λάβει απόφαση επί των αιτημάτων αυτών. Εάν η κατηγορούσα αρχή απορρίψει ένα αίτημα, μπορείτε να το υποβάλετε εκ νέου στο δικαστήριο κατά τη δίκη.

Εάν, αφού σας παραδοθεί η δικογραφία και ληφθούν αποφάσεις σε τυχόν αιτήματα, η κατηγορούσα αρχή κρίνει ότι υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για να κινήσει διαδικασία εναντίον σας, θα συντάξει το κατηγορητήριο.

Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο περιέχει τα πραγματικά περιστατικά και παρέχει τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία βασίζεται η κατηγορία. Η κατηγορούσα αρχή διαβιβάζει το κατηγορητήριο στον συνήγορο υπεράσπισης και στο δικαστήριο. Ο δικαστής ξεκινά τη δίκη βάσει του κατηγορητηρίου.

Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της διερεύνησης

Κίνηση της ποινικής διαδικασίας (1)

Ποιος είναι ο σκοπός κίνησης της ποινικής διαδικασίας;

Η ποινική διαδικασία κινείται επειδή η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή έλαβε πληροφορίες οι οποίες υποδηλώνουν τη διάπραξη ενός αδικήματος. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να βασίζονται σε καταγγελία ενός προσώπου ή στην ανακάλυψη ενός πραγματικού περιστατικού που υποδηλώνει τη διάπραξη ενός αδικήματος.

Σκοπός της ποινικής διαδικασίας είναι να εξακριβωθεί κατά πόσον έχει διαπραχθεί ένα αδίκημα και, εάν ναι, κατά πόσον τα αποδεικτικά στοιχεία επαρκούν για την απαγγελία κατηγοριών στον ύποπτο.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διερεύνηση της ποινικής υπόθεσης;

Επικεφαλής της ποινικής διαδικασίας είναι Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροη Εισαγγελία και η διερεύνηση της ποινικής υπόθεσης διενεργείται από την αρμόδια για την έρευνα αρχή σύμφωνα με τις οδηγίες της εισαγγελίας. Γενικά τη έρευνα εκτελεί η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαστυνομία. Η έρευνα μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί από Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτην Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτο Φορολογικό και Τελωνειακό Συμβούλιο, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτην Επιθεώρηση Περιβάλλοντος, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτο Τμήμα Φυλακών και την Υπηρεσία Φυλακών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τη στρατιωτική αστυνομία και Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτην Αρχή Ανταγωνισμού.

Οι αρμόδιες για τη διερεύνηση αρχές μπορούν να εκτελέσουν ορισμένες διαδικαστικές πράξεις μόνον με την άδεια είτε της κατηγορούσας αρχής είτε του δικαστηρίου.

Πώς θα πληροφορηθώ ότι έχει κινηθεί ποινική διαδικασία;

Η ποινική διαδικασία ξεκινά με την πρώτη διαδικαστική πράξη. Εάν είστε ύποπτος για τη διάπραξη ενός αδικήματος, θα πληροφορηθείτε την έναρξη της ποινικής διαδικασίας μέσω της κράτησής σας ως υπόπτου ή της κλήτευσης από τον αρμόδιο για την ανάκριση, ο οποίος θα σας ανακρίνει.

Γιατί μπορεί να θεωρηθώ ύποπτος διάπραξης ενός αδικήματος;

Μπορεί να αντιμετωπιστείτε ως ύποπτος εάν η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή έχει επαρκείς λόγους για να θεωρεί ότι διαπράξατε ένα αδίκημα. Οι λόγοι αυτοί μπορεί να αιτιολογούνται, για παράδειγμα, επειδή:

 • συλληφθήκατε να διαπράττετε το αδίκημα ή αμέσως μετά τη διάπραξή του·
 • μάρτυρας του αδικήματος ή το θύμα σας αναγνωρίζουν ως δράστη·
 • αποδεικτικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι είστε ο δράστης.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως υπόπτου;

Τα βασικά δικαιώματά σας ως υπόπτου είναι τα ακόλουθα:

 • το δικαίωμα να σας ενημερώσουν για τι είστε ύποπτος, να κάνετε δηλώσεις σχετικά με τις υποψίες αυτές ή να αρνηθείτε να κάνετε δηλώσεις σχετικά
 • το δικαίωμα να γνωρίζετε ότι οι δηλώσεις σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας
 • το δικαίωμα συνδρομής από διερμηνέα
 • το δικαίωμα συνδρομής από συνήγορο υπεράσπισης
 • το δικαίωμα κατ’ ιδίαν συνάντησης με τον συνήγορο υπεράσπισης
 • το δικαίωμα να ανακριθείτε παρουσία του συνηγόρου υπεράσπισής σας
 • το δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση του αιτήματος που αφορά το ένταλμα σύλληψής σας στο δικαστήριο
 • το δικαίωμα προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων
 • το δικαίωμα υποβολής αιτημάτων και καταγγελιών
 • το δικαίωμα πρόσβασης στα πρακτικά που αφορούν διαδικαστική πράξη και της διατύπωσης δηλώσεων σχετικά τις συνθήκες, την εξέλιξη και τα αποτελέσματα της διαδικαστικής πράξης καθώς επίσης και σχετικά με τα πρακτικά στα οποία καταχωρίζονται οι συγκεκριμένες δηλώσεις το δικαίωμα συμφωνίας με την εφαρμογή της διαδικασίας συμβιβαστικής επίλυσης, συμμετοχής στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας συμβιβαστικής επίλυσης, υποβολής προτάσεων σχετικά με το είδος και το μέγεθος της ποινής που πρόκειται να επιβληθεί και σύναψης ή άρνησης σύναψης συμφωνίας συμβιβαστικής επίλυσης.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

Υποχρεούστε:

 • να εμφανίζεστε όταν σας το ζητεί η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή, η κατηγορούσα αρχή ή το δικαστήριο·
 • να συμμετέχετε σε διαδικαστικές πράξεις και να υπακούετε στις εντολές της αρμόδιας για τη διερεύνηση αρχής, της κατηγορούσας αρχής και του δικαστηρίου.

Ποια ενημέρωση θα λάβω σχετικά με το τι συμβαίνει;

Εάν είστε ύποπτος, η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή πρέπει να σας εξηγήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας. Θα σας ζητηθεί να υπογράψετε το έγγραφο πρακτικό της συνομιλίας και, με τον τρόπο αυτό, θα επιβεβαιώσετε ότι ενημερωθήκατε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

Κατόπιν τούτου, θα ενημερωθείτε για τι είστε ύποπτος. Αυτό σημαίνει ότι θα σας εξηγήσουν συνοπτικά την πράξη την οποία είστε ύποπτος ότι διαπράξατε. Ακολούθως θα σας δοθούν λεπτομέρειες για τον νόμο που ορίζει την πράξη αυτή ως αδίκημα. Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή ή η κατηγορούσα αρχή δεν υποχρεούνται να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες πριν από την ολοκλήρωση της προδικασίας.

Πότε μπορώ να μιλήσω με τον δικηγόρο μου;

Από τη στιγμή που είστε ύποπτος και υπάγεστε σε ποινική διαδικασία, έχετε το δικαίωμα να συναντήσετε και να μιλήσετε με τον δικηγόρο σας. Έχετε το δικαίωμα να μιλήσετε με τον δικηγόρο σας πριν ξεκινήσει η ανάκριση της αρμόδιας για τη διερεύνηση αρχής.

Κράτηση και σύλληψη (2)

Υπό ποιες περιστάσεις μπορεί να τεθώ υπό κράτηση;

Μπορεί να τεθείτε υπό κράτηση ως ύποπτος, εάν:

 • συλληφθήκατε να διαπράττετε το αδίκημα ή αμέσως μετά τη διάπραξή του·
 • μάρτυρας του αδικήματος ή το θύμα σας αναγνωρίζουν ως δράστη·
 • αποδεικτικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι είστε ο δράστης.

Επίσης, μπορεί να τεθείτε υπό κράτηση εάν η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή έχει άλλες πληροφορίες οι οποίες υποδεικνύουν εσάς ως ύποπτο και:

 • προσπαθείτε να διαφύγετε·
 • η ταυτότητά σας δεν έχει εξακριβωθεί·
 • η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή πιστεύει ότι ενδέχεται να διαπράξετε περαιτέρω αδικήματα, να αποφύγετε την ποινική διαδικασία ή να την παρεμποδίσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Μπορεί να τεθείτε υπό κράτηση και να συλληφθείτε προκειμένου να παραδοθείτε ή να εκδοθείτε σε άλλη χώρα (βλέπε Ανάκριση και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων (3)).

Ποιος μπορεί να αποφασίσει την κράτησή μου;

Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την κράτησή σας. Εάν συλληφθείτε κατά τη διάπραξη ενός αδικήματος ή αμέσως μετά ή εάν επιχειρήσετε να διαφύγετε, οποιοσδήποτε μπορεί να σας οδηγήσει στην αστυνομία για κράτηση.

Πώς θα πληροφορηθώ τους λόγους της κράτησής μου και τι θα συμβεί στη συνέχεια;

Κατά την κράτησή σας, υπάλληλος της αρμόδιας για τη διερεύνηση αρχής πρέπει να σας ενημερώσει για τους λόγους της κράτησης και να σας εξηγήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας. Ο υπάλληλος καταρτίζει ένα έγγραφο για την κράτηση, το οποίο περιέχει τη νομική βάση της κράτησής σας και τις περιστάσεις του αδικήματος για το οποίο είστε ύποπτος. Έχετε δικαίωμα υποβολής αιτημάτων και μπορείτε να απαιτήσετε να περιληφθούν τα εν λόγω αιτήματα στο έγγραφο για την κράτηση.

Δεν μιλώ την τοπική γλώσσα, πώς θα καταλάβω τι συμβαίνει;

Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή πρέπει να σας ενημερώσει αμέσως σε γλώσσα και με τρόπο κατανοητό για τους λόγους της κράτησης και για τα δικαιώματά σας. Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή πρέπει να σας εξασφαλίσει διερμηνέα, εφόσον τον χρειάζεστε. Παρέχεται μόνον διερμηνεία (όχι μετάφραση).

Μπορώ να ενημερώσω τους δικούς μου ανθρώπους για την κράτησή μου;

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώσετε τουλάχιστον ένα δικό σας πρόσωπο, το οποίο επιλέγετε εσείς. Η ειδοποίηση παρέχεται μέσω της αρμόδιας για τη διερεύνηση αρχής. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να ενημερωθεί ένα πρόσωπο το οποίο επιλέγετε, και ότι η ενημέρωση πραγματοποιείται από την αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή.

Εάν η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή πιστεύει ότι η ενημέρωση του προσώπου που επιλέξατε σχετικά με την κράτησή σας μπορεί να βλάψει την ποινική διαδικασία, μπορεί να αρνηθεί να το ειδοποιήσει. Η κατηγορούσα αρχή πρέπει να επιτρέψει μια τέτοια άρνηση.

Ποια μπορεί να είναι η διάρκεια της κράτησής μου;

Η μέγιστη διάρκεια της κράτησης είναι 48 ώρες. Εάν το δικαστήριο δεν εκδώσει ένταλμα σύλληψής σας εντός 48 ωρών από τη στιγμή της κράτησής σας, η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή πρέπει να σας αφήσει αμέσως ελεύθερο.

Υπό ποιες περιστάσεις μπορεί να συλληφθώ;

Μπορεί να συλληφθείτε κατόπιν αιτήματος της κατηγορούσας αρχής, εάν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι μπορεί να διαφύγετε την ποινική διαδικασία ή να διαπράξετε νέα αδικήματα. Η σύλληψη εγκρίνεται υποχρεωτικά από δικαστή.

Πώς λαμβάνεται η απόφαση για τη σύλληψή μου;

Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή θα σας οδηγήσει στον δικαστή με αίτημα την έκδοση εντάλματος για τη σύλληψή σας. Η κατηγορούσα αρχή και, εφόσον το επιθυμείτε, ο δικηγόρος σας προσέρχονται επίσης ενώπιον του δικαστή. Ο δικαστής διαβάζει τη δικογραφία της ποινικής σας υπόθεσης και σας υποβάλει ερωτήσεις για να ελέγξει τους λόγους της σύλληψής σας. Αφού ακούσει τα μέρη της υπόθεσης, το δικαστήριο εγκρίνει ή απορρίπτει τη σύλληψη. Εάν το αίτημα σύλληψης απορριφθεί, πρέπει να αφεθείτε αμέσως ελεύθερος.

Ποια μπορεί να είναι η διάρκεια της σύλληψής μου;

Κατά την προδικασία, η διάρκεια της σύλληψής σας δεν μπορεί να υπερβεί τους 6 μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί. Ύστερα από κάθε δίμηνη περίοδο, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το δικαστήριο να επανεξετάσει τους λόγους της σύλληψής σας, το δε δικαστήριο πρέπει να αποφασίσει εντός 5 ημερών κατά πόσον η συνέχιση της σύλληψης είναι δικαιολογημένη ή μη. Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι η σύλληψη δεν δικαιολογείται πλέον, πρέπει να αφεθείτε αμέσως ελεύθερος.

Μπορώ να αφεθώ ελεύθερος με εγγύηση;

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας επιβληθεί η υποχρέωση καταβολής εγγύησης αντί της σύλληψης. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να υποβάλετε αίτημα στο δικαστήριο. Θα προσαχθείτε ενώπιον δικαστή, ο οποίος θα αποφασίσει σχετικά με το αίτημά σας. Ο δικαστής πρέπει να ακούσει τη γνώμη σας και τη γνώμη του δικηγόρου σας.

Εάν το δικαστήριο κάνει δεκτό το αίτημα, θα αφεθείτε ελεύθερος αφού εμβασθεί το ποσό της εγγύησης στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαστηρίου.

Έχω δικαίωμα προσφυγής κατά του εντάλματος σύλληψής μου;

Έχετε δικαίωμα προσφυγής κατά του εντάλματος σύλληψής σας. Για τον σκοπό αυτό, εσείς ή ο δικηγόρος σας πρέπει να υποβάλετε έγγραφη προσφυγή στο δευτεροβάθμιο περιφερειακό δικαστήριο (Circuit Court) μέσω του δικαστηρίου που εξέδωσε το αρχικό ένταλμα σύλληψης. Η προσφυγή υποβάλλεται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ενημερωθήκατε για το ένταλμα σύλληψης.

Ανάκριση και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων (3)

Ποιος είναι ο σκοπός της ανάκρισης και της συλλογής αποδεικτικών στοιχείων;

Σκοπός της ανάκρισης και της συλλογής αποδεικτικών στοιχείων είναι να εξακριβωθούν οι περιστάσεις του εικαζόμενου αδικήματος και να καταγραφούν οι εν λόγω περιστάσεις, ώστε να μπορούν να ελεγχθούν στο δικαστήριο. Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή και η κατηγορούσα αρχή υποχρεούνται να συλλέξουν τόσο τις πληροφορίες που υποδεικνύουν την ανάμειξή σας στο αδίκημα όσο και τις πληροφορίες που σας ευνοούν. Δεν χρειάζεται να αποδείξετε την αθωότητά σας.

Θα κληθώ να καταθέσω;

Εάν είστε ύποπτος, η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή πρέπει να σας ανακρίνει αμέσως.

Πρέπει να δώσω πληροφορίες στην αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή;

Δεν υποχρεούστε να δώσετε πληροφορίες στην αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή ούτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που θα σας υποβάλει. Έχετε δικαίωμα σιωπής. Η σιωπή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως ομολογία ενοχής. Δεν μπορείτε να υποχρεωθείτε να δώσετε αποδεικτικά στοιχεία που ενοχοποιούν εσάς ή δικούς σας ανθρώπους.

Πώς διεξάγεται η ανάκριση;

Στην αρχή της ανάκρισης, πρέπει να ενημερωθείτε ότι έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε να προβείτε σε οποιαδήποτε δήλωση και ότι οι δηλώσεις σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας. Καταρχάς, θα ερωτηθείτε κατά πόσον διαπράξατε το αδίκημα για το οποίο είστε ύποπτος.

Έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε τα όσα γνωρίζετε για το υπό διερεύνηση αδίκημα. Επίσης, θα σας υποβληθούν ερωτήσεις. Καταρτίζεται έγγραφο πρακτικό της ανάκρισης. Πριν από την υπογραφή του πρακτικού, έχετε το δικαίωμα να το διαβάσετε. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιληφθούν τα σχόλιά σας στο πρακτικό.

Τι θα συμβεί εάν πω κάτι που βλάπτει την υπόθεσή μου;

Η δήλωσή σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο εναντίον σας.

Μπορώ να παραδεχθώ ενοχή για όλες ή ορισμένες από τις κατηγορίες πριν από τη δίκη;

Κατά την ανάκριση, μπορείτε να παραδεχτείτε ενοχή για όλες ή ορισμένες από τις κατηγορίες. Έχετε το ίδιο δικαίωμα ανά πάσα στιγμή μετά την ανάκριση, ακόμη και αν, κατά την ανάκριση, δηλώσατε ότι δεν είστε ένοχος.

Η ποινική διαδικασία δεν περατώνεται εάν ομολογήσετε την ενοχή σας. Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή πρέπει ακόμη να εξακριβώσει τις περιστάσεις του αδικήματος και να το αποδείξει. Δεν είναι δυνατόν να καταδικαστείτε για το αδίκημα μόνον βάσει της ομολογίας σας.

Έχω το δικαίωμα να ανακαλέσω την ομολογία μου αργότερα;

Εάν ομολογήσατε την ενοχή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την προηγούμενη κατάθεσή σας και να αρνηθείτε την ενοχή σας σε μεταγενέστερο στάδιο της ποινικής διαδικασίας ή στο δικαστήριο. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, η προγενέστερη ομολογία σας μπορεί να παρουσιαστεί στο δικαστήριο και να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο εναντίον σας. Εάν άλλα αποδεικτικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την ενοχή σας, το γεγονός ότι ανακαλέσατε την ομολογία σας θα αγνοηθεί, επειδή η δήλωση αυτή θεωρείται αναξιόπιστη.

Θα ενημερωθώ σχετικά με τους μάρτυρες που κατέθεσαν εναντίον μου;

Κατά την ποινική διερεύνηση, η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή δεν υποχρεούται να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με τους μάρτυρες που κατέθεσαν εναντίον σας και σχετικά με το περιεχόμενο των καταθέσεών τους. Θα ενημερωθείτε για τους μάρτυρες και τις καταθέσεις τους όταν θα σας παρασχεθεί πρόσβαση στη δικογραφία της ποινικής υπόθεσης στο τέλος της διερεύνησης (βλέπε Πρόσβαση στη δικογραφία της ποινικής υπόθεσης, αιτήματα προς την κατηγορούσα αρχή και απαγγελία της κατηγορίας (4)).

Θα ερωτηθώ σχετικά με προηγούμενα αδικήματα που έχω διαπράξει;

Μπορεί να ερωτηθείτε για προηγούμενα αδικήματα που έχετε διαπράξει, αλλά μπορεί να αρνηθείτε να παράσχετε τα στοιχεία αυτά. Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή έχει το δικαίωμα να εξακριβώσει κατά πόσον έχετε διαπράξει προηγουμένως άλλα αδικήματα ανατρέχοντας σε διάφορα μητρώα. Τυχόν προηγούμενα αδικήματα θα περιγράφονται στο κατηγορητήριο.

Υπάρχει περίπτωση να υποβληθώ σε σωματική έρευνα;

Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή δικαιούται να διενεργήσει σωματική έρευνα, αναζητώντας ίχνη του αδικήματος, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σώματός σας και άλλες πληροφορίες οι οποίες έχουν σημασία για την ποινική διερεύνηση.

Θα μου ζητηθούν δακτυλικά αποτυπώματα, δείγματα γενετικού υλικού (DNA) (π.χ. τρίχες, σάλιο) ή άλλα σωματικά υγρά;

Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή δικαιούται να λάβει αποδεικτικά στοιχεία ιχνών και δείγματα, συμπεριλαμβανομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων και βιολογικού υλικού για ανάλυση DNA.

Εάν αρνηθείτε να δώσετε δείγματα, η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή δικαιούται να τα λάβει εξαναγκαστικά. Ωστόσο, εάν αρνηθείτε να δώσετε δείγματα ή εάν η λήψη τους μπορεί να βλάψει τη σωματική σας ακεραιότητα, η λήψη μπορεί να γίνει μόνον βάσει απόφασης από την αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή. Έχετε το δικαίωμα να δείτε την απόφαση.

Μπορεί να ερευνηθούν το σπίτι μου, ο επιχειρηματικός χώρος μου, το αυτοκίνητό μου κ.λπ.;

Το σπίτι, ο επιχειρηματικός χώρος ή το αυτοκίνητό σας κ.λπ. μπορούν να ερευνηθούν με σκοπό την αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων για το αδίκημα ή άλλων αντικειμένων αναγκαίων για την εξακρίβωση του αδικήματος. Η κατηγορούσα αρχή ή το δικαστήριο πρέπει να εκδώσουν ένταλμα έρευνας. Εάν η έρευνα πρέπει να διενεργηθεί επειγόντως, μπορεί επίσης να επιτραπεί βάσει εντάλματος από την αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή.

Το ένταλμα έρευνας πρέπει να επιδειχθεί στο πρόσωπο στου οποίου τα περιουσιακά στοιχεία διεξάγεται η έρευνα, και πρέπει να του ζητηθεί να παραδώσει το αντικείμενο που αναφέρεται στο ένταλμα έρευνας. Εάν το αντικείμενο δεν παραδοθεί, οι υπάλληλοι της αρμόδιας για τη διερεύνηση αρχής θα διενεργήσουν την έρευνα.

Μπορώ να υποβάλω καταγγελία εάν παραβιάζονται τα δικαιώματά μου;

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας, έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε για τις δραστηριότητες της αρμόδιας για τη διερεύνηση αρχής και να υποβάλετε καταγγελία στην Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκατηγορούσα αρχή. Εάν η καταγγελία αφορά τις δραστηριότητες της κατηγορούσας αρχής, μπορεί να υποβληθεί στην Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕισαγγελική Αρχή του κράτους. Η καταγγελία θα εξετασθεί εντός 30 ημερών και θα σας αποσταλεί αντίγραφο της απόφασης. Εάν δεν συμφωνείτε με την απόφαση της Εισαγγελικής Αρχής του κράτους, έχετε δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο εντός 10 ημερών.

Πρόσβαση στη δικογραφία της ποινικής υπόθεσης, αιτήματα προς την κατηγορούσα αρχή και απαγγελία της κατηγορίας (4)

Ποιος είναι ο σκοπός της πρόσβασης στη δικογραφία της ποινικής υπόθεσης;

Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχτηκαν κατά την ποινική διερεύνηση και η σύνοψη της προδικασίας, στην οποία περιγράφονται οι περιστάσεις του αδικήματος, προστίθενται στη δικογραφία της ποινικής υπόθεσης. Η παροχή πρόσβασης στη δικογραφία στον ύποπτο είναι αναγκαία προκειμένου να γνωρίζει τις εναντίον του κατηγορίες και πώς αιτιολογούνται.

Πότε θα μπορέσω να δω τη δικογραφία;

Εάν είστε ύποπτος, η δικογραφία θα τεθεί στη διάθεσή σας μετά το πέρας της ποινικής διερεύνησης.

Πώς διασφαλίζεται η πρόσβαση στη δικογραφία;

Από τη στιγμή που η δικογραφία τίθεται στη διάθεσή σας, πρέπει να έχετε δικηγόρο (βλέπε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔελτίο 1). Η κατηγορούσα αρχή διαβιβάζει αντίγραφο της δικογραφίας στον δικηγόρο σας. Ο δικηγόρος σας σάς ενημερώνει για το περιεχόμενο της δικογραφίας.

Πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου για να εξετάσω τη δικογραφία;

Δεν προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες για την εξέταση της δικογραφίας. Εάν η κατηγορούσα αρχή κρίνει ότι η εξέταση της δικογραφίας καθυστερεί, μπορεί να θέσει μια τέτοια προθεσμία. Πρέπει να παράσχει επαρκή χρόνο, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι μπορείτε πραγματικά να ασκήσετε το δικαίωμα υπεράσπισής σας.

Ποιος είναι ο σκοπός της υποβολής αιτημάτων;

Μετά την εξέταση της δικογραφίας, εσείς και ο δικηγόρος σας έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αιτήματα στην κατηγορούσα αρχή. Σκοπός της υποβολής αιτημάτων είναι να διασφαλίζεται ότι η ποινική διερεύνηση είναι διεξοδική και δίκαιη.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε:-

 • τη διενέργεια πρόσθετων διαδικασιών διερεύνησης·
 • τη συμπερίληψη στον φάκελο νέων αποδεικτικών στοιχείων τα οποία προσκομίσατε εσείς·
 • την αφαίρεση από τη δικογραφία υλικού που δεν έχει σχέση με την υπόθεση κ.λπ.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από την κατηγορούσα αρχή να περατώσει την ποινική διαδικασία εάν, κατά τη γνώμη σας, δεν συντρέχουν λόγοι για τη συνέχισή της. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να εξεταστεί η υπόθεση μέσω απλουστευμένης διαδικασίας η οποία προβλέπεται από τον νόμο (για παράδειγμα, διαδικασία συμφωνίας) χωρίς τη διεξαγωγή πλήρους δίκης.

Πώς υποβάλλω αιτήματα;

Τα αιτήματα υποβάλλονται εγγράφως στην εισαγγελία. Πρέπει να υποβληθούν εντός 10 ημερών από την εξέταση της δικογραφίας της ποινικής υπόθεσης. Εάν η ποινική υπόθεση είναι σοβαρή και πολύπλοκη, η εισαγγελία μπορεί να παρατείνει την προθεσμία (άρθρο 225 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που άρχισε να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου 2011).

Πώς απαντώνται τα αιτήματα;

Η κατηγορούσα αρχή εξετάζει τα αιτήματα εντός 10 ημερών. Εάν η κατηγορούσα αρχή δεν δεχθεί ένα αίτημα, θα εκδώσει απόφαση και θα σας διαβιβασθεί αντίγραφό της. Εάν το αίτημά σας απορριφθεί στο στάδιο αυτό, μπορείτε να το υποβάλετε εκ νέου κατά τη δίκη.

Πότε απαγγέλλεται η κατηγορία;

Μετά την εξέταση της δικογραφίας από εσάς και τη λήψη απόφασης από την κατηγορούσα αρχή σχετικά με τα αιτήματά σας, θα σας απαγγελθεί κατηγορία εφόσον η κατηγορούσα αρχή είναι πεπεισμένη ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την παραπομπή σας σε δίκη.

Πώς απαγγέλλεται η κατηγορία;

Η κατηγορούσα αρχή συντάσσει το κατηγορητήριο. Το κατηγορητήριο είναι ένα έγγραφο, το οποίο περιέχει τα πραγματικά περιστατικά επί των οποίων βασίζονται οι κατηγορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που τα επιβεβαιώνουν. Η κατηγορούσα αρχή διαβιβάζει το κατηγορητήριο σε εσάς και στον δικηγόρο σας καθώς και στο δικαστήριο.

Είναι δυνατόν να αλλάξουν οι κατηγορίες πριν από τη δίκη;

Το δικαστήριο μπορεί να εκδικάσει την υπόθεση μόνον βάσει του κατηγορητηρίου. Η κατηγορούσα αρχή μπορεί να αλλάξει ή να συμπληρώσει τις κατηγορίες, αλλά στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθεί νέο κατηγορητήριο.

Έχω ήδη δικαστεί για τις ίδιες κατηγορίες σε άλλη χώρα. Τι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή;

Εάν κριθήκατε ένοχος για τις ίδιες κατηγορίες σε άλλη χώρα ή εάν η ποινική διαδικασία σε σχέση με τις κατηγορίες έχει περατωθεί, δεν είναι δυνατόν να σας απαγγελθούν εκ νέου κατηγορίες για το ίδιο αδίκημα. Σε μια τέτοια περίπτωση, εάν κινήθηκε εναντίον σας ποινική διαδικασία στην Εσθονία, πρέπει να περατωθεί χωρίς να σας απαγγελθεί κατηγορία.

Μπορεί η υπόθεσή μου να επιλυθεί με συμφωνία;

Μετά την εξέταση της δικογραφίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την κατηγορούσα αρχή να κινήσει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Εάν η κατηγορούσα αρχή συμφωνεί, θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με εσάς και με τον δικηγόρο σας σχετικά με τον νομικό καθορισμό της πράξης για την οποία κατηγορείστε και την ποινή που επισύρει.

Εάν επιτύχετε συμφωνία ως αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, αυτή θα καταγραφεί και θα υποβληθεί στο δικαστήριο για επιβεβαίωση. Εάν το δικαστήριο επιβεβαιώσει τη συμφωνία, θα καταδικαστείτε για το αδίκημα βάσει των όρων της συμφωνίας που συνάψατε.

Πρόσθετες πληροφορίες για αλλοδαπούς (5)

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης;

Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης είναι αίτηση η οποία υποβάλλεται από υπηρεσία ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κράτηση, τη σύλληψη ή την παράδοση ενός συγκεκριμένου προσώπου στην αιτούσα χώρα, ώστε η συγκεκριμένη χώρα να μπορέσει να συνεχίσει μια ποινική διαδικασία ή να φυλακίσει το εν λόγω πρόσωπο.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου εάν τεθώ υπό κράτηση βάσει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης;

Όταν τεθείτε υπό κράτηση, πρέπει να σας εξηγηθεί η βάση της κράτησης και πρέπει να ενημερωθείτε ότι μπορείτε να συμφωνήσετε για την παράδοσή σας σε άλλο κράτος μέλος. Εάν συμφωνήσετε για την παράδοσή σας, δεν μπορείτε να αλλάξετε την απόφασή σας αργότερα. Από τη στιγμή που θα τεθείτε υπό κράτηση, έχετε δικαίωμα σε δωρεάν νομική αρωγή και στη συνδρομή διερμηνέα.

Πώς αποφασίζεται η παράδοσή μου σε άλλο κράτος μέλος;

Η παράδοση ή η άρνηση παράδοσης αποφασίζεται από το δικαστήριο. Εσείς, ο δικηγόρος σας και η κατηγορούσα αρχή θα παραστείτε στην ακροαματική διαδικασία. Το δικαστήριο πρέπει να ακούσει τη γνώμη σας σχετικά με την παράδοση. Το δικαστήριο εκδίδει απόφαση βάσει της οποίας εγκρίνει ή απορρίπτει την παράδοσή σας. Έχετε τρεις ημέρες από την παραλαβή της απόφασης για να ασκήσετε προσφυγή εναντίον της στο δευτεροβάθμιο περιφερειακό δικαστήριο (Circuit Court). Το δευτεροβάθμιο περιφερειακό δικαστήριο πρέπει να απαντήσει στην προσφυγή εντός 10 ημερών και η απόφασή του είναι οριστική και τελεσίδικη.

Πόσο γρήγορα αποφασίζεται η παράδοσή μου σε άλλο κράτος μέλος;

Εάν συμφωνήσατε για την παράδοση, η απόφαση πρέπει να ληφθεί εντός 10 ημερών. Εάν δεν συμφωνήσατε για την παράδοση, η τελική απόφαση παράδοσης ή άρνησης της παράδοσης πρέπει να ληφθεί εντός 60 ημερών από τη σύλληψή σας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά 30 ημέρες. Εάν η απόφαση του δικαστηρίου για την παράδοσή σας έχει τεθεί σε ισχύ, πρέπει να μεταφερθείτε στην αιτούσα χώρα εντός 10 ημερών. Εάν δεν εκδοθείτε εντός της προθεσμίας αυτής, πρέπει να αφεθείτε ελεύθερος.

Υπό ποιες περιστάσεις μπορεί να εκδοθώ σε άλλη χώρα;

Εάν μια άλλη χώρα έχει κινήσει ποινική διαδικασία και καταρτίσει ένταλμα σύλληψης ή εάν ένα δικαστήριο στην εν λόγω χώρα σας έχει καταδικάσει σε ποινή φυλάκισης, η εν λόγω χώρα μπορεί να ζητήσει την έκδοσή σας. Εάν η Εσθονία έλαβε από άλλη χώρα αίτηση έκδοσης ή αίτημα σύλληψης μέσω της Ιντερπόλ, μπορεί να τεθείτε υπό κράτηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης. Κατά τη διαδικασία έκδοσης, η διάρκεια της φυλάκισής σας δεν μπορεί να υπερβεί το 1 έτος. Το δικαστήριο αποφασίσει κατά πόσον πρέπει να επιτραπεί η έκδοση.

Μπορώ να επικοινωνήσω με την πρεσβεία της χώρας μου, όταν συλληφθώ;

Εάν είστε πολίτης ξένης χώρας, αντίγραφο του εντάλματος σύλληψής σας διαβιβάζεται στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει την πρεσβεία ή την προξενική αντιπροσωπεία της χώρας σας για τη σύλληψη. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα συνάντησης με υπάλληλο του προξενείου της χώρας σας.

Θα έχω στη διάθεσή μου διερμηνέα σε περίπτωση που δεν μιλώ τη γλώσσα;

Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή και η κατηγορούσα αρχή πρέπει να σας εξασφαλίσουν τη συνδρομή διερμηνέα. Ο διερμηνέας πρέπει να είναι παρών σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις στις οποίες συμμετέχετε. Ο διερμηνέας υποχρεούται να μεταφράζει καθετί που σχετίζεται με τη διαδικαστική πράξη με ορθό και πλήρη τρόπο. Παρέχονται μόνον υπηρεσίες διερμηνείας (όχι μετάφρασης).

Μπορείτε να ζητήσετε τη γραπτή μετάφραση του κατηγορητηρίου στη μητρική σας γλώσσα ή σε άλλη γλώσσα που μιλάτε. Άλλα έγγραφα τα οποία περιλαμβάνονται στην ποινική διαδικασία δεν μεταφράζονται εγγράφως.

Θα πρέπει να βρίσκομαι στη χώρα κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας; Μπορώ να φύγω από τη χώρα;

Δεν είναι υποχρεωτικό να βρίσκεστε στη χώρα κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και μπορείτε να φύγετε από τη χώρα, αλλά υποχρεούστε να εμφανισθείτε στην αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή όταν σας ζητηθεί, προκειμένου η αρχή να μπορέσει να εκτελέσει μια διαδικαστική πράξη. Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή μπορεί να σας απαγορεύσει να φύγετε από τον τόπο διαμονής σας χωρίς την άδειά της.

Εάν θέλετε να φύγετε από τον τόπο διαμονής σας για περισσότερες από 24 ώρες, χρειάζεστε την προηγούμενη άδεια της αρμόδιας για τη διερεύνηση αρχής. Εάν δεν εμφανιστείτε στην αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή όταν σας ζητηθεί ή παραβιάσετε την απαγόρευση αναχώρησης από τον τόπο διαμονής σας, μπορεί να συλληφθείτε.

Μπορώ να ανακριθώ από μια ξένη χώρα μέσω τηλεπικοινωνίας, π.χ. με βιντεοδιάσκεψη;

Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή μπορεί να διενεργήσει την ανάκρισή σας σε ξένη χώρα μέσω απευθείας βιντεοδιάσκεψης. Μια τέτοια ανάκριση μπορεί να διενεργηθεί μόνον με τη συγκατάθεσή σας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικας Ποινικής Δικονομίας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικας Ποινικής Δικονομίας στην αγγλική γλώσσα (δεν περιέχει όλες τις τροποποιήσεις)

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

3 - Τα δικαιώματά μου στο δικαστήριο

Πού διεξάγεται η δίκη;

Όλες οι ποινικές υποθέσεις εξετάζονται από Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπεριφερειακά δικαστήρια. Γενικά, η απόφαση λαμβάνεται από έναν δικαστή. Οι ποινικές υποθέσεις που αφορούν αδίκημα πρώτου βαθμού εκδικάζονται από δικαστήριο το οποίο απαρτίζεται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου και δύο λαϊκούς δικαστές.

Διεξάγεται η δίκη δημόσια;

Η δίκη διεξάγεται δημόσια.

Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών εν μέρει ή εξ ολοκλήρου:

 • για την προστασία κρατικών ή επιχειρηματικών μυστικών
 • για την προστασία των ηθών, της οικογενειακής ή της ιδιωτικής ζωής
 • για το συμφέρον ανηλίκου
 • για το συμφέρον της απονομής δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις στις οποίες μια δημόσια δίκη μπορεί να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικαστηρίου, των διαδίκων ή των μαρτύρων.

Είναι δυνατόν να αλλάξουν οι κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης;

Πριν από τη λήξη της δίκης, η εισαγγελία μπορεί να αλλάξει τις κατηγορίες ή να προσθέσει νέες κατηγορίες εναντίον σας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η εισαγγελία θα καταρτίσει νέο κατηγορητήριο. Αυτό δεν θα γίνει εάν οι κατηγορίες αλλάξουν προς όφελός σας. Εάν οι κατηγορίες αλλάξουν, εσείς και ο δικηγόρος σας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αναβολή της δίκης, ώστε να μπορέσετε να προετοιμάσετε την υπεράσπισή σας.

Τι θα συμβεί εάν παραδεχτώ ενοχή για ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης;

Η ομολογία σας αντιμετωπίζεται ως αποδεικτικό στοιχείο του αδικήματος. Εάν δηλώσετε ένοχος, η εισαγγελία εξακολουθεί να πρέπει να αποδείξει την ενοχή σας με άλλες αποδείξεις.

Πρέπει να είμαι παρών στη δίκη; Μπορεί η δίκη να διεξαχθεί ερήμην μου;

Η συμμετοχή του κατηγορουμένου στη δίκη είναι υποχρεωτική. Κατ’ εξαίρεση, η δίκη μπορεί να διεξαχθεί ερήμην σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • εάν προκαλέσατε διαταραχή της δίκης και αγνοήσατε τις εντολές του δικαστή και, ως εκ τούτου, αποβληθήκατε από την αίθουσα του δικαστηρίου
 • βρίσκεστε εκτός της Δημοκρατίας της Εσθονίας, δεν εμφανιστήκατε στο δικαστήριο και η δίκη μπορεί να διεξαχθεί ερήμην σας
 • εάν μετά την κατάθεσή σας στο δικαστήριο, είστε σε τέτοια κατάσταση ώστε δεν μπορείτε να συνεχίσετε να συμμετέχετε στη δίκη, η δε δίκη μπορεί να διεξαχθεί ερήμην σας.

Εάν διαμένω σε άλλη χώρα, μπορώ να συμμετάσχω μέσω βιντεοδιάσκεψης;

Το δικαστήριο έχει το δικαίωμα να σας επιτρέψει να συμμετάσχετε στη δίκη μέσω βιντεοδιάσκεψης, εάν είναι δύσκολο για εσάς να εμφανισθείτε στο δικαστήριο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη συγκατάθεσή σας.

Θα έχω στη διάθεσή μου διερμηνέα εάν δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει;

Εάν δεν κατανοείτε τη γλώσσα της δίκης, το δικαστήριο πρέπει να σας εξασφαλίσει διερμηνέα κατά τη διάρκεια της δίκης. Παρέχονται μόνον υπηρεσίες διερμηνείας (όχι μετάφρασης).

