Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Πού θα πραγματοποιηθεί η δίκη;

Η δίκη διεξάγεται στο δικαστήριο στο οποίο οι εισαγγελικές αρχές κατέθεσαν το τελικό κατηγορητήριο. Κατά κανόνα αυτό είναι το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο του τόπου τέλεσης του ποινικού αδικήματος. Οι δίκες είναι δημόσιες, με λίγες εξαιρέσεις.

Αναλόγως με τη φύση της ποινής, η απόφαση λαμβάνεται από σώμα ενός δικαστή, λαϊκών δικαστών ή ενόρκων. Στα δικαστήρια λαϊκών δικαστών ή ενόρκων συμμετέχουν και μη ειδήμονες.

Είναι δυνατόν να αλλάξουν οι κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης;

Εάν κατά τη διάρκεια της δίκης κατηγορηθείτε για κάποιο επιπλέον αδίκημα, οι εισαγγελικές αρχές μπορεί να επεκτείνουν το σε βάρος σας κατηγορητήριο και το αντικείμενο της δίκης μπορεί να επεκταθεί ώστε να συμπεριλαμβάνει τις νέες κατηγορίες, εκτός εάν επισύρουν αυστηρότερη ποινή από τις αρχικές.

Κατά την έκδοση της απόφασής του το δικαστήριο δεσμεύεται μόνο από τα πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται στο κλητήριο θέσπισμα και όχι από τυχόν νομικές εκτιμήσεις των εισαγγελικών αρχών. Το δικαστήριο μπορεί να κατατάξει διαφορετικά το αδίκημα για το οποίο κατηγορείστε συγκριτικά με τον νομικό χαρακτηρισμό των εισαγγελικών αρχών στο κλητήριο θέσπισμα.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης;

Όπως ισχύει για το σύνολο της ποινικής διαδικασίας, έτσι και κατά τη διάρκεια της δίκης έχετε δικαίωμα να παραμείνετε σιωπηρός. Δεν είστε υποχρεωμένος να προβείτε σε δηλώσεις σχετικά με τις κατηγορίες που σας απευθύνονται.

Εάν παραδεχτείτε τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης, αυτό μπορεί να λειτουργήσει ελαφρυντικά κατά την επιμέτρηση της ποινής. Ωστόσο, η παραδοχή ενοχής δεν αλλάζει την πορεία της δίκης. Δεν πρόκειται να τιμωρηθείτε εάν δεν πείτε την αλήθεια.

Τα δικαστήρια λαϊκών δικαστών και ενόρκων δεν μπορεί να συνεδριάζουν ερήμην σας. Επίσης, σε αυτές τις συνεδριάσεις πρέπει πάντοτε να εκπροσωπείστε από συνήγορο. Δίκη μέσω βιντεοδιάσκεψης δεν προβλέπεται.

Εάν δεν κατανοείτε επαρκώς τη γερμανική γλώσσα, πρέπει να προσληφθεί διερμηνέας για τη δίκη. Ο διερμηνέας μεταφράζει τα βασικά σημεία της δίκης σε γλώσσα που κατανοείτε.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της δίκης, δικαιούστε να υποβάλλετε αιτήματα, ιδίως αιτήματα για διεξαγωγή αποδείξεων.

Στις δίκες ενώπιον λαϊκών δικαστών ή ενόρκων πρέπει να εκπροσωπείστε από συνήγορο υπεράσπισης, ενώ στους άλλους τύπους διαδικασιών, ο διορισμός συνηγόρου υπεράσπισης είναι προαιρετικός.

Μπορείτε να αλλάξετε τον συνήγορο υπεράσπισής σας οποτεδήποτε, αρκεί αυτό να μην παρατείνει αδικαιολόγητα τη διαδικασία.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου αναφορικά με τα αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος μου;

Μόνο οι αποδείξεις που συλλέγονται άμεσα κατά τη διάρκεια της δίκης αποτελούν τη βάση για την απόφαση του δικαστηρίου. Έχετε δικαίωμα να διατυπώσετε παρατηρήσεις για κάθε μεμονωμένο στοιχείο των αποδείξεων που έχουν συγκεντρωθεί.

