Hinweis: Die ursprüngliche Sprachfassung dieser Seite Französisch wurde unlängst geändert. Die Sprachfassung, die Sie ausgewählt haben, wird gerade von unserer Übersetzungsabteilung erstellt.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Luxemburg

Получаването на независим правен съвет от адвокат е много важно, когато сте замесени по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове се разяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представляван от адвокат. В тях се обяснява и какво ще направи адвокатът за вас. Този общ информационен лист ви упътва как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за него, ако не можете да си позволите да му платите.

Inhalt bereitgestellt von
Luxemburg
Es gibt keine amtliche Übersetzung der Sprachfassung, die Sie ansehen.
Zur maschinellen Übersetzung dieses Inhalts. Sie dient lediglich zur Orientierung. Der Urheber dieser Seite übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Qualität dieses maschinell übersetzten Texts.

Как да намеря адвокат

Във всички случаи вие имате пълното право да бъдете подпомаган от адвокат. Можете да прибегнете до услугите на адвокат по ваш избор или да се свържете с Люксембургската адвокатска колегия (Barreau de Luxembourg), за да получите списък на адвокатите и да изберете един по ваше желание.

Председателят на адвокатската колегия посочва адвокат, ако не сте се спрели на такъв или ако счете избора ви за неподходящ. Адвокатът е длъжен да приеме така възложените му пълномощия, освен ако не е възпрепятстван или се намира в конфликт на интереси.

Ако сте задържан, можете да поискате от съдия-следователя в началото на производството да бъдете подпомогнат от служебен адвокат или от избран от вас адвокат.

Как да заплатя на адвокат

Адвокатските хонорарите се определят по свободно договаряне. Ако не разполагате с достатъчно доходи, за да заплатите адвокатско възнаграждение, можете да поискате да получите правна помощ от службата за прием и правна информация в съдилищата.

Служба за прием и правна информация съществува в Люксембург, в Дикирш и в Еш-сюр-Алзет:

  • Люксембург: Cité Judiciaire, Bâtiment CR, L-2080, Luxembourg, тел. : 22 18 46
  • Дикирш: bei der Aler Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, тел.: 80 23 15
  • Еш-сюр-Алзет: place de la Résistance, L-4002 Esch/Alzette, тел.: 54 15 52

Вие сте считан за лице, чиито финансови възможности са недостатъчни, ако не разполагате с финансови средства над гарантирания от закона минимален доход.

Връзки по темата

Министерство на правосъдието — Правна помощ

Министерство на правосъдието — Съдействие по правни въпроси

Последна актуализация: 05/04/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Rückmeldungen

Teilen Sie uns Ihre Anmerkungen zu unserem neuen Portal über das nachstehende Formular mit.