Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Finsko

Získání nezávislého právního poradenství je velmi důležité, pokud jste nějakým způsobem zapojeni do trestního řízení. V informačních přehledech zjistíte, kdy a za jakých okolností máte právo na obhájce. Rovněž se v nich dozvíte, co pro vás obhájce udělá. Tento přehled přináší informace, jak nalézt obhájce a jak se hradí náklady na obhájce, pokud je nemůžete sami zaplatit.

Obsah zajišťuje
Finsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Vyhledání obhájce

Pokud jste podezřelý z spáchání trestného činu, máte vždy právo na obhájce. Policie se vás může zeptat, zda nepotřebujete obhájce, ale podle zákona mít obhájce nemusíte, ledaže byste byl zadržen nebo zatčen. Obvykle máte právo mít svého obhájce u sebe, když jste vyslýchán. Obhájce vám rovněž může nalézt policie, pokud se domníváte, že ho potřebujete, avšak nevíte, kde ho máte hledat.

Ve Finsku neexistuje monopol na advokacii, jako obhájce tudíž může vystupovat kdokoli s právnickým vzděláním (právní předpisy pro tuto oblast se v současné době revidují). Pokud chcete právního zástupce specializujícího se na trestní případy, jedním z míst, kde jej můžete hledat, jsou webové stránky finské advokátní komory. Kromě toho vám mohou pomoci kanceláře právní pomoci (kontaktní informace na tyto kanceláře právní pomoci naleznete ve finštině nebo švédštině zde).

Placení obhájce

Základním pravidlem je, že obhájce si platíte sám. Pokud máte nízký příjem, můžete obdržet tzv. právní pomoc. V takovém případě uhradí odměnu obhájce stát, a to buď v plné, nebo částečné výši. Pokud jste podezřelý z trestného činu, za který je nejnižší trest odnětí svobody na čtyři měsíce, bude vám obhájce na vaši žádost ustanoven. Odměny pro obhájce zaplatí stát. Tyto odměny pro obhájce však budete muset státu splatit, pokud budete za trestný čin odsouzen, ledaže by váš příjem byl tak nízký, že vám bude poskytnuta právní pomoc. Částky, které budete muset zaplatit, se stanovují stejným způsobem jako v případě právní pomoci.

Obhájcem může být právník veřejného úřadu pro právní pomoc, advokát nebo jiný právník. Obyčejně pokud požádáte o konkrétního právníka, bude dotyčný jmenován vaším obhájcem.

Související odkazy

Limity příjmů pro získání právní pomoci (anglicky)

Limity příjmů pro získání právní pomoci (švédsky)

Poslední aktualizace: 30/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.