Tiltalte i straffesager

Det er meget vigtigt, at du får uafhængig juridisk rådgivning, hvis du på en eller anden måde er involveret i en straffesag. Faktabladene fortæller dig, hvornår og under hvilke omstændigheder du har ret til advokatbistand. De fortæller også, hvad en advokat kan gøre for dig. Dette generelle faktablad forklarer, hvordan du finder en advokat, og hvordan udgifterne til advokatbistand vil blive betalt, hvis du ikke selv har råd til at betale.

Hvordan finder jeg en advokat?

Enhver, der mistænkes for at have begået en lovovertrædelse, har ret til advokatbistand. Politiet kan spørge den mistænkte, om vedkommende ønsker en advokat, men ifølge loven er advokatbistand ikke nødvendig, medmindre den mistænkte er blevet tilbageholdt, arresteret eller varetægtsfængslet. Generelt har enhver person, der underkastes forhør, ret til advokatbistand efter eget valg. Politiet kan også hjælpe den mistænkte med at finde en advokat, hvis den mistænkte mener at have brug for en advokat, men ikke kender en.

Der er ikke noget monopol på advokatgerningen i Finland, hvilket betyder, at enhver med en juridisk embedseksamen kan fungere som advokat (den gældende lov er i øjeblikket ved at blive revideret). Det er muligt at søge efter en advokat med speciale i straffesager på det finske advokatsamfunds websted. Det er ligeledes muligt at få hjælp fra retshjælpskontorerne (kontaktoplysninger for retshjælpskontorerne findes her).

Betaling af advokatsalær

Som hovedregel betaler enhver, der gør brug af advokatbistand, selv advokatsalæret. Personer, der ikke har tilstrækkelige midler, er berettiget til retshjælp. I så fald betaler staten helt eller delvist advokatsalæret. Hvis en person mistænkes for at have begået en lovovertrædelse, hvor den laveste straf er fire måneders fængsel, kan den mistænkte anmode om at få udpeget en advokat. Staten betaler forsvarsadvokatens salær. Hvis den mistænkte idømmes en straf for lovovertrædelsen, skal den mistænkte imidlertid betale forsvarsadvokatens salær tilbage til staten, medmindre den mistænkte på grund af lav indkomst er berettiget til retshjælp. Det beløb, som den mistænkte skal betale, fastsættes på samme betingelser som for retshjælp.

Forsvarsadvokaten kan være en beskikket advokat eller en anden advokat eller jurist. Hvis den mistænkte ønsker en bestemt forsvarsadvokat, vil den pågældende advokat normalt blive udpeget som forsvarer.

Relevante links

Suomen Asianajajaliitto – Det finske advokatsamfund

Finnish Bar Association – Det finske advokatsamfund

Finlands Advokatförbund

Oikeusaputoimistojen yhteystiedot – Kontaktoplysninger for retshjælpskontorerne

Kontaktoplysninger for retshjælpskontorerne

Kontatinformation för rättshjälpsbyråerna

Indkomstgrænser for ret til retshjælp

Inkomstgränser för rätt till rättshjälp

Sidste opdatering: 15/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website