Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Πώς αντιμετωπίζονται οι τροχαίες παραβάσεις μικρής βαρύτητας;

Εάν σας σταματήσει η τροχαία, η οποία είναι επιφορτισμένη με την επιβολή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μπορείτε να παραδεχθείτε ή να αρνηθείτε την ενοχή σας. Η αστυνομία πρέπει να σας απαγγείλει κατηγορία για το αδίκημα που θεωρεί ότι διαπράξατε. Έχετε τα δικαιώματα του κατηγορουμένου και δεν είστε υποχρεωμένοι να δώσετε κατάθεση στην αστυνομία.

Συνήθως, η ποινή για τις τροχαίες παραβάσεις είναι κάποιο πρόστιμο. Οι τροχαίες παραβάσεις αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο με τα άλλα αδικήματα για τα οποία προβλέπεται ποινή προστίμου.  Η αστυνομία θα σας στείλει κλήση για να πληρώσετε το πρόστιμο. Εάν πληρώσετε την κλήση, σημαίνει ότι παραδέχεστε την κατηγορία.  Εάν δεν πληρώσετε την κλήση, η υπόθεση παραπέμπεται στο δικαστήριο. Θα κληθείτε να παρουσιαστείτε στο ακροατήριο, όπου μπορείτε να προσκομίσετε αποδείξεις αναφορικά με την παράβαση.

Ο προϊστάμενος εισαγγελέας έχει εκδώσει κατάλογο ποινών για τροχαίες παραβάσεις όπου μπορείτε να ελέγξετε ότι το πρόστιμο αντιστοιχεί στα πρόστιμα που επιβάλλονται συνήθως για το είδος παράβασης στην οποία υποπέσατε.

Βάσει του δανικού Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε περίπτωση που δεν είστε κάτοικος Δανίας και το αυτοκίνητό σας είναι ταξινομημένο σε άλλη χώρα, εκτός Δανίας, η αστυνομία μπορεί να κατασχέσει το όχημά σας. Το όχημα μπορεί να παραμείνει υπό κατάσχεση έως την καταβολή του προστίμου ή έως την παροχή ασφάλειας για την καταβολή του.  Συνεπώς, εάν διαφωνείτε ότι έχετε διαπράξει τροχαία παράβαση, σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να παρέχετε ασφάλεια για την καταβολή του προστίμου ώστε να ζητήσετε την εκδίκαση της υπόθεσης.  Η αστυνομία κάνει συχνά χρήση του δικαιώματος κατάσχεσης του οχήματος.

Για τα οχήματα και τους οδηγούς από άλλες σκανδιναβικές χώρες ισχύουν ειδικοί κανόνες.

Πώς αντιμετωπίζονται οι παραβάσεις παράνομης στάθμευσης;

Οι περιορισμοί που αφορούν τη στάθμευση κατά κανόνα επιβάλλονται από τροχονόμους που εργάζονται για κάποια τοπική αρχή ή ιδιωτική επιχείρηση και όχι για την αστυνομία.  Εάν σταθμεύσετε παράνομα, θα σας επιβληθεί πρόστιμο για παράνομη στάθμευση.  Το πρόστιμο τοποθετείται στο αυτοκίνητό σας.

Εάν συναντήσετε τον τροχονόμο πριν αυτός βεβαιώσει την παράβαση παράνομης στάθμευσης, μπορείτε να προβάλλετε άμεσα τις ενστάσεις σας στον ίδιο.   Ο τροχονόμος μπορεί να αποφασίσει να μην βεβαιώσει την παράβαση ή να καταγράψει την ένστασή σας.  Εάν σας επιβληθεί πρόστιμο για παράνομη στάθμευση, το πρόστιμο πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες για το πώς μπορείτε να διατυπώσετε τις ενστάσεις σας σχετικά.  Δεν υπάρχει κάποιος κεντρικός φορέας στον οποίο απευθύνονται οι ενστάσεις.

Τα πρόστιμα για παράνομη στάθμευση εισπράττονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι αστικές απαιτήσεις.  Αυτό σημαίνει ότι, εάν δεν καταβάλετε το πρόστιμο, η απαίτηση θα αποσταλεί σε εταιρεία είσπραξης χρεών στη χώρα κατοικίας σας.

Αυτού του είδους τα αδικήματα θα εμφανίζονται στο ποινικό μου μητρώο;

Κατά κανόνα τα πρόστιμα δεν συμπεριλαμβάνονται στο ποινικό μητρώο σας.  Ωστόσο, οι χρηματικές ποινές για ποινικά αδικήματα συμπεριλαμβάνονται στο ποινικό μητρώο σας.

Τα πρόστιμα για παράνομη στάθμευση δεν θεωρούνται ποινικές κυρώσεις και συνεπώς δεν καταχωρούνται στο ποινικό μητρώο σας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο