Tiltalte i straffesager

Dette faktablad fortæller dig, under hvilke omstændigheder du har ret til advokatbistand, hvordan du finder en advokat, og hvordan udgifterne til advokatbistand vil blive betalt, hvis du ikke selv har råd til at betale. Det fortæller også, hvad en advokat kan gøre for dig.

Sådan finder du en advokat

Det er kun de advokater, der er opført i det tjekkiske advokatsamfunds (CBA) register, der har ret til at forsvare personer i straffesager.

Hvis du har brug for en forsvarsadvokat, kan du kontakte det tjekkiske advokatsamfund (eller henvende dig direkte til en af advokaterne i registrethttp://www.cak.cz/).

Hvad sker der, hvis jeg ikke vælger en advokat?

Hvis du ikke vælger en advokat, skal du forsvare dig selv.

I visse tilfælde skal du have en forsvarer, og retten vil beskikke en forsvarer for dig, hvis du ikke vælger én inden udløbet af en bestemt tidsfrist. Der kræves en forsvarer i følgende situationer:

  • hvis du er varetægtsfængslet eller indlagt på et sygehus
  • hvis din retsevne er begrænset
  • hvis du er flygtning
  • hvis du er under 18 år
  • hvis du er fysisk eller psykisk handicappet, og det er usikkert, om du er i stand til at forsvare dig selv tilstrækkelig effektivt
  • hvis du risikerer at blive idømt over fem års fængsel
  • hvis du er tilbageholdt, og der iværksættes en forenklet procedure over for dig
  • i sager, hvor du kan blive pålagt at gennemgå forebyggende medicinsk behandling (ud over alkoholafvænning)
  • i visse sager, der indeholder et udenlandsk element.

Hvem betaler for advokaten?

Tiltalte betaler selv for advokatens bistand. Hvis retten beskikker en advokat, er det staten, der betaler for forsvaret. Staten betaler også, hvis du har ret til fri proces.

Hvad koster det at have en advokat?

Betalingen for forsvarerens bistand fastsættes i den kontrakt, du indgår med din forsvarer, eller fremgår af lov om advokatsalærer (hvis du ikke har indgået en kontrakt).

Hvornår har du ret til fri proces?

Hvis du ikke har råd til at betale for en forsvarer, kan du søge om tilskud til retshjælp eller fri proces (under ét ”fri proces”). Ansøgningen behandles af en dommer eller af retsformanden ud fra de oplysninger, der foreligger om din økonomiske situation. Du kan søge om fri proces under den forberedende procedure (gennem den offentlige anklager) eller under retssagen.

Du kan få fri proces, selv om du ikke har søgt om det, hvis det fremgår af bevismaterialet, at der er behov for det.

Relevante links

Lov om advokatsalærer

Sidste opdatering: 16/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website