Hinweis: Die ursprüngliche Sprachfassung dieser Seite Französisch wurde unlängst geändert. Die Sprachfassung, die Sie ausgewählt haben, wird gerade von unserer Übersetzungsabteilung erstellt.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Es gibt keine amtliche Übersetzung der Sprachfassung, die Sie ansehen.
Zur maschinellen Übersetzung dieses Inhalts. Sie dient lediglich zur Orientierung. Der Urheber dieser Seite übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Qualität dieses maschinell übersetzten Texts.

Su kelių eismu taisyklėmis susiję pažeidimai reglamentuojami Kelių eismo taisyklėmis, kuriose visų pirma nurodomi pažeidimai, susiję su alkoholio vartojimu, greičiu ir elgesiu įvykus eismo įvykiui.

Kokie yra su alkoholio vartojimu susiję pažeidimai?

Pažeidimai turi būti skirstomi pagal alkoholio koncentraciją. Bazinė koncentracija kraujyje, kurią nustačius už alkoholio vartojimą yra baudžiama, – 0,5 promilės. Nustačius šią koncentraciją nagrinėti atvejį yra kompetentingas policijos teismas (sunkus pažeidimas); kitus atvejus, kai alkoholio koncentracija kraujyje ne mažesnė negu 1,2 promilės, kompetentingas nagrinėti nesunkių nusikaltimų bylų teismas (nesunkūs nusikaltimai).

Įstatyme taip pat numatytas atvejis, kai pastebimi akivaizdūs girtumo požymiai. Iš tikrųjų, jeigu alkoholio koncentracija kraujyje mažesnė negu 0,5 promilės, bet pastebimi akivaizdūs girtumo požymiai, alkoholio koncentracija kraujyje laikoma ne mažesne negu 0,5 promilės. Taip pat, jeigu alkoholio koncentracija kraujyje yra 0,5–1,2 promilės, bet pastebimi akivaizdūs vairuotojo girtumo požymiai, alkoholio koncentracija kraujyje laikoma ne mažesne negu 1,2 promilės.

Kokios sankcijos gali būti taikomos?

Gali būti taikomos šios sankcijos: laisvės atėmimas, bauda, draudimas vairuoti (laikinas draudimas, galutinis draudimas, skubus teisės vairuoti atėmimas) arba transporto priemonės konfiskavimas. Sankcijos priklauso nuo pažeidimo sunkumo.

Kokie yra su greičiu susiję pažeidimai?

Su greičiu susiję pažeidimai yra trys.

Nedideli pažeidimai

Tai kiekvienas greičio viršijimas, nepriskiriamas kitai kategorijai. Sankcija už nedidelį pažeidimą yra mokestis pagal baudos lapelį, kurį sumokėjus byla nutraukiama.

Sunkūs pažeidimai

Skiriama bauda (25–500 EUR).

Nesunkūs nusikaltimai, susiję su dideliu greičiu (tik jeigu padarius pirmą sunkų pažeidimą jis padaromas pakartotinai)

Skiriama bauda (500–10 000 EUR) ir laisvės atėmimo bausmė (nuo aštuonių dienų iki trejų metų) arba viena iš šių bausmių.

Daugiau informacijos rasite pažiūrėję Transporto ministerijos skelbiamas greičio viršijimo ribas ir jų skirstymą į kategorijas pagal ribų dydį.

Kokie yra pažeidimai, susiję su elgesiu įvykus eismo įvykiui?

Pasitraukimas iš eismo įvykio vietos

Įvykus eismo įvykiui (nuostolių pobūdis ar dydis nesvarbus) turite likti eismo įvykio vietoje, kol nustatomos visos aplinkybės, kitaip esate laikomas pasitraukusiu iš eismo įvykio vietos.

Jeigu pasitraukiate iš eismo įvykio vietos, gali būti skirtas laisvės atėmimas, bauda ir nustatytas draudimas vairuoti.

Pagalbos nesuteikimas pavojų patiriantiems asmenims

Už pagalbos nesuteikimą pavojų patiriančiam asmeniui baudžiama tuomet, kai nesant didelio pavojaus jums pačiam arba kitiems asmenims savo noru nesuteikiate pagalbos didelį pavojų patiriančiam asmeniui, pamatęs šio asmens padėtį pats arba apie ją pranešus pagalbos prašantiems asmenims.

Jeigu nesuteikiate pagalbos pavojų patiriančiam asmeniui, gali būti skirtas laisvės atėmimas nuo aštuonių dienų iki penkerių metų ir 251–10 000 EUR bauda arba tik viena iš šių bausmių.

Netyčiniai sužalojimai ir netyčinis nužudymas

Byla nagrinėjama teisme kaip kita su eismu nesusijusi byla.

Susijusios nuorodos

Transporto departamentas, greičio viršijimas

Su kelių eismu susijusios naujovėshttp://www.handwierk-online.lu/pls/CDM/GetRub?lng=FR&rub=3377&p=9&n=&f=140

Paskutinis naujinimas: 05/04/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Rückmeldungen

Teilen Sie uns Ihre Anmerkungen zu unserem neuen Portal über das nachstehende Formular mit.