Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Κύπρος

Η εξασφάλιση νομικής συμβουλής από ανεξάρτητο φορέα είναι πολύ σημαντική όταν εμπλέκεστε με οποιοδήποτε τρόπο σε μια ποινική διαδικασία. Τα δελτία σας ενημερώνουν πότε και υπό ποιες συνθήκες δικαιούστε να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο. Αναφέρουν επίσης τι μπορεί να κάνει για εσάς ο δικηγόρος σας. Το παρόν γενικό δελτίο σας ενημερώνει πώς να βρείτε δικηγόρο και με ποιο τρόπο θα διευθετηθεί η αμοιβή του σε περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

Εξεύρεση δικηγόρου

Εάν είστε ύποπτος ανάμειξης σε αδίκημα, έχετε το δικαίωμα να συμβουλευθείτε δικηγόρο. Εάν σας απαγγελθούν κατηγορίες για αξιόποινη πράξη, έχετε το δικαίωμα να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο στη δικαστική διαδικασία. Ανά πάσα στιγμή δικαιούστε τις υπηρεσίες δικηγόρου της επιλογής σας.

Οι επικοινωνίες ανάμεσα στον δικηγόρο και στον πελάτη του είναι απόρρητες. Τηρούνται εμπιστευτικές και δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν παρά μόνον με τη συγκατάθεσή σας.

Αμοιβή δικηγόρου

Εάν το αδίκημα για το οποίο κατηγορείστε συνεπάγεται ποινή φυλάκισης άνω του ενός έτους, έχετε δικαίωμα νομικής αρωγής, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλα τα στάδια της ποινικής δίκης.

Εάν υποβάλλετε αίτηση νομικής αρωγής, το δικαστήριο θα αποφασίσει κατά πόσον η παροχή νομικής αρωγής είναι δικαιολογημένη, βάσει της κοινωνικοοικονομικής έκθεσης που εκπονεί το γραφείο ευημερίας, κατόπιν αιτήματος του δικαστηρίου.

Εάν δικαιούστε νομική αρωγή, μπορείτε να επιλέξετε έναν δικηγόρο από τον κατάλογο που καταρτίζει ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον κατάλογο των δικηγόρων στη γραμματεία του δικαστηρίου όπου κινήθηκε η εναντίον σας διαδικασία. Εάν δεν επιλέξετε έναν δικηγόρο από τον κατάλογο, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει έναν αυτεπαγγέλτως για λογαριασμό σας.

Τυχόν ψευδής δήλωση σχετικά με την οικονομική σας κατάσταση για την εξασφάλιση νομικής αρωγής συνιστά αξιόποινη πράξη. Εάν διαπράξετε ένα τέτοιο αδίκημα, θα υποχρεωθείτε να επιστρέψετε στο κράτος τη νομική αρωγή που λάβατε και το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει σχετική διαταγή.

Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο κατά δικηγόρου για παραβίαση των δεοντολογικών κανόνων του επαγγέλματος, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας στο πειθαρχικό συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Πληροφορίες για τη νομική αρωγή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/07/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο