På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Tiltalte i straffesager

Det er vigtigt at få uafhængig juridisk rådgivning, hvis du er mistænkt eller tiltalt for en strafbar handling. Dette faktablad fortæller dig, hvordan du finder en advokat, og hvordan udgifterne til advokatbistand vil blive betalt.

På politistationen

Hvis du bliver afhørt på politistationen, har du ret til gratis juridisk rådgivning, selv om du ikke er blevet anholdt. Du kan bede politiet om at kontakte en bestemt retshjælpsorganisation, du selv vælger, eller bede politiet om at kontakte den vagthavende advokat, som er tilgængelig døgnet rundt, og som er en juridisk rådgiver, der er uafhængig af politiet. I forbindelse med nogle lovovertrædelser ydes der telefonisk rådgivning fra uafhængige rådgivere. I forbindelse med mere alvorlige lovovertrædelser kan du anmode om, at den juridiske rådgiver er til stede under afhøringen på politistationen.

Hvis du ønsker en anden advokat, kan du finde en gennem Law Society, Bar Council, Citizens Advice Bureau eller Civil Legal Advice. Hvis du vælger ikke at gøre brug af den vagthavende advokat, kan du komme til at betale nogle af udgifterne.

Hvis du anmoder om juridisk rådgivning, må politiet først starte afhøringen, når advokaten har snakket med dig. Hvis du ikke ønsker en advokat alligevel, kan du til enhver tid anmode om en gratis.

Hvis du ikke er varetægtsfængslet

Hvis du ikke er varetægtsfængslet, men er tiltalt for en forbrydelse, skal du kontakte en advokat hurtigst muligt. Hvis du ikke kender en advokat, kan du finde en gennem   Law Society,   Bar Council,   Citizens Advice Bureau eller   Civil Legal Advice. Hvorvidt du er berettiget til gratis juridisk rådgivning afhænger af din økonomiske situation. En advokat vil kunne fortælle dig, om du er berettiget, men du skal afgive oplysninger om din økonomiske situation (såsom en lønseddel).
Det er kun muligt at modtage gratis tjenester fra advokater under   Legal Aid Agency-ordningen (retshjælpsorgan) eller en Public Defender Service (offentlige forsvarere), i de byer, hvor dette findes. Du kan undersøge, hvilke advokater der er tilgængelige gennem ordningerne, ved at henvende dig til   Civil Legal Advice (juridisk rådgivningstjeneste).

I retten

Hvis din sag kommer for retten, er du berettiget til advokatbistand. Criminal Legal Aid (retshjælp i straffesager) sikrer, at parterne i en retssag modtager juridisk rådgivning og advokatbistand. Hvorvidt retshjælpen er gratis afhænger af sagens alvor og din økonomiske situation. Hvis du ikke har en advokat, skal du anmode om at komme i kontakt med den vagthavende advokat omgående, når du ankommer til retssalen.

Juridisk rådgivning og advokatbistand er gratis i Magistrates' Court, hvis sagen er alvorlig. Hvis dette ikke er gratis, skal du muligvis betale en del af omkostningerne, afhængigt af sagen samt din alder og indkomst. Du får gratis advokatbistand, hvis du er under 18 år eller modtager visse offentlige ydelser. Den vagthavende advokat eller en ansat ved retten kan forklare dig dette.

Hvis din sag behandles i Crown Court , er du berettiget til juridisk rådgivning og advokatbistand. Hvis din årlige disponible indkomst er højere end eller lig med 37.500 GBP, er du ikke berettiget til retshjælp. Du skal muligvis også betale en del af omkostningerne for advokatbistanden på baggrund af både indkomst og formue, afhængigt af din økonomiske situation.

Hvis du kendes ikke skyldig i Crown Court, kan du muligvis få refunderet dine omkostninger. Hvis du kendes skyldig, skal du muligvis bidrage til sagsomkostningerne.

Relevante links

Legal Aid Agency

Law Society guidance

Citizen's Advice Bureau Guides (UK)

Criminal Legal Aid

General Council of the Bar

Sidste opdatering: 01/12/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website