Πρέπει να έχω δικηγόρο; Θα οριστεί δικηγόρος για να με εκπροσωπήσει;

Πρέπει να έχετε δικηγόρο και, εάν δεν επιλέξατε δικηγόρο ο ίδιος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Εσθονίας θα διορίσει έναν για να σας εκπροσωπήσει (βλέπεΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο Δελτίο 1).

Μπορώ να μιλήσω κατά τη δίκη; Είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω κατά τη δίκη;

Έχετε το δικαίωμα να μιλήσετε κατά τη δίκη και να διατυπώσετε την άποψή σας σχετικά με το σύνολο των περιστάσεων της υπόθεσής σας. Δεν είστε υποχρεωμένος να μιλήσετε κατά τη δίκη και έχετε δικαίωμα σιωπής.

Ποιες θα είναι οι συνέπειες εάν δεν πω την αλήθεια κατά τη διάρκεια της δίκης;

Ο κατηγορούμενος δεν είναι υποχρεωμένος να πει την αλήθεια στο δικαστήριο. Εάν δεν πείτε την αλήθεια, δεν μπορούν να σας επιβληθούν ποινές. Εάν κατά τη διάρκεια της δίκης αποδειχθεί ότι είπατε ψέματα στο δικαστήριο, η κατάθεσή σας (συμπεριλαμβανομένου του αληθούς μέρους) μπορεί να θεωρηθεί αναξιόπιστη στο σύνολό της. Σε αυτή την περίπτωση, η κατάθεσή σας δεν θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο.

Μπορώ να αμφισβητήσω τα στοιχεία που κατατέθηκαν εναντίον μου;

Δικαιούστε να προβάλετε αντιρρήσεις για τα αποδεικτικά στοιχεία που κατατέθηκαν εναντίον σας στο δικαστήριο. Τα αποδεικτικά στοιχεία δεν θα γίνουν δεκτά για χρήση από το δικαστήριο εάν αποκτήθηκαν παραβιάζοντας θεμελιωδώς τον νόμο. Έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την αξιοπιστία των αποδεικτικών στοιχείων καθώς και το κατά πόσον είναι παραδεκτά από νομική άποψη.

Εσείς και ο δικηγόρος σας μπορείτε να αμφισβητήσετε τα αποδεικτικά στοιχεία προφορικώς και γραπτώς, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας έως το τέλος της δίκης.

Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία μπορώ να παρουσιάσω για την υπεράσπισή μου;

Έχετε το δικαίωμα να παρουσιάσετε στο δικαστήριο κάθε αποδεικτικό στοιχείο το οποίο έχει σημασία για την υπόθεση και εξασφαλίσθηκε με νόμιμο τρόπο.

Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να παρουσιάσω τα στοιχεία αυτά;

Γενικά, για την παρουσίαση νέων αποδεικτικών στοιχείων, πρέπει να υποβληθεί αίτημα μετά την εξέταση της δικογραφίας ή τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες από τη διαδικασία προ της δίκης στο δικαστήριο. Ωστόσο, είναι επίσης δυνατό να παρουσιάσετε νέα στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης, εάν δεν ήταν εφικτό, για αντικειμενικούς λόγους, να παρουσιασθούν νωρίτερα.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω γραφείο ιδιωτικών ερευνών για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων;

Έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε γραφείο ιδιωτικών ερευνών για να εξασφαλίσετε αποδεικτικά στοιχεία. Τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγονται από γραφείο ιδιωτικών ερευνών είναι παραδεκτά στο δικαστήριο, εάν εξασφαλίσθηκαν χωρίς να παραβιασθεί η νομοθεσία.

Μπορώ να καλέσω μάρτυρες υπεράσπισης;

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να κληθούν στο δικαστήριο άτομα τα οποία διαθέτουν σημαντικές πληροφορίες απαραίτητες για την επίλυση της υπόθεσής σας.

Μπορούμε εγώ ή ο δικηγόρος μου να υποβάλουμε ερωτήσεις στους άλλους μάρτυρες στην υπόθεση; Μπορούμε εγώ ή ο δικηγόρος μου να αμφισβητήσουμε τα λεγόμενά τους;

Εσείς και ο δικηγόρος σας έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ερωτήσεις σε όλους τους μάρτυρες. Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε τη γνώμη σας σχετικά με τη συνάφεια και την αλήθεια των καταθέσεων των μαρτύρων. Έχετε το δικαίωμα να παρουσιάσετε αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία διαψεύδουν τις καταθέσεις των μαρτύρων ή δημιουργούν αμφιβολίες όσον αφορά την αξιοπιστία τους.

Θα ληφθούν υπόψη πληροφορίες που αφορούν προηγούμενα αδικήματα τα οποία διέπραξα;

Μπορούν να ληφθούν υπόψη μόνον οι πληροφορίες για προηγούμενα αδικήματα, οι οποίες έχουν καταχωρισθεί στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομητρώο ποινών και δεν έχουν διαγραφεί από το ποινικό σας μητρώο (ένα αδίκημα διαγράφεται από το ποινικό σας μητρώο σε διάστημα από 1 έως 15 έτη από την έκτιση της ποινής σας, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος).

Μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη πληροφορίες από άλλες χώρες σχετικά με προηγούμενα αδικήματα που διαπράξατε. Τα αδικήματα που πρόκειται να ληφθούν υπόψη από το δικαστήριο πρέπει να περιγράφονται στο κατηγορητήριο. Στην περίπτωση ορισμένων αδικημάτων, το γεγονός ότι διαπράχθηκε στο παρελθόν παρόμοιο αδίκημα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή αυστηρότερης ποινής.

Ποιες είναι οι πιθανές εκβάσεις της δίκης;

Στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, το δικαστήριο είτε σας απαλλάσσει είτε σας καταδικάζει. Θα απαλλαγείτε εάν, κατά τη δίκη, δεν αποδείχθηκε ότι το αδίκημα διαπράχθηκε ή ότι το διαπράξατε εσείς. Θα απαλλαγείτε επίσης εάν η εισαγγελία αποσύρει τις κατηγορίες. Θα καταδικαστείτε, εάν αποδειχθεί στο δικαστήριο ότι διαπράξατε το αδίκημα.

Εάν κριθείτε ένοχος, το δικαστήριο θα σας επιβάλει την ποινή που προβλέπει ο νόμος. Οι πιθανές ποινές είναι οι ακόλουθες:

 • πρόστιμο, το ύψος του οποίου μπορεί να είναι από 30 έως 500 φορές το μέσο ημερήσιο εισόδημά σας
 • φυλάκιση για διάστημα από 30 ημέρες έως 20 έτη, ή ισόβια κάθειρξη.

Εάν συμφωνείτε, το δικαστήριο μπορεί να αντικαταστήσει την ποινή φυλάκισης με κοινωνική εργασία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί επίσης να αποφασίσει την αναστολή της ποινής σας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν θα χρειαστεί να εκτίσετε την αρχική ποινή ή θα χρειαστεί να εκτίσετε μόνον μέρος της, εκτός εάν διαπράξετε νέο αδίκημα κατά την περίοδο αναστολής. Η περίοδος αναστολής έχει διάρκεια από 3 έως 5 έτη.

Επιπλέον της κύριας ποινής, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει πρόσθετες ποινές, όπως να σας απαγορεύσει την άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων ή να σας απελάσει από την Εσθονία. Επίσης, κάθε περιουσιακό στοιχείο που σχετίζεται με το αδίκημα μπορεί να κατασχεθεί.

Ποιος είναι ο ρόλος του θύματος κατά τη διάρκεια της δίκης;

Το θύμα έχει δικαίωμα συμμετοχής στη δίκη, κατάθεσης και παρουσίασης αποδεικτικών στοιχείων, αξίωσης αποζημίωσης για την κάλυψη των ζημιών που προκλήθηκαν από το αδίκημα, καθώς και διατύπωσης γνώμης σχετικά με την ποινή που προτείνει η εισαγγελία για την τιμωρία σας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικας Ποινικής Δικονομίας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικας Ποινικής Δικονομίας στην αγγλική γλώσσα (δεν περιέχει όλες τις τροποποιήσεις)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠοινικός Κώδικας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠοινικός Κώδικας στην αγγλική γλώσσα (δεν περιέχει όλες τις τροποποιήσεις)

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

4 - Τα δικαιώματά μου μετά την έκδοση απόφασης

Μπορώ να ασκήσω έφεση;

Έχετε δικαίωμα να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης. Μπορείτε να ασκήσετε έφεση τόσο κατά της καταδίκης όσο και κατά της ποινής. Δικαιούστε να ασκήσετε έφεση κατά της συνολικής απόφασης ή κατά μέρους της.

Πώς μπορώ να ασκήσω έφεση;

Πρέπει να ενημερώσετε το δικαστήριο που σας καταδίκασε ότι επιθυμείτε να ασκήσετε έφεση. Αυτό πρέπει να γίνει εγγράφως εντός 7 ημερών από τη δημοσιοποίηση της απόφασης του δικαστηρίου. Η ενημέρωση αυτή μπορεί επίσης να γίνει μέσω τηλεομοιοτυπίας.

Η έφεση πρέπει να υποβάλλεται κατά κανόνα στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία είχατε για πρώτη φορά τη δυνατότητα να αναθεωρήσετε την απόφαση. Η έφεση πρέπει να υποβάλλεται κατά κανόνα εγγράφως και να αποστέλλεται στο δικαστήριο ταχυδρομικώς ή μέσω τηλεομοιοτυπίας. Οι εφέσεις που συντάσσονται από την εισαγγελία και τον συνήγορο αποστέλλονται επίσης ηλεκτρονικά και στο δικαστήριο.

Το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση διαβιβάζει την έφεση και τη δικογραφία της ποινικής υπόθεσης στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεφετείο.

Τι γίνεται σε περίπτωση που ασκήσω έφεση;

Εάν ασκήσετε έφεση, η αρχική απόφαση δεν εκτελείται έως ότου το δευτεροβάθμιο περιφερειακό δικαστήριο (Circuit Court) εκδώσει την απόφασή του. Εάν συλληφθήκατε πριν από την έκδοση της απόφασης ή ύστερα από αυτήν, δεν θα αφεθείτε ελεύθερος επειδή ασκήσατε έφεση. Μπορεί να παραμείνετε υπό κράτηση έως ότου εκδοθεί απόφαση επί της έφεσης. Ο νόμος δεν προβλέπει προθεσμία για την εξέταση της έφεσης, αλλά αυτή πρέπει να διενεργηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Μπορώ να προσκομίσω νέα αποδεικτικά στοιχεία για την έφεση; Ποιες προϋποθέσεις ισχύουν;

Έχετε το δικαίωμα να προσκομίσετε νέα αποδεικτικά στοιχεία για την έφεση, εφόσον υπάρχει βάσιμος λόγος για τη μη προσκόμιση των εν λόγω στοιχείων νωρίτερα.

Τι θα συμβεί κατά την ακρόαση;

Κατά την ακρόαση στο δευτεροβάθμιο περιφερειακό δικαστήριο (Circuit Court) θα εξετασθούν τα επιχειρήματα που διατυπώνονται στην έφεση. Εάν δεν εμφανισθείτε στο δικαστήριο, το περιφερειακό δικαστήριο μπορεί να εξετάσει την έφεση χωρίς τη συμμετοχή σας. Αφού εξετάσει την έφεση, το περιφερειακό δικαστήριο μπορεί:

 • να απορρίψει την έφεση·
 • να τροποποιήσει την απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ή να εκδώσει νέα απόφαση·
 • να ακυρώσει την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και να περατώσει την ποινική διαδικασία·
 • να ακυρώσει την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και να αναπέμψει την υπόθεση σε αυτό για επανεξέταση.

Εάν η έφεση δεν τελεσφορήσει, υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω άσκησης ενδίκου μέσου;

Μπορείτε να υποβάλετε αναίρεση κατά της απόφασης του δευτεροβάθμιου περιφερειακού δικαστηρίου (Circuit Court) στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατο Δικαστήριο. Η αναίρεση μπορεί να υποβληθεί μόνον μέσω δικηγόρου.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αναίρεση, πρέπει να ενημερώσετε το περιφερειακό δικαστήριο εντός 7 ημερών από τη δημοσιοποίηση της απόφασης επί της έφεσης.

Η αναίρεση πρέπει να υποβληθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία είχατε για πρώτη φορά τη δυνατότητα να αναθεωρήσετε την απόφαση του περιφερειακού δικαστηρίου. Η αναίρεση υποβάλλεται στο Ανώτατο Δικαστήριο μέσω του περιφερειακού δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε την απόφαση επί της έφεσης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο δικαιούται να αποφασίσει κατά πόσον θα εξετάσει την αναίρεση ή όχι. Εάν το δικαστήριο αρνηθεί να κινήσει τη διαδικασία αναίρεσης, δεν παρέχει καμία αιτιολογία.

Πότε η καταδικαστική απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη;

Η καταδικαστική απόφαση καθίσταται οριστική και αμετάκλητη, όταν η απόφαση τίθεται σε ισχύ. Αυτό συμβαίνει όταν η προθεσμία κατάθεσης έφεσης ή αναίρεσης παρέλθει άπρακτη. Σε περίπτωση αναίρεσης, η απόφαση τίθεται σε ισχύ, εάν το Ανώτατο Δικαστήριο είτε απορρίψει την αίτηση αναίρεσης είτε εκδώσει απόφαση επί της υπόθεσης.

Εάν η έφεσή μου τελεσφορήσει, η καταδίκη θα καταχωρηθεί σε αρχείο;

Η καταδίκη σας θα καταχωρηθεί στο μητρώο ποινών μόνον εάν εκτελεσθεί. Εάν το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώσει την απόφαση του δικαστηρίου που σας καταδίκασε, η καταδίκη δεν καταχωρείται στο μητρώο ποινών.

Εάν η αρχική απόφαση αποδειχθεί εσφαλμένη, θα λάβω  αποζημίωση;

Έχετε δικαίωμα αποζημίωσης για τη ζημία που υπεστήκατε, εάν στερηθήκατε την ελευθερία σας αδικαιολόγητα. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης εγγράφως στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Οικονομικών εντός 6 μηνών από τη θέση σε ισχύ της απαλλαγής σας ή της απόφασης με την οποία περατώνεται η ποινική διαδικασία.

Το ύψος της αποζημίωσης είναι πάγιο και ισούται με το επταπλάσιο του ελάχιστου ημερομισθίου που ισχύει στη Δημοκρατία της Εσθονίας για κάθε ημέρα κράτησής σας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αξιώσετε από το κράτος να σας επιστρέψει τα χρήματα που πληρώσατε στον δικηγόρο σας.

Κατάγομαι από άλλη χώρα. Είναι δυνατόν να με στείλουν πίσω στη χώρα μου μετά τη δίκη;

Εάν είστε αλλοδαπός και διαμένετε νόμιμα στην Εσθονία και καταδικασθήκατε για ένα αδίκημα που διαπράχθηκε με δόλο και σας επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης, το δικαστήριο μπορεί, ως πρόσθετη ποινή, να αποφασίσει να σας απελάσει από την Εσθονία και να σας απαγορεύσει την είσοδο στην Εσθονία για διάστημα 10 ετών. Δεδομένου ότι η απέλαση από την Εσθονία συνιστά επίσης ποινή, έχετε δικαίωμα να ασκήσετε έφεση εναντίον της.

Εάν δεν διαμένετε νόμιμα στην Εσθονία, η απέλασή σας από τη χώρα πραγματοποιείται αυτοδικαίως χωρίς απόφαση του δικαστηρίου. Έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την απέλασή σας υποβάλλοντας καταγγελία στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιοικητικό Δικαστήριο. Το γεγονός ότι αμφισβητήσατε την απέλασή σας δεν συνεπάγεται την αναβολή της ενόσω διαρκεί η δικαστική διαδικασία.

Εάν καταδικαστώ, υπάρχει περίπτωση να δικαστώ ξανά για τις ίδιες κατηγορίες;

Εάν καταδικαστείτε, δεν είναι δυνατόν να δικαστείτε εκ νέου για τις ίδιες κατηγορίες.

