Obvinění (trestní řízení)

Získání nezávislé právní rady je velmi důležité, pokud se nějakým způsobem účastníte trestního řízení. Informační přehledy vám objasní, kdy a za jakých podmínek vás může zastupovat obhájce. Rovněž vás informují o tom, co pro vás obhájce může vykonat. Tento obecný informační přehled vám sdělí, jak nalézt obhájce a jak budou uhrazeny náklady na obhájce, pokud si nemůžete dovolit zaplatit za právní poradenství.

Vyhledání obhájce

Pokud jste ve vazbě a potřebujete právníka, má Garda Síochána k dispozici seznam obhájců, kteří jsou připraveni vás neprodleně navštívit, aby vám mohli poradit. Na seznamu jsou uvedeny osoby, o nichž je známo, že se mohou na policejní stanici dostavit 24 hodin denně.

Nejste-li ve vazbě, potřebujete však radu obhájce v trestních věcech, můžete se obrátit na Law Society of Ireland (Irská právnická společnost), která vám poskytne jména obhájců, kteří se zabývají obhajobou v trestních věcech. Nemůže vám však doporučit konkrétní kancelář.

Lepším způsobem, jak najít obhájce, který se specializuje na tuto práci, je osobní doporučení od osoby, která se již dříve nacházela v podobné situaci (znáte-li takovou). Alternativně můžete zkusit internet, jelikož mnoho právnických kanceláří má nyní internetové stránky, které udávají, na jaké činnosti se specializují.

Uhrazení nákladů na obhájce

V Irsku existuje systém právní pomoci, v jehož rámci může osoba, která je podezřelá či obviněná z trestného činu, za určitých okolností získat nárok na bezplatné služby obhájce.

Pokud jste zadrženi na policejní stanici za účelem výslechu týkajícího se trestného činu a nepracujete nebo máte nízkou mzdu, budete mít pravděpodobně nárok na bezplatné služby obhájce na základě systému právního poradenství policejní stanice (Garda Station Legal Advice Scheme). Musíte podepsat formulář určený vašemu obhájci, který obsahuje prohlášení, že vyděláváte méně, než je přípustná hranice ve výši 20 316,00 EUR, nebo že pobíráte dávky sociálního zabezpečení. Jinak nejsou zapotřebí žádné další doklady.

Pokud jste byli obviněni z trestného činu, máte nárok požádat soudce soudu, k němuž se dostavíte, o právní pomoc. Toto se nazývá potvrzení pro bezplatnou právní pomoc (Certificate for Free Legal Aid). Při podání žádosti soudu vám pomůže váš obhájce. Pokud obhájce nemáte, soudce vám často přizná právní pomoc a vybere vám obhájce. Jestliže jste obviněni ze spáchání závažného trestného činu a nepracujete, bude vám pravděpodobně právní pomoc poskytnuta. Pokud vyděláváte, budete muset případně vyplnit formulář, v němž uvedete své příjmy a výdaje.

Související odkazy

Právní pomoc v trestních věcechhttp://www.legalaid.ie/

Law Society of Ireland (Irská právnická společnost)

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.