Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Ο Νόμος περί παραβάσεων ορίζει την «παράβαση» ως συμπεριφορά η οποία παραβιάζει ή απειλεί τα συμφέροντα της κοινωνίας και η οποία περιγράφεται ρητώς ως παράβαση στον συγκεκριμένο Νόμο ή σε άλλο νομοθέτημα.

Οι ορισμοί αυτοί περιέχονται στο σύνολό τους στον Νόμο περί παραβάσεων και στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες που αφορούν παραβάσεις

Πώς αντιμετωπίζονται παραβάσεις όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η παράνομη στάθμευση κ.λπ.;

Οι τροχαίες παραβάσεις αντιμετωπίζονται από τη δημοτική αρχή.

Ορισμένες παραβάσεις και οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν από τη δημοτική αρχή είναι οι ακόλουθες:

  • η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας αντιμετωπίζεται συνήθως με την επιβολή προστίμου ύψους από 1 000 έως 10 000 τσεχικές κορώνες, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Μπορεί επίσης να επιβληθεί απαγόρευση οδήγησης για διάστημα από έναν μήνα έως ένα έτος·
  • για άλλες τροχαίες παραβάσεις επιβάλλονται πρόστιμα, τα οποία κλιμακώνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης από 1 500 έως 10 000 τσεχικές κορώνες και ενδεχόμενη απαγόρευση οδήγησης για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός έτους·
  • η παράβαση του Νόμου περί οδικής κυκλοφορίας μέσω της πρόκλησης ατυχήματος που συνεπάγεται τον θάνατο ή τον τραυματισμό προσώπου μπορεί να επισύρει πρόστιμο ύψους από 25 000 έως 50 000 τσεχικές κορώνες και απαγόρευση οδήγησης για διάστημα από ένα έως δύο έτη.

Ποια είναι η διαδικασία για τον χειρισμό της παράβασης;

Διαδικασία κλήσης

Αφορά λιγότερο σοβαρές παραβάσεις, οι οποίες αποδεικνύονται με βεβαιότητα και για τις οποίες δεν αρκεί η επίπληξη. Εάν είστε διατεθειμένος να πληρώσετε χαμηλότερο πρόστιμο, την παράβαση μπορεί να χειριστεί η αρχή που ελέγχει την οδική κυκλοφορία (ή επίσης η αστυνομία) επιβάλλοντας επί τόπου πρόστιμο βάσει κλήσης.

Συνήθης διαδικασία για τις παραβάσεις

Οι παραβάσεις εξετάζονται στο πλαίσιο επίσημης διαδικασίας. Η κίνηση της διαδικασίας γίνεται με την υποβολή αναφοράς παράβασης από κρατική αρχή, την αστυνομία, δημοτική αρχή ή νομικό πρόσωπο ή πολίτη.

Η δημοτική αρχή μπορεί να διαβιβάσει την υπόθεση σε άλλη αρχή πριν από την κίνηση της διαδικασίας. Εάν τα πραγματικά περιστατικά υποδεικνύουν ότι πρόκειται για ποινικό αδίκημα, η υπόθεση διαβιβάζεται στην κατηγορούσα αρχή.

Θα συμμετάσχετε στη διαδικασία υπό την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Στη διαδικασία θα συμμετάσχει επίσης το θύμα, εάν πρέπει να συζητηθεί η καταβολή αποζημίωσης για τις ζημίες που προκάλεσε η παράβαση. Τέλος, ο ιδιοκτήτης αντικειμένου ή είδους το οποίο κατασχέθηκε ή μπορεί να κατασχεθεί (για παράδειγμα, ο ιδιοκτήτης ενός οχήματος) θα συμμετάσχει επίσης στη διαδικασία.

Κατηγορείστε για την παράβαση από τη στιγμή που εκτελεσθεί εναντίον σας η πρώτη διαδικαστική πράξη.

Δικαιούστε:

  • να διατυπώσετε τη γνώμη σας για όλα τα πραγματικά περιστατικά για τα οποία κατηγορείστε και για τα αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν τις εν λόγω κατηγορίες·
  • να αρνηθείτε να καταθέσετε·
  • να αμφισβητήσετε τα πραγματικά περιστατικά και να προτείνετε αποδεικτικά στοιχεία για την υπεράσπισή σας·
  • να υποβάλετε αιτήματα·
  • να ασκήσετε ένδικα μέσα.

Διεξάγεται προφορική ακρόαση και η δημοτική αρχή θα καταρτίσει έκθεση. Κατά την ακρόαση θα σας υποβληθούν ερωτήσεις και μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (όπως περιγράφονται ανωτέρω). Η έκθεση καθίσταται μέρος της δικογραφίας. Η δημοτική αρχή θα σας ζητήσει να εξετάσετε τα έγγραφα που περιέχονται στη δικογραφία προτού εκδώσει την απόφασή της. Δικαιούστε να διατυπώσετε τη γνώμη σας για τα έγγραφα αυτά.

Η διαδικασία όσον αφορά παραβάσεις περατώνεται όταν:

  • η διαδικασία διακόπτεται για τους λόγους που περιγράφονται στον Νόμο περί παραβάσεων (για παράδειγμα, η πράξη δεν συνιστά παράβαση, δεν διαπράξατε την παράβαση, η ποινή θα είναι ασήμαντη σε σχέση με την τιμωρία που θα σας επιβληθεί για διαφορετική πράξη στο πλαίσιο ποινικής δίκης και άλλοι παρόμοιοι λόγοι)· ή
  • εκδίδεται απόφαση που σας κρίνει ένοχο για την παράβαση και σας επιβάλλει ποινή.

Διώκονται οι πολίτες άλλων κρατών μελών για παραβάσεις του είδους αυτού;

Οι πολίτες άλλων κρατών μελών διώκονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι τσέχοι πολίτες.

Μπορώ να ασκήσω προσφυγή;

Έχετε πλήρες δικαίωμα προσφυγής. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί προσφυγή κατά προστίμου που επιβάλλεται στο πλαίσιο της διαδικασίας κλήσης.

Απόφαση η οποία αμφισβητείται μέσω προσφυγής δεν μπορεί να εκτελεσθεί έως ότου η προσφυγή κριθεί από ανώτερη αρχή.

Η προσφυγή σας πρέπει να ασκηθεί στη διοικητική αρχή (συνήθως, τη δημοτική αρχή) εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης.

Οι παραβάσεις αυτές θα εμφανίζονται στο ποινικό μου μητρώο;

Όχι.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Τροχαίες παραβάσεις

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο