Defendants (criminal proceedings)

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on minor road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Summary of the criminal process

 • An Garda Siochána have a number of powers to stop and search a person, and powers also to arrest a person they believe to have committed, or to be in the process of committing an arrestable offence.
 • Once in Garda custody a member of An Garda Siochána will explain your rights, and these include the right to speak with a solicitor and a doctor, to have an interpreter present if you require one. There are special provisions for children in custody which provide that an appropriate adult should be present at interviews.
 • At this stage you may be asked to give consent for samples to be taken for DNA testing, give fingerprints, have a photograph taken, and/or participate in an identification parade.
 • During the course of the investigation, a member of An Garda Siochána may charge you with an offence. This may done by way of a Charge Sheet or you may be served a Summons to attend Court on a given date. The Gardai will send a file with details of the investigation to the Director of Public Prosecutions who will decide whether to prosecute the case on behalf of the State.
 • You may be released immediately on ‘Station Bail’ requiring you to appear in Court or you may need to apply to the District Court for bail at a later stage.
 • Minor offences, known as ‘summary offences’ are prosecuted at the District Court. More serious offences or ‘indictable offences’ are tried before a Judge and Jury.
 • Throughout the criminal justice process you are always presumed to be innocent until proven guilty.
 • You are entitled to legal advice. If you cannot afford to pay for representation, you may apply for legal aid.
 • If you are convicted you have been found guilty of the offence beyond a reasonable doubt. If convicted in the District Court you have a right to appeal the conviction or sentence. If you are acquitted that is the end of the case, and no further steps can be taken against you.
 • If you are convicted by a Jury of an indictable offence, then there is no automatic right to appeal and you should consult with your legal team on how to proceed.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Arrest
 • Questioning and the police investigation
 • Searches
 • First court hearing
 • Preparation for trial, or entering a plea of guilty pre-trial

3 - My rights during the trial

4 - My rights after the trial

5 - Road traffic offences

Last update: 13/02/2012

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – Získání právní pomoci

Získání nezávislé právní rady je velmi důležité, pokud se nějakým způsobem účastníte trestního řízení. Informační přehledy vám objasní, kdy a za jakých podmínek vás může zastupovat obhájce. Rovněž vás informují o tom, co pro vás obhájce může vykonat. Tento obecný informační přehled vám sdělí, jak nalézt obhájce a jak budou uhrazeny náklady na obhájce, pokud si nemůžete dovolit zaplatit za právní poradenství.

Vyhledání obhájce

Pokud jste ve vazbě a potřebujete právníka, má Garda Síochána k dispozici seznam obhájců, kteří jsou připraveni vás neprodleně navštívit, aby vám mohli poradit. Na seznamu jsou uvedeny osoby, o nichž je známo, že se mohou na policejní stanici dostavit 24 hodin denně.

Nejste-li ve vazbě, potřebujete však radu obhájce v trestních věcech, můžete se obrátit na Odkaz se otevře v novém okně.Law Society of Ireland (Irská právnická společnost), která vám poskytne jména obhájců, kteří se zabývají obhajobou v trestních věcech. Nemůže vám však doporučit konkrétní kancelář.

Lepším způsobem, jak najít obhájce, který se specializuje na tuto práci, je osobní doporučení od osoby, která se již dříve nacházela v podobné situaci (znáte-li takovou). Alternativně můžete zkusit internet, jelikož mnoho právnických kanceláří má nyní internetové stránky, které udávají, na jaké činnosti se specializují.

Uhrazení nákladů na obhájce

V Irsku existuje systém právní pomoci, v jehož rámci může osoba, která je podezřelá či obviněná z trestného činu, za určitých okolností získat nárok na bezplatné služby obhájce.

Pokud jste zadrženi na policejní stanici za účelem výslechu týkajícího se trestného činu a nepracujete nebo máte nízkou mzdu, budete mít pravděpodobně nárok na bezplatné služby obhájce na základě Odkaz se otevře v novém okně.systému právního poradenství policejní stanice (Garda Station Legal Advice Scheme). Musíte podepsat formulář určený vašemu obhájci, který obsahuje prohlášení, že vyděláváte méně, než je přípustná hranice ve výši 20 316,00 EUR, nebo že pobíráte dávky sociálního zabezpečení. Jinak nejsou zapotřebí žádné další doklady.

Pokud jste byli obviněni z trestného činu, máte nárok požádat soudce soudu, k němuž se dostavíte, o právní pomoc. Toto se nazývá Odkaz se otevře v novém okně.potvrzení pro bezplatnou právní pomoc (Certificate for Free Legal Aid). Při podání žádosti soudu vám pomůže váš obhájce. Pokud obhájce nemáte, soudce vám často přizná právní pomoc a vybere vám obhájce. Jestliže jste obviněni ze spáchání závažného trestného činu a nepracujete, bude vám pravděpodobně právní pomoc poskytnuta. Pokud vyděláváte, budete muset případně vyplnit formulář, v němž uvedete své příjmy a výdaje.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Právní pomoc v trestních věcechOdkaz se otevře v novém okně.http://www.legalaid.ie/

Odkaz se otevře v novém okně.Law Society of Ireland (Irská právnická společnost)

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 – Moje práva v průběhu vyšetřování trestného činu

Jaký je účel trestního vyšetřování?

Účelem trestního vyšetřování je reagovat na oznámení trestného činu podané veřejností nebo prověřit podezření policie (Garda), že došlo k porušení trestního práva, a odhalit pachatele. Obvykle je tomu tak, že veřejnost ohlásí incident a Garda reaguje tím, že zahájí vyšetřování, zda skutečně došlo k jednání v rozporu s trestním právem, a pokud ano, začne záležitost dále prošetřovat.

Kdo provádí vyšetřování?

Téměř ve všech případech má právo vyšetřit trestný čin irská policie nazývaná Odkaz se otevře v novém okně.Garda Síochána. Policie může obdržet právní pokyny ohledně toho, jak při vyšetřování postupovat co nejlépe, od úřadu právníků Nejvyššího státního zastupitelství (Chief Prosecution Solicitors Office) (Úřad ředitele státního zastupitelství), což jsou právníci, kteří vedou většinu trestních stíhání jménem irského státu.

Jaké jsou fáze trestního vyšetřování?

První fází trestního vyšetřování je podání trestního oznámení nebo zjištění podezření ze spáchání trestného činu příslušníkem irské policie. Policie se přesvědčí, zda je nahlášený incident trestným činem, a je-li tomu tak, zahájí vyšetřování tohoto trestného činu.

V této fázi policie rozhodne, zda se domnělý trestný čin bude považovat za „závažný“, či nikoli. Výraz „závažný“ znamená trestný čin, za nějž lze teoreticky uložit trest odnětí svobody v délce nejméně pěti let. Pokud trestný čin spadá do této kategorie, může jej vyšetřit policie a využít přitom svou pravomoc zatknout vás a zadržet na policejní stanici a během zadržení vás vyslechnout. Pravomoc zatknout, zadržet a vyslýchat budou v tomto informačním přehledu projednána později.

Jestliže se nejedná o závažný trestný čin, pak jsou pravomoci policie omezenější. Policie má obvykle pravomoc vyšetřit údajný trestný čin, nikoli však pravomoc zatknout vás a zadržet za účelem výslechu. Má pravomoc zatknout vás pouze za účelem sdělit vám obvinění ze spáchání domnělého trestného činu. Pokud vás nezatkne za závažný trestný čin, obvykle vás předvolá k soudu za účelem zahájení soudního řízení.

Třetí fázi vyšetřování bude shromažďování informací, které se v pozdějším soudním řízení mohou stát důkazními prostředky. Tento proces shromažďování informací může mít mnoho podob a práva policie týkající se získání těchto informací se budou odvíjet od povahy domnělého trestného činu. Právo policie zatknout vás a vyslechnout jí poskytuje rovněž omezenou pravomoc získat od vás forenzní a jiné formy možných důkazů, o kterých pojednává tento informační přehled.

Policie rozhodne, a to buď sama, nebo podle pokynů Odkaz se otevře v novém okně.DPP (Úřad ředitele státního zastupitelství), o vašem obvinění a tom, z čeho vás obviní. Policie často rozhoduje o trestním stíhání trestných činů závažné a méně závažné povahy. Jedná-li se o trestný čin neobvyklé či zjevně závažné povahy nebo o trestný čin, který bude při trestním stíhání vyžadovat pomoc DPP, vyžádá si Gardaí obvykle pokyny od DPP.

Moje práva v průběhu vyšetřování

Pokud jde o více informací o vašich právech během jednotlivých fází vyšetřování, klikněte na následující odkazy.

Moje práva při zatčení (1)

Jedná-li se o „závažný“ trestný čin, má policie pravomoc Odkaz se otevře v novém okně.zatknout vás a zadržet za účelem výslechu. To znamená, že vás vezme do vazby a po dobu zákonné vazby nemůžete odejít.

Potřebuje policie příkaz k mému zatčení?

Nikoli. Policie nemusí mít nutně příkaz k zatčení, jste-li podezřelí ze spáchání trestného činu, který vyšetřuje.

Kde mne může zatknout?

Policie vás může zatknout doma nebo na veřejném místě. Aby vás mohla policie zatknout, musí mít pouze důvodné podezření, že jste se dopustili trestného činu.

Musí mi být sdělen důvod zatčení?

Ano. Policie vám musí sdělit důvod vašeho zatčení.

Může policie použít při zatýkání sílu?

Ano. Policie může při zatýkání použít přiměřenou sílu.

Jakmile jste zatčeni –

budete předvedeni na policejní stanici za účelem výslechu nebo sdělení obvinění. Vaše práva na policejní stanici jsou chráněna zákonem a za vaše práva odpovídá pověřený příslušník. Doba zadržení na policejní stanici závisí na zákonné pravomoci, na jejímž základě vás policie zadržela. Pokud jde o další informace o vašich právech, viz Odkaz se otevře v novém okně.Irish Council for Civil Liberties (ICCL) (Irská rada pro občanské svobody).

Výslech a policejní vyšetřování (2)

Budou mi sdělena má práva?

Ano. Jste-li zadrženi na základě jedné z těchto zákonných pravomocí, budou vám sdělena vaše práva ve vazbě. Toto sdělení je učiněno písemně a musí být přeloženo do vašeho mateřského jazyka, nerozumíte-li anglicky.

Mohu vyrozumět své velvyslanectví?

Ano. Nejste-li irským občanem, můžete nechat o svém zatčení vyrozumět své velvyslanectví nebo konzulát.

Pocházím z jiné země. Musím se během vyšetřování zdržovat v Irsku?

Ne nutně. Pokud nejste poté, co vaše zadržení skončilo, obviněni, můžete svobodně odejít a vycestovat ze země. Jestliže vás chce irský stát obvinit později, můžete se za tímto účelem vrátit dobrovolně, nebo můžete vydání napadnout ve svém domovském státě. Jste-li poté, co vaše zadržení skončilo, obviněni, musíte být předvedeni před příslušný soud. Soudce poté rozhodne, zda byste měli být propuštěni na kauci.

Budu moci hovořit se svým obhájcem?

Ano. Máte právo hovořit v soukromí se svým obhájcem. Pokud žádného obhájce neznáte, pomůže vám ho najít pověřený příslušník, a to ze seznamu vedeného na policejní stanici. (Viz rovněž Odkaz se otevře v novém okně.Informační přehled č. 2)

Kdy mohu hovořit se svým obhájcem?

Pokud chcete hovořit se svým obhájcem, neměli byste být vyslechnuti, dokud se váš obhájce nedostaví, a poté by vám měl být okamžitě umožněn přístup k němu.

Může se obhájce účastnit mého výslechu?

Nikoli. Během výslechu však máte právo vyžádat si další právní rady, pokud se objeví něco, ohledně čeho si nejste jisti.

Co se stane v případě, nemohu-li si obhájce dovolit?

Jsou-li vaše finanční prostředky omezené, můžete mít nárok na uhrazení služeb obhájce na základě irského systému bezplatné právní pomoci (viz Odkaz se otevře v novém okně.informační přehled č. 1). Vždy se však doporučuje vyžádat si právní radu a otázku finančních prostředků s obhájcem projednat v pozdější fázi řízení.

Jak dlouho mohu být během zadržení vyslýchán a jak budu vyslýchán?

Vyslýcháni můžete být až čtyři hodiny. Váš výslech musí probíhat korektně. Musí být zaznamenán na videokameru, ledaže to není proveditelné. Na obdržení kopie záznamu máte nárok pouze v případě, pokud jste trestně stíháni a soud vydá příkaz k vydání kopie vašemu právnímu zástupci. Při výslechu by měli být přítomni pouze dva příslušníci policie.

Musím odpovídat na dotazy?

Nikoli. Během celého výslechu můžete Odkaz se otevře v novém okně.mlčet, měli byste si však být vědomi toho, že pokud mlčíte, může to být v určitých případech v následném soudním řízení použito jako důkaz proti vám. Pokud odmítnete odpovědět na určité otázky, lze toto odmítnutí použít spolu s ostatními důkazními prostředky k doložení vaší viny.

Pokud jsem požádán o určité informace, musím je poskytnout?

Musíte uvést své osobní údaje, aby mohla policie zjistit vaší totožnost. Dříve, než se rozhodnete poskytnout další informace, měli byste si vyžádat právní radu. Jste-li ve vazbě za účelem výslechu, pak jste podezřelí ze spáchání závažného trestného činu, a informace, které poskytnete, mohou být v následném soudním řízení použity jako důkazy proti vám.

Co se stane, pokud řeknu něco ve svůj neprospěch?

Máte právo nevypovídat ve svůj neprospěch. Jestliže vaše odpovědi hovoří proti vám, pak vás vaši právní zástupci poučí o důsledcích, kterými je zpravidla to, že to, co řeknete, se stává důkazem proti vám.

Musím poskytnout otisky prstů a nechat se vyfotografovat?

Ano. K poskytnutí otisků prstů a pořízení fotografie můžete být donuceni, pokud jste byli zadrženi na základě zákonné pravomoci. Bránění pořízení otisků prstů nebo fotografií představuje trestný čin.

Může policie uchovávat mé otisky prstů navždy?

Ano. Vy nebo váš právní zástupce se však můžete obrátit na policii písemně a požádat, aby byly pořízené materiály zničeny, nedojde-li k trestnímu stíhání nebo pokud jste byli v soudním řízení zproštěni viny.

Musím poskytnout DNA nebo jiné intimnější tělesné vzorky?

Jste-li zadrženi na základě zákonné pravomoci, pak policie potřebuje k odebrání intimních vzorků, jako je DNA, sliny, odstřižky nehtů, materiál nalezený pod nehty nebo výtěr dutiny ústní, povolení nadřízeného úředníka. Pokud s tím nesouhlasíte, nelze bez povolení pořídit otisk nohou, vzorek z oblasti genitálií nebo tělesného otvoru.

Lze pohledat můj dům nebo byt, obchodní prostory, vozidlo či jiný majetek?

Ano. Odkaz se otevře v novém okně.Irská ústava a Odkaz se otevře v novém okně.Evropská úmluva o lidských právech vyžadují, aby byla respektována vaše tělesná integrita a soukromí, tato práva jsou však omezena. Policie může prohledat váš dům nebo byt s vaším souhlasem, či bez něj, má-li příkaz k domovní prohlídce nebo jestliže se k vám dostavila za účelem vašeho zatčení. Pokud jde o více informací o prohlídkách, viz prohlídky (3).

Mohu v případě porušení mých práv podat stížnost?

O případném porušení vašich práv byste měl informovat své právní zástupce, kteří vám poradí, jak a kdy podat na takovéto porušení práv stížnost.

Kdo je pověřený příslušník (Member in Charge)?

Pověřeným příslušníkem je příslušník policie, který odpovídá za vaše blaho a ochranu vašich práv. Každá policejní stanice musí mít jednoho takovéhoto příslušníka. Máte-li během vazby problémy, měli byste požádat o možnost mluvit s pověřeným příslušníkem.

Mohu hovořit se svou rodinou?

Máte právo nechat vyrozumět některého příbuzného o skutečnosti, že jste byli zadrženi, nikoli však nutně s ním hovořit.

Co když se necítím dobře a co mé právo na odpočinek a občerstvení?

Během zadržení máte v případě potřeby právo na lékařské ošetření a na náležité doby odpočinku a občerstvení.

Bude veden záznam o době vazby?

Bude veden záznam o době vazby u policie a vy nebo váš právní zástupce jste oprávněni obdržet kopii tohoto záznamu.

Co se stane, pokud nehovořím či nerozumím anglicky?

Máte nárok na tlumočníka, aby vám překládal. Vy nebo váš právní zástupce byste měli trvat na tom, aby tlumočník, který tlumočí případné soukromé konzultace mezi vámi a vaším obhájcem, nebyl týž jako tlumočník, jenž tlumočí vaše otázky a odpovědi při jednání s policií. Tlumočník by měl být k dispozici kdykoli, když chce s vámi váš obhájce nebo Gardaí komunikovat.

Jak dlouho mohu být zadržen?

To závisí na pravomoci, která určuje vaše zadržení. Podle irského práva může nejdelší doba zadržení činit sedm dnů.

Prohlídky (3)

Musí mi být sděleno, proč je prohledáván můj majetek?

Můžete se dotázat a mělo by vám být sděleno, proč se provádí prohlídka a na základě jaké pravomoci. Je-li prohledáván váš majetek, máte nárok na obdržení kopie příkazu k prohlídce v pozdější fázi.

Jak provádí policie prohlídku?

Musí prohlídku provádět tak, aby bylo dodrženo vaše právo na to, abyste nebyli ponižováni.

Může si policie odnést něco s sebou?

Ano. Může zabavit jakékoli předměty, o nichž se důvodně domnívá, že mohou být použity jako důkazy. Může rovněž odnést předměty, jež nebyly v příkazu uvedeny, mohou však svědčit o jiném trestném činu.

Mohu zůstat ve svém domě nebo bytě, když policie provádí prohlídku?

Ano. Nesmíte dělat nic, co by mohlo bránit zákonné prohlídce, můžete však prohlídce přihlížet.

Mohu být podroben osobní prohlídce?

Ano. Má-li policie důvodné podezření, že jste se dopustili trestného činu, má pravomoc vás prohledat i bez vašeho souhlasu.

Musí mne nejprve zatknout?

Ne. Můžete být prohledán před zatčením.

Musí mi být sdělen důvod prohlídky?

Ano. Policie by vám měla sdělit důvod prohlídky a to, na základě jaké pravomoci vás prohledává.

Mohu být podroben tělesné prohlídce s odložením oděvu?

Ano. Tělesné prohlídce s odložením oděvu byste měli být podrobeni pouze v případě, je-li to nezbytné. Takováto prohlídka by se měla uskutečnit v soukromém prostoru policejní stanice a tak, aby vás neobtěžovala. Prohlídku by měl pokud možno provést lékař.

Provede prohlídku osoba stejného pohlaví?

Jestliže má být prohlídka zahrnovat více, než jen prohlídku oděvu, pak by prohlídku měla provést osoba stejného pohlaví.

První projednání u soudu (4)

Mohu být držen ve vazbě nebo propuštěn?

Pokud jste byli zadržení policií a předvedeni před soud a soud zamítl vaše propuštění na kauci, můžete být vzati do vazby.

Mohu požádat o propuštění na kauci?

Ve většině případů můžete Odkaz se otevře v novém okně.požádat o propuštění na kauci při prvním dostavení se k Odkaz se otevře v novém okně.okresnímu soudu (soud nižšího stupně). V omezených případech (například v případě obvinění z vraždy) musíte podat žádost Vrchnímu soudu, a před podáním žádosti budete proto muset strávit určitý čas ve vazbě.

Máte nárok na obhájce a v závislosti na vašem příjmu bude toto zastupování hrazeno v rámci systému bezplatné právní pomoci.

Může mi být sděleno, proč policie vznesla námitky proti propuštění na kauci?

Ano. Musí vám být předem sděleny důvody, proč má policie námitky vůči vašemu propuštění na kauci. Máte právo na propuštění na kauci, toto právo však není absolutní. Propuštění na kauci lze zamítnout, pokud soudce zastává názor, že se po propuštění na kauci nedostavíte k soudnímu řízení, budete ovlivňovat svědky nebo se dopouštět další závažné trestné činnosti.

Mohu být propuštěn na kauci podmínečně?

Ano. Můžete být propuštěni na kauci po splnění podmínek, jako je odevzdání cestovního pasu, pobyt v Irsku po dobu čekání na soudní řízení a pravidelné hlášení se na policejní stanici, aby bylo zajištěno, že tyto podmínky dodržujete. Soud může rovněž požadovat, abyste složili peněžní hotovost, nebo může nařídit zmrazení účtu vašeho rodinného příslušníka či přítele v irské bance jako záruku, že dodržíte podmínky propuštění na kauci.

 

Příprava na soudní řízení nebo přiznání viny před zahájením soudního řízení (5)

Mohu se před zahájením soudního řízení přiznat ke všem či k některým obviněním?

Ano. Vaše věc bude předána k soudnímu řízení pouze tehdy, pokud se k obvinění nepřiznáte. Jestliže se přiznáte, nebude vaše věc předána k soudnímu řízení, nýbrž se uskuteční jednání za účelem uložení trestu.

Co se stane?

Pokud nepožadujete soudní řízení, pak uznáváte jeden či několik trestných činů, z jejichž spáchání jste byli obviněni. V Irsku nemá přiznání viny žádný právní základ, v praxi však může DPP přijmout přiznání viny v některých bodech obžaloby a souhlasit se stažením ostatních obvinění. Pokud přiznáte vinu, budete odsouzeni později a před jednáním za účelem uložení trestu musíte či nemusíte být vzati do vazby.

Co se děje při jednání za účelem uložení trestu?

Nejde-li o pevně stanovený závazný trest jako doživotí v případě vraždy, máte právo na jednání za účelem uložení trestu a na to, aby váš obhájce soud informoval o vašem podílu na trestném činu a o vaší osobní situaci.

Lze obvinění v obžalobě před zahájením soudního řízení změnit?

Ano. DPP může další obvinění přidávat až do dne zahájení soudního řízení a v jeho průběhu. Do data zahájení soudního řízení může rovněž obvinění stáhnout. DPP má právo předkládat až do zahájení soudního řízení a v jeho průběhu dodatečné důkazy. DPP musí jednat v souladu se zásadou spravedlivého procesu a nemůže zadržovat důkazy nebo neposkytnout materiály, které má k dispozici a které jsou důležité pro vás a vaše obhájce.

Mohu být obviněn z trestného činu, z jehož spáchání jsem již byl obviněn v jiném členském státě?

Pokud jste byli v jednom členském státě obviněni a souzeni kvůli určitému trestnému činu, nemůžete být ze spáchání téhož trestného činu obviněni v jiném členském státě. Pokud jste však byli obviněni v jednom členském státě, obvinění však bylo staženo, můžete být z tohoto trestného činu obviněni v Irsku.

Budou mi poskytnuty informace o důkazech svědčících proti mně?

Ano. Musí vám být poskytnuty dokumenty (obvykle nazývané „kniha doličná“ – „book of evidence“), které obsahují důkazy proti vám. Musí vám být rovněž poskytnuty materiály, jež byly vyhotoveny v důsledku vyšetřování údajného trestného činu, které však státní zastupitelství nemá v úmyslu použít.

Budou mi poskytnuty informace o svědcích svědčících proti mně?

Ano. Obdržíte určité omezené informace o svědcích, kteří svědčí proti vám. Máte právo vědět, zda mají záznam v rejstříku trestů. Máte právo vyžádat si od nich informace v průběhu soudního řízení při křížovém výslechu vedeném vašim obhájcem nebo prostřednictvím soukromého vyšetřování vedeného vašimi právními zástupci.

Nemáte nárok na úplný seznam osobních údajů svědků. Nemůžete ovlivňovat svědky způsobem, který lze považovat za pokus o zastrašování nebo o zvrácení průběhu spravedlnosti, a takovéto jednání může vést k tomu, že bude zamítnuto propuštění na kauci nebo budete čelit dodatečným a následným zvláštním obviněním.

Kdy mi bude poskytnuta Odkaz se otevře v novém okně.kniha doličná?

Máte-li být souzeni kvůli obvinění ze spáchání závažného trestného činu, měly by vám být tyto dokumenty předány do 42 dnů ode dne, kdy vám bylo sděleno obvinění. Soud může rozhodnout o prodloužení lhůty, v níž vám stát musí tyto dokumenty poskytnout.

Co mi bude poskytnuto?

Bude vám doručena kniha dokumentů, která obsahuje základ důkazů státu proti vám. Kniha není úplným přehledem důkazů státu a státní zastupitelství může až do zahájení soudního řízení a v jeho průběhu předkládat další důkazy. Důkazy, z nichž musí stát vycházet, aby zajistil odsouzení, budou muset být ve většině případů poskytnuty svědky u soudu ústně pod přísahou.

Jak získám „knihu doličnou“?

„Knihu doličnou“ obdržíte tak, že vám bude předána na soudě příslušníkem Gardaí. Dodatečné důkazy budou zpravidla doručeny vašemu obhájci v jeho kanceláři nebo u soudu.

Budou vyžádány informace o mých záznamech v rejstříku trestů?

Ano. Policie je oprávněna vyžádat si informace o vaší předchozí pověsti za účelem vyšetřování a vydání rozhodnutí o vaší vhodnosti pro propuštění na kauci, budete-li obviněni. Policie může rovněž odkázat na váš záznam v rejstříku trestů, pokud jste byli odsouzeni, aby soudce (soudci) mohl (mohli) uložit odpovídající trest. Je přípustný záznam o odsouzení v zahraničí.

Existují nějaká omezení, pokud se odkazuje na mou předchozí pověst?

Ano. Na vaši předchozí pověst nelze odkazovat v průběhu soudního řízení, pokud vaši obhájci nezmíní vaši pověst při křížovém výslechu nebo v podáních soudu.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Podrobnější údaje o pravomocích týkajících se prohlídky, zadržení a obvinění

Odkaz se otevře v novém okně.Podrobnější informace o úloze policie Garda Síochána Odkaz se otevře v novém okně.http://www.garda.ie/

Odkaz se otevře v novém okně.Úřad právníků nejvyššího státního zastupitelství a úřad ředitele státního zastupitelství

Odkaz se otevře v novém okně.Podrobnější údaje o právních předpisech

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.irishstatutebook.ie/Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním soudnictví z roku 1984 (zacházení s osobami ve vazbě na policejních stanicích) předpisy z roku 1987

Odkaz se otevře v novém okně.Irish Council of Civil Liberties (Irská rada pro občanské svobody)

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 – Moje práva během soudního řízení

Co se děje před tím, než se můj případ dostane k soudu?

Než se váš případ dostane k soudu, soudce rozhodne o tom, zda byste měli být propuštěni na kauci. Obvykle budete mít právo na propuštění na kauci. Propuštění na kauci může být zamítnuto, jestliže není pravděpodobné, že se dostavíte k soudnímu řízení, nebo pokud jste se pokusili nebo mohli byste se pokusit vyhrožovat svědkovi nebo je-li pravděpodobné, že budete páchat další závažnou trestnou činnost.

Jestliže chcete v soudním řízení využít alibi (tj. určitá osoba potvrdí, že s vámi byla v době, kdy došlo ke spáchání trestného činu), soudce vám sdělí, že musíte o totožnosti této osoby informovat Odkaz se otevře v novém okně.státní zastupitelství.

Máte právo dovědět se před zahájením soudního řízení, z čeho jste obviněni. Pokud o to požádáte, budou vám poskytnuty informace o důkazech svědčících proti vám v obžalobě.

Kde se bude soudní řízení konat?

Bude vám sdělen název a místo soudu, u něhož bude soudní řízení vedeno. Odkaz se otevře v novém okně.Irská soudní služba (Courts Service of Ireland) má na starosti všechny soudy a pomůže vám vyhledat příslušný soud.

Méně závažná obvinění projednávají okresní soudy, u nichž soudci rozhodují o případech sami. Závažnější obvinění projednávají obvodní soudy nebo ústřední trestní soud, kde výrok vyhlašuje porota.

Soudy jsou otevřené veřejnosti. Je-li však obviněným dítě nebo jedná-li se o sexuálně motivovaný trestný čin, je daná věc projednávána neveřejně.

Lze v průběhu soudního řízení změnit body obžaloby?

Ve většině případů nelze obvinění v obžalobě v průběhu soudního řízení změnit. Určitá obvinění lze změnit, pokud to připouští zákon. Například obvinění z nebezpečného řízení se může změnit na méně závažné obvinění z nepozorného řízení, pokud soudce rozhodne, že jste řídili nepozorně, avšak nikoliv nebezpečně.

Pokud se během soudního řízení přiznáte ke všem obviněním v obžalobě, soudce rozhodne o trestu, který vám uloží. Aby mohl soudce vynést rozhodnutí, uváží, nakolik je daný trestný čin závažný a jaká je vaše osobní situace. Přiznání viny by vám mělo být přičteno k dobru.

Můžete se rovněž přiznat k některým obviněním a k ostatním nikoli. Soudce nebo porota rozhodne o obviněních, která jste popřeli. Poté budete odsouzeni za obvinění, k nimž jste se přiznali, a za obvinění, s ohledem na něž jste byli shledáni vinnými.

Jaká jsou má práva během soudního řízení?

Ve většině případů se musíte soudního řízení osobně zúčastnit. Pokud se k soudu nedostavíte, může soudce vydat příkaz k zatčení a k předvedení k soudu ve vazbě. Soudní řízení může příležitostně pokračovat i bez vaší účasti a budete odsouzeni v nepřítomnosti.

Jestliže se nemůžete k soudu dostavit kvůli úrazu nebo nemoci, měli byste to sdělit svému obhájci a poskytnout mu lékařské potvrzení, které vysvětluje vaší nepřítomnost.

Pokud nerozumíte tomu co se děje, máte právo na tlumočení. Jste-li neslyšící, máte právo na tlumočení do znakového jazyka.

Během soudního řízení máte právo se hájit, pokud chcete. Jestliže si nemůžete obhájce dovolit, bude vám obhájce ustanoven v rámci Odkaz se otevře v novém okně.systému poskytování právní pomoci v trestních věcech v závislosti na tom, jaký trestný čin je vám přičítán. Máte právo zvolit si svého obhájce sami. Pokud žádného obhájce neznáte, může vám obhájce vybrat soudce. Nejste-li se svým obhájcem spokojeni, můžete jej změnit.

Během soudního řízení můžete vypovídat, avšak nemusíte. Lhaní při výpovědi pod přísahou je trestným činem.

Jaká jsou má práva ve vztahu k důkazům svědčícím proti mně?

Důkazy svědčící proti vám můžete zpochybnit, pokud byly získány nezákonně. Jestliže například policie vnikla do vašeho domu bez příkazu k domovní prohlídce, nebudou případné důkazy, které získala, obvykle přípustné.

Důkazy můžete zpochybnit rovněž tak, že položíte svědkům otázky s cílem prokázat, že lžou nebo se mýlí. Můžete svědky rovněž požádat, aby předložili důkazy, které jsou důležité pro vaši obhajobu nebo které prokazují, že svědci státního zastupitelství lžou nebo se mýlí.

Můžete si najmout soukromého detektiva, abyste získali důkazy svědčící ve váš prospěch. Tyto důkazní prostředky jsou přípustné, pokud nebyly získány nezákonně.

Bude se přihlížet k informacím o mé předchozí trestní minulosti?

Během soudního řízení nemohou být důkazy o vašem předchozím odsouzení Odkaz se otevře v novém okně.obvykle brány v potaz.

Když však soudci rozhodují o tom, jaký trest vám uloží, mohou vzít vaše předchozí odsouzení v úvahu. To může zahrnovat předchozí odsouzení v jiných zemích.

Co se stane na konci soudního řízení?

Pokud jste byli shledáni nevinnými, soudní řízení končí a můžete svobodně odejít.

Jste-li shledáni vinnými, nebo pokud přiznáte svou vinu, soudce rozhodne, jaký trest vám uloží. Můžete zaplatit pokutu nebo si odpykat trest Odkaz se otevře v novém okně.odnětí svobody. Soudce může výkon trestu podmíněně odložit.

Před uložením trestu může soudce požádat Odkaz se otevře v novém okně.Probační službu, aby o vás vyhotovila zprávu. Probační služba soudci sdělí, zda vás považuje za vhodného pro dohled, při kterém byste řešili problémy způsobené vaší trestnou činností.

Na žádost Probační služba soudci sdělí, zda jste schopni vykonávat veřejně prospěšné práce. Soudce vám pak může místo trestu odnětí svobody nařídit až 240 hodin neplacené práce.

Jaká je úloha oběti v průběhu soudního řízení?

Úlohou oběti během soudního řízení je svědčit pro státní zastupitelství. Ve vztahu k obvinění v obžalobě podají oběti svědectví o tom, co se stalo.

Pokud jste odsouzení nebo přiznáte svou vinu, vezme soudce v úvahu dopad trestného činu na oběť.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Databáze irských právních předpisů

Odkaz se otevře v novém okně.Databáze irské a britské judikatury

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 – Moje práva po skončení soudního řízení

Mohu se odvolat?

Proti odsuzujícímu výroku o vině nebo trestu se můžete odvolat. Odkaz se otevře v novém okně.Způsob odvolání bude záviset na tom, který soud váš případ projednával. Odvolání proti rozsudkům okresního soudu (District Court) projednává obvodní soud (Circuit Court). Odvolání proti rozsudkům obvodního soudu nebo Odkaz se otevře v novém okně.hlavního trestního soudu (Central Criminal Court) projednává Odkaz se otevře v novém okně.Odvolací soud pro trestněprávní záležitosti (Court of Criminal Appeal).

Pokud chcete podat odvolání proti rozsudku okresního soudu, musíte do 14 dnů předat státnímu zástupci dokument s názvem „oznámení o odvolání“ (notice of appeal). Do 14 dnů musíte předat oznámení o odvolání a prohlášení o doručení rovněž příslušnému soudnímu úředníkovi. Chcete-li podat odvolání proti rozsudku obvodního soudu nebo hlavního trestního soudu, musíte do tří dnů od vynesení rozsudku požádat soudce, který vedl soudní řízení, o připuštění opravného prostředku. Poté musíte doručit „oznámení o odvolání“ registračnímu úředníkovi Odvolacího soudu pro trestněprávní záležitosti, a to do sedmi dnů v případě, že žádost o připuštění byla zamítnuta, a do 14 dnů, je-li opravný prostředek přípustný. To vše za vás obvykle udělá váš obhájce.

Jestliže podáváte odvolání proti rozsudku okresního soudu, máte nárok na úplné nové projednání vašeho případu. Můžete se odvolat rovněž proti uloženému trestu. Pokud podáváte odvolání proti rozsudku obvodního soudu nebo hlavního trestního soudu, můžete podat odvolání týkající se právní otázky, nebo pokud máte za to, že soudní řízení neprobíhalo uspokojivě. Odvolat se můžete rovněž proti uloženému trestu.

Co se stane, pokud podám odvolání?

Pokud podáváte odvolání proti rozsudku okresního soudu, odsouzení nebude pravomocné, dokud nebude vaše odvolání projednáno. To vyžaduje, abyste přijali závazek (tzv. uznání povinnosti - recognisance), v rámci kterého může být vyžadováno uhrazení určité peněžní částky. Nacházíte-li se v době podání odvolání proti rozsudku okresního soudu ve vězení, máte nárok na propuštění, jakmile jste doručili oznámení o odvolání a přijali závazek výše uvedený závazek. Pokud jste ve vězení a chcete podat odvolání, poskytnou vám příslušné tiskopisy vězeňské orgány.

Jestliže podáváte odvolání proti rozsudku okresního soudu, může trvat řadu měsíců, než je odvolání projednáno. Pokud podáváte opravný prostředek proti rozsudku obvodního soudu nebo hlavního trestního soudu, může projednání odvolání trvat podstatně déle.

Jestliže podáváte odvolání proti rozsudku okresního soudu, můžete pro účely odvolání předložit nové důkazy a jiná právní tvrzení. Pokud podáváte odvolání proti rozsudku obvodního soudu nebo hlavního trestního soudu, zpravidla nemůžete předkládat nové důkazy a učinit tak můžete pouze v případě mimořádných okolností.

Jak probíhá jednání u odvolacího soudu?

Pokud podáváte odvolání proti rozsudku okresního soudu, máte nárok na úplné nové projednání vašeho případu. Jestliže podáváte odvolání proti rozsudku obvodního soudu nebo hlavního trestního soudu, můžete vy nebo váš obhájce soudu sdělit, proč se domníváte, že by vaše odsouzení mělo být změněno, nebo proč se domníváte, že trest je v zásadě nespravedlivý.

Co se stane, je-li odvolání úspěšné/neúspěšné?

Je-li odvolání úspěšné, případ je uzavřen a s ohledem na danou věc nemáte žádné další povinnosti. Není-li odvolání úspěšné, odvolací soud vaše odsouzení potvrdí. Jestliže se odvolací soud domnívá, že trest je v zásadě nespravedlivý, může původní trest zvýšit nebo snížit.

Po projednání odvolání již nemáte právo na další opravný prostředek. Odvolací soud pro trestněprávní záležitosti však může připustit podání opravného prostředku Vrchnímu soudu v případě právní otázky, která má mimořádný obecný význam.

Neexistují obecné ustanovení pro odškodnění, jestliže bylo vaše odvolání úspěšné. Pokud jste se proti odsouzení odvolali k Odvolacímu soudu pro trestněprávní záležitosti, může být odškodnění poskytnuto, došlo-li ve vašem případě k justičnímu omylu. To nastane, pokud Odvolací soud pro trestněprávní záležitosti odsouzení zruší a potvrdí, že nově zjištěná fakta prokazují, že došlo k justičnímu omylu. K tomu dochází pouze ojediněle. Pokud Odvolací soud pro trestněprávní záležitosti potvrdí justiční omyl, můžete Odkaz se otevře v novém okně.ministra spravedlnosti požádat o náhradu škody.

Odsouzení je zaznamenáno v rejstříku trestů, pokud vás soudce shledal vinnými ze spáchání trestného činu.

Odsouzení je pravomocné, jakmile jste byli shledání vinnými nebo jste přiznali vinu (pleaded guilty). Přesto máte právo podat odvolání. Je-li vaše odvolání úspěšné, bude odsouzení z rejstříku trestů vymazáno.

Pocházím z jiného členského státu. Mohu být po skončení soudního řízení vrácen do tohoto státu?

Jestliže jste odsouzeni za trestný čin, soud vás nepošle zpět do vaší země. Soud však může ministru spravedlnosti doporučit vaše vyhoštění. Může rovněž trest nebo část trestu podmíněně odložit s tím, že podmínkou je vaše opuštění země. To neznamená, že budete vyhoštěni, pokud však zemi neopustíte, budete uvězněni. Nacházíte-li se ve vězení, můžete ministra spravedlnosti požádat, abyste byli z Irska předáni za účelem výkonu zbytku trestu v jiném členském státě.

Pokud jsem odsouzen, může být vůči mně v souvislosti se stejným trestným činem zahájeno nové soudní řízení?

Pokud jste byli odsouzeni, nemůže být vůči vám kvůli stejnému trestnému činu zahájeno nové soudní řízení. Pokud jste byli odsouzeni v jiném členském státě, nemůžete být kvůli témuž trestnému činu znovu souzeni v Irsku.

Informace o obvinění/odsouzení

Informace o vašem odsouzení budou zaznamenány v rejstříku trestu. Jste-li dospělá osoba, budou tyto informace uvedeny v trvalém rejstříku vedeném Garda Síochána (národní policejní sbor). Policie může mít o vás k dispozici rovněž další informace. Máte právo nechat nesprávné osobní údaje o své osobě opravit nebo vymazat. Tyto informace si můžete vyžádat u Odkaz se otevře v novém okně.ústředního kontrolního útvaru gardy (Garda Central Vetting Unit). Pokud vám policie přístup k těmto údajům neumožní nebo nesprávné údaje neopraví, můžete podat žádost Odkaz se otevře v novém okně.komisaři pro ochranu osobních údajů (Data Protection Commissioner).

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Irské soudy

Odkaz se otevře v novém okně.Citizens Information Board (organizace odpovědná za informování občanů)

Odkaz se otevře v novém okně.Komisař pro ochranu osobních údajů (Data Protection Commissioner)

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 – Dopravní a jiné přestupky

Jak se řeší dopravní přestupky?

Méně závažné přestupky, například překročení dovolené rychlosti, používání mobilního telefonu při řízení nebo porušení pravidel parkování, jsou obvykle řešeny „oznámením o blokové pokutě“, v němž je stanovena lhůta pro zaplacení pokuty poštou. Pokud pokutu nezaplatíte, bude daná věc předána soudu. Někdy oznámení obdržíte při spáchání přestupku a jindy bude toto oznámení zasláno na vaši adresu.

Některé přestupky, za něž je ukládána bloková pokuta, však zahrnují udělení „trestných bodů“ zaznamenaných v řidičském průkazu, a jestliže během tří let dosáhnete celkem dvanácti trestných bodů, bude vám v Irsku zakázáno řízení motorového vozidla. Pokud zaplatíte blokovou pokutu, obdržíte méně bodů než v případě, že je dotyčná věc předána soudu a jste odsouzeni. Evropská unie v současnosti pracuje na projektu, který má harmonizovat veškeré záznamy členských států o řidičských průkazech.

 

Dopravními přestupky se téměř vždy zabývá policie Garda Síochána. Měli byste si být vědomi toho, že v Irsku mají řidiči zákonnou povinnost mít u sebe řidičský průkaz a musí jej na žádost předložit policii.

Pokud žijete v Irsku a jste státním příslušníkem jiného členského státu, bude s vámi během celého řízení zacházeno stejně jako s irským státním příslušníkem.

Je-li vaše věc předána soudu, bude projednána u místního okresního soudu (nejnižší soud) samosoudem. Nejste-li s výsledkem spokojeni, můžete proti rozhodnutí (odsouzení nebo trestu) podat odvolání vyšší instanci (viz Odkaz se otevře v novém okně.informační přehled č. 4).

Objeví se tyto přestupky v rejstříku trestů?

Veškerá odsouzení za dopravní přestupky jsou evidována v počítačových záznamech policie. Nezávažné dopravní přestupky, jako je překročení dovolené rychlosti, nejsou obvykle evidovány jako odsouzení za trestný čin. Jste-li však obviněni ze závažnějšího činu, jako je nebezpečné řízení, řízení pod vlivem alkoholu nebo řízení bez uzavřeného pojištění, bude odsouzení zaznamenáno v rejstříku trestů. Tyto přestupky se řeší postupem uvedeným v Odkaz se otevře v novém okně.informačním přehledu č. 4. Jste-li obviněni z takovéhoto přestupku, měli byste si bezodkladně vyžádat právní radu.

Jak se řeší jiné méně závažné přestupky?

Nejběžnějším méně závažným přestupkem je překročení dovolené rychlosti a používání mobilního telefonu při řízení. Různé jiné přestupky, například jízda v jízdním pruhu vyhrazeném pro autobusy, mohou být řešeny „Odkaz se otevře v novém okně.blokovou pokutou“, nemají však za následek udělení trestných bodů. Řízení, při kterém není věnován ohled na ostatní účastníky silničního provozu zahrnující bezohledné řízení, má za následek pokutu a přidělení trestných bodů.

K soudu půjdete pouze tehdy, pokud nezaplatíte blokovou pokutu. Jak bylo uvedeno výše, věc bude projednávat okresní soud. Proti rozhodnutí okresního soudu se můžete vždy odvolat, jak bylo uvedeno výše.

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.