Θα καταχωρηθούν πληροφορίες σχετικά με την καταδίκη μου και πώς θα αποθηκευθούν οι εν λόγω πληροφορίες;

Οι πληροφορίες σχετικά με την καταδίκη σας καταχωρούνται στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομητρώο ποινών. Το μητρώο τηρείται από το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης και το διαχειρίζεται η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπηρεσία Μητρώων και Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στο μητρώο είναι δημόσιες, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται από τον νόμο.

Οι πληροφορίες μπορούν να διαβιβασθούν στις κρατικές υπηρεσίες ξένων χωρών, εάν αυτό επιτρέπεται βάσει διεθνών συμφωνιών. Οι πληροφορίες σχετικά με την ποινή σας τηρούνται χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Τα δεδομένα θα διαγραφούν μετά τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στον νόμο (από 1 έως 15 έτη από την έκτιση της ποινής, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικας Ποινικής Δικονομίας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικας Ποινικής Δικονομίας στην αγγλική γλώσσα (δεν περιέχει όλες τις τροποποιήσεις)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος για το μητρώο ποινών

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος για το μητρώο ποινών στην αγγλική γλώσσα (δεν περιέχει όλες τις τροποποιήσεις)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος για την αποζημίωση των ζημιών που προκλήθηκαν από το κράτος σε πολίτες λόγω αδικαιολόγητης στέρησης της ελευθερίας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος για την αποζημίωση των ζημιών που προκλήθηκαν από το κράτος σε πολίτες λόγω αδικαιολόγητης στέρησης της ελευθερίας στην αγγλική γλώσσα (δεν περιέχει όλες τις τροποποιήσεις)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος για την υποχρέωση αναχώρησης και την απαγόρευση εισόδου

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος για την υποχρέωση αναχώρησης και την απαγόρευση εισόδου στην αγγλική γλώσσα (δεν περιέχει όλες τις τροποποιήσεις)

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

5 – Τροχαίες παραβάσεις

Πώς αντιμετωπίζονται οι τροχαίες παραβάσεις μικρής βαρύτητας;

Οι ποινές για την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και για την παράβαση κανόνων στάθμευσης και άλλων κανόνων οδικής κυκλοφορίας επιβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας για τα πταίσματα.

Η διαδικασία για τα πταίσματα εφαρμόζεται από την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαστυνομία είτε στον τόπο τέλεσης του αδικήματος είτε στο αστυνομικό τμήμα.

Δεν υπάρχει υποχρέωση επιβολής ποινής επί τόπου. Αντ’ αυτού, μπορεί να σας επιδοθεί προειδοποίηση ή να σας επιβληθεί προειδοποιητικό πρόστιμο (έως 15 ευρώ). Μπορεί επίσης να ληφθεί η απόφαση στο πλαίσιο ταχείας διαδικασίας επί τόπου και να σας επιβληθεί πρόστιμο ύψους έως 400 ευρώ. Η επιτόπια διαδικασία μπορεί να εφαρμοσθεί μόνον με τη συγκατάθεσή σας. Τα μαγνητοφωνημένα ή βιντεοσκοπημένα αρχεία μπορεί να αποτελούνται από δηλώσεις του προσώπου σχετικά με το αδίκημα.

Εάν παραβιάσετε το όριο ταχύτητας και το γεγονός αυτό καταγραφεί από κάμερα ελέγχου της ταχύτητας, μπορεί να επιβληθεί προειδοποιητικό πρόστιμο στον ιδιοκτήτη ή στον καταγεγραμμένο χρήστη του οχήματος. Το μέγιστο ύψος του προειδοποιητικού προστίμου είναι 190 ευρώ. Η ειδοποίηση για το πρόστιμο σάς αποστέλλεται ταχυδρομικώς. Εάν δεν συμφωνείτε με το πρόστιμο που σας γνωστοποιήθηκε, έχετε το δικαίωμα να το αμφισβητήσετε εντός 30 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης. Η καταγγελία πρέπει να υποβληθεί στο αστυνομικό τμήμα που σας απέστειλε την ειδοποίηση προστίμου. Εάν το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για ένα μηχανοκίνητο όχημα αμφισβητήσει την επιβολή προστίμου επειδή το όχημα χρησιμοποιούνταν από κάποιον άλλον, πρέπει να δηλώσει στην καταγγελία το ονοματεπώνυμο του προσώπου που χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητο τη στιγμή που αναγράφεται στην ειδοποίηση καταβολής προστίμου, καθώς επίσης και τη διεύθυνση του προσώπου αυτού, τον αριθμό της άδειας οδήγησής του και την ημερομηνία γέννησης ή τον αριθμό ταυτότητας.

Εάν δεν συμφωνείτε με την άποψη της αστυνομίας για το εικαζόμενο αδίκημα, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επιτόπια διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, η αστυνομία θα καταρτίσει τα έγγραφα για το αδίκημα επί τόπου, αλλά η ποινή δεν θα επιβληθεί αμέσως.

Τα έγγραφα θα διαβιβασθούν στο αστυνομικό τμήμα, όπου οι αρμόδιοι πρέπει να συγκεντρώσουν στοιχεία σχετικά με το αδίκημα. Εάν ανακριθείτε, έχετε το δικαίωμα να μην μιλήσετε. Έχετε δικαίωμα παρουσίας δικηγόρου και διερμηνέα. Έχετε το δικαίωμα να εξετάσετε το υλικό που συλλέχθηκε κατά τη διαδικασία για τα πταίσματα και να αρνηθείτε τις κατηγορίες.

Μπορείτε να υποβάλετε τις αντιρρήσεις σας εντός 15 ημερών από την παραλαβή της έκθεσης για το πταίσμα. Θα ενημερωθείτε για το πότε μπορείτε να παραλάβετε αντίγραφο της απόφασης που ελήφθη σχετικά με το πταίσμα από την αστυνομία. Για να λάβετε αντίγραφο, πρέπει, εσείς ή ο δικηγόρος σας, να μεταβείτε στο αστυνομικό τμήμα. Το αντίγραφο της απόφασης δεν θα αποσταλεί ταχυδρομικώς.

Οι τροχαίες παραβάσεις τιμωρούνται με πρόστιμο μέγιστου ύψους 1200 ευρώ. Σε περίπτωση σοβαρής τροχαίας παράβασης, μπορεί να σας επιβληθεί ποινή κράτησης έως 30 ημερών. Απόφαση για την κράτηση μπορεί να ληφθεί μόνον από δικαστήριο. Επίσης, ενδέχεται να σας απαγορευθεί η οδήγηση για μέγιστο χρονικό διάστημα 2 ετών.

Εάν δεν συμφωνείτε με την απόφαση της αστυνομίας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπεριφερειακό δικαστήριο. Πρέπει να υποβάλετε την καταγγελία εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση κατέστη διαθέσιμη για πρώτη φορά.

Ποινές για τροχαίες παραβάσεις μπορούν επίσης να επιβληθούν και σε πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα πταίσματα θα εμφανίζονται στο ποινικό μου μητρώο;

Οι ποινές που αφορούν τροχαίες παραβάσεις θα καταχωρισθούν στο μητρώο ποινών, εξαιρουμένων των πληροφοριών που αφορούν προειδοποιητικά πρόστιμα. Οι πληροφορίες για τις παραβάσεις διαγράφονται από το μητρώο και αρχειοθετούνται ένα έτος μετά την εξόφληση του προστίμου που επιβλήθηκε για το πταίσμα, την έκτιση της ποινής φυλάκισης, την εκτέλεση της κοινωνικής εργασίας ή μετά την επιβολή της απαγόρευσης οδήγησης ως βασικής ποινής

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος για την οδική κυκλοφορία

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος για την οδική κυκλοφορία στην αγγλική γλώσσα (δεν περιέχει όλες τις τροποποιήσεις)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικας Διαδικασίας Πταισμάτων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικας Διαδικασίας Πταισμάτων στην αγγλική γλώσσα (δεν περιέχει όλες τις τροποποιήσεις)

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.