Obvinění (trestní řízení)

Kypr

Pokud se nějakým způsobem účastníte trestního řízení, je velmi důležité, abyste si zajistili nezávislou právní pomoc. Z přehledů zjistíte, kdy a za jakých okolností máte nárok být zastoupen advokátem. Dozvíte se tam také, co pro vás advokát může učinit. V tomto všeobecném přehledu zjistíte, jak advokáta vyhledat a jak bude hrazena jeho odměna, pokud si jeho služby nemůžete dovolit platit sami.

Obsah zajišťuje
Kypr

Vyhledání advokáta

Jste-li podezřelý z účasti na trestném činu, máte právo poradit se s advokátem. Jste-li obžalován ze spáchání trestného činu, máte právo být zastupován v rámci soudního řízení obhájcem. V každém případě máte právo využít služeb advokáta, kterého si sám zvolíte.

Komunikace mezi obhájcem a klientem je právně chráněna. Je tajná a nesmí být vyzrazena, pokud k tomu nedáte souhlas.

Zaplacení advokáta

V případě, že za spáchání trestného činu, z kterého jste obžalován, může být uložen trest odnětí svobody ve výši přesahující jeden rok, máte právo na bezplatnou právní pomoc, která je vám k dispozici ve všech fázích trestního řízení.

V případě, že požádáte o bezplatnou právní pomoc, soud rozhodne, zda máte na poskytnutí právní pomoci nárok, přičemž se bude řídit sociálně-ekonomickou zprávou vypracovanou na základě soudní žádosti úřadem správy sociálního zabezpečení.

V případě, že máte nárok na bezplatnou právní pomoc, máte právo si zvolit advokáta ze seznamu, který najdete na Kyperské advokátní komory (Cyprus Bar Association). Příslušné informace týkající se seznamu advokátů najdete v rejstříku soudu, u kterého proti vám bylo zahájeno řízení. V případě, že si nezvolíte advokáta ze seznamu, soud vám může advokáta přidělit.

Uvedení nepravdivých informací o vašich finančních poměrech za účelem získání bezplatné právní pomoci je trestným činem. Dopustíte-li se takového trestného činu, bude vám uloženo nahradit státu obdrženou právní pomoc a soud může k tomu vydat příslušný příkaz.

V případě, že chcete na advokáta podat stížnost pro porušení pravidel chování, lze ji podat disciplinární komisi Kyperské advokátní komory (Cyprus Bar Association).

Související odkazy

Informace o právní pomoci ministerstva spravedlnosti a veřejného pořádku

Kyperská advokátní komora (Cyprus Bar Association)

Poslední aktualizace: 16/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.