Οι μάρτυρες πρέπει να ακούγονται αυτοπροσώπως. Οι καταθέσεις τους δεν μπορεί δίνονται γραπτώς, εκτός εάν συμφωνούν προς τούτο η εισαγγελία και η υπεράσπιση. Δικαιούστε να εξετάζετε συγκατηγορούμενους και μάρτυρες ή να τους απευθύνει ερωτήσεις ο συνήγορος υπεράσπισής σας.

Τα διερευνητικά αποδεικτικά στοιχεία δεν επιτρέπονται. Αυτά είναι αποδεικτικά στοιχεία των οποίων το αποτέλεσμα δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων. Εάν αιτηθείτε τη διεξαγωγή αποδείξεων, πρέπει να είστε σε θέση να εξηγήσετε τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από αυτή ή ποιο αποφασιστικό γεγονός μπορεί να αποδειχθεί.

Επίσης μπορείτε να παρουσιάζετε αποδείξεις άμεσα κατά τη διάρκεια της δίκης, π.χ. αποδεικτικά στοιχεία που έχετε λάβει από γραφείο ιδιωτικών ερευνών. Η αξιολόγηση των αποδείξεων εναπόκειται στο δικαστήριο.

Μπορεί να παρασχεθούν στοιχεία του ποινικού μου μητρώου κατά τη διάρκεια της δίκης;

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας αναφέρει ότι στοιχεία που αφορούν κάποιο ποινικό μητρώο μπορεί να συλλέγονται ακόμη και από το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της δίκης θα αναγνωστούν στοιχεία που αφορούν το ποινικό μητρώο σας.

Εάν καταδικαστείτε και έχετε προηγούμενες καταδίκες του ίδιου τύπου ίσως αυτό να σημαίνει ότι η ποινή σας θα είναι αυστηρότερη.

Τι θα συμβεί στο τέλος της δίκης;

Μετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής αποδείξεων και τις τελικές αγορεύσεις του εισαγγελέα και της υπεράσπισης, το δικαστήριο εκδίδει την απόφασή του. Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

Εάν συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει να διατάξει την τήρηση εναλλακτικής διαδικασίας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το δικαστήριο αποφασίζει εάν σας κρίνει ένοχο για τις κατηγορίες που σας απευθύνονται ή σας απαλλάσσει.

Εάν καταδικαστείτε, το δικαστήριο αποφασίζει και επί της ποινής. Η ποινή μπορεί να είναι πρόστιμο ή στέρηση της ελευθερίας. Η εκτέλεση της ποινής μπορεί να ανασταλεί για μια περίοδο αναστολής υπό όρους.

Ποιος είναι ο ρόλος του θύματος κατά τη διάρκεια της δίκης;

Το θύμα του ποινικού αδικήματος δικαιούται να είναι παρόν κατά τη διάρκεια της δίκης και μπορεί και να εκπροσωπείται από δικηγόρο. Το θύμα έχει δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις στον κατηγορούμενο, στους μάρτυρες και στους πραγματογνώμονες, καθώς και να λαμβάνει το λόγο αναφορικά με τις αξιώσεις του.

Όπως και ο κατηγορούμενος, έτσι και το θύμα μπορεί να συνεπικουρείται από διερμηνέα κατά τη διάρκεια της δίκης, εάν δεν είναι αρκετά εξοικειωμένο με τη γερμανική γλώσσα.

Εάν το θύμα υπέστη ιδιαίτερη ψυχική ταλαιπωρία από το αδίκημα, στη δίκη μπορεί να λάβει κοινωνική, ψυχολογική και νομική δικαστική συνδρομή, εφόσον είναι αναγκαίο για την προστασία των δικονομικών του δικαιωμάτων.

Τα θύματα που αξιώνουν αποζημίωση για ζημίες που υπέστησαν από το αδίκημα ή για παραβίαση των δικαιωμάτων τους συμμετέχουν στη δίκη ως πολιτικώς ενάγοντες. Όταν το θύμα συμμετέχει στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων, έχει επίσης δικαίωμα να αιτείται τη διεξαγωγή αποδείξεων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/06/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο