Obvinění (trestní řízení)

Řecko

Tyto informační přehledy vysvětlují, co se děje, když je osoba podezřelá nebo obžalovaná z trestného činu, který se projednává v soudním procesu.

Obsah zajišťuje
Řecko

Shrnutí trestního řízení

Vyšetřování / zahájení řízení

Tato část procesu začíná oznámením státnímu zástupci, že byl pravděpodobně spáchán trestný čin. Pokračuje zahájením trestního řízení a končí buď předvoláním obviněného k soudu, nebo zastavením trestního stíhání.

Tato fáze je zaměřena na co možná největší rozpletení případu a určení, zda existují jasné známky toho, že obviněný spáchal trestný čin, aby byl či nebyl postaven před příslušný soud.

Soudní jednání

V této fázi se případ projednává do té doby, dokud se nedospěje k rozsudku a jeho vynesení.

Opravné prostředky

Jedná se o zákonem stanovené prostředky umožňující účastníkovi napadnout rozhodnutí trestního soudu.

Takové prostředky jsou:

  • odvolání zaměřené na změnu nebo zrušení napadeného rozhodnutí na základě skutkových nebo právních okolností.
  • nový proces případu a zrušení rozsudku s cílem zčásti nebo v plném rozsahu zrušit napadené rozhodnutí z právních důvodů.

Podrobnosti o všech těchto fázích procesu a svých právech můžete nalézt v informačních přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou pouze všeobecným vodítkem.

Informace o dopravních přestupcích, které se obyčejně řeší pevně stanovenou sankcí, jako je pokuta, naleznete v informačním přehledu 5.

Pokud jste obětí trestného činu, veškeré informace o svých právech naleznete zde.

Úloha Evropské komise

Upozorňujeme, že v právních úpravách trestního řízení platných v jednotlivých členských státech nehraje Evropská komise žádnou úlohu a nemůže vám asistovat při vaší stížnosti. V těchto informačních přehledech naleznete informace o tom, jak si stěžovat a komu.

Kliknutím na níže uvedené odkazy naleznete informace, které potřebujete

1 – Získání právní pomoci

2 – Moje práva během vyšetřování trestného činu a předtím, než jde případ k soudu

  • předběžné přezkoumání / předběžné trestní vyšetřování / trestní vyšetřování
  • zatčení / omezovací podmínky / vyšetřovací vazba
  • řízení před vyšetřujícím senátem
  • pátrání, otisky prstů a DNA

3 – Moje práva u soudu

4 – Moje práva po vynesení rozsudku

5 – Dopravní a jiné méně závažné přestupky

Poslední aktualizace: 25/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.