Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Είναι πολύ σημαντικό να λάβετε νομική συμβουλή, εάν εμπλέκεστε με κάποιον τρόπο σε ποινική διαδικασία. Από τα δελτία μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το πότε και υπό ποιες περιστάσεις δικαιούστε να εκπροσωπείστε από δικηγόρο. Επίσης, μπορείτε να πληροφορηθείτε τι είδους δικηγόρος ταιριάζει στην περίπτωσή σας. Από αυτό το γενικό δελτίο μπορείτε να πληροφορηθείτε πώς να βρείτε δικηγόρο και πώς καλύπτεται το κόστος του δικηγόρου σε περίπτωση που δεν μπορείτε να πληρώσετε για τις υπηρεσίες του.

Εύρεση δικηγόρου

Έχετε δικαίωμα εκπροσώπησης από δικηγόρο της επιλογής σας. Ο δικηγόρος πρέπει να έχει δικαίωμα παράστασης ενώπιον των δανικών δικαστηρίων. Κατάλογο όλων των δανών δικηγόρων μπορείτε να βρείτε εδώ. Στον ανωτέρω ιστότοπο μπορείτε να δείτε εάν κάποιον δικηγόρος εξειδικεύεται στο ποινικό, στο φορολογικό δίκαιο ή σε οποιονδήποτε άλλο κλάδο δικαίου αφορά η υπόθεσή σας.

Το δανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ορίσει μια ομάδα τοπικών δικηγόρων, εξειδικευμένων σε ποινικές υποθέσεις, για κάθε δικαστήριο στη Δανία.  Αυτοί οι δικηγόροι είναι ανεξάρτητοι δικηγόροι που διατηρούν τις δικές τους ιδιωτικές δικηγορικές εταιρείες. Το δικαστήριο μπορεί να σας προμηθεύσει  κατάλογο αυτών των δικηγόρων. Σε περίπτωση που δεν ζητήσετε συγκεκριμένο δικηγόρο, θα διοριστεί για την υπόθεσή σας κάποιος από τους δικηγόρους αυτού του καταλόγου, εφόσον είναι υποχρεωτικός ο διορισμός δικηγόρου για την υπόθεσή σας, για παράδειγμα, εάν η αστυνομία σας θέσει υπό κράτηση.

Πληρωμή του δικηγόρου

Εάν το δικαστήριο έχει διορίσει δικηγόρο για εσάς, η αμοιβή του συνήθως καταβάλλεται από κρατικούς πόρους.  Με την απόφασή του, το δικαστήριο καθορίζει και την αμοιβή του δικηγόρου. Η αμοιβή καθορίζεται βάσει των τιμών που χρησιμοποιούν τα δικαστήρια στις ποινικές υποθέσεις στις οποίες έχει διοριστεί δικηγόρος, ανεξαρτήτως εάν ο δικηγόρος έχει επιλεγεί από εσάς.

Το δικαστήριο αποφασίζει επίσης ποιον τελικά βαρύνει η αμοιβή του δικηγόρου. Εάν καταδικαστείτε, συνήθως υποχρεούστε να καταβάλετε το ποσό της αμοιβής στις δημόσιες αρχές (στο δανικό Δημόσιο). Το Δημόσιο θα επιδιώξει την επιστροφή του μέρους του ποσού που μπορείτε να πληρώσετε.

Εάν απαλλαχθείτε ή εάν η απόφαση του δικαστηρίου είναι σημαντικά επιεικέστερη από την πρόταση του εισαγγελέα, κατά κανόνα το δικαστήριο διατάζει την καταβολή των δικηγορικών αμοιβών και εξόδων από τις αρχές.  Το δικαστήριο μπορεί επίσης να επιλέξει την καταβολή μέρους των δικηγορικών αμοιβών και εξόδων από τις αρχές. Τούτο μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που η ακροαματική διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου αποδείχθηκε ατελέσφορη για λόγους που υπερβαίνουν τον έλεγχό σας.

Μπορείτε να εφεσιβάλετε την απόφαση ως προς το ύψος της δικηγορικής αμοιβής και τον τελικό υπόχρεο για την καταβολή της ενώπιον του ανώτερου δικαστηρίου εντός δύο εβδομάδων από την έκδοσή της.

Δεν μπορείτε να αιτηθείτε για δωρεάν νομική αρωγή στην ποινική διαδικασία και κατά κανόνα η εν λόγω νομική αρωγή δεν καλύπτεται από ασφαλιστήρια συμβόλαια νομικής προστασίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Τμήμα 66 του δανικού νόμου περί διοίκησης της δικαιοσύνης

Κατάλογος δικηγόρων στη Δανία

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο