Den originale sprogudgave af denne side finsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Finland

Det er meget vigtigt, at du får uafhængig juridisk rådgivning, hvis du på en eller anden måde er involveret i en straffesag. Faktabladene fortæller dig, hvornår og under hvilke omstændigheder du har ret til advokatbistand. De fortæller også, hvad en advokat kan gøre for dig. Dette generelle faktablad forklarer, hvordan du finder en advokat, og hvordan udgifterne til advokatbistand vil blive betalt, hvis du ikke selv har råd til at betale.

Indholdet er leveret af
Finland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sådan finder du en advokat

Hvis du er mistænkt for at have begået en lovovertrædelse, har du altid ret til en advokat. Politiet kan spørge dig, om du ønsker en advokat, men ved lov har du ikke brug for en advokat, medmindre du er blevet tilbageholdt, anholdt eller frihedsberøvet. Du har normalt ret til at have din advokat med under afhøring. Politiet kan også hjælpe dig med at finde en advokat, hvis du mener at have brug for en advokat, men ikke kender en.

Der er ikke noget monopol på advokatgerningen i Finland, hvilket betyder, at enhver med en juridisk embedseksamen kan fungere som advokat (den relevante lovgivning er i øjeblikket ved at blive revideret). Hvis du ønsker en advokat med speciale i straffesager, kan du søge hjælp på webstedet for det finske advokatsamfund. Derudover kan retshjælpskontorerne hjælpe dig (retshjælpskontorernes kontaktoplysninger findes på her på finsk eller svensk).

Betaling for advokatbistand

Som hovedregel betaler du selv advokatens vederlag. Hvis din indtægt er lav, kan du få retshjælp. I så fald betaler staten helt eller delvist advokatens vederlag. Hvis du er mistænkt for en lovovertrædelse, hvor den laveste straf er fire måneders fængsel, får du udpeget en forsvarer, hvis du anmoder herom. Staten betaler din forsvarers vederlag. Du skal imidlertid betale forsvarerens vederlag tilbage til staten, hvis du idømmes en straf for lovovertrædelsen, medmindre din indtægt er så lav, at du kan få retshjælp. Det beløb, du skal betale, fastsættes på samme måde som for retshjælp.

Forsvareren kan være en offentlig retshjælpsadvokat eller en anden advokat. Hvis du ønsker en bestemt advokat, vil den pågældende normalt blive udpeget som din forsvarer.

Relevante links

Indkomstgrænser for modtager af retshjælp (engelsk)

Indkomstgrænser for modtagere af retshjælp (svensk)

Sidste opdatering: 30/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website