Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница фински е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Финландия

Получаването на независим правен съвет е много важно, когато сте замесени по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове се разяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представлявани от адвокат. В тях се обяснява и какво ще направи адвокатът за вас. Този общ информационен лист ви упътва как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за него, ако не можете да си позволите да платите за правния съвет.

Съдържание, предоставено от
Финландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Намиране на адвокат

Ако сте заподозрян за престъпление, винаги имате право на адвокат. Полицията може да ви попита имате ли нужда от адвокат, но по закон нямате нужда от адвокат освен ако не са ви заловили, арестували или задържали. Обикновено имате право желаният от вас адвокат да ви придружава, когато ви разпитват. Полицията също би могла да ви намери адвокат, ако считате, че се нуждаете от такъв, но не знаете къде да го намерите.

Във Финландия няма монопол върху адвокатските услуги, така че всяко лице, завършило право, може да изпълнява ролята на адвокат (в момента се подготвят промени в това законодателство). Ако желаете адвокат, специализиран в наказателни дела, можете да потърсите такъв на уебстраницата на адвокатската колегия на Финландия. Освен това, съдействие могат да ви окажат службите по правна помощ (информация за връзка със службите за правна помощ на фински и шведски език можете да намерите тук).

Заплащане за адвокат

Основното правило е, че на адвоката заплащате сам. Ако доходите ви са ниски, можете да получите правна помощ. В този случай държавата ще плати хонорара на адвоката изцяло или частично. Ако сте заподозрян в престъпление, за което най-ниската присъда е четири месеца лишаване от свобода, ще ви бъде назначен защитник, ако направите искане за такъв. Държавата ще заплати хонорара на защитника. Ако обаче ви осъдят за престъплението, ще трябва да възстановите средствата за хонорара на адвоката на държавата, освен ако доходите ви не са достатъчно ниски, за да получавате правна помощ. Сумите, които трябва да заплатите, се определят по същия начин, както за правната помощ.

Защитникът може да бъде представител на службата за правна помощ, адвокат или друг юрист. Обикновено, ако направите искане за конкретен адвокат, той ще ви бъде назначен за защитник.

Връзки по темата

Максимален размер на доходите за получаване на правна помощ (на английски език)

Максимален размер на доходите за получаване на правна помощ (на шведски език)

Последна актуализация: 30/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт