Obvinění (trestní řízení)

Získání nezávislého právního poradenství je velmi důležité, pokud jste nějakým způsobem zapojeni do trestního řízení. V informačních přehledech zjistíte, kdy a za jakých okolností máte právo na obhájce. Rovněž se v nich dozvíte, co pro vás obhájce udělá. Tento přehled přináší informace, jak nalézt obhájce a jak se hradí náklady na obhájce, pokud je nemůžete sami zaplatit.

Jak vyhledám advokáta?

Pokud jste osoba podezřelá z trestného činu, máte vždy právo na advokáta. Policie vám může položit otázku, zda vyžadujete advokáta, třebaže jej podle zákona nepotřebujete, ledaže jste byli zadrženi, zatčeni nebo uvězněni. V zásadě máte právo, aby vás obhájce, kterého si zvolíte, doprovázel při výslechu. Policie vám může rovněž zajistit obhájce, pokud se domníváte, že jej potřebujete, ale nevíte, kde jej vyhledat.

Jelikož ve Finsku neexistuje v oblasti obhajoby monopol, může být advokátem jakákoli osoba s ukončeným právnickým vzděláním (právní předpis, který tuto oblast upravuje, je nyní revidován). Obhájce v trestních věcech naleznete na internetových sránkách finské advokátní komory. Kromě toho vám mohou být nápomocny úřady pro právní pomoc (kontaktní údaje úřadů pro právní pomoc naleznete zde).

Náklady na advokáta

Základním pravidlem je, že náklady na obhájce hradíte vy. Pokud je váš příjem nízký, můžete získat právní pomoc. V takovém případě uhradí náklady na obhajobu stát, buď v plném rozsahu, nebo částečně. Jste-li osoba podezřelá ze spáchání trestného činu, za který se uděluje nejnižší trest odnětí svobody v délce čtyř měsíců, bude vám přidělen obhájce, jestliže o něj požádáte. Náklady na obhájce hradí stát. Pokud však budete odsouzeni za spáchání trestného činu, budete muset tyto náklady státu splatit, ledaže je váš příjem tak nízký, že máte nárok na právní pomoc. Částky, které musíte zaplatit se stanoví stejným způsobem jako v případě právní pomoci.

Obhájcem může být veřejný právní zástupce, advokát nebo jiný právník. Požádáte-li o konkrétního obhájce, obvykle vám bude přidělen.

Související odkazy

Finská advokátní komora

Finská advokátní komora

Finlands Advokatförbund

Oikeusaputoimistojen yhteystiedot

Kontaktní údaje úřadů pro právní pomoc

Kontaktinformation för rättshjälpsbyråerna

Příjmové limity pro získání právní pomoci

Inkomstgränser för beviljande av rättshjälp

Poslední aktualizace: 15/01/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.